Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Přidělení zájezdu průvodci CR

2 Přidělení zájezdu provádí odpovědný pracovník CK v dostatečném časovém předstihu průvodce si dohodne termín s odpovědným pracovníkem CK pro převzetí písemné pracovní agendy (doklady) k převzetí musí dojít nejpozději tři až jeden den před začátkem zájezdu

3 Činnost průvodce po přidělení zájezdu nutné seznámení: – s číslem zájezdu – s počtem účastníků – s druhem dopravy – s trasou – s programem – s druhem a rozsahem zajištěných služeb informační minimum: – zpracovává průvodce na začátku kariéry – informace o ČR a dalších zemích – během kariéry stálé doplňování informací

4 Informace objektivní: pravdivá, obsah odpovídá skutečnosti subjektivní: obvykle mylná, neodpovídá plně skutečnosti dezinformace: vědomé zkreslování skutečnosti – pozitivní: vykresluje skutečnost lépe – negativní: vykresluje skutečnost jako horší nutnost respektovat důležitost a zajímavost informace: – důležitost informace určuje její význam (odborný, světový, kontinentální, mezinárodní, národní, regionální, místní) – zajímavost informace určuje počet zájemců o tuto informaci – zásada: méně důležitá informace nesmí překrýt informace důležitější

5 obsah informací může být: – konstantní (neměnný): rok významné události, nejvyšší hora, … průvodce: znát nazpaměť – variabilní (proměnlivý): počet obyvatel, … nutné uvádět: nejnovější informace, datum, ke kterému se informace vztahuje a informace porovnávat (slouží k naznačení trendu vývoje) – diskutabilní (sporný): nutné uvádět, že jde o spornou informaci a podle možnosti uvádět více hypotéz – fiktivní (vymyšlený): nutné zdůraznit, že jde o pověst, legendu, vyprávění

6 Informační minimum „primum necessarium“ základní informace o určité zemi nebo regionu nutné: přehledné uspořádání informací průvodce: – začleňování informací do výkladu v aktuálních souvislostech – vzbuzování zájmu o informace jejich zajímavým podáním struktura informačního minima: – oficiální název státu, hlava státu – státní symboly (znak, vlajka, hymna)

7 – politický systém (politické strany, společenské organizace, občanská hnutí) – orgány státní správy a samosprávy – administrativní členění – území (poloha, rozloha, hranice, vzdálenosti, nadmořské výšky, podnebí, vodopis, hlavní město, velkoměsta) – příroda (nerostné bohatství, flóra, fauna) – obyvatelstvo (počet, hustota, struktura, národnosti) – jazyk, písmo, písemnictví – národopis a lidová tvořivost – průmysl a energetika – zemědělství – doprava

8 – obchod a finance – sociální politika – zdravotnictví – školství a věda – kulturní život a umění – památky a památková péče – církevní a náboženské instituce – vnější vztahy státu – světová prvenství – světové osobnosti – kalendář (státní a církevní svátky, významné dny) – dějiny

9 Komparační informační minimum slouží ke zvýšení zájmu návštěvníků o informace přehledné zpracování informací o dvou zemích v mateřském jazyce a v jazyce země klientů v domácím cestovním ruchu: – porovnávání informací s podobnými informacemi z jiných zemí v zahraničním cestovním ruchu: – porovnávání informací o ČR s informacemi ze země návštěvníka nebo navštívené země porovnávání údajů: – využívání relativní charakteristiky (př.: Berlín má 3x větší počet obyvatel než Praha)

10 porovnávání jednotlivých reálií dvou zemí: – totožné reálie: není třeba použít zvláštní komentář – podobné reálie: je třeba použít zvláštní komentář – rozdílné reálie: je nutné podrobnější vysvětlení porovnávání informací z historie: – použití informací s podobným obsahem z jednoho časového období – použití informací s podobným obsahem z různých časových období – použití informací s rozdílným obsahem z jednoho časového období – použití informací s rozdílným obsahem z různých časových období

11 Osobní výbava průvodce závisí na druhu a náročnosti zájezdu – doklad (oprávnění) vykonávat průvodcovskou činnost – osobní doklady – topografická a chronologická příprava, itinerář zájezdu – příruční taška na doklady – mapové a textové pomůcky: autoatlas, automapa, turistické mapy, plány měst, průvodce – technické pomůcky: mobil, nabíječka, GPS, psací potřeby, guma, blok, obálky, papír, kapesní nůž, nůžky, lepicí páska, kancelářské svorky, špendlíky, šicí potřeby, provázek, otvírák lahví a konzerv, …

12 – označení každého zavazadla jmenovkou a visačkou CK lékárnička: – vhodný obsah konzultovat s lékařem – dovoz léků do některých zemí je zakázán, existuje možnost vyžádat si na pracovišti cestovního lékařství potvrzení o vezených lécích

13 Lékařská prohlídka průvodce tři měsíce před cestou do tropických zemí navštívit lékaře: posouzení zdravotního stavu, popř. vyšetření nebo léčba onemocnění, úprava stávající léčby očkování ovlivněno: cílovou a tranzitní zemí, délkou pobytu, věkem, zdravotním stavem a předpisy pro očkování

14 Kontrolní otázky: Popište postup přidělení zájezdu průvodci CR. průvodce si dohodne termín pro převzetí písemné pracovní agendy, seznámení se s: číslem zájezdu, počtem účastníků, druhem dopravy, trasou, programem, druhem a rozsahem zajištěných služeb Kdo přiděluje průvodci CR zájezd? odpovědný pracovník CK Kdy nejpozději musí dojít k převzetí agendy průvodcem? tři až jeden den před začátkem zájezdu

15 Vysvětlete pojem „informační minimum“. informace o ČR a dalších zemích Na čem závisí osobní výbava průvodce? na druhu a náročnosti zájezdu Co patří mezi mapové a textové pomůcky? autoatlas, automapa, turistické mapy, plány měst, průvodce Na jaké druhy je možné rozdělovat informace? objektivní, subjektivní, dezinformace (pozitivní, negativní) Co určuje míru zajímavosti informace? počet zájemců o informaci

16 Co určuje důležitost informace? význam informace Co je informační minimum? „primum necessarium“ základní informace o určité zemi nebo regionu Jak se rozdělují informace podle obsahu? konstantní (neměnné), variabilní (proměnlivé), diskutabilní (sporné), fiktivní (vymyšlené) Co je komparační minimum? přehledné zpracování informací o dvou zemích v mateřském jazyce a v jazyce země klientů

17 Zdroje: ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: Idea servis, 2007. ISBN 978-80-85970-57-9.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google