Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTOVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Seminář na téma: Sdílení dobrých praxí v oblasti realizace zaměstnanostních opatření v sociálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTOVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Seminář na téma: Sdílení dobrých praxí v oblasti realizace zaměstnanostních opatření v sociálně."— Transkript prezentace:

1 DOTOVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Seminář na téma: Sdílení dobrých praxí v oblasti realizace zaměstnanostních opatření v sociálně vyloučených lokalitách 14. 11. 2013 Viktor Koláček

2 2 OSOBNÍ ZKUŠENOSTI Název projektuCílová skupina Počet dotovaných míst Doba realizace Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným (CZ.1.04/2.1.00/13.00078) Nezaměstnaní z okolí Litvínova a Mostu 185 2010 – 2013 Podpora zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka (CZ.1.04/2.1.00/13.00065) Dlouhodobě nezaměstnaní mimo jiné z Janova 100 2010 – 2012 START - komplexní program podpory cílové skupiny ze sociálně vyloučené lokality Litvínov – Janov (CZ.1.04/3.3.05/96.00178) Dlouhodobě nezaměstnaní z Janova 20 2012 – 2014 SÍDLIŠTĚ – příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova (CZ.1.04/3.3.05/75.00178) Mladí nezaměstnaní do 25 let z Janova 16 2013 – 2015

3 3 ZÁPORY DOTOVANÝCH MÍST Vysoké náklady na systém dotovaných míst Ekonomická náročnost je evidentní (i přes 100 tis. Kč / osoba). Omezení nabídky nedotovaných pracovních míst bez dotace Nebezpečí, které z vytváření umělé zaměstnanosti plyne, je pokřivení reálného trhu práce. Vyšším využíváním dotací se postupně eliminuje už tak nízká nabídka pracovních příležitostí, a to především u nekvalifikovaných profesí. Zvýšené riziko neudržení pracovního místa Pokud zaměstnavatel realizuje dotované pracovní místo, může se stát (a reálně se stává), že místo vitálně vytvářet nepotřebuje, nicméně se „každá ruka navíc hodí“. Rozhodování, zda místo udrží, se posouvá na konec dotovaného období. Z logiky věci plyne, že právě udržitelnost je jedním z hlavních parametrů efektivity celého (poměrně drahého) systému mzdových příspěvků. Proto je vhodné soustředit se na tuto otázku již v přípravném období, tj. před uzavřením dohody se zaměstnavatelem. Nastavení mzdy podle parametrů dotace Zaměstnavatelé určují mzdovou hladinu podle výše příspěvku na dotované místo.

4 4 KLADY DOTOVANÝCH MÍST I. Vznik nových pracovních míst (resp. příležitostí) Největší klad systému dotovaných pracovních míst. Zaměstnavatelé dostali impuls k vytváření nových pracovních míst, a i když není nikdy 100% zaručena udržitelnost, přesto vzniknuvší místa na trhu práce většinou zůstávají. Zaměstnavatel nikoho původně nechtěl, nicméně „když je to zadarmo“ přeci jenom to zkusí. Účinný nástroj na legalizaci pracovního místa Dotovaná místa většina zaměstnavatelů „na hraně“ ráda přijímá, protože cítí, že je to lepší varianta (pro ně i pro zaměstnance). Pokud nedojde k rozvoji firmy během období dotace, je ovšem recidiva návratu do šedé zóny vysoká. Šance pro mladé eliminovat nedostatek zkušeností Nebýt dotovaných míst, mnoho mladých lidí by vůbec nedostalo šanci ukázat, jestli se umí něčemu naučit. Pravdou je, že reálné schopnosti v době nástupu do zaměstnání jsou opravdu nízké a zaměstnavatelům se mnohdy nelze divit. Velmi častá je absence pracovních návyků (pozdní příchody do práce, simulování nemocí – výmluvy jak ve škole, malá samostatnost, malé reálné dovednosti).

5 5 KLADY DOTOVANÝCH MÍST II. Aktivizace nezaměstnaného (diagnostický nástroj) Jednou ze základních otázek při poradenské práci s nezaměstnanými je zda dotyčný(á) pracovat skutečně chce nebo jen na něco čeká (děti, odjezd do zahraničí, invalidní důchod, starobní důchod apod.) Jsou také lidé, kteří na nic nečekají, ale v evidenci ÚP se schovávají, resp. zneužívají nastavený systém podpory v nezaměstnanosti. Z valné většiny jsou to osoby pracující nelegálně, kteří si nechtějí sami platit zdravotní pojištění. Tato skupina se vlivem aktivnější kontroly ze strany ÚP postupně zmenšuje, čímž přibývá osob zcela mimo systém, které si zdravotní pojištění neplatí (v lepším případě se stávají samoplátci zdravotního pojištění). Šance získat dotované místo se postupně stala vhodným diagnostickým nástrojem. Každý nezaměstnaný, který byl v našem projektu, kde byla dotovaná místa, dostal sadu 10 ks KARTIČEK. Na nich jsou uvedeny parametry mzdového příspěvku a kontakt na nás. Po důkladném vysvětlení s kartičkami každý může volně nakládat, a kdykoli si vyžádat další sadu. Proces zprostředkování tím dostává jasný obsah pro pravidelné schůzky – komu a proč byla kartička předána, s jakým výsledkem. Velmi jednoduše se dá srovnat aktivita jednotlivých osob ve skupině a motivovat ty pasivnější. Zpravidla platí přímá úměra mezi aktivitou a úspěchem.

6 6 ZAMĚSTNAVATELÉ PARTNEŘI - NE ZLÍ PODNIKATELÉ VYJEDNÁVÁNÍ KONTROLA, ZPĚTNÁ VAZBA AKTIVNÍ HLEDÁNÍ

7 7 VYJEDNÁVACÍ STRATEGIE SE ZAMĚSTNAVATELI Seznámit zaměstnavatele s logikou poskytnutí příspěvku (není to dar pro zaměstnavatele, ale šance pro nezaměstnaného) Představení businessu zaměstnavatele (cílem je zjistit údaje pro určení potenciálu udržitelnosti) Usilování o delší pracovní smlouvu pro nezaměstnaného než je délka mzdových příspěvků (ideálem je 12 měsíců, nicméně každý měsíc navíc je úspěchem) Uskutečnění jednání za přítomnosti nezaměstnaného (trojstranné jednání: učiněné sliby mají svědka, nedochází ke zkreslením a nedorozuměním) Oběma stranám učiněná nabídka pracovní asistence po dobu dotovaného místa (medializace případných sporů – utlumení případných „otřesů“ z nové situace) Upozornění obou stran, že při zaviněném krachu dotovaného místa, nebude možná budoucí spolupráce (šanci dostanou jiní; jsme malé město a leccos se k nám donese)

8 8 CHARAKTERISTIKY ZAMĚSTNAVATELŮ I. Místní samospráva a její příspěvkové organizace (městské a krajské) Velká ochota k přijímání osob na dotované místo (pomocné pozice, úklid, kuchyň, správa budov, údržba areálů). Doznívající efekt zrušené civilní služby; případně povinné „veřejně prospěšných prací“ z roku 2012. Nízký potenciál udržitelnosti (tabulkový systém pracovních pozic). Hlavní motivací bývá „uspoření mzdových nákladů“, které často bývají následně přerozděleny mezi kmenové zaměstnance formou odměn Efekt pro nezaměstnaného bývá nižší s výjimkou situace, kdy se v rámci dotovaného místa má osvědčit a tabulkové místo je pro něj připraveno (poslední dobou se takto realizují především pracovnice v sociálních službách, absolventky stejnojmenné rekvalifikace). Osobně nepodporuji zprostředkování zaměstnání tímto směrem, pokud není naplněna předcházející podmínka, tj. volné tabulkové místo po skončení dotace.

9 9 CHARAKTERISTIKY ZAMĚSTNAVATELŮ II. Živnostníci (OSVČ) U některých se jedná o legalizaci „brigád“, přičemž v těchto případech je činěna i osvěta, že jakmile dostanou dotaci, nemohou se následně vrátit k nelegálnímu zaměstnávání. Ne vždy se to podaří, ale např. v restauracích se situace trochu zlepšila. U začínajících OSVČ je vždy důležité odhadovat potenciál podnikatelského záměru a neposkytnout slepě dotované místo. Příjemci dotace mohou vzniknout velké komplikace, pokud by se jednalo o zaměstnavatele, který není schopen standardně na trhu působit (nadměrné očekávání, neschopnost řádně vést účetnictví, platit odvody za zaměstnance apod.). Stává se poměrně často, že právě z tohoto důvodu není dohoda o poskytnutí mzdového příspěvku uzavřena. Příbuzní OSVČ, kteří chtějí být zaměstnavateli. Opět platí zvýšená opatrnost. Pokud se jedná pouze o ekonomickou výpomoc jedné či druhé straně, je to systémově špatně. Z takové spolupráce neplyne udržitelnost a osobně taková pracovní místa nepodporuji. Tato skupina zaměstnavatelů má někdy problém z administrací dotovaného místo, a proto je kladem velký důraz na úvodní informace a asistenci v prvních měsících.

10 10 CHARAKTERISTIKY ZAMĚSTNAVATELŮ III. Menší firmy do 25 osob (s.r.o.; družstvo) Nejčastější skupina zaměstnavatelů v lokalitě okresu Most, se kterými jsme spolupracovali, a to s vysokým potenciálem udržitelnosti pracovního místa. Pokud se jedná o první kontakt, je vhodné vyslechnout si zevrubně popis businessu a hlavně představu o vytvářeném pracovním místě. Vždy je nutné jednat se statutárními zástupci a ne pouze s pověřenými zaměstnanci. Ti mohou být přítomni, ale zásadní informace musí slyšet majitel. Také sliby ohledně udržitelnosti je nezbytné slyšet od majitele. Vhodná je účast i budoucího přímého nadřízeného a účetní firmy. Vyjednávací pozice je poměrně silná, a proto je vhodné maximalizovat výhodnost podmínek pro klienta. Sliby majitele, které uslyší jeho zaměstnanci, mají váhu a vždy přispějí k optimální realizaci dotovaného místa. Z této skupiny zaměstnavatelů by se mohli rekrutovat vhodné subjekty do potenciálního systému „prostupného zaměstnání“, a to především pro cílovou skupinu mladých nezaměstnaných do 25 let.

11 11 OTÁZKY K DISKUSI JE 100% DOTACE OPTIMEM JAK DLOUHÉ BY MĚLI DOTACE BÝT? MŮŽE MÍT JEDNA OSOBA VÍCE DOTOVANÝCH MÍST MAJÍ BÝT MÍSTA „NOVĚ VYTVOŘENÁ“ JAK ZABRÁNIT ZNEUŽÍVÁNÍ DOTACÍ: SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ BÝVAJÍ „PŘESKOČENI“ PŘI VSTUPU DO PROJEKTU SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ BÝVAJÍ „PŘESKOČENI“ PŘI OBSAZOVÁNÍ DOTOVANÝCH MÍST KDO KONTROLUJE VÝKON PRÁCE V GRANTOVÝCH PROJEKTECH? KDO KONTROLUJE ŘETĚZENÍ DOTOVANÝCH MÍST U NEZAMĚSTNANÝCH? JAK BRÁNIT OBCHODOVÁNÍ S DOTOVANÝMI MÍSTY?

12 12 JAK DÁL… POKUD BUDOU FINANCE, TAK SYSTÉM NEMĚNIT Maximálně drobné inovace: výše podpory, délka dotací, nová místa vs. udržená LÉPE PROPRACOVAT KONTROLNÍ MECHANISMY „Zákaz stěhování“ za projektem, kontrola na místě u zaměstnavatelů ROZVOJ NOVÝCH NÁSTROJŮ Dotace praxí, sdíleného místa, flexibilních úvazků, DPP apod.

13 13 Viktor Koláček Děkuji za pozornost. 702 200 035 viktor_kolacek@seznam.cz


Stáhnout ppt "DOTOVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ EFEKTIVNÍ NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Seminář na téma: Sdílení dobrých praxí v oblasti realizace zaměstnanostních opatření v sociálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google