Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [5] [1 5] [29]

2

3  Říše: živočichové (Animalia)  Podříše: Eumetazoa  Nadoddělení: trojlistí (Triblastica)  Oddělení: prvoústí (Protostomia)  Kmen: kroužkovci (Annelida) o Podkmen: bezopaskovci (Aclitellata) o Třída: mnohoštětinatci (Polychaeta) Podtřída: bloudivci Podtřída: sedivci o Podkmen: opaskovci (Clitellata) Třída: máloštětinatci (Oligochaeta) Třída: pijavice (Hirudinea) [5] [6]

4 U kroužkovců je vytvořena tělní dutina coelom, která je složena ze dvou váčků pravidelně vyplňujících články těla (polymerní tělní dutina). [1] 1. + 2. metanefridie 3. kutikula 4. okružní svaly 5. podélné svaly 6. peritoneální membrána 7. střevo 8. břišní céva 9. břišní nervová páska 10. coelom

5 Tělo kroužkovců se skládá ze stejných článků (kromě zakončujících), jde tedy o stejnoměrné článkování = homonomní segmentaci. [3]

6 [2] 1.střevo 2.řasa tyflosolis 3.štětinky 4.kutikula 5.krevní oběh 6.příčná svalovina 7.podélná svalovina 8.septum (přepážka) 9.sběrný kanálek 10.metanefridie 11.nervová páska

7  Na povrchu pružná proteinová kutikula  Kožně svalový vak s podélnou a okružní svalovinou umožňuje peristaltický pohyb  Trávicí soustava: ústní otvor  hltan  žvýkací žaludek  žláznatý žaludek + střevní řasa tyflosolis (zvětšuje povrch pro vstřebávání)  řitní otvor  Vylučovací soustava: metanefridie  Cévní soustava uzavřená  Nervová soustava je gangliová žebříčkovitého typu (také psána jako provazcovitá s tělními uzlinami; u starobylých skupin žebříčkovitá)

8 Mají tvar obrvené nálevky, kdy jednou stranou je metanefridie otevřena na povrch těla (otvorem zvaným nefroporus − č. 9), zatímco druhá strana (nefrostom − č. 10) ústí do coelomové dutiny. Stáčení do kliček zvětšuje povrch metanefridií. [2] [4]

9  Mají končetiny parapodia  Dýchají žábrami  Gonochoristé  Nepřímý vývin přes plovoucí obrvenou larvu trochoforu  Zachovalá žebříčkovitá NS  Krevní barvivo chlorokruorin [7] [9] [10] parapodium žábry štětinky hmatový výběžek

10 [8 ]

11 [2 7] [2 8] 1 - nervová destička (ganglium) 2 - apikální svazek brv 3 - prototroch (věnec brv) 4 - paratroch (věnec brv) 5 - coelom 6 - řitní otvor 7 - metanefridie 8 - žaludek 9 - ústní otvor plovoucí obrvená larva přilbovitého tvaru

12 [10] Nereidka hnědá = různobarvá Měří 20 cm, má 4 oči, žije v mořích Evropy a Severní Ameriky. Je dravá. [16] [15 ]

13 [12] [11] Palolo zelený Měří 30 cm, žije na korálových útesech Tichého oceánu. Má zvláštní způsob rozmnožování, během kterého se uvolňují od těl zadečky napěchované pohlavními buňkami a dojde k oplození. Larvy se pak vyvinou ve vodě. Domorodci pokládají zadečky palola za velkou lahůdku. Přední části těla palola zůstávají ukryty v útesech a po čase dorůstají. Celý rozmnožovací proces je ovládán fázemi Měsíce.

14 Afroditka plstnatá – říká se jí mořská housenka. Měří 18 cm a žije při pobřeží evropských moří. Má ploché tělo hustě porostlé dlouhými štětinami, které jsou na bocích pestře zbarveny. [13] [14]

15 Rournatec vějířový žije ukrytý v pružné schránce, ze které vysunuje jen barevné zpeřené tykadlovité výběžky. [17] [18]

16 ODKAZY NA VIDEA: http://www.youtube.com/watch?v=UuApLH8rlwY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=UuApLH8rlwY&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=UuApLH8rlwY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OrKJMIXyGUA http://www.youtube.com/watch?v=OrKJMIXyGUA  http://www.youtube.com/watch?v=OrKJMIXyGUA http://www.youtube.com/watch?v=YmFCkVWNUmY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=YmFCkVWNUmY&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=YmFCkVWNUmY&feature=related

17  Mám hodně štětinek.  Vyvíjím se nepřímo přes larvu.  Domorodci si pochutnávají na mém zadečku.  Můj vývin řídí Měsíc. [12] Palolo zelený ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

18 1. Tělní dutina kroužkovců se nazývá pseudocoel. 2. Končetiny mnohoštětinatců se nazývají ciry. 3. Vývin mnohoštětinatců je přes larvu veliger. 4. Krevním barvivem mnohoštětinatců je hemoglobin. 5. Zástupcem mnohoštětinatců je palolo červený a afroditka chlupatá. 1. coelom; 2. parapodia; 3. trochoforu; 4. chlorokruorin; 5. palolo zelený a afroditka plstnatá ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

19 1.Obojetník jiným názvem. 2.Proteinový pokryv těla. 3.Název larvy mnohoštětinatců (CH v jednom políčku). 4.Název přepážky článků u kroužkovců. 5.Pestrý mnohoštětinatec = mořská housenka. 6.Název způsobu pohybu u kroužkovců. 7.Název vylučovacího ústrojí u kroužkovců. 8.Název tělní dutiny u kroužkovců. 9.Mnohoštětinatec se zvláštním způsobem rozmnožování.

20 Ú.: Vysvětlete tajenku a vyjmenujte zástupce. [30]

21  Jsou bez končetin, ale se štětinkami (4 páry na článku)  Dýchají celým povrchem těla  Hermafrodité − vajíčka kladou do opasku, který svlékají za vzniku kokonu  Přímý vývin [19]

22 Žížala obecná  Na přední části má hmatový prstík  Žije v půdě  Pohybuje se peristalticky, provzdušňuje půdu  Rozkládá organickou hmotu, vytváří humus [20] Ú.: K čemu slouží opasek?

23 Žížala hnojní  V půdě se vyskytuje výjimečně  Velmi se jí daří v kompostu, hnoji a v hnijící vegetaci [21 ] [2 2] Měří 6–10 cm.

24 Nitěnka obecná  Žije zavrtaná v bahně, odkud vyčnívá jen její zadní konec, kterým dýchá  Je červená díky hemoglobinu  Používá se jako krmivo pro rybičky [23]

25 ODKAZY NA VIDEA: http://www.youtube.com/watch?v=37Jl2TcdbiQ http://www.youtube.com/watch?v=37Jl2TcdbiQ  http://www.youtube.com/watch?v=37Jl2TcdbiQ http://www.youtube.com/watch?v=VjIE_rLlsew&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VjIE_rLlsew&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=VjIE_rLlsew&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=zn9kh7MaFQQhttp://www.youtube.com/watch?v=zn9kh7MaFQQ nitěnky  http://www.youtube.com/watch?v=zn9kh7MaFQQ http://www.youtube.com/watch?v=XOZnD4NQJ5Y&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=XOZnD4NQJ5Y&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=XOZnD4NQJ5Y&feature=related

26  Dýchám celým povrchem těla.  Měřím 6 až 10 cm.  Mám přímý vývin a opasek.  Daří se mi na kompostu. [21] Žížala hnojní ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

27 1. U máloštětinatců hovoříme o heteronomní segmentaci. 2. Vývin máloštětinatců je přes larvu trochoforu. 3. Střevní řasa se nazývá hepatopankreas. 4. Máloštětinatci vylučují pomocí solenocytů. 5. Nitěnka obecná dýchá vzdušnicemi. 6. Máloštětinatci mají na článku 2 páry štětinek. 1. homonomní; 2. přímý; 3. tyflosolis; 4. metanefridiemi; 5. zadním koncem těla; 6. 4 páry ŘEŠENÍ - KLIKNĚTE

28 1.Název vylučovacího ústrojí u kroužkovců. 2.Jiným slovem stejnoměrné (článkování). 3.Máloštětinatec, potrava pro rybičky. 4.Tělní dutina kroužkovců. 5.Střevní řasa u kroužkovců. 6.Proteinový pokryv těla. 7.Dravý mnohoštětinatec. 8.Název končetin u mnohoštětinatců (množné číslo).

29 Ú.: Vysvětlete tajenku a rozdělte ji na jednotlivé třídy. [30]

30  Nepravé článkování  Ztráta štětinek  Příústní a koncové přísavky  Některé jsou ektoparazité  Ve slinných žlázách hirudin proti srážení krve [2 4] Ú.: Co je to ektoparazit?

31 Pijavka lékařská  Je až 15 cm dlouhá  Vyskytuje se vzácněji  Dříve se používala v lékařství k „pouštění žilou“ − ke zlepšení krevního oběhu  Někde se používá i dnes [25 ] Ú.: Proč se o některých lidech říká, že jsou pijavice?

32 Pijavka koňská  Žije dravě  Živí se drobnými bezobratlými živočichy  Žije i v ČR ve stojatých vodách  Pohybuje se střídavým přichycováním přísavek [26 ] DALŠÍ ZÁSTUPCI PIJAVIC: Chobotnatka rybí – cizopasí na těle ryb, má výrazné přísavky. Hltanovka bahenní – žije pod kameny i ve znečištěných vodách, loví drobné vodní živočichy.

33 ODKAZY NA VIDEA:   http://www.youtube.com/watch?v=aLRb2ynf2ks  terapie http://www.youtube.com/watch?v=SxZbzZ5RE40&feature=related   http://www.youtube.com/watch?v=-kGyaH0fsK0   http://www.youtube.com/watch?v=fmwd-19p300&feature=related  terapie (7 min.) http://www.youtube.com/watch?v=Lq_jyxHL-AM&feature=related   http://www.youtube.com/watch?v=Ur6FFWY6boI

34  Mám nepravé článkování těla.  Parazituji pomocí přísavek.  Využívají mě při terapiích. [25] Pijavka lékařská ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

35 ODKAZY NA VIDEA:   http://www.youtube.com/watch?v=4Ghq_hLN1uM&feature=related  nápad, jaké typy prezentací jsou schopni žáci vytvořit − zpestří se tím výuka  nápad, jaké typy prezentací jsou schopni žáci vytvořit − zpestří se tím výuka http://www.youtube.com/watch?v=ld2ER3LrkiY&feature=related

36  Kroužkovci  Pijavice  Homonomní segmentace  Trochofora  Palolo zelený  Hemoglobin  Krevní barvivo  Obrvená larva  Annelida  Mnohoštětinatec  Hirudinea  Rovnoměrné článkování těla Ú.: Jakým způsobem fungují u kroužkovců metanefridie?

37  Co je to coelom?  Co je to homonomní segmentace?  Jaký typ nervové soustavy mají kroužkovci?  Jaký typ vylučování mají kroužkovci?  Charakterizujte stavbu těla a zástupce mnohoštětinatců.  Charakterizujte stavbu těla a zástupce máloštětinatců.  Vysvětlete funkci opasku u žížal.  Charakterizujte stavbu těla a zástupce pijavic.  K čemu slouží hirudin?

38  Mnohoštětinatci  Metanefridie  Septum  Chlorokruorin  Nitěnka obecná  Chobotnatka rybí  Výrazné přísavky  Přepážka článků  Polychaeta  Máloštětinatci  Vylučovací soustava  Krevní barvivo Ú.: Jaký je rozdíl v dýchání mnohoštětinatců a máloštětinatců?

39 1. KRADENIE 2. OP LOLA 3. TOD AFRIKA 4. CENO ARTUR 5. ALŽÍŽA 6. KINA TĚN 7. JA KVAPI 1. NEREIDKA 2. PALOLO 3. AFRODITKA 4. ROURNATEC 5. ŽÍŽALA 6. NITĚNKA 7. PIJAVKA ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

40  Máloštětinatci  Coelom  Tyflosolis  Parapodia  Nereidka  Hirudin  Proti srážení krve  Končetiny  Oligochaeta  Střevní řasa  Mnohoštětinatec  Tělní dutina Ú.: Jaký je rozdíl v segmentaci máloštětinatců a pijavic?

41

42

43 12 7 3456 14 20 2625 19 13 8 1615 1211109 22 26 21 1817 30 24 29 23 28 Rournatec vějířový ŘEŠENÍ KLIKEJTE NA VYBRANÁ ČÍSLA

44  Pomůcky: žížala, filtrační papír, lupa, delší zkumavka či trubička, pinzeta, tmavý papír, lampička či baterka  Žížalu přeneste na filtrační papír. Pozorujte vnější stavbu těla, způsob pohybu. Úkoly: Proč je slyšet šustění a jak se nazývá typ pohybu žížaly?  Polovinu zkumavky obalte černým papírem. Do neobalené části vložte žížalu a rozsviťte nad ní lampičku či baterku. Jakou vlastnost jste zpozorovali? Žížalu vraťte zpět do přírody.  Otázky: U žížaly se projevuje regenerační schopnost. Proč ale při přetržení dorůstá jen část s opaskem? Proč při delším dešti vylézají žížaly na povrch? Který typ půdy má nejvíce humusu?

45  Pomůcky: žížala, 60% ethanol (líh), Petriho miska, pinzeta, pitevní či jiná miska (od masa), špendlíky, nůžky, lupa, preparační jehla, skalpel  Postup: Žížalu učitel šetrně usmrtí vložením do 60% ethanolu. Opláchněte ji a břišní stranou položte na pitevní misku. Oba konce žížaly připevněte špendlíky. Pinzetou nadzdvihněte pokožku a skalpelem či nůžkami ji nastřihněte. Řezejte opatrně svalovinou vedle hřbetní cévy směrem k hlavě. Pokožku i svalovinu odchlipujte do stran a upevňujte špendlíky. Prohlížejte očima i lupou. (Kdo chce, může si přinést chirurgické rukavice.)  Proveďte nákres s popisem. Není třeba, aby učitel zbytečně usmrcoval žížaly, LP se může uskutečnit (s žáky – dobrovolníky) po velkém dešti a pracuje se s uhynulými žížalami.

46  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 807238211X.  Philcha. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annelid_Cross-sect_02.png  Reytan. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:  2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaeta_anatomy.svg  Lycaon. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:  3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nerr0328.jpg  Nike-a. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  4http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metanefridie_Lumbricus_terrestris.jpg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:  5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Chaetopoda-edit.jpg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borstenwurmer_des_Meeres.png  Hans Hillewaert. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nephtys_hombergii.jpg  Hans Hillewaert. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polychaeta_anatomy_cs.svg

47  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polychaeta,_nervous_system.svg  Alexander Semenov. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nereis_pellagica.jpg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palolo00.jpg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  12http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_good_catch_of_palolo_nps_gov.jpg  MichaelMaggs. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  13http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphrodita_aculeata_(Sea_mouse).jpg  M.Buschmann. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphrodita_aculeata_1.jpg  Hans Hillewaert. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nereis_small.gif  Mark Blaxter. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nereis.jpg  Albert Kok. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirographis.JPG  Royonx. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirographis_Spalanzanii.jpg  Neil916. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligochaete_GLERL_1.jpg

48  Michael Linnenbach. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regenwurm1.jpg  Mihai Duguleana. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redwiggler1.jpg  Toby Hudson. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eisenia_fetida_on_compost_bin.jpg  Zorba the Geek. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_is_this_life_form%5E_Tubifex_tubifex,_apparently_-_geograph.org.uk_-_564329.jpg  Chris Schuster. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leech_blutegel.jpg  GlebK. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sucking_leech.jpg  Christian Fischer. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  26.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HaemopisSanguisuga.jpg  Xvazquez. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  27.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trocofora.svg  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P._lamarckii_trocophora_immunofluorescence.JPG  [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  29.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faroe_stamp_208_anthropochora_-_earthworm_(Lumbricus_terrestris).jpg  Rursus. [cit. 2011-10-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ignoranzzia.svg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google