Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní infrastruktura, legislativní normy a výhled dopravního stavitelství. Programovací období 2014-2020 Ing. Dan Ťok ministr dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní infrastruktura, legislativní normy a výhled dopravního stavitelství. Programovací období 2014-2020 Ing. Dan Ťok ministr dopravy."— Transkript prezentace:

1 Dopravní infrastruktura, legislativní normy a výhled dopravního stavitelství. Programovací období 2014-2020 Ing. Dan Ťok ministr dopravy

2 Rozvoj silniční infrastruktury  ČR bude nadále pokračovat v rozvoji silnic a dálnic, který je nezbytný pro zajištění konkurenceschopnosti státu  je připravena řada nových projektů, které budou zahájeny v letošním roce a v letech následujících  kromě toho intenzivně pokračuje modernizace D1  značné finanční prostředky budou směrovány rovněž na opravy a údržbu stávající sítě  SFDI bude přispívat také na opravy silnic II. a III. třídy 2

3 Rozvoj silniční infrastruktury V roce 2016 budou zahájeny stavby s předpokládanými náklady ve výši:  výstavba dálnic a silnic I. třídy – 31,8 mld. Kč, např. - D3 Ševětín – Borek (10,7 km) - D7 Postoloprty – Bítozeves (3,8 km) - D11 Smiřice – Jaroměř (7,4 km) - D56 Frýdek-Místek, připojení na dálnici D48 (2,4 km) - I/68 Třanovice – Nebory (6,1 km)  z toho modernizace D1 – 4,2 mld. Kč - úseky číslo 6, 10, 12, 15, 22 3

4 Opravy a údržba silniční infrastruktury Na opravy a údržbu jsou v roce 2016 vyčleněny následující prostředky:  opravy a údržba dálnic – 3,2 mld. Kč  opravy a údržba silnic I. třídy – 9 mld. Kč  opravy silnic II. a III. třídy – 3 mld. Kč 4

5 Rozvoj silniční infrastruktury 5 Síť silnic a dálnic v ČR  barevně jsou vyznačeny nejvíce připravené akce

6 Rozvoj silniční infrastruktury – jižní Čechy 6  D3 Veselí n/Luž – Bošilec (dokončení v r. 2018)  D3 Bošilec – Ševětín (dokončení v r. 2018)  D3 Ševětín – Borek (dokončení v r. 2019)  D3 Borek – Úsilné (dokončení v r. 2018)

7 Rozvoj silniční infrastruktury – severozápadní Čechy 7  D7 Postoloprty – Bítozeves  D8 Lovosice – Řehlovice (dokončení 12/2016)

8 Rozvoj silniční infrastruktury – východní Čechy 8  D11 Osičky – Hradec Králové (dokončení v r. 2017)  D11 Smiřice – Jaroměř (předpoklad zahájení 3/2017)

9 Rozvoj silniční infrastruktury – severní Morava 9  D1 Přerov – Lipník (dokončení v r. 2018)  D48 Rybí – Rychaltice  D56 Frýdek-Místek, připojení na D48  I/68 Třanovice – Nebory

10 Modernizace dálnice D1 10

11 Připravované opravy dálnic 11

12 Rozvoj železniční infrastruktury 12 Síť drah celostátních a regionálních v ČR  barevně jsou vyznačeny nejvíce připravené akce

13 Rozvoj železniční infrastruktury – severní Morava 13  optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice  ­odstranění propadů rychlosti na trati Bludov - Hanušovice - Jeseník

14 Rozvoj železniční infrastruktury – západní Čechy 14  optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr  železniční uzel Plzeň, 2. a 3. stavba

15 Rozvoj železniční infrastruktury – střední Čechy 15  rekonstrukce Negrelliho viaduktu  optimalizace trati Lysá n/Lab – Praha- Vysočany, 2. stavba

16 Rozvoj železniční infrastruktury – Vysočina a Brněnsko 16  zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova  revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna  zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice  zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov

17 Rozvoj železniční infrastruktury – severozáp. Čechy 17  revitalizace trati Louny – Lovosice  odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dol.n. – Mariánské Lázně  modernizace ŽST Karlovy Vary

18 Rozvoj železniční infrastruktury – V Čechy, J Morava 18  revitalizace trati Týniště n/Orl - Broumov  revitalizace trati Břeclav - Znojmo

19 Problematika EIA – dopad na další výstavbu Navržený postup ke snížení zpoždění a minimalizaci negativních dopadů na výstavbu dopravní infrastruktury:  u staveb v přípravě zatím bez stavebních povolení, se stanovisky EIA dle zák. 244/1992 Sb., byla zahájena příprava podkladů umožňujících opakování procesu EIA  dokumentace EIA zde bude vycházet z aktuálního stupně PD včetně zvolené varianty  bude paralelně pokračovat příprava staveb jako dosud, včetně vynakládání finančních prostředků 19

20 Problematika EIA – možnosti přesunu zdrojů Pokud by se nepodařilo využít prostředky na realizaci konkrétního projektu se „starou“ EIA, bude pořadí jejich možného použití následující: 1)pro stavbu s EIA podle zákona 100/2001 Sb. 2)na modernizaci dálnice D1 3)na stavby železniční infrastruktury 4)další možnosti v rámci dopravních projektů V tuto chvíli existuje dostatečné množství staveb se stanovisky podle nového zákona, na které je možné finance použít. 20

21 Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury Novela zákona č. 416/2009 Sb., která bude účinná od 1. května:  cílem je sjednocení postupů při majetkoprávní přípravě staveb  kupní cena se stanovuje přesně jako 8násobek ceny odhadní  v případě směny pozemků se ruší navyšování ceny o bonusy  je upřesněn postup úplatného převodu pozemků, s nimiž hospodaří jiné státní organizace 21

22 Projednávané změny legislativy v oblasti dopravy  novela zákona o SFDI −jde hlavně o rozšíření účelů, na něž lze poskytovat prostředky ze SFDI, např. opravy silnic II. a III. třídy  novela zákona o drahách a návrh nového zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře −cílem je zejména transpozice směrnice EU o jednotném evropském železničním prostoru  novela zákona o civilním letectví −menší návrh zákona implementující právo EU v oblasti ochrany před hlukem poblíž velkých letišť  novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích −obsahuje zejména dílčí změny v oblasti registrace vozidel, např. zrušení místní příslušnosti u hlavních registračních úkonů 22

23 Připravované změny legislativy v oblasti dopravy  novela zákona o silniční dopravě −zjednodušení procesu povolování veřejné linkové dopravy −prodloužení výjimek uplatněných v autobusové dopravě z nařízení EU o právech cestujících  novela zákona o vnitrozemské plavbě −transpozice směrnice EU o úpravě některých aspektů pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců  novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a souvisejících zákonů −transpozice několika směrnic EU v oblasti technických kontrol vozidel Tyto tři návrhy budou předloženy vládě v průběhu léta. 23

24 Čerpání dotací v programovacím období 2014-2020  plynule nabíhá vyhlašování výzev pro hlavní příjemce  riziko možné ztráty části alokace v důsledku problémů se stanovisky EIA vydanými podle zák. 244/1992 Sb.  v případě potřeby bude toto riziko eliminováno navýšením prostředků pro jiné specifické cíle v rámci OPD pro zajištění bezpečného splnění pravidla n+3 ke konci roku 2018  dle usnesení Rady vlády pro stavebnictví by MD mělo zachovat maximum prostředků v prioritních osách / specifických cílech zaměřených na stavební výrobu 24

25 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Dopravní infrastruktura, legislativní normy a výhled dopravního stavitelství. Programovací období 2014-2020 Ing. Dan Ťok ministr dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google