Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Technologie dopravní obsluhy veřejnou hromadnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Technologie dopravní obsluhy veřejnou hromadnou."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Technologie dopravní obsluhy veřejnou hromadnou dopravou osob Ing. Tomáš Matras, PhD.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti její funkce ovlivňuje osídlené území a je územím zároveň ovlivňována, umožňuje uspokojení přepravy osob mezi různými aktivitami (bydlení, práce, nákupy, vzdělávání, odpočinek, kultura, sport) její funkce ovlivňuje osídlené území a je územím zároveň ovlivňována, umožňuje uspokojení přepravy osob mezi různými aktivitami (bydlení, práce, nákupy, vzdělávání, odpočinek, kultura, sport) Význam MHD

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Význam MHD význam dopravní, funkční význam dopravní, funkční doprava působí ve vztahu k území jako složka spojující i rozdělující význam městotvorný, urbanistický význam městotvorný, urbanistický je místem setkávání lidí, pro některé „spojení se světem“ význam společenský význam společenský je podnětem pro rozvoj měst význam ekonomický význam ekonomický je alternativou k IAD, má menší nároky na plochu a investice, je trvale udržitelným druhem dopravy význam ekologický význam ekologický

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Požadavky na systém MHD často protichůdnost požadavků (zájmů) cestujících, objednatelů dopravy (samosprávy) a provozovatelů (dopravců) často protichůdnost požadavků (zájmů) cestujících, objednatelů dopravy (samosprávy) a provozovatelů (dopravců) HLEDISKA CESTUJÍCÍCH 1) potřeba kvalitní dopravní obsluhy největší pro přepravu do zaměstnání, do škol (především dopravní špičky) největší pro přepravu do zaměstnání, do škol (především dopravní špičky) mění se se změnou počtu obyvatel, životní úrovně atd. mění se se změnou počtu obyvatel, životní úrovně atd. vliv má rychlost, interval, směrová nabídka, docházková vzdálenost vliv má rychlost, interval, směrová nabídka, docházková vzdálenost

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Požadavky na systém MHD HLEDISKA CESTUJÍCÍCH 2) jednoduchost, přehlednost 3) spolehlivost (také při výlukách, mimořádnostech, poruchách vozidel) 4) komfort (nabízená kapacita, bezbariérovost, počet míst k sezení) 5) přijatelná cena 6) zákaznický přístup, informace Nutno reagovat na poptávku – tržní prostředí MHD x IAD

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Požadavky na systém MHD Hlediska objednavatelů (města, příp. obce, kraje): Mohou se velmi lišit, záleží na vztahu objednavatele k MHD (v případě kladného vztahu k MHD jsou velmi podobná jako u cestujících, kromě toho: 1) přijatelné náklady na provoz, efektivnost vynaložených prostředků 2) reprezentativnost, dobrá vizitka města

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Požadavky na systém MHD Hlediska provozovatelů (dopravců): 1) pokrytí nákladů + přiměřený zisk 2) dobrá produktivita oběhů vozidel 3) perspektivnost provozu (vytížení linek, garance dopravního výkonu) 4) technicko-provozní požadavky (průjezdnost trasy, zázemí pro řidiče atd.)

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provozní parametry kapacita vozidla kapacita vozidla interval interval rozsah provozu rozsah provozu

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provozní parametry kapacita vozidla kapacita vozidla  Výkyvy v poptávce  Poměr mezi kapacitou vozidla a délkou intervalu  Pásmový provoz a kapacita vozidla

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provozní parametry Interval Interval stanovení intervalu stanovení intervalu zjištění poptávky zjištění poptávky stanovení počtu spojů stanovení počtu spojů potřebný interval potřebný interval vhodný interval vhodný interval výběr intervalu s ohledem na: výběr intervalu s ohledem na: kapacitu vozidla kapacitu vozidla časovou koordinaci s ostatními linkami časovou koordinaci s ostatními linkami přesnost provozu přesnost provozu

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provozní parametry Interval Interval Základní přepravní období Základní přepravní období pracovní den pracovní den – ráno – ranní špička – dopolední sedlo – odpolední špička – večerní sedlo – večer sobota, neděle sobota, neděle – ráno – den – večer noční provoz noční provoz

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozsah provozu Rozsah provozu nepřetržitý nepřetržitý celodenní, celotýdenní celodenní, celotýdenní omezený, celotýdenní omezený, celotýdenní pracovní dny pracovní dny přepravní špičky přepravní špičky noční noční vybrané spoje vybrané spoje Omezení rozsahu provozu v celé trase v celé trase v části trasy (pásmový provoz) v části trasy (pásmový provoz) v jednom směru v jednom směru Provozní parametry

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení zastávek na lince Druhy zastávek Nácestné (většina zastávek na trase linky) Nácestné (většina zastávek na trase linky) Přestupní (nácestná zastávka, která zároveň slouží také k přestupu mezi linkami) Přestupní (nácestná zastávka, která zároveň slouží také k přestupu mezi linkami) Konečné (možno i v kombinaci přestupní a konečné zastávky) Konečné (možno i v kombinaci přestupní a konečné zastávky) přestupní a konečné zastávky kladou vyšší nároky na umístění a prostorové uspořádání

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení zastávek na lince Nácestné zastávky Nácestné zastávky – Požadavky na umístění nácestných zastávek: co nejblíže zdrojům a cílům poptávky – obsluha obytných oblastí, pracovních příležitostí, škol, zdravotních zařízení, obchodních center atd. co nejblíže zdrojům a cílům poptávky – obsluha obytných oblastí, pracovních příležitostí, škol, zdravotních zařízení, obchodních center atd. hledání kompromisu mezi krátkou a delší mezizastávkovou vzdáleností – krátká docházka a nízká cestovní rychlost vs. delší docházka a vyšší cestovní rychlost ⇒ minimální mezizastávková vzdálenost cca 450 m hledání kompromisu mezi krátkou a delší mezizastávkovou vzdáleností – krátká docházka a nízká cestovní rychlost vs. delší docházka a vyšší cestovní rychlost ⇒ minimální mezizastávková vzdálenost cca 450 m

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení zastávek na lince Nácestné zastávky Nácestné zastávky – Požadavky na umístění nácestných zastávek: prostorové možnosti – šířkové poměry, zastávka musí být v přímé (příp. ve vnitřním oblouku), umístění čekárny… prostorové možnosti – šířkové poměry, zastávka musí být v přímé (příp. ve vnitřním oblouku), umístění čekárny… bezpečnost a plynulost provozu – přehlednost úseku (vzdálenost směrových a výškových oblouků), zastávka nemůže být v prudkém stoupání nebo klesání, vzdálenost a poloha vůči přechodu pro chodce, bezpečnost a plynulost provozu – přehlednost úseku (vzdálenost směrových a výškových oblouků), zastávka nemůže být v prudkém stoupání nebo klesání, vzdálenost a poloha vůči přechodu pro chodce, zohlednění preference MHD zohlednění preference MHD

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení zastávek na lince Přestupní zastávky Přestupní zastávky – Požadavky na umístění nácestných zastávek: (navíc oproti nácestným zastávkám) co nejblíže místu křížení linek / přepravních proudů - minimalizace provozních nákladů (neproduktivních jízd) a časových ztrát cestujících co nejblíže místu křížení linek / přepravních proudů - minimalizace provozních nákladů (neproduktivních jízd) a časových ztrát cestujících přehlednost – vzájemná viditelnost dopravních prostředků, snadná orientace cestujících přehlednost – vzájemná viditelnost dopravních prostředků, snadná orientace cestujících

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení zastávek na lince Přestupní zastávky Přestupní zastávky – Požadavky na umístění nácestných zastávek: pohodlný a bezpečný přestup - bezbariérovost, minimalizace ztracených spádů, krátké přestupní vzdálenosti, pokud možno bez pohodlný a bezpečný přestup - bezbariérovost, minimalizace ztracených spádů, krátké přestupní vzdálenosti, pokud možno bez překonávání vozovky s intenzivním provozem a světelnou signalizací překonávání vozovky s intenzivním provozem a světelnou signalizací ideální případ u přestupů „hrana-hrana“ (společná nástupní hrana, společné nástupiště) ideální případ u přestupů „hrana-hrana“ (společná nástupní hrana, společné nástupiště) možnost vyčkávání vozidel – v případě garantovaných návazností možnost vyčkávání vozidel – v případě garantovaných návazností

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení zastávek na lince Konečné zastávky Konečné zastávky – Požadavky na umístění nácestných zastávek: (navíc oproti nácestným) odstavy vozidel – dorovnání zpoždění odstavy vozidel – dorovnání zpoždění ukončení tramvajových linek (točny, obratové koleje) ukončení tramvajových linek (točny, obratové koleje) vybavení pro řidiče vybavení pro řidiče v případě kombinace přestupní zastávky v případě kombinace přestupní zastávky

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády definice jízdního řádu definice jízdního řádu – udává kdy, kudy, kam a jak jedou dopravní prostředky (např. vlaky, metro, tramvaje, autobusy) různé druhy – různé účely různé druhy – různé účely

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády Dělení jízdních řádů Dělení jízdních řádů o dle účelu - veřejné / služební o dle druhu dopravy – vlakové / metra /tramvajové / autobusové... o dle média – papírové / elektronické o dle formy zpracování – tabulkové / nákresné (grafikon)

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády Příklady typů jízdních řádů Příklady typů jízdních řádů o služební o grafikon o vozový jízdní řád o veřejné o zastávkové o linkové o traťové

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády Příklady typů jízdních řádů Příklady typů jízdních řádů o grafikon

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády Příklady typů jízdních řádů Příklady typů jízdních řádů o vozový jízdní řád

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády Příklady typů jízdních řádů Příklady typů jízdních řádů o zastávkový

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády Příklady typů jízdních řádů Příklady typů jízdních řádů o linkové

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády Normy vztahující se k přestávkám Normy vztahující se k přestávkám o Zákoník práce o Vyhláška MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě o Nařízení vlády č. 353/2008, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě o Případná kolektivní smlouva dopravce

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní řády Volno mezi směnami Volno mezi směnami o standardní, zkrácené o kompenzace zkrácené doby odpočinku o dělená směna Základní pravidla pro BP Základní pravidla pro BP o povinná perioda čerpání o bezpečnostní přestávky o způsoby čerpání  v celku, po částech o Způsoby čerpání přestávek  na voze  odděleně od vozu

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Typy služeb Nejvíce zastoupené Nejvíce zastoupené 1. tůrák (T) = ranní a odpolední směna, při které se dva řidiči na lince cca uprostřed výkonu střídají 1. tůrák (T) = ranní a odpolední směna, při které se dva řidiči na lince cca uprostřed výkonu střídají 2. šejdr (Š) = dělená směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven do ranní a odpolední dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den) 2. šejdr (Š) = dělená směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven do ranní a odpolední dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den) 3. celodenní (CD) = směna jednoho řidiče v časovém rozmezí cca 7.00 až 17.00 hodin 3. celodenní (CD) = směna jednoho řidiče v časovém rozmezí cca 7.00 až 17.00 hodin

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Typy služeb Nejvíce zastoupené Nejvíce zastoupené 4. ranní zatahovák (Z) = směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven pouze do ranní dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den) 4. ranní zatahovák (Z) = směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven pouze do ranní dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den) 5. odpolední vyjížďák (V) = směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven pouze do odpolední dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den) 5. odpolední vyjížďák (V) = směna jednoho řidiče, při které je autobus vypraven pouze do odpolední dopravní špičky (charakteristické pro pracovní den)

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Typy služeb

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení linek MHD Základní dělení Linky kmenové (páteřní) – rozhodující přepravní potřeby města (ve velkých městech kolejové systémy) Linky kmenové (páteřní) – rozhodující přepravní potřeby města (ve velkých městech kolejové systémy) Linky doplňující (doplňkové) – vytváří servis a zajišťují plošné pokrytí ve vztahu k linkám kmenovým (ve velkých městech autobusy a trolejbusy) – základní obsluha okrajových oblastí, tangenciální vazby a doplnění páteřní sítě MHD Linky doplňující (doplňkové) – vytváří servis a zajišťují plošné pokrytí ve vztahu k linkám kmenovým (ve velkých městech autobusy a trolejbusy) – základní obsluha okrajových oblastí, tangenciální vazby a doplnění páteřní sítě MHD

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení linek MHD Mezi požadavky na linkové vedení v rámci MHD patří Přehledná a jasně strukturovaná síť linek Přehledná a jasně strukturovaná síť linek Linkové vedení v souladu s přepravní poptávkou Linkové vedení v souladu s přepravní poptávkou Vysoký stupeň návaznosti mezi spoji linek Vysoký stupeň návaznosti mezi spoji linek Periodický pravidelný jízdní řád Periodický pravidelný jízdní řád Uživatelsky přátelský jízdní řád (dobré návaznosti, přehlednost, lehká zapamatovatelnost, krátké jízdní doby) – cestující preferují linky s periodickým provozem před linkami s neperiodickými Uživatelsky přátelský jízdní řád (dobré návaznosti, přehlednost, lehká zapamatovatelnost, krátké jízdní doby) – cestující preferují linky s periodickým provozem před linkami s neperiodickými

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení linek MHD Zákonitosti koncepce linkového vedení Síť linek je orientována na vybrané úkoly dopravně přepravního plánu Síť linek je orientována na vybrané úkoly dopravně přepravního plánu Linky MHD mají přehledné a přímé linkové vedení (průběžné, radiální) Linky MHD mají přehledné a přímé linkové vedení (průběžné, radiální) Městské části v dosahu sítě linek MHD jsou pokud možno plošně pokryty Městské části v dosahu sítě linek MHD jsou pokud možno plošně pokryty V menších a středně velkých městech se doporučuje vybudovat centrální přestupní bod linek MHD (vzájemné návaznosti linek), ve velkých městech je uzlů více V menších a středně velkých městech se doporučuje vybudovat centrální přestupní bod linek MHD (vzájemné návaznosti linek), ve velkých městech je uzlů více

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení linek MHD Zákonitosti koncepce linkového vedení Efektivní obsluha větví linek mezi dvěma setkáními spojů v přestupním uzlu (co nejmenší počet nasazovaných vozidel) Efektivní obsluha větví linek mezi dvěma setkáními spojů v přestupním uzlu (co nejmenší počet nasazovaných vozidel) Provoz linek je zajištěn periodicky ve všech přepravních obdobích dne Provoz linek je zajištěn periodicky ve všech přepravních obdobích dne Sladěné přestupní vazby mezi linkami MHD a ostatními veřejnými dopravními prostředky Sladěné přestupní vazby mezi linkami MHD a ostatními veřejnými dopravními prostředky Regionální dopravy se doplňuje se systémem MHD časově, prostorově nebo tarifně Regionální dopravy se doplňuje se systémem MHD časově, prostorově nebo tarifně

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vedení linek MHD Způsoby vedení linka vzhledem k centru města

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Plošné pokrytí území města Pěší dostupnost do stanovené doby 5 – 10 minut, 300 – 600 m Pěší dostupnost do stanovené doby 5 – 10 minut, 300 – 600 m

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Variace dopravy Denní variace intenzit dopravy - průběh intenzity dopravy během 24 hodin (0:00-24:00), vyjadřuje se jako změna hodinových intenzit. Denní variace intenzit dopravy - průběh intenzity dopravy během 24 hodin (0:00-24:00), vyjadřuje se jako změna hodinových intenzit. Týdenní variace intenzit dopravy - průběh intenzity dopravy během týdne, vyjadřuje se jako změna denních intenzit. Týdenní variace intenzit dopravy - průběh intenzity dopravy během týdne, vyjadřuje se jako změna denních intenzit. Roční variace intenzit dopravy - průběh intenzity dopravy během roku, vyjadřuje se jako změna měsíčního průměru denních intenzit. Roční variace intenzit dopravy - průběh intenzity dopravy během roku, vyjadřuje se jako změna měsíčního průměru denních intenzit.

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Použitá literatura DRDLA, P. – Technologie a řízení dopravy – městská hromadná doprava DRDLA, P. – Technologie a řízení dopravy – městská hromadná doprava Jareš, M. – Organizace a řízení MHD, ČVUT FD Jareš, M. – Organizace a řízení MHD, ČVUT FD Pušman, V. - Organizace a řízení MHD, ČVUT FD Pušman, V. - Organizace a řízení MHD, ČVUT FD http://www.dpp.cz Dopravní podnik hl. m. Prahy http://www.dpp.cz Dopravní podnik hl. m. Prahy http://www.dpp.cz http://www.ropid.cz ROPID http://www.ropid.cz ROPID http://www.ropid.cz

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Technologie dopravní obsluhy veřejnou hromadnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google