Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do nových médií a komunikace Ing. Jiří Kysela Katedra informačních technologií - Fakulta elektrotechniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do nových médií a komunikace Ing. Jiří Kysela Katedra informačních technologií - Fakulta elektrotechniky."— Transkript prezentace:

1 Úvod do nových médií a komunikace Ing. Jiří Kysela (jiri.kysela@upce.cz)jiri.kysela@upce.cz Katedra informačních technologií - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

2 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Podmínky úspěšného splnění kurzu:  Povinná docházka na cvičení a na vybrané přednášky se zvanými hosty.  Vypracování dvou týmových prací, každá s minimálně 65 % bodovým ziskem.  Písemná zkouška, s minimálně 65 % bodovým ziskem.  Závěrečná ústní zkouška.

3 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Obsah kurzu:  Definice, historie a význam současných nových médií a masmédií, role ICT při jejich podpoře.  Charakter a změny nových médií a masmédií a vliv na společnost a trhy, mediální studia.  Internet jako fenomén, trend mobility a rozšířené reality.  Mobilní Internet prostřednictvím mobilních datových technologií (2G, 3G, 4G) a bezdrátové datové technologie (Bluetooth / WiFi / WiMax, atd.).  Nová média a mobilní zařízení (smartphone, tablet, atd.) s lokačními a identifikačními technologiemi (GPS/Galileo/GLONASS a NFC/RFID/QR-kódy, atd.).  Mobilní a geografické informační systémy (GIS) a Lokálně kontextové aplikace (geosociální sítě jako Foursquare/Google+/Facebook places, atd.), využití nových médií.  Relevance a rizika v médiích sdílených informací.

4 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Obsah kurzu:  Dne 22.10. 2013 vystoupí s přednáškou na téma „nová média a trh IT“, zvaný host ing. Petr Koubský :  Analytik a konzultant v soukromém sektoru.  Vyučující na VŠE v Praze a Vysoké škole Josefa Škvoreckého kurzů Nová média a Analýza trhu IT.  Autor mnoha tematických článků v časopisech Lupa, iHNed, Lidové noviny, MF Dnes, týdeník Ekonom, Reflex, Respekt, Hospodářské noviny, deník E15 a dříve šéfredaktor Softwarových novin a časopisu Inside.  Moderátor mnoha tematicky zaměřených konferencí:  Konference Mobile Internet Forum na téma datové komunikace, mobilní marketing a reklama, mobilní aplikace, atd.  Mezinárodní konference TEDx Prague Salon zaměřená na inspirativní spojení technologií, designu a zábavy.  Konference Czech Internet Forum věnující se mediálnímu světu v ČR.  Konference Business Tuesday na téma soc. sítě a jejich využití v podnikání.  Přednášky v rámci E-Business akademie pro podporu e-podnikání.  a dalších…

5 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Doporučená literatura:  KYSELA, Jiří, ZELENKA, Josef. Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Hradec Králové, 2013. ISBN  JIRÁK, Jan, KöPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha, 2009, ISBN 978-80-7367-466-3.  JIRÁK, Jan, KöPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha, 2003, ISBN 80-7178-697-7.  PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. ISBN 978-80-2451-742-1.  KYSELA, Jiří. Stručný úvod do geosociálních sítí. Internet pro všechny, 2013, ISSN 1801-1160.  McLUHAN, Marshal, Herbert. Člověk, média a elektronická kultura. Brno, 2000, ISBN 80-7217-128-3.  Revue pro média: http://rpm.fss.muni.cz  Mediální gramotnost.cz: http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/  Český Rozhlas: http://www.rozhlas.cz/digital/novamedia?pos=10&mode=10

6 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Masmédia – definice, historie, význam  Slovo médium využíváno interdisciplinárně v informatice, sociologii, biologii, psychologii, okultismu… Vždy však ve významu jako prostředek komunikace a sdílení informací.  Masová média ( masmédia ) jsou označením pro periodický tisk, vysílání rozhlasových a televizních stanic a veřejně dostupná sdělení na internetu (zpravodajské portály, audio/video-streamingové servery typu YouTube/Vimeo, sociální sítě typu Facebook/Twitter, atd.).  Disponují mocí a snaží se dosáhnout cílů (komerčních, politických, atd.) - např. tiskový magnát Wiliam Randolph Hearst (zvěčněný ve filmu "Občan Kane") v roce 1897 napsal redaktorovi na Kubu výrok "Vy dodejte story, my dodáme válku.„ - mediální kampaň, která podle některých přispěla k americké invazi na Kubu a válce se Španělskem…

7 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Masmédia – definice, historie, význam  Masmédia mohou ovlivňovat celé ideologie, často určují podobu normálnosti – lidé hledají vzory, mohou manipulovat s veřejností, z důvodu důvěry veřejnosti v informace.  Masmédia mají společné to, že jsou obsahově univerzální, mají velkou popularitu a jsou v zásadě veřejné povahy.  Vytvořila si výrobní postupy (opanovala různé komunikační kanály), které jim dovolují produkovat obsahy aktuálně, v krátkých pravidelných periodách (tisk), či dokonce průběžně (rozhlas, televize a internetová média) s důrazem na to, co je bezprostředně podstatné či zajímavé.

8 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Masmédia – definice, historie, význam  Médii se může v širším slova smyslu rozumět vše co zajišťuje komunikaci. Základní rozdělení médií je:  Primární média – prostředky neverbální komunikace (gesta, postoje, mimika, atd.) a přirozený jazyk.  Sekundární média – technické vymoženosti jež dovolují komunikovat na větší vzdálenosti či přes hranice času (mezi ty ranné patřily již kouřové signály či zvony, později pak obrazy, písmo, telegraf, telefon, atd.).  Terciální média – veřejná vystoupení, masová média (tisk, rozhlas, televize, film, hudební skladby).  Kvartální média – neboli síťová média, využívají sekundárních a terciálních médií pomocí počítače připojeného k síti (portál iDnes, vyhledávač Google, atd.).

9 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Masmédia – definice, historie, význam  Masmédia představují svébytnou oblast sociální komunikace (masová komunikace versus mediální komunikace).  Mediální komunikace – každá sociálně-komunikační aktivita, na jejíž realizaci se podílejí jakákoliv tištěná, vysílací či síťová média (např. vědecký časopis, autorský blog – postrádají prvek masovosti).  Masová komunikace – je taková mediální komunikace, na níž se podílejí masová média, tedy vysokonákladový periodický vycházející tisk a rozhlasová a televizní vysílání určené početným skupinám uživatelů a ekvivalenty těchto médií v prostředí internetu.

10 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Horká a chladná média  Pojmy „ horká a chladná média “ poprvé použil v roce 1964 v knize Understanding Media (Jak rozumět médiím) kanadský teoretik moderní společnosti a masových médií (a autor termínu „ globální vesnice “ obrazně pojmenovávající moderní a na komunikačním propojení závislý svět) Herbert Marshall McLuhan (1911-1980).  McLuhan ve své knize uvádí: „Existuje základní princip odlišující horká média jako rozhlas nebo film od chladných jako telefon nebo televize. Horké médium je extenzí jediného smyslu pomocí „vysoké definice“. Vysoká definice je stav naplněnosti daty. Fotografie je vizuálně „vysokodefiniční“. Karikatura je „nízkodefiniční“, prostě proto, že je v ní velmi málo vizuálních informací. Telefon je chladné médium, nízkodefiniční, protože ucho dostává jen skrovné množství informací. A řeč je chladné médium, protože posluchač toho dostává tak málo a tolik toho musí doplnit. Na druhé straně horká média nemusí být posluchači v takové míře zaplňována či doplňována. Pro horká média je tedy charakteristická nízká participace, zatímco chladná média vedou posluchače k vysoké míře participace a doplnění. Je proto přirozené, že účinky, které má na uživatele horké médium, jako je rozhlas, se značně liší od účinků chladných médií, jako je telefon.“

11 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Horká a chladná média  Rozdíl mezi horkými a chladnými médii je v jejich naplněnosti daty a v míře spolupráce adresáta, na podílu doplňování dat z jeho strany.  Horká média se vyznačují vysokou naplněností daty, od příjemce nevyžadují intenzivní účast, ten se stává pasivním. Též se uvádí, že působí více na emoce člověka (např. film, rozhlas či fotografie).  Chladná média naopak vyžadují aktivní spoluúčast adresáta – mnohem vyšší zapojení jeho smyslů a doplňování chybějících informací (např. telefon, televize, noviny, komiksy a řeč).  McLuhan uvádí, že v různých kulturách mají média odlišné účinky, tzn. jinak působí totéž médium v chladné a jinak v horké kultuře. Horká média jako je rozhlas a film mají dle něj v kultuře s nízkým stupněm literárnosti stejně epochální účinky, jako měla v naší velmi kulturní společnosti televize (chladné médium), a že právě prostředí, v němž médium působí, je klíčové.

12 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Nová média – definice, historie, význam  Definice neustálená, většina odbor. veřejnosti se však shoduje na pravidlech:  Nová média jsou založena na elektronické platformě.  Využívají výpočetní výkon počítačů.  Jsou interaktivní.  Podporují komunikaci a zpětnou vazbu.  Typické charakteristiky nových médií:  Multimedialita – integrují text, obraz, zvuk, video, atd. prostřednictvím počítače.  Interaktivita – dovoluje uživateli zasahovat do procesů a reagovat na získávané informace.  Virtualita – umožňují vytvářet vlastní či sdílený abstraktní „kyberprostor“.  Komunikativnost – velmi snadná komunikace mezi jednotlivci či skupinami.  Globalita – viz „globální vesnice“, překonávající geografické bariéry.  Internacionalizace, distribuovanost, diverzifikace a mobilita – nezávislost na místě, čase a dalších podmínkách.  Kolaborativnost – snadná spolupráce ve virtuálních týmech či komunitách.

13 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Nová média – definice, historie, význam  Historie – dynamika expanze nových médií mezi uživatele je mnohonásobně vyšší než tomu bylo u klasických médií (viz obr. níže) – např. Facebook získal miliardu uživatelů za 7 let, doposud jev nevídaný (říjen 2013, cca 1,28 miliardy – viz http://app.thefacesoffacebook.com). http://app.thefacesoffacebook.com Zdroj: Pavlíček, A. Nová média a sociální sítě.

14 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Role ICT v nových médiích a masmédiích  ICT slouží jako prostředek pro podporu nových médiích.  Mezi tyto prostředky patří především:  Internetové (webové, zejména etapy Web 2.0) technologie (hypertextový protokol HTTP, značkovací jazyk HTML se skriptovacími jazyky client-side typu JavaScript či server-side typu PHP, řídící protokol pro audio/video data streamování RTSP a datové RTP či RDT, atd.).  Mobilní zařízení (smartphone, tablet, notebook, atd.).  Mobilní a bezdrátové datové technologie (2G/3G/4G, WiFi, Bluetooth, atd.).

15 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Zdroj:mquer005.students.digitalodu.com/wp-content/uploads/2012/09/socialmedia.gif

16 Úvod do nových médií a komunikace ing. Jiří Kysela Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Úvod do nových médií a komunikace Ing. Jiří Kysela Katedra informačních technologií - Fakulta elektrotechniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google