Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM SKUPENSKÉ PŘEMĚNY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM SKUPENSKÉ PŘEMĚNY."— Transkript prezentace:

1 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM SKUPENSKÉ PŘEMĚNY

2 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Zopakovat si, jaká známe skupenství Charakterizovat děje tání a tuhnutí Vysvětlit veličinu: teplota tání a tuhnutí Co je měrné skupenské teplo tání a tuhnutí, kde ho naleznu Co se máme naučit?

3 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Skupenstvím nazýváme stav látky, který je určen uspořádáním jejích atomů. Rozeznáváme: pevné, kapalné, plynné a plazma

4 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 1.Pevné skupenství Síly mezi molekulami velké - nemění svůj tvar Molekuly uspořádány pravidelně Kmitají kolem svých poloh Těžko dělitelné Patří k nim látky amorfní - sklo, asfalt, plasty Opakování

5 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 2.Kapalné skupenství Síly mezi molekulami slabší, ovlivňují se pouze sousední molekuly Jsou nestlačitelné, zachovávají svůj objem, ale tvar podle nádoby Jsou snadněji dělitelné Opakování

6 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 3.Plynné skupenství Molekuly od sebe značně vzdáleny Silové působení jen při vzájemných srážkách, nebo se stěnou nádoby. Neuspořádaný pohyb molekul Vzdálenosti molekul se stále mění- jsou stlačitelné a rozpínavé. Opakování

7 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 4.Plazma Vzniká silnou ionizací plynu Plazma vzniká například elektrickým výbojem v plynu (sváření, blesk, v zářivkách) nebo při termonukleárních reakcích (v nitru hvězd, v laboratořích). Za plazma také můžeme považovat oheň. Opakování

8 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 V jakém skupenství se látka nachází závisí především na její teplotě a tlaku. Příklad: voda, led, vodní pára Pokus: Na pánvi zahřívej kostky cukru Závěr: Pevná látka se začíná měnit na kapalinu - taje

9 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Tání: Děj, při kterém se pevná látka mění v kapalinu (za určitých podmínek) Děje se tak při určité teplotě = teplota tání (t t ) - naleznu v tabulkách za normálního tlaku – p n = 101kPa

10 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Teplota tání krystalické látky závisí na její teplotě a tlaku. Teploty tání naleznu v chemických tabulkách a jsou udány za normálního tlaku. Thiosíran sodný zahříváme ve vodní lázni, aby nepraskla zkumavka v přímém plameni a látka se zahřívala rovnoměrně.

11 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Pokus: Prášek thiosíranu sodného zahřívám ve zkumavce v horké lázni. Pozorujeme při jaké teplotě krystalická látka taje. Při dalším zahřívání = látka přijímá teplo (teplota nestoupá), dokud všechna látka v kádince neroztaje Příprava laboratorní práce

12 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Podle obrázku sestavíme aparaturu Spustíme program Logger Pro Budeme měřit závislost teploty na čase Příprava laboratorní práce

13 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Příprava laboratorní práce

14 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Při odebírání tepla (ochlazování) bude probíhat opačný děj - tuhnutí. Tuhnutí je děj, při kterém se kapalina mění v pevnou látku při teplotě tuhnutí a normálním tlaku. Teplota tání t t = teplotě tuhnutí Úkol: Vyhledej v tabulkách teploty tání některých látek: rtuť, cín, olovo, wolfram, uhlík a rozhodni v jakém jsou skupenství za normální podmínek a jaké jsou snadno tavitelné. Amorfní látky (např. sklo) nemají teplotu tání.

15 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Se zvýšením tlaku roste u většiny látek i teplota tání. Regelace ledu: Závislost na tlaku

16 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Měrné skupenské teplo tání - tabulky- l t - jednotka- je množství tepla, které musíme dodat 1kg pevné látky, aby se změnila na kapalinu. Pomocí tabulek zjistíme měrné skupenské teplo tání ledu: l t =334 Fyzikálně: Aby 1kg ledu roztál na vodu musíme mu dodat 334kJ tepla a musí mít teplotu 0˚C. Skupenské teplotání - L t = teplo potřebné k přeměně pevné látky na kapalinu.

17 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Stejně velké teplo, jaké dodáváme pevné látce při tání, musí při opačném ději (tuhnutí) kapalina předat svému okolí.

18 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Příklad: Vložili jsme potraviny do termotašky. K nim dali 4kousky ledu o hmotnosti 200g v nádobce a teplotou 0˚C.Led roztál na vodu o teplotě 10˚C.Kolik tepla odebraly kusy ledu potravinám?

19 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Do kádinky dej led a pozvolna zahřívej- dodávej teplo Pozoruj závislost teploty na čase a sestroj graf. Pokus

20 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Určete z grafu teplotu tání látky, měrné skupenské teplo tání a nakonec urči o jakou látku pravděpodobně jde. t t = -95˚C, l t = 100kJ/kg. Za pokojové teploty je tato látka kapalná a podle tabulek se jedná o aceton.

21 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Tání je děj, při kterém se pevná látka mění v kapalinu. Děj probíhá při teplotě tání. Tuhnutí je děj, při kterém se kapalina mění v pevnou látku. Probíhá při teplotě tuhnutí, která je stejná jako teplota tání. Měrné skupenské teplo tání (značka l t ) je teplo, které spotřebuje 1kg pevné látky k přeměně na kapalinu téže teploty. Shrnutí

22 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Pracovní sešit str.: 26/2, 3,str.: 27/ 1, 2. Použitá literatura: MACHÁČEK, Martin. Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. vyd. Prométheus, 2001. ISBN 80-7196-220-1. Rauner, Karel. Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Fraus, 2006. ISBN 80-7238-525-9. Rauner, Karel. Fyzika pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-526-7. Chytilová, Marta. Fyzika pro 8.ročník základní školy. 1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1983. ISBN 14-408-83.


Stáhnout ppt "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Portál eVIM SKUPENSKÉ PŘEMĚNY."

Podobné prezentace


Reklamy Google