Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence vzniku obalových odpadů podle zákona o obalech Aktuální informace týkající se omezování spotřeby plastových odnosných tašek v ČR v návaznosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence vzniku obalových odpadů podle zákona o obalech Aktuální informace týkající se omezování spotřeby plastových odnosných tašek v ČR v návaznosti."— Transkript prezentace:

1 Prevence vzniku obalových odpadů podle zákona o obalech Aktuální informace týkající se omezování spotřeby plastových odnosných tašek v ČR v návaznosti na novou evropskou legislativu Praha, 7. října 2015 Konference předcházení vzniku odpadů Mgr. Ing. Ladislav Trylč Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

2 Produkce obalů a jejich recyklace v ČR 73,0 % 1 019 804 tun

3 Produkce obalových odpadů v kg na obyvatele ve státech EU v roce 2013 Ø = 138,1

4 Prevence = snižování množství a škodlivosti obalů pro životní prostředí (...) směrnice stanoví opatření, jejichž první prioritou je prevence vzniku obalových odpadů Obaly musí být vyráběny tak, aby objem a hmotnost obalu byly omezeny na minimální hodnotu přiměřenou pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro balený výrobek i pro spotřebitele ČS zajistí, aby vedle opatření k prevenci vzniku obalových odpadůpodle článku 9, byla prováděna další preventivní opatření vnitrostátní programy, plány na zavedení odpovědnosti výrobce za minimalizaci vlivu obalů na životní prostředí nebo podobné akce Prevence v kontextu směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

5 Hmotnost a objem obalu musí být co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, považují se požadavky za splněné ČSN EN 13 428, Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – prevence snižováním zdrojů Dodavatel musí být schopen prokázat, že s přihlédnutím ke všem funkčním kritériím dosahuje hotový obal nejnižší možnou hodnotu hmotnosti a/nebo objemu Prevence ve smyslu § 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

6 Funkční kritéria dle ČSN EN 13 428, Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – prevence snižováním zdrojů Ochrana výrobku Proces výroby obalu Proces balení/plnění Logistika (včetně přepravy, skladování a manipulace) Prezentace výrobku k prodeji a marketing Přijatelnost pro uživatele/spotřebiteli Informace Bezpečnost Legislativa Ostatní hlediska

7 → → ?

8 Zdroj: www.dtest.cz/nadmerny-obal

9 Závěry Při stávající legislativě je obtížné najít hranici mezi oprávněnými potřebami obaly „zvětšovat“ a snahami o obcházení požadavku na minimalizaci obalu Změna legislativy je obtížná vzhledem k širokým funkcím obalů Iniciativy obdobné té, se kterou přišlo sdružení dTest „Nadměrné obaly“, jsou jednoznačně žádoucí Výrobce za objemnější (těžší) obal platí vždy více v návaznosti na povinnosti zákona o obalech – znečišťovatel platí

10 Srpen 2011 - veřejná konzultace vyhlášená EK Září 2011 - studie zadaná EK – „Assessment of impact of options to reduce the use of single-use plastic sarrier bags” Listopad 2013 - první návrh směrnice ze strany EK 2014 – legislativní proces, schvalování a hledání kompromisů 29. dubna 2015 - vydání směrnice Směrnice 2015/720/EU o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

11  Základní cíl směrnice = omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek – tloušťka stěny < 50μm Silnější tašky mohou být opakovaně použitelné Velmi lehké plastové nákupní tašky mohou být z působnosti těchto opatření a nástrojů vyňaty (< 15μm + hygienická funkce) v případě, že jejich užití pomáhá zabránit plýtvání potravinami Členské státy musí přijmout opatření vedoucí k trvalému snížení spotřeby Transpoziční termín: 27. listopadu 2016 Směrnice o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

12  Členské státy si mohou zvolit některou z uvedených možností Závazné cíle: Přijetí opatření zajišťujících, aby do 31. prosince 2019 nepřekračovala roční míra spotřeby 90 tašek/osobu a do 31. prosince 2025 40 tašek/osobu (lze stanovit rovnocenné cíle hmotnostně) Ekonomické nástroje: Přijetí nástrojů zajišťujících, aby nejpozději od 31. prosince 2018 nebyly tašky v místě prodeje zboží nebo produktů poskytovány bezplatně Zákaz používání tašek nebo omezení uvádění na trh Směrnice o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

13 EK stanoví metodiku pro výpočet roční spotřeby tašek EK stanoví značkovací systém pro odlišení biologicky rozložitelných a kompostovatelných tašek (informace spotřebiteli o vlastnostech materiálů) EK předloží EP a Radě zprávu v níž posoudí dopad používání oxo-rozložitelných plastových nákupních tašek na ŽP a případně předloží legislativní návrh Komise posoudí dopady různých možností snížení spotňeby velmi lehkých plastových nákupních tašek během celého jejich životního cyklu a případně předloží legislativní návrh Směrnice o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

14 Mgr. Ing. Ladislav Trylč Vedoucí oddělení zpětného odběru Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 208, Mob.: 602 776 304 E-mail.: Ladislav.trylc@mzp.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prevence vzniku obalových odpadů podle zákona o obalech Aktuální informace týkající se omezování spotřeby plastových odnosných tašek v ČR v návaznosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google