Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_03_OČMS_složky integrovaného záchranného systému AUTOR: Petra Kroupová ŠKOLA: ZŠ SPECIÁLNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_03_OČMS_složky integrovaného záchranného systému AUTOR: Petra Kroupová ŠKOLA: ZŠ SPECIÁLNÍ."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_03_OČMS_složky integrovaného záchranného systému AUTOR: Petra Kroupová ŠKOLA: ZŠ SPECIÁLNÍ

2 Název materiálu: OČMS_složky integrovaného záchranného systému Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Žák se seznámí se složkami integrovaného záchranného systému (jejich náplní), včetně důležitých telefonních čísel. Poučí se, jak reagovat v případě požáru, úrazu. Názornými ukázkami si uvědomí příčiny a následky požáru. Autor: Mgr. Petra Kroupová Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák by měl na základě interaktivního materiálu si zapamatovat telefonní čísla IZS, poskytnout první pomoc, znát svoji adresu, bydliště, věk (vést telefonický rozhovor). Speciální vzdělávací potřeby: LMP Klíčová slova: záchranáři, hasiči, policisté, telefonní čísla IZS, adresa bydliště Druh učebního materiálu: prezentace Druh interaktivity: aktivita Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: speciální školství (1.-3.r.), I. stupeň ZŠ Typická věková skupina: 6– 10 let Celková velikost: 1,09 MB Datum: 4.5.2012

3 KDO JSOU ZÁCHRANÁŘI? Jsou to lidé, kteří: pomáhají lidem v případě ohrožení jejich majetku, zdraví a života zajišťují bezpečnost lidí zasahují v případě mimořádných událostí zajišťují klid a pořádek chrání a pomáhají Patří mezi ně pracovníci různých záchranných složek. Jsou to hasiči, zdravotníci, policisté, záchranáři, pracovníci horské služby a vodní záchranné služby apod..

4 HASIČI Kromě hašení požárů zasahují hasiči obvykle také v případech povodní, jiných živelných pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiných mimořádných událostech.požárůekologických haváriíchdopravních nehodách

5 CO DĚLAT PŘI POŽÁRU? Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112 S ohledem na prostor, kde požár vznikl, informujte ostatní (obvykle voláním „hoří!“) Co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory. Pozor na nadýchání se zplodin hoření! Skloň se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikaci hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomocPozor na nadýchání se zplodin hoření! Nejde-li z nějakého důvodu opustit objekt, zavřete okna a dveře a vypněte klimatizaci a odvětrání. Dveře se pokuste utěsnit (např. mokrým ručníkem nebo prostěradlem ….), upozorněte na sebe zasahující hasiče máváním v okně (za zavřeným oknem) Pokud už by nastal případ, že došlo ke vznícení šatů a není po ruce např. dostatečné množství vody k uhašení, chovejte se dle pravidla: Zastav se, lehni si a kutálej se! Zastav se – neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) – běžící osobu je nutné třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv. Lehni si – kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Kutálej se – válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

6 ZDRAVOTNÍCI Zasahují tam, kde jsou ohroženy zdraví a život lidi /úrazy, dopravní nehody, různé zdravotní komplikace ohrožující život člověka/.

7 CO DĚLAT PŘI ÚRAZU? Bez ohrožení vlastního života nebo úrazu prověř bezprostřední situaci. Poskytni první pomoc postiženým, případně je přesuň na bezpečné místo. Poskytni první pomoc postiženým U nemocných v bezvědomí se zástavou dechu, pulsu nebo obojího provádějte umělé dýchání a nepřímou masáž srdce až do příjezdu záchranky. Jen tak má postižený šanci dožít se odborné pomoci. !!! Ihned zavolejte na linku tísňového volání 155 nebo 112 a nahlašte !!!

8 POLICISTÉ Zasahují tehdy, došlo-li: k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti vyšetřují trestnou činnost šetří dopravní nehody usměrňují plynulost a bezpečnost silničního provozu chrání majetek, zdraví a životy lidí

9 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ Jedná se o univerzální číslo tísňového volání. Je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události.

10 Volání na tato čísla je bezplatné z jakéhokoliv telefonu. Zneužití těchto čísel je trestné. Při telefonování na tato čísla je zapotřebí operátorovi sdělit: - kdo volá - co se stalo - kde se to stalo - kdy se to stalo - kolik lidí je ohroženo - číslo telefonu, ze kterého se volá Telefon nikdy nezavěšujte jako první, kdyby se Vás chtěli záchranáři ještě na něco zeptat.

11 CO MUSÍM VĚDĚT Každý z Vás by měl znát ty nejdůležitější údaje o své osobě. Patří mezi ně: jméno věk adresa škola, kterou navštěvuje informace o zdravotním stavu /alergie apod./ Tyto informace mohou ulehčit práci záchranářů v případě, že jste ohroženi Vy nebo Vaše okolí.

12 OPAKOVÁNÍ Jak se jmenuješ? Kolik Ti je let? Kde bydlíš?

13 POPIŠ SITUACI

14 ZDROJE HASIČI - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dihttp://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Di P OVODEŇ - http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEbahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba POLICIE - http://cs.wikipedia.org/wiki/Policiehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Policie TELEFONY S TELEFONNÍMI ČÍSLY IZS - http://deti.zachranny-kruh.cz/pomoc.htmlhttp://deti.zachranny-kruh.cz/pomoc.html DOPRAVNÍ NEHODA - http://www.policie-cr.cz/1779-tragicky-celni-stret-dvou-osobnich-vozidel-na-plzensku.html http://www.policie-cr.cz/1779-tragicky-celni-stret-dvou-osobnich-vozidel-na-plzensku.html ZÁCHRANÁŘI - http://deti.zachranny-kruh.cz/zachranari.htmlhttp://deti.zachranny-kruh.cz/zachranari.html SILNIČNÍ PROVOZ - http://deti.zachranny-kruh.cz/index.php?art=98965http://deti.zachranny-kruh.cz/index.php?art=98965 POMOC - http://deti.zachranny-kruh.cz/index.php?art=96766http://deti.zachranny-kruh.cz/index.php?art=96766 VIDEO UKÁZKA: UMĚLÉ DÝCHÁNÍ - http://www.hzscr.cz/clanek/umele-dychani.aspxhttp://www.hzscr.cz/clanek/umele-dychani.aspx VIDEO UKÁZKY – VZNIK POŽÁRŮ - http://www.zachranny-kruh.cz/pozary/video_hasici_varuji.htmlhttp://www.zachranny-kruh.cz/pozary/video_hasici_varuji.html http://deti.zachranny-kruh.cz/zabava.html


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_03_OČMS_složky integrovaného záchranného systému AUTOR: Petra Kroupová ŠKOLA: ZŠ SPECIÁLNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google