Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národnostní menšiny v České republice Multikulturní výchova výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národnostní menšiny v České republice Multikulturní výchova výchova."— Transkript prezentace:

1 Národnostní menšiny v České republice Multikulturní výchova výchova

2 Multikulturní UKRAJINCI

3 Multikulturní výchova výchova Důvody ukrajinské imigrace tíživá ekonomická situace na Ukrajině velmi nízká životní úroveň neexistence sociálních programů na podporu chudých nezaměstnanost katastrofální zdravotnické služby

4 Multikulturní výchova výchova mladí ženatí muži, kteří mají doma děti ukončeno středoškolské vzdělání až 70 % ukrajinských dělníků Mezi přicházejícími Ukrajinci, převažují, podle dostupných statistik, mladí ženatí muži, kteří mají doma děti. Obecně pak relativně vyšší vzdělanostní úroveň Ukrajinců nekoresponduje s typem vykonávaných prací. Podle odhadů má ukončeno středoškolské vzdělání až 70 % ukrajinských dělníků u nás.

5 Multikulturní výchova výchova Mezi dělníky můžeme najít i vysoce kvalifikované lidi např. učitele, lékaře nebo hudebníky, kteří se doma neměli možnost uplatnit. Zaměstnanost Ukrajinců převažuje ve stavebnictví a ženy se nejčastěji uplatňují v zemědělství, také jako šičky, švadleny a uklízečky.

6 Multikulturní výchova výchova Specifika Ukrajinců v ČR K trvalejším vlastnostem Ukrajinců u nás patří: slabá znalost cizích jazyků (češtiny, ale i jiných) chudý kulturní život a minimální využití organizací (Ukrajinci u nás mají minimální snahu zakládat vlastní organizace, spolky aj.) vysoká religiozita (náboženství je jedna z mála konsolidačních sil Ukrajinců v ČR)

7 Multikulturní výchova výchova dominovali zločinci V agentuře ČTK se vyskytlo za říjen 2004 slovo Ukrajina či Ukrajinec ve spojitosti s Českou republikou osmdesátkrát. Kromě pozvánek na kulturu a sportovních zpráv dominovali zločinci. Každý třetí den probleskla zpráva, že kradli, loupili, znásilňovali, chystali únosy, nebo alespoň nabízeli sexuální služby. Každý týden se psalo o tom, že laciná konkurence z Ukrajiny vadí českým firmám. Mediální obraz Ukrajinců

8 Multikulturní výchova výchova Málokdy se už dočteme nebo slyšíme, že jsou Ukrajinci pro náš stát velkým přínosem.

9 Multikulturní výchova výchova

10 Multikulturní Ukrajinské organizace v ČR V současné době je na území Česka zaregistrováno pět ukrajinských organizaci: Ukrajinská iniciativa v ČR Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny Sdružení ukrajinských žen Fórum Ukrajinců ČR Ukrajinští krajané.

11 Multikulturní výchova výchovaIntegrace Integrace této migrační komunity do české společnosti je velmi problematická. Stále převládá značný pohyb Ukrajinců na našem území, který integraci brání. Integraci brání také často jejich ilegální statut. K tomu, aby se začalo normálně a kvalitně komunikovat mezi Ukrajinci a majoritní českou společností, musí stát usilovat o to, aby dostal většinu ukrajinských migrantů pod kontrolu (tzn. minimalizovat ilegální pobyt a pohyb těchto migrantů a apelovat na Ukrajince, aby legalizovali svůj pobyt v ČR).

12 Multikulturní výchova výchova Vietnamci

13 Multikulturní výchova výchova Historie Vietnam má velmi dlouhou a bohatou historii. Národní akademie -1076 založena Národní akademie - od 13. st. konfuciánství státní ideologií - od 19. st. Se na území Vietnamu usazují Francouzi, kteří nakonec z Vietnamu učinili svou kolonii - 1954 francouzská vojska poražena, Vietnam rozdělen na severní a jižní část

14 Multikulturní výchova výchova - poč. 60. let občanská válka za účasti USA, v roce 1973 podepsáno v Paříží příměří, konec bojů v roce 1975 Tato válka stála USA 150 mld. USD, padlo v ní 46.000 amerických vojáků. Zabito bylo asi 4 mil Vietnamců (10 % populace). Američané ve Vietnamu použili i bakteriologické a chemické zbraně. Na jeden hektar bylo spotřebováno 190 kg munice, 7krát více než v druhé světové válce. Nad Vietnamem bylo rozptýleno přes 80 milionů tun chemikálií, na jednoho obyvatele připadlo 4,1 litrů herbicidů. V důsledku tohoto se dodnes rodí velké množství dětí s nejrůznějšími defekty. Kobercovým bombardováním byla zničena půda o rozloze pěti milionů hektarů.

15 Multikulturní výchova výchova Dnešní Vietnam Hlavní město Hanoj, celkový počet obyvatel je asi 78 mil. 55 % obyvatel vyznává buddhismus. Po hospodářské stránce je Vietnam zaostalá země. HDP na obyvatele je 310 USD ( u nás je to 5480 USD).

16 Multikulturní výchova výchova Veškerá moc ve Vietnamu je v rukou komunistické strany. Stále jsou zde masivně porušována lidská práva. Za kritiku systému nebo snahy o prezentaci vlastního politického názoru jsou lidé posíláni do tzv. „převýchovných“ táborů, kde se běžně praktikuje mučení. Od roku 1975 prošlo těmito tábory přes půl milionu lidí, mnohem více Vietnamců z politických důvodů emigrovalo.

17 Multikulturní výchova výchova Od roku 1990 jsou do ekonomiky Vietnamu pomalu začleňovány prvky tržního hospodářství a částečně je povoleno drobné soukromé podnikání. Avšak velké množství Vietnamců stále žije na hranici chudoby.

18 Multikulturní výchova výchova Některá kulturní specifika Vietnamců - velká spjatost s rodinou - nezatěžovat okolí stálými stížnostmi - velký důraz na vzdělání - ve vietnamské komunikaci téměř nenalezneme zápor - ve vietnamštině neexistuje tykání a vykání - pohostinnost - stolování

19 Multikulturní výchova výchova Komunikační specifika Vietnamců Úsměvem Asiaté nedávají najevo pouze radost, tak jak je to u Evropanů, ale také to, že dotyčný nerozumí projevu mluvčího. Může vzniknout situace, kdy Vietnamci něco vysvětlíme a protože se u toho usmívá, můžeme odejít s pocitem naprostého porozumění a opak může být pravdou. Vietnamec se usmíval, protože nám vůbec neporozuměl.

20 Multikulturní výchova výchova Pohlazení po vlasech či dotyk hlavy je považován za něco nevhodného, hlazení po vlasech je výsadou rodičů. Při podání rukou druhá ruka překryje a stiskne obě první podávané ruce, podání jen jedné ruky může být pokládáno za neúctu.

21 Multikulturní výchova výchova Přímý pohled do očí není zdvořilý, může vyjadřovat nadřazenost. Ruce zkřížené na prsou jsou pokládány za znak rozčilení nad obsahem dialogu. Smrkání na veřejnosti je často považováno za neslušné či směšné.

22 Multikulturní výchova výchova Nejdůležitější vietnamské svátky Ve Vietnamu se neslaví narozeniny, ale dny úmrtí předků a rodinných příslušníků, ke svým předkům se Vietnamci pravidelně modlí zhruba každý patnáctý den v měsíci. 15. Srpna svůj největší svátek slaví děti. Nejvýznamnější tradiční svátek Vietnamců je Tet – lunární Nový rok, řídí se podle lunárního kalendáře a spadá do období ledna a února

23 Multikulturní výchova výchova Zápis vietnamského jména Vietnamské jméno se skládá většinou ze tří (někdy ze dvou i čtyř) slabik. Vyjděme z modelu tříslabičného jména. Slovo obvykle zapisované na první pozici můžeme označit jako příjmení. Uvádíme zde příjmení bez dalších znamének: (Nguyen, Tran, Le, Vu, Ngo, Do, Hoang, Dao, Duong, Dinh, Phu, Nhu, Hua, Cung, Hoa, Ho, Kim, Manh).

24 Multikulturní výchova výchova Na druhé pozici ve jménu je slovo, které nám někdy může napomoci k určení pohlaví dané osoby. Ženu označuje slabika Thi a muže slabika Van (Huu, Lien). Z jiných slov na druhé pozici pohlaví osoby nezasvěcený člověk nemůže vyčíst, což platí o jméně a příjmení jako celku.

25 Multikulturní výchova výchova Na posledním třetím místě stojí vlastní jméno. Vzhledem k tomu, že jsou vietnamská příjmení velice frekventovaná, při oslovení Vietnamci používají právě vlastní jméno. Proto je vhodné na úřadech oslovovat vietnamské klienty uvozujícím slovem „pan, paní, slečna...“ a vlastním jménem.

26 Multikulturní výchova výchova Ženy jsou často pojmenovány jako Cuc (chryzantéma), Loan (fenix), Lieu (vrba), Suong (rosa), Hoa (květina), Lan (orchidej), Tuyet (bělost, sníh), Nguyet (luna), Anh (paprsek) atd... Muži zase často dostávají jména Duc (ctnost, čest), Khiem (skromný), Thu (podzim), Tot (dobrý), Tuan (hrdina, člověk s mimořádnými schopnostmi), Hung (hrdina), Dung (statečný), Cuong (silný), Minh (jasný, bystrý), Tue (prozřetelnost) apod...

27 Multikulturní výchova výchova Ať má již vietnamské jméno jakýkoliv počet slabik, podle vietnamského běžného zápisu, vlastní jméno zůstává vždy na poslední pozici a příjmení na začátku. Např. osobu, která se jmenuje Nguyen Thi Suong, oslovíme paní, slečno Suong.

28 Multikulturní výchova výchova Vietnamci na našem území Organizovaně a ve větším množství začali vietnamští občané přijíždět do Československa v padesátých letech 20. století po navázání diplomatických vztahů mezi ČSR a VDR. V rámci mezinárodní pomoci válkou postiženému Vietnamu k nám od roku 1956 přijíždí první Vietnamci získat základní, popř. další odborné vzdělání.

29 Multikulturní výchova výchova Po listopadu 1989 došlo dle rozhodnutí vlády k hromadnému posílání vietnamských pracujících domů. Polistopadová změna podnikatelských podmínek u nás, umožnila Vietnamcům získat živnostenský list, podnikat, a tedy zde zůstat. Nemálo jich toho využilo a mnoho vietnamských pracovníků se do naší země vrátilo. Realizovali se od počátku v obchodování se spotřebním zbožím. Za vidinou lepšího výdělku přijíždějí do ČR Vietnamci dodnes.

30 Multikulturní výchova výchova Nejpříznačnějším rysem vietnamské komunity u nás je její izolovanost a uzavřenost. Může za ni velká: kulturní odlišnost, jazyková neznalost, zvyk uzavírat se v kruhu rodiny, téměř permanentní pracovní nasazení a v současné době také obrovské provizorium, kterým je v posledních letech poznamenán pobyt většiny příchozích Vietnamců.

31 Multikulturní výchova výchova Vietnamské organizace u nás Svaz Vietnamců v České republice Svaz vietnamských podnikatelů Občanské sdružení vietnamsky hovořících občanů České republiky

32 Multikulturní výchova výchova Migrace z Balkánu

33 Multikulturní výchova výchova První vlna migrace z Balkánu do naší země přichází už za Rakouska-Uherska. Po vzniku republiky 1918 se situace moc nemění a migrace se počítá na desítky či jen několik stovek lidí.

34 Multikulturní výchova výchova Změny nastávají až po 2. sv. válce. na základě mezistátní československo - bulharské smlouvy k nám přichází na práce do zemědělství několik desítek až stovek hlavně mladých pracovníků z Bulharska. Po vypuknutí občanské války v Řecku (1946 – 1949) naše komunistická vláda nabídla pomoc Řeckým občanům. Celkem k nám přišlo cca 13 - 14 000 emigrantů z Řecka.

35 Multikulturní výchova výchova V 2. pol. 60. let k nám z důvodu pracovní příležitosti začínají přicházet Chorvaté a Srbové. Po vypuknutí války v Jugoslávii 1991přišla nová vlna migrace Srbů a Chorvatů. Dostalo se k nám také velké množství uprchlíků z Bosny a Hercegoviny (několik tisíc).

36 Multikulturní výchova výchova Základní etnické členění imigrantů Přistěhovalce ze zemí bývalé Jugoslávie lze rozdělit podle národnosti a dále dle regionálních specifik. 1. Chorvaté 1. Chorvaté – příslušníky chorvatské národnosti lze rozdělit do dvou skupin: A)Chorvaté z území dnešního Chorvatska B) Chorvaté z Bosny a Hercegoviny, zvaní Hercegovci

37 Multikulturní výchova výchova 2. Srbové 2. Srbové – etnické Srby lze rozdělit do tří skupin A)Srbové z vlastního Srbska B) Srbové z Vojvodiny (tzv. Prečanští Srbové) C) Srbové z Bosny a Hercegoviny

38 Multikulturní výchova výchova 3. Makedonci A)etničtí Makedonci pocházející z území dnešní Makedonské republiky (tzv. Vardarská Makedonie) B) Makedonci žijící na území dnešního Řecka (tzv. Egejská Makedonie) 4. Muslimové 4. Muslimové – jedná se o obyvatele Bosny a Hercegoviny islámského vyznání

39 Multikulturní výchova výchova

40 Multikulturní Vzájemný poměr migrantů z vybraných zemí Balkánu v roce 2001 Bulhaři4363 Řekové3219 Chorvati1585 Srbové1801

41 Multikulturní výchova výchova Mapy

42


Stáhnout ppt "Národnostní menšiny v České republice Multikulturní výchova výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google