Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří ¨Davídek. Co vyčteme z antibiogramu? Možné výsledky Léky s indikačním omezením C, I, R Minimální koncentrace antibiotika v mg/l pro daný bakteriální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří ¨Davídek. Co vyčteme z antibiogramu? Možné výsledky Léky s indikačním omezením C, I, R Minimální koncentrace antibiotika v mg/l pro daný bakteriální."— Transkript prezentace:

1 Jiří ¨Davídek

2 Co vyčteme z antibiogramu? Možné výsledky Léky s indikačním omezením C, I, R Minimální koncentrace antibiotika v mg/l pro daný bakteriální kmen

3 Léky s indikačním omezením Toto indikační omezení je v textech veterinárních léčivých přípravků (VLP) ve formě doporučení, nicméně jeho uplatňování v praxi je upraveno vyhláškou č. 344/2008 Sb. o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Zde se v § 2 odst (3) uvádí podmínky pro použití přípravku, který obsahuje antibiotika nebo chemoterapeutika, v jehož rozhodnutí o registraci bylo pro jeho použití stanoveno indikační omezení, a který lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy byla stanovena citlivost k léčivé látce obsažené v předmětném léčivém přípravku. V praxi by to mělo znamenat terapeutické využívání tzv. antibiotik první volby (dle indikace, cílového druhu …) a použití antibiotika s indikačním omezením na základě klinických zkušeností, znalosti původce onemocnění a jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům (např. na základě znalosti cirkulace patogenů a stavu citlivosti a rezistence v chovu, ve stádě apod.) a využívání přehledů o rezistenci v rámci regionu a státu (zejména tam, kde je patogenní agens obtížněji/dlouhodoběji kultivovatelné a laboratorní vyšetření pro dané agens nejsou rutinně dostupná, přičemž je nutno zahájit adekvátní léčbu)

4 Léky s indikačním omezením Proč je uváděna tato informace jen u určitých antimikrobiálních látek? Ve stručnosti lze shrnout několik základních důvodů: účinná látka patří do skupiny, kde v humánní medicíně tytéž látky nebo látky jim příbuzné jsou užívány pro terapii závažných infekcí (např. rifaximin, kanamycin vs. terapie TBC v humánní medicíně) účinná látka patří do skupiny, kde byl prokázán nárůst rezistence v souvislosti s používáním těchto látek, event. rezistence může nastoupit již v průběhu terapie a vést k selhání léčby (např. (fluoro) chinolony, ansamyciny) použití účinné látky vede k selekci rezistentních kmenů (např. používání cefalosporinů III. a IV. generace vede k selekci kmenů se širokospektrými beta-laktamázami tzv. ESBL) pro léčbu onemocnění, kde je použití této látky indikováno je možné použít jiná antibiotika tzv. první volby (např. antibiotika „staré“ řady) Cefalosporiny III.generace ceftiofur cefoperazon cefovecin Cefalosporiny IV.generacecefchinom Ansamyciny rifaximin Aminoglykosidygentamicin kanamycin (Fluoro) chinolony difloxacin enrofloxacin flumequin ibafloxacin marbofloxacin orbifloxacin pradofloxacin

5 Stanovení citlivosti před použitím Před zahájením léčby? Jak často? Jak je to technicky možné

6 Nekrobacilosa Copyright © 2013, Sure Step Consulting, LLC. All rights reserved

7 Metritis

8

9 C- citlivý předpokládá, že pokud bude léčivo aplikováno v doporučované dávce dojde s velkou pravděpodobností ke zlepšení klinického stavu, protože má dostatečné farmakodynamické parametry vzhledem k MIC původce. I- střední kategorie nárazníkové zóny- cílem je aby malé nekontrolovatelné technické faktory nezpůsobily rozpor v interpretaci (označení rezistentního původce jako citlivého nebo naopak) zvláště u léků s úzkou hranicí farmakotoxicity Kmeny, které jsou citlivé při MIC která je blízká nebo přesahující hodnoty obvykle dosažitelné v krvi nebo v tkáních a jejichž reakce je nižší, než u citlivých kmenů. Tito původci mohou být léčeni při koncentracích kterých je možné dosáhnout za předpokladu že: Se nalézají v některých částech těla jsou léky fyziologicky koncentrovány (například v močovém traktu) Léčivé má nízký práh toxicity a je použito v maximální dávce. Pokud původce není citlivý k dalším klinicky použitelným léčivům, pokud místo infekce není to, kde se léčivo koncentruje nebo pokud nelze použít vyšší dávku, pak by měl být test opakován. R- rezistentní- předpokládá se, že nedojde ke zlepšení klinického stavu protože dosažitelná koncentrace při normálním dávkování bude nižší, než MIC a /nebo spadá do kategorie specifických mechanizmů resistence mikroorganismů

10 Využití nových metod stanovení citlivosti antiboitik v praxi MIC-minimální koncentrace léčiva která inibuje růst organismu Série zkumavek nebo misek s postupným ředěním léčiva nebo polyesterový film napuštěný antibiotiky se známým koncentračním gradientem položený na agarovou misku s inokulantem. MIC je definováno jako místo, kde začíná inhibice.

11 Farmakodynamika Může se tam léčivo dostat, a je ho tam dost? Účinnost závislá na koncentaci Navýšení nad MIC zvyšuje účinnost Aminoglykosidy (streptomycin, neomycin, gentamicin) Nejvyšší koncentrace v séru > 10 krát MIC Účinnost závislá na době působení Doba nad MIC, nikoliv nejvyšší koncentrace znamená zlepšení Makrolidy (Erythromycin), sulfonmamidy, tetracykliny, β-laktamy, linkosamidy (Klindamycin)

12 Interval mezi podáním léčiva Dojení 3x denně, doporučení pro aplikaci 3 dávky po 12 hodinách Aplikovat 3 dávky po 8 hodinách? Trvání doby na nad MIC, bude doba léčby dostatečná? Aplikovat 3 dávky ob dojení? Podaří se udržet dostatečnou hladinu MIC mezi intervaly?

13 Navržení léčebného postupu Koncentrace v plasmě Čas MIC 2.dávka Cmax t 1/2

14 Navržení léčebného postupu DÁVKA = C maximum x V d F (Dostupnost při celkové léčbě)

15 Kde C maximum je maximální koncentrace v plasmě vypočtená jako MIC x 2 t1/2 (četnost dávkování /poločasů mezi dávkami) ukazuje na to, zda bude dostatečná hladina mezi dávkami udržena V d –distribuce objemu- porovnání koncentrace léčiva v těle vs. v plasmě (mléce) F- systémová dostupnost- část léčiva, která se dostane do krve nezměněna (závisí na způsobu aplikace IV-1, IM- 0,7)

16 Jak jsou dané výpočty použitelné? Zatím obtížně, není moc vůle k sdílení parametrů- jedná se o extra label use. http://vads.vetmed.vt.edu/demos/Formulary/index.cfm

17 Děkuji za pozornost Otázky?


Stáhnout ppt "Jiří ¨Davídek. Co vyčteme z antibiogramu? Možné výsledky Léky s indikačním omezením C, I, R Minimální koncentrace antibiotika v mg/l pro daný bakteriální."

Podobné prezentace


Reklamy Google