Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_10."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_10 Popis výukového materiálu Název:Hotelové řetězce -specifika formování hotelových řetězců Autor:Bc. Pavel Lang Datum:27.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 1. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Cestovní ruch, Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnice Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Hotelové řetězce Bc. Pavel Lang

3 Specifika formování hotelových řetězců z pohledu globálního trhu je Praha pro hotelové skupiny strategickou oblastí výhodné předpoklady ČR, zejména Prahy:  nízké personální a materiální náklady, vysoká kvalifikovanost pracovní síly při současně nízké ceně, flexibilita i poměrně dobrá jazyková vybavenost (převážně však u mladší generace)  ceny realit v porovnání s městy obdobného významu z pohledu CR relativně příznivé  výstavba nového objektu včetně ceny pozemku, materiálů a práce nepředstavuje pro zahraniční společnosti z hlediska vynaložených prostředků výraznější zátěž  velké množství lokalit vhodných pro výstavbu hotelů  příznivé ceny hmotného hotelového zařízení a náklady na provoz dané kapacity

4 Výhody hotelových skupin: finanční výhody možnost zapojení bez příliš velkých nákladů, kratší doba potřebná pro získání místa na trhu a proniknutí do povědomí veřejnosti, snížené náklady na reklamu, propagaci a kontrolu, snížené náklady a riziko oproti investicím při zakládání nového hotelu marketingové výhody společná reklama a propagace, společný rezervační systém a databáze zákazníků, vlastní marketingový průzkum trhu, využití know-how partnerské společnosti, zvyšování počtu stálých klientů na základě známého jména nebo značky, odstranění nákladného a rozptýleného marketingu

5 všeobecná důvěra důvěra bankovní ústavů (např. při projednávání možnosti poskytnutí úvěru), lidí, kteří často cestují atd. výhody v oblasti nákupu příznivější ceny výrobků, centrální testování nových výrobků manažerské výhody vlastní vzdělávací zařízení personálu – školení, tréninkové programy, doškolování, kurzy (hotelnictví, účetnictví, právo a daně, cizí jazyky, psychologie a komunikace apod.) technické výhody společná údržba, prádelna, projekty na údržbu hotelu, ekologické předpisy

6 Problémy hotelových skupin v oblasti komunikace těžké vybrat správný komunikační prostředek v oblasti kontroly nutno dodržovat stanovenou kvalitu služeb, u velkých společností je náročné, ale nutné dodržovat pravidelné kontroly v oblasti nákladů dodatečné náklady např. na kontrolu či komunikaci by měly být menší, než kdyby tyto činnosti byly vykonávány samostatně v jednotlivých hotelích, přesto uzavření smlouvy a z ní vyplývající dodržování podmínek hotelové skupiny nemusí být vždy ziskové

7 1) Integrovaný řetězec složený z hotelů, z nichž některé jsou přímo jeho vlastnictvím – některé společnosti se více zaměřují na vlastnictví svých objektů, s hotely tedy nesepisují žádné smlouvy a řídí hotely samy výhody vlastnění hotelů: širší možnost využívání hotelů, svůj management a tím i lepší možnost kontroly nevýhoda: vysoké náklady na výstavbu hotelů, potřeba vyšších investic a nákladů např. na zaměstnance 2) Franchisový systém: založený na prodeji práva používat obchodní jméno, design nebo značku, speciální techniky, know-how a dobrou pověst vznik na základě franchisové smlouvy uzavřené mezi dvěma nezávislými smluvními stranami v oblasti hotelnictví rozšíření v 60. a 70. letech, průkopník: hotelová skupinu Holiday Inn

8 Výhody pro příjemce/hotel: zavedená obchodní značka, know-how; jistota a věrnost zákazníků; dobrá reputace u CA; průběžné poradenství; další rozvoj, kontrola a přizpůsobování systému měnícím se podmínkám trhu; stálá výměna informací a zkušeností s franchisovým partnerem; podnikání s menším rizikem a s podporou renomované firmy Výhody pro poskytovatele: není zatížen velkou kapitálovou investicí, odpovědnost za aktiva provozovny a leží na příjemci franchisy; širší distribuční možnosti; riziko podnikání rozloženo na mnoho příjemců franchisy Nevýhody: výběr vhodného příjemce franchisy je náročný; poskytovatel franchisy je nucen provádět kontrolu dodržování norem týkajících se jakosti a služeb  důležitost vzájemné komunikace; obava, že se příjemce může s nabytým know-how osamostatnit

9 3) Smlouva o řízení (sml. o managementu ) vlastník nemovitosti pověřuje provozovatele, aby přenechal na určitou dobu, za úhradu, svoje služby, v nichž bude převzata plná zodpovědnost za vedení provozu všech zařízení provozovatel uhradí jménem vlastníka všechny nutné výdaje z prostředků, které plynou z provozu, ponechá si svoji odměnu a zbývající přebytek hotovosti předá vlastníkovi vlastník dává k dispozici celé zařízení, včetně provozního kapitálu a nese plnou právní a finanční odpovědnost, má také právo na kontrolu, schvalování ročních plánů podle návrhu provozovatele a na pravidelné jednání smluvních stran. Operativní zodpovědnost zůstává provozovateli a zahrnuje v mnoha případech také poskytnutí obchodního jména pracovníci hotelu jsou zaměstnanci majitele, s výjimkou definovaných funkcí, které jsou obsazeny přímo zaměstnanci provozovatele – především vrcholný management u větších hotelů

10 Výhody: dává vlastníkovi (investorovi) k dispozici profesionální management a jeho zkušenosti; vlastník nese právní a fin. odpovědnost při řízení hotelu, tedy i kontrolu nad svými finančními prostředky a hospodaření s nimi; vlastníkovi je poskytnuto v mnoha případech i obchodní jméno; umožňuje to investorovi redukovat riziko velkých investic v oblastech s nejistými hospodářskými podmínkami 4) Dobrovolný hotelový řetězec sdružení nezávislých hotelů s úmyslem podnikat společné akce, jaké si samostatně, zejména z finančního hlediska, nemohou dovolit – například vytvořit společný rezervační systém, reklamu, propagační akci či vydávat průvodce sdruženy na základě stanovené kvality a zaměření produktu bývají nazývány jako tzv. independents – volně sdružené hotely

11 Děkuji za pozornost! TEST: Odpovězte vlastními slovy a uveďte ukázku jednotlivých problematik 1. Popište Specifika formování hotelových řetězců v České republice 2. Jaké jsou finanční výhody hotelových skupin? 3. Jaké jsou marketingové výhody hotelových skupin? 4. Popište systém franchizového systému v hotelnictví 5. Objasněte podstatu Smlouvy o řízení


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_10."

Podobné prezentace


Reklamy Google