Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rekreační drogy MUDr. S. Zakharov, CSc. 1. LF UK v Praze Klinika pracovního lékařství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rekreační drogy MUDr. S. Zakharov, CSc. 1. LF UK v Praze Klinika pracovního lékařství."— Transkript prezentace:

1 1 Rekreační drogy MUDr. S. Zakharov, CSc. 1. LF UK v Praze Klinika pracovního lékařství

2 2 „Čtvrtá potřeba“ (Ronald K. Siegel) Základní fyziologické potřeby (hlad, žízeň) Základní fyziologické potřeby (hlad, žízeň) Potřeba bezpečí a jistoty Potřeba bezpečí a jistoty Potřeba lásky Potřeba lásky ? Potřeba „změněných stavů vědomí“ ? ? Potřeba „změněných stavů vědomí“ ? „Jsme vnímající bytosti...“ (C. Castaneda) - Touha po novým zážitkům, pocitům, emocím, prožitkům – jaké jsou cesty k uspokojení?

3 3 Použití rekreačních drog Proč? (Záměr) – vytvořit/zesílit rekreační zážitky Proč? (Záměr) – vytvořit/zesílit rekreační zážitky Kde, kdy? – noční kluby („party drugs“), psychonautika, spirituální společnosti, sport, sex... Kde, kdy? – noční kluby („party drugs“), psychonautika, spirituální společnosti, sport, sex... Problémy: Problémy: - Legalita? - Fyzická/psychická závislost - Tolerance - Neurotoxicita - Celková toxicita

4 4 Nové Rekreační Drogy („Legal Highs“) Nové syntetické látky neuvedené v Konvenci o psychotropních substancích, prodávají se přes internet (v České republice – 3 „tuzemské” webové stránky s „legal highs“) http://botanic.cz – psychoaktivní rostliny.http://botanic.cz „clubbers drugs“ – používají ~40% návštěvníků nočních klubů Každé 2-3 měsíce nová droga „Legal High“ se začíná prodávat (absence studií o toxicitě, biometabolismu, absence laboratorních metod identifikace v organismu)

5 5 Nové Rekreační Drogy Výroba ve Jihovýchodní Asii, Číně, balení a distribuce v Evropě a Spojených Státech. Růst popularity: dříve http://bythemg.com, teď http://bythekg.comhttp://bythemg.com http://bythekg.com Jednoduchá schémata syntézy (2-3 chemické reakce, běžná reagens (toluen, aceton...), vysoký stupeň chemické čistoty, nízké ceny Chemická struktura je podobná struktuře zakázaných „klasických“ psychoaktivních látek

6 6 Molekuly pohánějící lidský svět 1. Katecholaminový neurotransmiter dopamin Mozkový „reward“ systém: radost, motivace, společenskost Produkce: substancia nigra, ventrální tegmentální oblast D1-D5 receptory v CNS Nepřechází hematoencefalickou bariérou 2. Monoaminový neurotransmiter serotonin Podílí se na pocitech štěstí, pohody, dominantním chování Produkce: raphe nuclei (mozkový kmen) 5-HT 1 – 5-HT 7 receptory v CNS

7 7 1. Stimulanty („uppers“) - dopamin/serotonin/noradrenalin uvolňující drogy Amfetaminy, metamfetaminy („Pervitin“) MDMA („Extáze“), MDxx skupina Katinony Piperaziny Mitragynin (Kratom) * Empatogeny-entaktogeny („drogy lásky“) MDA, MDMA, MDxx skupina 2C-x skupina Tryptaminy (AET, AMT)

8 8 2. Halucinogeny 2.1. Psychedelika („klasické halucinogeny“- agonisty 5-HT 2a/2c receptorů): -Fenetylaminy (meskalin, DOx, 2C-x) -Tryptaminy (LSD, psilocybin, DMT, ibogain) 2.2. Delirianty: -Muscimol (Amanita muscaria) -Solanaceae alkaloidy (atropin, scopolamin...) -Myristicin (Muškátový oříšek) 2.3. Disociativa: -Ketamin, Fencyklidin, Salvinorin -Dextrometorfan (opioid)

9 9 3. „Klasická“ psychoaktiva Opiaty a opioidy -morfin, heroin -hydrokodon, oxykodon… Kanabis a kanabinoidy Kokain a analogy

10 10 Amfetaminy, metamfetaminy Syntezovány: 1887 – Amf. (L.Edeleanu, Německo), 1893 – Met. (N. Nagayoshi, Japonsko) 1933 – Benzedrin (A.), 1938 – Pervitin (M.) Druhá světová válka – armády 1971 – Seznam II (USA) Rekreační drogy - „speed“,„meth“ V přírodě – druhy Akácie (A. berlandieri, A. rigidula)

11 11 Amfetaminy, metamfetaminy Rekreační použití: již od roku 1937 (Minnesota, USA, studenti), t.č. 16-51 mil. konzumentů ve světě Psychologický účinek: euforie, dobrá nálada, neúnavnost, nechuť k jídlu, zvýšená energie (sebeúcta, sebejistota), bdělost, společenskost, psychomotorická agitovanost, insomnie, zvýšené libido, zvýšený pocit vlastní síly a nepřemožitelnosti, halucinace (vyšší dávky) Cesty použití: požití, injekce, insuflace, inhalace (kouření), čípky (rektální, vaginální)

12 12 Amfetaminy, metamfetaminy Mechanismy působení (toxicity): i – vstupuje do neuronu pasivní difúzí nebo ii – přes vázaný na membránu transportér zpětného vychytávání dopaminu (DAT) iii – redistribuce DA z vezikul do cytosolu přes transportér monoaminů (VMAT-2) iv – zvyšuje aktivitu tyrosin hydroxylázy v – blokuje presynaptické zpětné vychytávání DA (DAT) vi – inhibuje aktivitu MAO

13 13 Amfetaminy, metamfetaminy Neurotoxicita: - zvyšují koncentraci DA v cytosolu – zvýšená oxidace DA – vytvoření volných superoxidových radikálu, peroxylnitritu (:NO3) – oxidativní stres – poškození mitochondrií, -neuronální apoptóza, neuronální degenerace Celková toxicita - sympatomimetický toxidrom!

14 14 Sympatomimetický toxidrom (amfetaminy, metamfetaminy, MDMA…) -Kardio: tachykardie, hypertenze, palpitace, bolesti na hrudníku, ischémie/infarkt; -CNS: nystagmus, tremor, bolesti hlavy, parestézie, necitlivost, hyperreflexie, svalová rigidita (bruxismus), křeče; -Psychiatrické: úzkost, paranoia, psychóza, zmatenost/desorientace, delirium, halucinace; -Respirační: tachypnea, dyspnea, plicní hypertenze;

15 15 Sympatomimetický toxidrom II (amfetaminy, metamfetaminy, MDMA…) – Metabolické: dehydratace (hypovolemie), laktátová acidóza, hyperglykémie, hyper-K, hypo-Na, hyper-CK (rhabdomyolýza – renální insuficience); -Oční: mydriáza, rozmazané vidění, intraretin. hemorrhagie; -GI: nauzea/zvracení, průjem, bolesti břicha;

16 16 MDA, MDMA („Extáze“), MDxx MDA syntezována v r. 1910 (G.Mannish, W.Jacobson), MDMA v r. 1912 (A.Kollisch) Rekreační použití od r. 1963 „Drogy lásky“, empatogeny- entaktogeny (indukce pocitů empatie, lásky, emoční blízkosti) Dávka: 100-160 mg MDA, 75-120 mg MDMA Předávkování od 200-250mg ( většinou v kombinaci s excesivní fyzickou zátěží + tvrdým alkoholem)

17 17 MDA, MDMA („Extáze“), MDxx Mechanismus účinku: releasing agens hlavně pro serotonin, pak pro dopamin, noradrenalin - Vstupuje do neuronu přes transportéry monoaminů (DAT, SERT); inhibuje VMAT-2... (podobně Amf., Met.). -Nepřímá stimulace sekrece oxytocinu (orgasmus, objetí) -Mechanismus toxicity: jako Amf. + Serotoninový syndrom!

18 18 Syndrom akutní toxicity rekreačních drog Sympatomimetický toxidrom Serotoninový syndrom Psychiatrické symptomy (“Amfetaminová psychóza”) Kombinace: „alkohol + legal high“ --- - mírnější kardiovaskulární projevy (měkčí „nástup“ účinku MDMA po 1-2 sklenicích červeného vína), - lepší schopnost řídit auto než po konzumaci jenom alkoholu Užívat méně než jednou týdně (předejit toleranci kvůli „receptor downregulation effect“) Pít hodně sladké vody (ne Coca)

19 19 Selectivní serotonin uvolňující agens (SSRA) MDMA („Extáze“), MDxx, PMA („Chicken Powder“, „Dr. Death“) – efektivně uvolňují serotonin, inhibují zpětné vychytávání serotoninu (risk toxicity v kombinaci se SSRI, MAO-A a CYP450 inhibitory) Serotonergická neurotoxicita - Serotoninový syndrom: - Rychlý vzestup tělesné teploty (hypertermie) - Hypertenze/hypotenze (hypovolemie), tachykardie, třes, křeče, koma - Dehydratace, rhabdomyolýza

20 20 Selectivní serotonin uvolňující agens (SSRA) Léčba: intubace,vnější chlazení (4 º voda, led) - Vnitřní chlazení (i.v. infuze chlazeného FR, výplachy tělních dutin a orgánů, gastrická laváž (ledový FR 200ml), -Terapie křečí a agitace: benzodiazepiny (i.v. Diazepam bolusově), fenytoin, thiopental; -Terapie hypertenze: alpha/beta blokátory, nitroprussid sodný, -Dantrolen (5-HT antagonista) -Rehydratace.

21 21 Katinony Kata jedlá (Catha edulis) – tropická rostlina z Východní Afriky, Arabského poloostrovu; Čerstvé listy – stimulační účinek podobný amfetaminu; Legální v UK, Nizozemí, Izraeli http://ekhat.org/our-new- shop-buy-khat-online-nowhttp://ekhat.org/our-new- shop-buy-khat-online-now prices of khat in our site:khat 100gr – £33.99 200gr – £38.99 400gr – £53.99

22 22 Katinony Chemicky podobné Amf. Substituované K.: „designérské drogy“ - Mefedron, Methylon, Naphyron Náhrada MDMA („party drugs“)– stimulant, entactogen (vyšší dávky – hůř prochází HEB - 120-250mg) Legální „legal highs“ do r. 2010 „Plant fertilisers“, „Bath salte“, „Miaow Miaow“ (Cat)

23 23 Piperidiny Pipradol, Metylfenidat, 2-DPMP (Legální!) (Desoxypipradol) Nemají polární funkční skupiny (terč pro enzymy), vysoce lipofilní „Ivory wave“, „Purple Wave“, „Vanilla Sky“ – „bath salts“ – amfetaminu-podobní „zážitek“ Soothing bath Salts – Relax and soak away IVORY WAVE, Concentrated bath salts, please only use as advised, PLEASE do not use this as SNUFF!!!

24 24 Nové rostlinní stimulanty Kratom (Mitragyna speciosa) -Původem z jihovýchodní Asie -Listy obsahují alkaloid mitragynin působí na opioidní receptory -Účinek stimulační v malých dávkách, podobný opiátům ve větších dávkách

25 25 Psychedelica: Fenetylaminy (meskalin, DOx, 2C-x) Meskalin – alkaloid z kaktusu Peyotl (Lophophora williamsii) Aktivuje „halucinogenní“ serotoninový 5-HT 2a receptor (5-HT 2a – agonista) Excitace neuronů prefrontálního kortexu – halucinace vizuální Stimuluje DA-receptory Domorodí Američani v Mexiku používají více 3000 let (religiózní ceremonie) Sušený kaktus je legální v UK

26 26 Psychedelica: Tryptaminy (LSD - 5-HT 2a – agonista, DA–receptor agonista ) LSD (Lysergic acid diethylamide) Syntezován A.Hofmannem v r. 1938 (Sandoz Laboratories) Rekreační droga, enteogen, psychedelická terapie (nenávykový) 1950s – CIA („mind control“, chemická zbraň) „Trip“ – eidetické obrazy, zkreslené vnímání času, „pravé“ halucinace, „smrt ega“ (trvá 6-14 hod.) „Bad trip“ – lepší léčbou je podání anxiolytika z BD (diazepam) „Flashbacks“ Dávky: 100-500 µg – „blotters“ (savé papírky)

27 27 LSD (agonista 5-HT 2a – receptoru) Přírodní zdroje: Houba Paličkovice nachová Claviceps purpurea (Ergot - roste na žitě a jiných obilovinách) – alkaloid ergotamin „Morning glory“– Povijnice trojbarvá, nachová (Ipomoea tricolor, I. violacea) – alkaloid ergin (LSA, lysergic acid amide)

28 28 Nové rekreační rostlinní drogy Hawajská růže (Argyreia nervosa) -Obsahuje alkaloid ergin (LSA) – účinek LSD -„Tropical stones“ (semínka)

29 29 Psychedelika syntetická „LSD mimics“: DOx, 2C-x skupiny („designérské amfetaminy“) DOx-skupina (20 látek): DOM (dimethoxy-methylamphetamine), DOB, DOC, DOI... – substituované deriváty Amf. (vysoce selektivní pro 5-HT2a/2b/2c receptory) 2C-skupina (2C-I, 2C-B...) (Alexander Shulgin, 1974) – agonisté 5-HT2c receptorů (ne 5-HT2a), vizuální halucinace jako „brain movies“ trvají 2-5 hodin, mírnější „comedown“ než po MDMA

30 30 Psychedelika: Tryptaminy: Psilocin (Psilocybin) Alkaloidy psychedelických hub (více 200 druhů lysohlávek– Psilocybe cubensis, P.semilanceata, P.cyanescens...) Částečný agonista 5-HT 2a Nemá účinek na DA- R (rozdíl s LSD) Halucinace, synestesie (slyšet barvy, vidět zvuky) Účinek trvá 3-8 hodin

31 31 Psychedelika: Tryptaminy: Psilocin (Psilocybin) Historie: religiózní ceremonie (9000 BCE – Afrika, 6000 BCE – Evropa, později Mayové a Aztékové v Americe) Vydělena z P. mexicana v r. 1958 A. Hofmannem Nízká toxicita (LD 50 potkan 280 mg/kg – 1,7 kg sušených nebo 17 kg čerstvých hub pro dospělého) Rekreační dávka: 10-50 mg (alkohol a tabák zesilují účinek) - „brain movies“ Nepříznivé reakce v 25% případů (psychóza, panické záchvaty, agrese, zmatenost)

32 32 Psychedelika: Tryptaminy: DMT (Dimetyltryptamin) Přírodní zdroje: 50 druhů rostlin, 4 druhy živočichů Produkt normálního metabolismu u lidí a jiných savců? Ayahuasca (Nápoj amazonských domorodců) – DMT (B. rusbyana, Psychotria viridis aj.)+ MAOI (alkaloid harmalin z tropické révy Banisteriopsis caapi) Agonista 5-HT 2a receptoru („klasický halucinogen“)

33 33 Psychedelika: Tryptaminy: DMT (Dimetyltryptamin) Cesty použití: požití (jen s MAO-I – jinak rychle metabolizován v GIT), inhalace (kouření podobně jako „crack“ kokainu), insuflace, injekce (časté kontakty s „jinými bytostmi“); Při kouření krátký účinek (businessman´s trip“) 15 min, po požití 3 hodiny. Intenzivní erotické obrazy a pocity, časté archetypické víze

34 34 Delirianty: Muscimol (Amanita muscaria) Psychoaktivní alkaloid v mucho- můrce červené, tygrované (Amanita muscaria,A.pantherina) Sibiřské šamany, Skandinavie. Možná nápoj Soma v pravěké Indii (Rgvéda) Selektivní agonista GABA A receptoru (základní inhibující neurotransmiter v CNS) – jako BD, barbituraty Vylučuje se nezměněný ledvinami Dávka: 10-15 mg (1 g sušených hub)

35 35 Delirianty: Solanaceae alkaloidy (atropin, skopolamin, hyoscyamin) Durman obecný (Datura stramonium), Rulík zlomocný (Atropa belladonna), Mandragora lékařská (Mandragora officinarum)… Mocná kombinace anticholinergních látek (kompetitivní antagonisty muskarinových receptorů acetylcholinu) Anticholinergní delirium, hypertermie, sucho v ústech, tachykardie; agresivní chování; mydriáza, fotofobie, rozmazané vídění Léčba: výplach žaludku, aktivované uhlí, BD, antidotum fysostigmin, podpůrná terapie

36 36 Delirianty: Myristicin Myristica fragrans (Muškátový oříšek“) Po konzumaci syrových oříšků symptomy napodobují otravy anticholinergiky (nausea, zvracení, závratě, úzkost, bolesti hlavy, halucinace, iracionální chování, myóza) MDMA-like chemická struktura + slabý inhibitor MAO Dlouhá doba dosažení účinku (4-7 hod.), ale účinek trvá 24-72 hodin

37 37 Disociativa: Ketamin („Vitamin K“, „Kitties“), Fencyklidin („Andělský prach“) Disociace – redukce/blok signálů z určitých částí mozku do vědomí (trans): - ztráta smyslů (odpojení od vlastního těla), - depersonalizace („mimotělové zážitky“, „prožitky blízké smrti“), spirituální/psychonautické využití - derealizace (pocit nereality vnějšího světa) Jiné účinky: halucinace, euforie, anestézie

38 38 Disociativa: Ketamin, Fencyklidin „Neklasické halucinogeny“ – nemají účinek na 5- HT 2A receptory v CNS Mechanismus účinku: nekompetitivní antagonisty NMDA-receptoru (antagonisty kyseliny glutaminové – základního excitativního neurotransmiteru v CNS), částečné agonisty D 2 - receptoru Problémy zneužití: velká neurotoxicita (mnohém větší než u „klasických halucinogenů“) – poškození kognitivních funkcí, ztráta paměti, nemoci močového traktu (ulcerativní cystitis, fibrosis měchýře), břišní koliky.

39 39 Kanabis a kanabinoidy Druhy: Cannabis sativa (Sev. Amerika), C. indica (!!!) (Indie), C. ruderalis (Rusko) Marihuana (květenství samičích rostlin konopí) Hašiš (lisovaná pryskyřice z květenství samičích rostlin konopí)

40 40 Přírodní kanabinoidy (více 85) THC (Tetrahydrocannabinol) Váže se na cannabinoid receptor CB 1 v CNS (agonista) Aktivuje endogenní opioidní cesty (přes μ 1- OR) – vyvolává uvolnění dopaminu v nucl. accumbens Napodobuje endogenní kanabinoidy (2-AG – je v mateřském mléku!, anandamid, NADA, OAE...) Účinky: euforie, relaxace, analgesie, pozměnění smyslů, stimulace chuti k jídlu („munchies“) Biodostupnost 10-35% (inhalace), 6-20% (orální), metabolismus v játrech, exkrece 65-80% se žlučí, 20-35% ledvinami (kyselé metabolity)

41 41 Syntetické kanabinoidy – CB 1 -agonisty Různé chemické skupiny (THC-analogy, aminoalkylindoly, diarylpyrazoly, quinoliny...) Různý právní status – hodně legálních („legal highs“) – www.bythekg.com : JWH-250, AM-2201, AM-694, JWH-019, 2-DPMP. ATTENTION! JWH- 203 SALE OUT!! 5$ PER GRAM!!www.bythekg.com JWH kanabinoidy – syntetizovány výzkumnou skupinou „John.W. Huffman research group“ - Clemson University (více 450 látek) AM kanabinoidy – syntetizovány výzkumnou skupinou „A. Makriyannis research group“ - University of Connecticut HU kanabinoidy – Hebrew University, Jerusalem

42 42 „Legální směsi pro kouření“ s CB 1 -agonisty „Rostlinní směsi“ – obsahují syntetické agonisty kanabinoidních receptorů, většinou ze skupiny JWH – směsi „Spice“, „Smoke“, „Jamaican Gold“, „Ninja“, „Monkees go bananas“

43 43 Symptomy „akutní intoxikace po kouření rostlinných produktů“ Kardiovaskulární, neurologické, psychiatrické symptomy Halucinace, agitovanost, úzkost, insomnia, mydriáza… Tremor, křeče, myoklonus Fyzická/psychická závislost a tolerance Tachykardie, palpitace, bolesti na hrudníku Dyspnoea Nausea, zvracení Hypokalémie

44 44 Kokain a analogy Stimulanty (jako Amf.) Mechanismus účinku: jen inhibitor zpětného vychytávání DA/SER/NOR (ne DA/SER releaser) Přírodní zdroj: Erythroxylum coca (Kokainovník pravý) „Crack“ = kokain+NaHCO3 (t°), vhodný pro kouření (inhalace) Symptomy abstinence („crash“): deprese, touha, svědění, úzkost, insomnia, vyčerpanost, unavenost, nausea, zvracení

45 45 Opiáty a opioidy Morfin, heroin, hydrokodon, oxykodon, metadon, tramadol... Přírodní zdroj opiátů – Mák setý (Papaver somniferum) Mechanismus účinku: vážou se na specifické opioidní receptory (napodobují endogenní opioidy – endorfiny, enkefaliny...) Aktivují μ-opioidní receptory v CNS (analgesie, sedace, euforie, respirační deprese, fyzická závislost) Aktivují k-opioidní receptory v CNS (mióza, psychotomimetické účinky). Deprese dýchání! Léčba předávkování: antagonista opioidů - naloxon


Stáhnout ppt "1 Rekreační drogy MUDr. S. Zakharov, CSc. 1. LF UK v Praze Klinika pracovního lékařství."

Podobné prezentace


Reklamy Google