Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace Prevence vzniku odpadů, obalové materiály.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace Prevence vzniku odpadů, obalové materiály."— Transkript prezentace:

1 1 Třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace Prevence vzniku odpadů, obalové materiály.

2 2 Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie – velmi dobrá životní úroveň Blahobyt – velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety :  Recyklace odpadů z výrob a spotřeby  Nízkoodpadové technologie  Bezodpadové technologie

3 3

4 4

5 5

6 6 Recyklace odpadů Ekologická (i ekonomická) nevyhnutelnost Využití odpadu vyžaduje nižší náklady na energie Vývoj vědy a techniky a technologií – vznik obrovského množství odpadu Výrobky na jedno použití – obalová technika – hygienické a distribuční důvody Recyklace – opakované navrácení látek do oběhu a využívání odpadní energie a tepla Snížení potřeby využívání přírodních zdrojů

7 7 Při hospodaření s odpady můžeme rozlišit následující kvalitativní hierarchie: 1 stupeň: zabránění vzniku odpadu uplatňováním principů nízkoodpadových a bezodpadových technologií 2 stupeň: recyklace odpadu v původním výrobním cyklu 3 stupeň: využití odpadu v následných technologiích jako vedlejší suroviny, zdroje energie apod. 4 stupeň: nejméně vhodný je návrat do přírody organizovaným skládkováním

8 8 Tři základní způsoby recyklace Opakované, sekundární použití stejné suroviny na shodný způsob upotřebení Opakované využití a regenerace (zachycení, separace, úprava nebo přeměna odpadních látek a energie, případně jejich opětovné upotřebení v původní výrobě Další zpracování a použití (použití odpadních látek nebo tepla po odpovídajícím biologickém, chemickém nebo fyzikálním zpracování v jiné oblasti, např. tuhý komunální odpad na kompostování, skleněné střepy na výrobu stavebních materiálů apod.)

9 9 Typy recyklace podle efektivnosti Nejefektivnější Znovu použití po minimální úpravě – vymytí skleněných lahví Nižší efektivnost Po společenském využití - použití odpadních látek – starý papír Nejnižší efektivnost Rozložení směsi odpadních látek na jednodušší sloučeniny – pyrolýza, spalování – získání tepelné energie

10 10 Schéma materiálového oběhu: přírodní prostředí – výroba – přírodní prostředí Přírodní prostředí Směs rozličných druhů odpadů Odpad, smetí Výrobek, zboží Přírodní zdroj surovina Vstup do výroby Těžba Koncentrace doprava Výroba spotřeba odstraňování rozptylování

11 11 Místo recyklace v oběhu: prostředí – výroba – spotřeba – čištění odpadu - prostředí přírodní zdroje výroba recyklace výrobek zbytkyčištění prostředí

12 12 Druhové zpracování odpadu – náročné, vyžaduje zakoncentrování a čistění Speciální odpad – sběr a třídění podle druhu Separace železa – magnety Neželezné kovy – měď, olovo, hliník Spalitelné zbytky – výroba tepla Pyrolýza odpadu – (např. staré pneumatiky) směs uhlovodíků – využití v chemické výrobě

13 13 Odpad - surovina budoucnosti Využití odpadu jako: Sekundární průmyslové suroviny (kovy, sklo, dřevo, papír, textil, plastické hmoty) Zdroje energie (výroba tepla, elektrické energie, spalováním nebo získáním bioplynu) Krmivo pro hospodářská zvířata v živočišné výrobě Hnojivo v rostlinné výrobě

14 14 Druhotvé suroviny dělíme na tři základní skupiny Zpracovatelné, které s současné době vykupujeme a umíme je zužitkovat (kovy, sklo, papír, textil, PET) Nezpracovatelné, které se zatím – z důvodu nedostatečného technického vybavení – nevyužívají (některé kožené a gumové výrobky a výrobky z plastů, porcelánu apod.) Hygienicky škodlivé (obvazový materiál) a jiné, které obsahují choroboplodné zárodky, zbytky potravin podléhající rychlé zkáze, odpady z nemocnic apod.

15 15 Ekonomická otázka využívání odpadu – úspora pracovních sil Otázka znečištění životního prostředí Otázka spotřeby energetických a materiálních zdrojů Technologie zpracování netříděných odpadů – velmi náročná jako technicky tak ekonomicky Opětovné využívání odpadu – nejvýznamnější ve velkých průmyslových závodech (dovoz suroviny) Sběr a výkup druhotných surovin, kontejnery na tříděný odpad

16 16 Sběr surovin v našich podmínkách Železný šrot, barevné kovy Použitý a odpadový papír a lepenka Použitý textil a textilní odstřižky, upotřebené hadry a bavlna Jutové odstřižky a použitá juta Skleněné střepy Odpady a výrobky z termoplastů Ojeté pneumatiky a upotřebené gumové výrobky Ustalovače a elektrolytické stříbro Amortizační odpady strojů a zařízení obsahujících stříbro a jiné drahé kovy Odpad a upotřebené výrobky z přírodního korku Odpad a upotřebené výrobky z celuloidu Kinofilmy a roentgenové filmy Kůže, kožky, peří, rohovina a tuky, srst a vlasy

17 17 Třídění podle kvalitativních tříd Textilní odpad – přírodní a syntetická vlákna Sběrový papír – několik kvalitativních tříd Skleněné střepy – barevné a bílé sklo Separační postupy založené na využití vlastnosti odpadu: Hustota Tvar a velikost Magnetické vlastnosti Upřednostnění suchých separačních technik před mokrými (odpadní voda)

18 18 Využití tradičních chemicko-inženýrských principů Setrvačnost Fluidní princip Zužitkování odpadu není 100 % Sklo 50 – 70 % Papír 60 – 80 % Železo 90 - 95 % Plasty 65 – 90 %

19 19 Rotační síto

20 20 Separátor kovů

21 21 Třídící linka na plasty

22 22

23 23

24 24 Limitující faktory recyklace Používání recyklace jen tehdy, pokud nemá negativní vliv na životní prostředí Odpad ve velkém množství, stejné kvality – konkurence pro primární zdroje Náklady na dopravu, třídění, přípravu a předběžné zpracování Vysoké koncentrace odpadu a nízký podíl manuální práce

25 25 Bezodpadová průmyslová výroba – úspora surovin a energie, řešení problematiky životního prostředí Maloodpadové technologie – reálná varianta ideální bezodpadové technologie Zavádění recyklace péče o životní prostředí ekonomičtější využívání přírodních zdrojů vyžaduje komplexní přístup Sbližování zájmů „tří E“ – energetika, ekologie a ekonomie

26 26 Problematika odpadu v ČR Směsný a tříděný odpad Směsný odpad ¾ z celkové produkce odpadu domácností Budoucnost patří tříděnému odpadu – očekává se, že v roce 2010 dosáhne 50% podílu tříděného odpadu Recyklace plastu 50 %, papír 90,8 % Horší situace je u bioodpadu, elektromateriálu, lehkých kovů

27 27 Co by vás více stimulovalo či přesvědčilo ke třídění odpadu?

28 28 Obnovitelné zdroje v ČR Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 8 % do roku 2010 20 % do roku 2030 Dovozní závislost ČR v roce 2030 se odhaduje na 60 % Dnes jsme závislí na dovozu ropy, zemního plynu a jaderného paliva téměř 100 %

29 29

30 30 Jak třídit Sběr papíru noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

31 31 Sběr plastů PET láhve od nápojů (nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

32 32 Sběr skla láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.

33 33 Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů: Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů: Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod. Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod. Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

34 34 Potraviny z odpadů Řešení problému globálního nedostatku živin Recyklace živin ze zemědělských odpadů Rozklad mikroorganismy na jednodušší látky a vytvoření biomasy mikroorganismů. Zpracování celulosy a lignocelulosy Výroba: alkoholů, antibiotik, organických kyselin a enzymů

35 35 Schéma pro výrobu bílkovin z odpadu odpady separace konverze fermentace zakoncentrování sterilace produkt pasterace dehydratace balení Teplo CO 2 Mikroorganismy Doplňkové živiny Kyslík

36 36 Získávání energie z odpadů Z odpadů ze zemědělství, lesnictví a potravinářství Hydrolýza polysacharidů a následná fermentace cukerných jednotek na ethanol Methanizace – bioplyn a stabilizovaný odpad Kal - řasy – methan Hydroponie

37 37

38 38 Schéma tvorby syntetického paliva z biomasy a odpadů slunce Růst biomasy potraviny Syntetická paliva odpady spotřeba konverze sklizeň konverze CO 2 v atmosféře spalování fotosyntéza

39 39 Obalové materiály Skupina výrobků – velmi rozšířená, problémová likvidace Obal po vyprázdnění – obtížné a velmi nápadné břemeno Nejjednodušší řešení – nebalit- vyšší ekonomické zatížení – kažení potravin, poškození, znehodnocení výrobků, problémy při přepravě, skladování, prodeji.

40 40 Dosažení menšího ekologického zatížení: a)Funkční způsob balení b)Snížení spotřeby obalových materiálů – vhodná konstrukce obalu, vývoj vylehčených obalů c)Využívání vratných obalů – mechanicky odolné obaly d)Zajištění recyklace – opětovného zpracování použitých obalů.

41 41 Kritéria používání ekologických obalů: a)Obnovitelnost surovinových zdrojů b)Negativní vlivy na přírodní prostředí c)Spotřeba energie d)Znečištění půdy vody a ovzduší e)Produkce pevných odpadů f)Bezpečnost a toxicita g)Opakované použití obalu


Stáhnout ppt "1 Třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace Prevence vzniku odpadů, obalové materiály."

Podobné prezentace


Reklamy Google