Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2016 13. října 2015 – IFA JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2016 13. října 2015 – IFA JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM."— Transkript prezentace:

1 1 Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2016 13. října 2015 – IFA JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM

2 2 Vývoj legislativních prací – aktuální stav PROCESPůvodně navrhovaný harmonogramPo změně Vnitřní PŘ rozeslání do vnitřního 30. ledna 2015 uplatnění připomínek 9. února 2015 předložení materiálu PV 19. února 2015 porada vedení24. února 2015 Vnější PŘ rozeslání do vnějšího 27. února 2015 termín pro uplatnění připomínek 27. března 2015 předložení materiálu do PV 23. dubna 2015 porada vedení Vláda předloženíduben 2015 červenec 2015 LRV říjen 2015 usnesení 5. října 2015 ( č. 784) PSP (předpoklad) předložení říjen 2015 Účinnost1. ledna 20161. dubna 2016

3 3 CÍL NÁVRHU: odstranit nedostatky právní úpravy, které se projevily v souvislosti s aplikací právní úpravy v praxi NAVRHOVANÉ HLAVNÍ ZMĚNY (OBLASTI): Poplatník daně Předmět daně Základ daně Osvobození Další

4 4 Poplatník daně Sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele –jednoznačné vymezení Odstranění institutu zákonného ručení Odstranění možnosti volby poplatníka

5 5 Předmět daně Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí Rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby Změny dotýkající se negativního vymezení předmětu daně –Vynětí přeměn všech právnických osob z předmětu daně –Nově zdanění převodu jmění na společníka

6 6 Základ daně Upřesnění definice pojmu „úplata“ Zjednodušení určení základu daně u směny –Nově speciální úprava vztahující se k pojmu „sjednaná cena“ v případě směny –Nově speciální úprava srovnávací daňové hodnoty v případě směny Rozšíření použití směrné hodnoty Upřesnění určení nabývací hodnoty v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí obchodního závodu Stanovení zvláštní ceny jako ZD v případě převodu jmění na společníka –cena NV určená znalcem pro účely doložení přiměřenosti výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům Stanovení zvláštní ceny v případech zřízení práva stavby určená v rozhodnutí orgánu veřejné moci –Náhrada určená v rozhodnutí orgánu veřejné moci

7 7 Osvobození Osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky –aktuální návrh - změny oproti návrhu rozeslaném do vlády –důvody změny Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek Osvobození v případě finančního leasingu ???

8 8 § 36 odst. 2 ZOS – znalecký posudek Pozemky bez trvalého porostu, na nichž není zřízena stavba a k nimž není zřízeno právo stavby: Dnes – nepředkládá se znalecký posudek na ZC - poplatník si ZC může vypočítat sám. Nově se navrhuje : - možnost k d DAP přiložit znalecký posudek na ZC, nebo - zvolit k určení SDH směrnou hodnotu a znalecký posudek nepřikládat. V § 41 odst. 1 ZOS se slovo „nestanoví“ nahrazuje slovem „nepředepíše“. Další dílčí změny

9 9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2016 13. října 2015 – IFA JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM."

Podobné prezentace


Reklamy Google