Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinovaná pomoc postiženým povodněmi Principy a postupy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinovaná pomoc postiženým povodněmi Principy a postupy."— Transkript prezentace:

1 Koordinovaná pomoc postiženým povodněmi Principy a postupy

2 Povodňová pomoc firmy: dobře a ve správnou chvíli Přímá sleva na kotle THERM obyvatelům postižených krajů Přímá sleva na kotle THERM právnickým osobám včetně místních samospráv a jimi zřizovaných organizací, zvláště školská a sociální zařízení Multiplikačni efekt zapojením místních montážních firem a živnostníků Dárcovký formát pomoci pro obce a kraje postižené povodní Povodňová pomoc firmy: dobře a ve správnou chvíli Přímá sleva na kotle THERM obyvatelům postižených krajů Přímá sleva na kotle THERM právnickým osobám včetně místních samospráv a jimi zřizovaných organizací, zvláště školská a sociální zařízení Multiplikačni efekt zapojením místních montážních firem a živnostníků Dárcovký formát pomoci pro obce a kraje postižené povodní Princip akce na podporu postihnutých oblastí Nejvyšší slevu bez zbytečné administrace poskytneme všem, tedy nejen postiženým: domácnostem, firmám, státním či vzdělávacím organizacím, úřadům. Každý koupený kotel THERM doplníme dobrovolným příspěvkem naší společnosti ve sjednané výši, např. 5% z ceny kotle se stane příjmem dotčené obci. Upřednostníme místní firmy a živnostníky pro dosažení multiplikačního důchodového efektu, tak udržíme peníze v místě. Princip akce na podporu postihnutých oblastí Nejvyšší slevu bez zbytečné administrace poskytneme všem, tedy nejen postiženým: domácnostem, firmám, státním či vzdělávacím organizacím, úřadům. Každý koupený kotel THERM doplníme dobrovolným příspěvkem naší společnosti ve sjednané výši, např. 5% z ceny kotle se stane příjmem dotčené obci. Upřednostníme místní firmy a živnostníky pro dosažení multiplikačního důchodového efektu, tak udržíme peníze v místě.

3 Zprostředkovaná pomoc přímo v regionech: Odklad splatnosti servisním a obchodním firmám, které opravují nebo servisují kotle THERM..Okamžité naskladnění náhradních dílů na regionálních skladech. Nákup dílů přímo z výroby za snížené ceny poskytnutý i servisním firmám, které fungují mimo současnou servisní síť. Dodávky vykrýváme bez ohledu na výši objednávky, nepoužité bereme zpět. Zprostředkovaná pomoc přímo v regionech: Odklad splatnosti servisním a obchodním firmám, které opravují nebo servisují kotle THERM..Okamžité naskladnění náhradních dílů na regionálních skladech. Nákup dílů přímo z výroby za snížené ceny poskytnutý i servisním firmám, které fungují mimo současnou servisní síť. Dodávky vykrýváme bez ohledu na výši objednávky, nepoužité bereme zpět. Přímá pomoc v regionech Přímou slevu na kotle ve výši 30% obdrží každá domácnost s bydlištěm nebo pobytem v krajích postihnutých povodní. Rozlišení nároku proběhne podle PSČ obce, nebude řešená míra konkrétního zasažení živlem ani způsob užívání objektu: Slevu obdrží každý s bydlištěm nebo pobytem v zasažené oblasti, tedy kraji. Slevu lze uplatnit i pro objekty sloužící k individuální rekreaci. Slevu lze čerpat do konce roku 2013. Přímá pomoc v regionech Přímou slevu na kotle ve výši 30% obdrží každá domácnost s bydlištěm nebo pobytem v krajích postihnutých povodní. Rozlišení nároku proběhne podle PSČ obce, nebude řešená míra konkrétního zasažení živlem ani způsob užívání objektu: Slevu obdrží každý s bydlištěm nebo pobytem v zasažené oblasti, tedy kraji. Slevu lze uplatnit i pro objekty sloužící k individuální rekreaci. Slevu lze čerpat do konce roku 2013.

4 Domácnosti: splátky v postižených krajích: Zhoršený přístup k hotovosti řeší nákup topné techniky na splátky. Agresivní sleva zůstane zachovaná, dále popisovaný příjmový efekt pro obce/kraj zůstane zachovaný. Standartní splátky: přes místní firmu se vytvoří technické řešení, po podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů a následném prověření pracovník THERMONA uzavře smlouvu o splátkách. Faktickou montáž provede místní montážní firma pro udržení peněz v regionu. Domácnosti: splátky v postižených krajích: Zhoršený přístup k hotovosti řeší nákup topné techniky na splátky. Agresivní sleva zůstane zachovaná, dále popisovaný příjmový efekt pro obce/kraj zůstane zachovaný. Standartní splátky: přes místní firmu se vytvoří technické řešení, po podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů a následném prověření pracovník THERMONA uzavře smlouvu o splátkách. Faktickou montáž provede místní montážní firma pro udržení peněz v regionu. Slevy pro právnické osoby Přímou slevu na kotle ve výši 30% obdrží každý objednatel, tedy včetně firem, školských a sociálních zařízeních zřizovaných obcemi, kraji nebo státem. Rozlišení nároku opět proběhne podle PSČ obce, nebude řešená míra konkrétního zasažení živlem ani způsob užívání objektu: Slevu obdrží firmy s místem podnikání nebo sídlem v zasaženém kraji. Slevu obdrží i ostatní právnické osoby zřizované obcemi, krajem nebo státem. Slevu lze čerpat do konce roku 2013. Vzhledem k vyšším finančním objemům prací např. na poškozené kotelně ve škole nebo jiné „státní, krajské, obecní“ organizaci je pro místní firmy zakázky získat a zachovat si vlastní likviditu, proto může THERMONA spol. s r.o. takové zakázky zastřešovat a realizovat prostřednictvím místních firem. Slevy pro právnické osoby Přímou slevu na kotle ve výši 30% obdrží každý objednatel, tedy včetně firem, školských a sociálních zařízeních zřizovaných obcemi, kraji nebo státem. Rozlišení nároku opět proběhne podle PSČ obce, nebude řešená míra konkrétního zasažení živlem ani způsob užívání objektu: Slevu obdrží firmy s místem podnikání nebo sídlem v zasaženém kraji. Slevu obdrží i ostatní právnické osoby zřizované obcemi, krajem nebo státem. Slevu lze čerpat do konce roku 2013. Vzhledem k vyšším finančním objemům prací např. na poškozené kotelně ve škole nebo jiné „státní, krajské, obecní“ organizaci je pro místní firmy zakázky získat a zachovat si vlastní likviditu, proto může THERMONA spol. s r.o. takové zakázky zastřešovat a realizovat prostřednictvím místních firem.

5 Objednávka služeb regionálních agentur zřizovaných kraji na konzultační, publikační a expertní činnost bude transparentní a slouží potřebám podnikání THERMONA spol. s r. o. Právní, ekonomické a daňové oddělení připravuje koncept smluv pokrývající zvažovaný rozsah spolupráce. Ten by měl být následně projednaný s představiteli krajů a podle jejich stanovisek upraveny pro konkrétní regionální působiště. Příspěvek 5% z ceny kotlů THERM nainstalovaných v obci postihnuté povodní znamená příspěvek minimálně 1000 Kč z každé instalace, zpravidla však 2500 Kč. Podle SMS registrace máme virtuální kontrolu nad počty a realizacemi v regionech. Další nákupy kotlů v obcích nepostižených povodněmi, ale ležícími na území krajů oslovených touto nabídkou, budou znamenat solidární příspěvek na obnovu. Objednávka služeb regionálních agentur zřizovaných kraji na konzultační, publikační a expertní činnost bude transparentní a slouží potřebám podnikání THERMONA spol. s r. o. Právní, ekonomické a daňové oddělení připravuje koncept smluv pokrývající zvažovaný rozsah spolupráce. Ten by měl být následně projednaný s představiteli krajů a podle jejich stanovisek upraveny pro konkrétní regionální působiště. Příspěvek 5% z ceny kotlů THERM nainstalovaných v obci postihnuté povodní znamená příspěvek minimálně 1000 Kč z každé instalace, zpravidla však 2500 Kč. Podle SMS registrace máme virtuální kontrolu nad počty a realizacemi v regionech. Další nákupy kotlů v obcích nepostižených povodněmi, ale ležícími na území krajů oslovených touto nabídkou, budou znamenat solidární příspěvek na obnovu.

6 Příjem obcí a krajů Kapitálové příjmy obcí vznikají z prodeje dlouhodobého majetku ve vlastnictví obcí, nejčastěji tak z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí. Mezi ostatní kapitálové příjmy patří též přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. Z hlediska daňové zátěže se však tato forma dá použít jen omezeně, protože je vázaná na finální hospodářské výsledky za účetní rok. To by vedlo ke zpoždění pomoci se všemi důsledky pro postižené povodněmi. Formátem by tak byl smluvní závazek vyplatit obci např. 5% z ceny kotlů THERM nainstalovaných v obci postihnuté povodní. Podle SMS registrace by THERMONA spol. s r.o. vedla evidenci kotlů nainstalovaných na území obce a sumu by čtvrtletně legislativně a daňově uznatelným způsobem poukázala obci či kraji. Navrhovaným formátem je využít regionální rozvojové agentury jako kraji zřizované a kontrolované instituce. Na příklad RERA a.s. má podle OR jako předmět činnosti výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příjem obcí a krajů Kapitálové příjmy obcí vznikají z prodeje dlouhodobého majetku ve vlastnictví obcí, nejčastěji tak z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí. Mezi ostatní kapitálové příjmy patří též přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. Z hlediska daňové zátěže se však tato forma dá použít jen omezeně, protože je vázaná na finální hospodářské výsledky za účetní rok. To by vedlo ke zpoždění pomoci se všemi důsledky pro postižené povodněmi. Formátem by tak byl smluvní závazek vyplatit obci např. 5% z ceny kotlů THERM nainstalovaných v obci postihnuté povodní. Podle SMS registrace by THERMONA spol. s r.o. vedla evidenci kotlů nainstalovaných na území obce a sumu by čtvrtletně legislativně a daňově uznatelným způsobem poukázala obci či kraji. Navrhovaným formátem je využít regionální rozvojové agentury jako kraji zřizované a kontrolované instituce. Na příklad RERA a.s. má podle OR jako předmět činnosti výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. Boženy Němcové 49/3 370 01 České Budějovice tel.: +420 386 720 858 e-mail: info@rera.czinfo@rera.cz

7 7 Solidární pomoc postiženým povodněmi a krajům Pomoc organizacím krajů a obcí Sleva 30% z ceny kotlů! Financování oprav respektující termíny splatností. Práce pro regionální firmy. Podpora domácnostem Sleva 30% z ceny kotlů! Splátkový prodej podle individuální situace postiženého. Slevy na náhradní díly pro opravy poškozených kotlů. Bez zbytečné administrativy, každým nákupem solidárně přispějí na postižené oblasti. Tok peněz pro kraje v roce 2013 Thermona reportuje partnerským krajským organizacím. Čtvrtletní vyplácení peněz podle sjednaného protiplnění. Příjem pro postižené kraje: 8-12.000.000 Kč!!! Solidární princip pomoci Nákup kotle THERM v kraji znamená 5% z jeho ceníkové ceny na pomoc postiženým. Realistických 500 kotlů v kraji přinese do kraje 1.000.000 Kč poskytnutých naší firmou!!!

8 8 Zajistit u montážních a servisních firme informovanost o slevách pro koncové zákazníky nejen z postižených oblastí. Informovat obecní úřady v regionech o možnostech pomoci s opravami. Na krajské úrovni uzavře smlouvy o podpoře likvidace následků povodní s příslušnými krajem zřizovanými agenturami. 1 Všichni kupující v kraji dostanou povodňovou slevu, neplatí ani korunu navíc povodňovou přirážkou nebo jiným cenovým znevýhodněním. THERMONA spol. s r. o. přispěje na likvidaci povodňových škod prostřednictvím krajských rozvojových agentur nebo jiným formátem vzájemně odsouhlaseným s kraji. 2 Vlivem poklesu nové výstavby v ČR se zisk vytvářený na území státu snižuje, případné oživení spuštěné v poničených regionech cítíme jako závazek, takže očekávaný objem 8-12.000.000 Kč povodňové pomoci chceme poskytnout krajům a zprostředkovaně obcím na obnovu a likvidaci povodňových škod. 3 Pomoc postiženým povodněmi

9 9 THERMONA spol. s r.o.: Umíme a chceme pomoci. Představitelé místních samospráv a krajů: Vy víte jak a komu! Povodňová pomoc

10 10 Bc. Martin Cigánek 724 853 858 ciganek@thermona.cz Bc. Jan Tymich 602 753 456 tymich@thermona.cz Vedoucí projektu


Stáhnout ppt "Koordinovaná pomoc postiženým povodněmi Principy a postupy."

Podobné prezentace


Reklamy Google