Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Vojenská historie Významné osobnosti a jejich přínos pro rozvoj vojenského umění

2 Cíl Na příkladech výjimečných osobností v dějinách při budování armád a států rozšířit znalosti studentů ve znalostech významných osobností a vojevůdců v dějinách

3 Obsah Definovat základní vlastnosti vojevůdce Konkrétní příklady z historie Zobecnění vlastností – obraz ideálního vůdce

4 Zdroje a literatura Sun-Tzu zakladateľ manévrového vojnového umenia The Happer Enciklopedie - Vojenské dějiny 1. a 2. Díl Dějiny válek a vojenského umění, Bratislava 1971 Manažeři války, Ivan Brož Historie válek, Brownstone,Franck Velká kniha vojevůdců, bitev a zbraní, Ervín Hrych

5 Základní pojmy Vůdce je obecně osoba strojící v čele nějakého kolektivu nebo uskupení, které řídí a vede víceméně dle vlastního uvážení. Vůdcovství nebo vedení lidí (je používán i anglický výraz leadership) je proces, ve kterém jedinec určuje směr, kterým by se měla skupina lidí vydat cestami (metodami), kterými toho chce docílit

6 Objasnění Hledání charakteristických vlastností vůdcovství sahají až k samým počátkům civilizace Platón zkoumal co odlišuje skutečného vůdce od ostatních lidí Thomas Cyrlile „Hrdinové a uctívání hrdinů“ 1841 – charakteristika vlastností a dovedností, člověka, který se stal vůdcem Francis Galkon “Zděděná genialita“ 1869 – Zkoumal vůdcovství v rodinách významných osobností

7 Vlastnosti vůdce Podle encyklopedie -Silná vůle a odvaha vykonávat změny -Upřímnost, ryzost, bezúhonnost -Lidskost a odevzdání se svým následovníkům -Zapálení pro věc, pozitivní přístup, odhodlanost -seběvědomí

8 Mistr Sun Tzu Ten vojevůdce, který zvažuje všechny faktory bude vítězem. kdo z vládců je lepším politikem schopných vést osobnost který vojevůdce je schopnější schopnosti kdo umí hodnotit terén a počasí a umět je využít ve svůj prospěch znalosti kdo má tvrdší kázeň, vyšší řád a lepší pořádek organizace kdo má více vojáků, kdo je má lépe vycvičené zdroje kdo je spravedlivý při trestání a odměňování spravedlnost

9 Machiavelli Vladař O tvrdosti a shovívavosti, a zda je lepší být oblíbený nebo obávaný. Ideálem panovníka by vždycky měla být shovívavost a lidskost. Jenomže ne vždy je to možné a prospěšné. Je li cílem tvrdosti pořádek, svornost a blahobyt, pak proti ní nelze vůbec nic namítat. Zejména při zakládání státu číhají na panovníka četná úskalí a tvrdostmi se nemůže vyhnout. Čemu tedy dát přednost – popularitě nebo respektu? Má li se panovník jednoho z toho zříci, je lepší oželet to první.

10 Úvahy o umění válečném Obezřetný vojevůdce, i s tím nejlépe vycvičeným vojskem, se vždy hledí předem vyhnout všem možným nebezpečím a nesnázím. Co vyhovuje nepříteli, škodí tobě, co vyhovuje tobě, škodí nepříteli. Nikdy nezačínej bitvu, když tví vojáci nevěří ve vítězství. Prostředky, jimiž dosahujeme vítězství, zásadně posvěcuje výsledek. Základní kvalitou dobrého vojevůdce je schopnost rozeznat nabízenou příležitost a včas se jí chopit

11 Úvahy o umění válečném Disciplínou zmůžeš ve válce víc než bezhlavou odvahou Je lepší mít silné zálohy než promrhat velké množství životů svých vojáků na jeden jediný, byť mohutný útok Znalost vlastních a nepřátelských sil je nezbytný předpoklad úspěchu Nedostatky v zásobování si přivodíš porážku bez jediného výstřelu

12 Úvahy o umění válečném Prostor bitvy určuje druh a sílu tvých zbraní Poznáš-li, že nepřítel prohlédl nebo předvídal tvou taktiku, okamžitě ji musíš změnit Neuzavírej se radám druhých, ale o svých záměrech drž jazyk za zuby Poslušnost ve vojsku udržuj před bitvou přísností a tresty, za boje vyhlídkou na ocenění a odměny Schopný vojevůdce bojuje jen tehdy, když má výhodu ne své straně nebo z nezbytí

13 Clausewitz O povaze války, Válečný génius K tomu, aby válka byla dovedena ke skvělým cílům, je zapotřebí vniknout co nejvíce do vyšších vztahů mezi státy. Vedení války a politika se tu kryjí a vojevůdce se zároveň stává státníkem. Vnitřní zrak a rozhodnost Duchapřítomnost Síla vůle Ráznost Ctižádost Pevnost a nepoddajnost Síla citu (sebeovládání) Síla charakteru schopnost orientovat se nejen v terénu a s tím spojená obrazotvornost Někdy se stává, že muže, kteří se proslavili na nižších funkcích, provází sláva i ve vyšších, a přitom jim tam už vlastně nepatří.

14 George Washington Farmář, britský voják, velitel kontinentálních milic, president Ctižádostivost - požadavky na funkce a hodnosti Schopnost osobního růstu -postupná přeměna milicí na regulérní armádu Jasné formulování myšlenek -Základní dokumenty Schopnost získat spojence Francie, dobrovolníci Nekonzistentnost názorů Stranickost – federalisté republikáni Ztráta moci Neschopnost prosadit dohody Ztráta důvěry V prezidentském úřadu čelil: „moři potíží, aniž by ovládal patřičné politické dovednosti, schopnosti a měl dispozice, které jsou pro člověka držícího kormidlo naprosto nezbytné“.

15 Grant Ulysses Samorost, voják, zatracenec, velitel, vojevůdce, státník Mělký základ Postupné formování Osobnost Charakter Nezdolná vůle Odhodlanost Schopnost reagovat na změny Novátorství Lidskost Respekt Vyhraje ten, kdo bude moci lépe využít možností svého týlu Množství nasazených vojáků vyžaduje novou organizační základnu Manažerský způsob velení vojskům Technický pokrok sebou nese nutnost změn v myšlení Obnova válkou poničeného jihu, nastolení hospodářské a politické stability USA

16 Pruská škola - Moltke NGŠ v letech 1858-1888 Stál v čele pruské armády v době války s Dánskem roku 1864, s Rakouskem roku 1866 a s Francií roku 1870. Prosazoval rychlé přesuny armád s nasazením moderních prostředků. Byl proti jakémukoli prodlévání. Moltke plánoval tak, aby se jednotlivé armády přesouvaly samostatně a spojily se až v místě.

17 Pruská škola -Schlieffen NGŠ Plánoval použití německé armády na dvou frontách Možnost porážky potenciálních nepřátel Francie a Ruska 10 let modifikací plánu

18 Sovětská škola Georgij Konstantinovič Žukov sovětský vojevůdce a politik 1896 – 1974 od ledna roku 1943 maršál SSSR. Je považován za jednoho z nejlepších sovětských velitelů 2. světové války. Zvítězil v bitvách u Stalingradu, před Moskvou nebo v bitvě Berlín

19 Patton 1885 – 1945 Zkušenosti z 1. sv. války ukazují nutnost obrněných vozidel Zastánce tankových jednotek Vylodění v Africe a na Sicílii Poráží Afrikakorps Ardeny Konec války – konec kariéry, konec života

20 Charle de Gaulle (1890-1970) Voják, vojenský pedagog Vojenský teoretik - profesionalizace armády, pohyblivá, dostatečně obrněná Význam tankových jednotek Ve válce velitel divize 17. 6. uprchl z Francie a staví se do čela Svobodných Francouzů Srpen 1944 – triumfální návrat do Paříže Prezident republiky Vlastenec Pracoval na svém rozvoji Cílevědomý, hrdý, zásadový Uměl se rozhodnout a stát za svým Uměl odejít Byl trpělivý Uměl vystupovat a prezentovat své myšlenky.

21 Moše Dajan Partyzán, voják, diplomat „ Zvítězit mohla jen taková armáda, jež měla ve svých řadách takové bojovníky, kteří ještě nevyléčeni tajně prchali z lazaretů, aby pomáhali kamarádům v boji. A že to byla armáda, jejíž velitelé namísto zvolání „kupředu", volali spíše „za mnou!" Zachránce Izraele: -1948 velitel brigády NGŠ: -1953 (38) (změna tempa a směru) -1956 (Managerský způsob velení) Voják diplomat 1967 Samostatnost delegování pravomocí Diplomat: 1949 – jednání na Rhodu 1956 – Francie 1958 – odchod do politiky (ministr zemědělství) 1967 – ministr obrany Jednání s arabskými zeměmi 1973 – osobní zodpovědnost

22 Zobecnění

23 Ideální vůdce Člověk City osobní přístup Vzdělání formy a metody Výchova zvyky Vazby koncepce Chování vedení lidí Cíle motivace


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google