Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Převod kompetencí krajům (decentralizace a dekoncentrace) Ing. Světlana Kubíková Vrchní ředitelka sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra Praha, 24.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Převod kompetencí krajům (decentralizace a dekoncentrace) Ing. Světlana Kubíková Vrchní ředitelka sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra Praha, 24."— Transkript prezentace:

1 Převod kompetencí krajům (decentralizace a dekoncentrace) Ing. Světlana Kubíková Vrchní ředitelka sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra Praha, 24. června 2008

2 Cíl vlády č. 07.07.,,Dokončení převodu vybraných kompetencí z centrální úrovně na územní samosprávné celky a územní reformu ve zbývajících agendách doposud vykonávaných ústředními správními úřady“

3 Cíle projektu Vymezení konkrétních oblastí, ve kterých je funkce státu nezastupitelná Podrobné zkoumání konkrétní funkce státu v území z hlediska toho, zda některé funkce by vůbec nemusela veřejná moc vykonávat – možnost regulace jinými mechanizmy Podrobné zkoumání každé kompetence v rámci decentralizace a dekoncentrace

4 Etapy projektu I etapa – provedení analýzy všech činností, které vykonává stát II. etapa – vyhodnocení výstupů a zpracování konečného materiálu s možnými návrhy a podněty

5 Závěry s výstupy analýzy Převážná část kompetencí už byla převedena Role státu je nezastupitelná z důvodu charakteru či povahy jednotlivých kompetencí, které přesahují lokální a regionální význam

6 Resort N á vrh PředkladatelStanovisko resortu MF Povolov á n í výhern í ch a hrac í ch automatů aj. pouze se souhlasem obce (z á kon č. 202/1990 Sb.) SMO nezn á m é MMR Povolov á n í Ú PD do samostatn é působnosti ( z á kon č. 183/2006 Sb.) SMO negativn í MV Rozhodov á n í o přenosu působnosti dle § 66a z á kona o obc í ch – VPS na kraje AK souhlasn é MV Rozhodov á n í o přenosu působnosti ORP na jinou ORP na kraje (§ 66b z á kona o obc í ch) AK negativn í MŽP Udělov á n í výjimky dle § 43 z á kona č. 114/1992 Sb. na kraje AK souhlasn é M Š MTVeden í agendy rejstř í ku š kolských zař í zen í přev é st na kraje (§ 149 odst. 1 z á kona č. 561/2004 Sb.) AK negativn í Návrhy na převody kompetencí ze státu na územní samosprávné celky

7 V průběhu reformy veřejné správy přešly na kraje významné kompetence Odpovědnost za rozvoj kraje Školství Dopravní obslužnost Krizové řízení Správa a údržba komunikací tzv. II. a III. třídy Nemocnice, zdravotnictví

8 Současné kompetence krajů Dozorové kompetence nad obcemi Imigrace a cizinecká politika Podpora regionálního prostředí Regionální rozvoj Doprava a silniční rozvoj Ochrana životního prostředí Školství, kultura Památková péče Zdravotnictví Podpora venkovského prostoru Pracovní trh Územní plánování Krizové řízení Politika bydlení, sociální péče

9 Limity omezující decentralizační proces Potřeba zajištění jednotnosti právního řádu Finanční náklady Větší nároky na odbornost úředníků Nevhodnost v oblastí speciálních postupů (obrana a bezpečnost státu) Nevhodnost u záležitostí s dosahem celostátního významu

10 Doporučení Decentralizovat či dekoncentrovat za předpokladu, že konkrétní kompetence bude zajišťována na nižší úrovni lépe a efektivněji Otázky přenosu kompetencí jsou spjaty s posílením finanční základny operativní územní samosprávy, bez níž by posílení kompetencí na samosprávu nebylo reálné Pokračující decentralizační a dekoncentrační proces se bude odvíjet podle dalšího postupu reformy veřejné správy – reforma ústřední státní správy.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Převod kompetencí krajům (decentralizace a dekoncentrace) Ing. Světlana Kubíková Vrchní ředitelka sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra Praha, 24."

Podobné prezentace


Reklamy Google