Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, reg. čís. CZ.1.07/1.1.32/02.0041 Žadatel: Sdružení obcí Sedlčanska Projektový manažer:Štěpánka Barešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, reg. čís. CZ.1.07/1.1.32/02.0041 Žadatel: Sdružení obcí Sedlčanska Projektový manažer:Štěpánka Barešová."— Transkript prezentace:

1 WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, reg. čís. CZ.1.07/1.1.32/02.0041 Žadatel: Sdružení obcí Sedlčanska Projektový manažer:Štěpánka Barešová Zahájení projektu:1. dubna 2013 Dokončení projektu :31. prosince 2014 Celkové výdaje projektu:Kč 9.892.499,34 Projekt je zaměřen na 4 hlavní aktivity.

2  KA1 věcný manažer Luděk Zirhut – Tvorba interaktivních úloh, Štěpánka Barešová – Paměť regionu.  Cílem této aktivity je rozšíření výukového portálu Místo pro život o 80 interaktivních úloh – www.mistoprozivot.cz. Na této aktivitě se bude podílet tým lidí tvořený odborníky. Aktivita probíhá již od dubna 2013.www.mistoprozivot.cz  Paměť regionu – v rámci této aktivity bude organizováno 50 setkání pamětníků v obcích škol zapojených do projektu. Zachycené vzpomínky a příběhy budou přepsány a zpracovány do podoby využitelné pro výuku na 1. a 2. stupni ZŠ a pro potřeby obce. Zahájení v září 2013.

3

4  KA 2 – věcný manažer KA2 Eva Zirhutová.  Tato aktivita je zaměřena na přípravu učitelů zavádět nové metody do výuky prostřednictvím Metodického týmu a prostřednictvím metodických návodových materiálů umístěných na portále Místo pro život a zároveň tyto metody ověřovat ve výuce.  V rámci této aktivity bude vytvořeno 60 multimediálních prezentací z výuky, bude proškoleno 31 učitelů a na portále Místo pro život vznikne návodový metodický materiál (Rozvíjení rozumových dovedností krok za krokem, Rozvíjení čtenářských dovedností krok za krokem, Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem a 45 prezentací praktických ukázek z výuky pro učitele).  V rámci této aktivity bylo pořízeno a předáno školám 200 notebooků v celkových nákladech 2.158.156 Kč. Zahájení aktivity – září 2013.

5

6  KA 3 – věcný manažer KA3 PhDr. Marie Pilíková.  Cíl: Zavádění inovativních forem práce do volnočasových aktivit školních družin. Žáci se zúčastní 60 didaktických vycházek v rámci kterých budou využívat digitální techniku a zážitkovou pedagogiku. Výstupy budou zpracovány do 60 multimediálních prezentací, které budou umístěny opět na portále Místo pro život. Vznikne i soubor 10 metodických návodů na didaktické vycházky. Laicky řečeno, žáci budou chodit do přírody, do okolí své školy a budou fotograficky zaznamenávat jevy v přírodě, život a dění v obci ze stránky pozitivní i negativní. Získaný materiál se budou učit zpracovávat, vytvářet z něj soubory a používat je ve výuce.  V rámci této aktivity bylo pořízeno a předáno do škol 34 digitálních fotoaparátů, 4 dataprojektory v celkových nákladech 140.500 Kč. Aktivita běží již od června 2013.

7

8  KA 4 – věcný manažer KA4 Štěpánka Barešová, Žákovský parlament Petr Halada.  Tato aktivita se zaměří na podporu spolupráce žáků na komunitním rozvoji obcí. Ověří spolupráci škol a školských zařízení s místní a regionální samosprávou při společné práci. Bude zorganizováno 6 pracovních skupin za účelem vyhodnocení přínosu vzdělávacích programů ověřovaných v projektu, výstupem bude odborná studie.  Žákovský parlament – probíhá již od června, zástupci tříd 2. stupně (5 žáků) z každé školy, jsou sváženi autobusy do prostor Fauny v Hrachově, kde se pod vedením lektora a odborného konzultanta učí vyjadřovat vlastní postoje a názory k záležitostem, které se jich týkají, efektivně komunikovat, debatovat a řešit problémy spojené s výukou a vztahy ve třídách a ve škole. Získané zkušenosti předávají ostatním žákům ve třídách. Žákovského parlamentu se účastní i učitelé, kteří na konci projektu získají certifikát akreditovaný MŠMT – lektor Žákovského parlamentu.

9

10 PoložkaPlán za celý projekt Přímé způsobilé výdaje8.667.631,00 Nepřímé náklady1.214.868,34 Celkem9.882.499,34

11 Osoby zapojené do projektupočet starostové10 ředitelé10 učitelé25 žákovský parlament6 volnočasové aktivity10 pracovní smlouva, DPČ6 dodavatelé služby12 studenti VŠ16 odborný přispěvatel12 žáci867 Celkem975

12  Myšlenka vzniku projektu  Projektový tým, jeho výběr a práce v průběhu projektu  Spolupracovníci projektu – studenti vysokých škol, odborníci na nové vzdělávací metody  Práce s učiteli a vychovateli školních družin – výstupy  Práce s dětmi v žákovském parlamentu – výstupy  Administrace projektu a kontroly na místě  Návrhy dalších projektů pro region

13


Stáhnout ppt "WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, reg. čís. CZ.1.07/1.1.32/02.0041 Žadatel: Sdružení obcí Sedlčanska Projektový manažer:Štěpánka Barešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google