Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na výroční členské schůzi jsme zhodnotili, že situace v naší společnosti, v Evropě a ve světě není dobrá. Svět je v nebezpečí nové světové války.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na výroční členské schůzi jsme zhodnotili, že situace v naší společnosti, v Evropě a ve světě není dobrá. Svět je v nebezpečí nové světové války."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5 Na výroční členské schůzi jsme zhodnotili, že situace v naší společnosti, v Evropě a ve světě není dobrá. Svět je v nebezpečí nové světové války. Navazujeme na tradice těch, kteří bojovali ve dvou válkách, a nedopusťme, aby se historie opakovala a svět byl zatažen do dalšího konfliktu. To jsou ty hlavní problémy, o kterých musíme hovořit. K tomu jsme se zavázali na členské schůzi.

6

7 Sestry a bratři, vážení přátelé, milí hosté. Je mou milou povinností vás opět přivítat na dnešní schůzi jednoty. Srdečně vítám zástupce jednoty Opava. Pokračujeme v tradici. Sešli jsme se na dnešní schůzi, abychom zhodnotili uplynulé období a zamysleli se nad několika úkoly a s nimi souvisejícími problémy. Sešli jsme se také, abychom popřáli jednomu z nás k významnému jubileu. Zakládáme – obnovujeme tradici, které dělala a dělá spolek spolkem. Scházíme se jako spolek lidí, kteří se rádi stýkají a vidí v duchu dávných tradic našich předků. Dělí o pocit vzájemnosti, který v dnešní době nabývá zvláštní význam. Hodnocení ponechám pověřenému členovi výboru, který jak vidíte, doznal změny. Na svoji funkci rezignoval místopředseda jednoty br. Fiala. Jednota dnes má skoro 80 členů, ale vy sami sledujete, kolik se jich uvolilo trávit sobotní dopoledne na společné schůzi. Toto není do budoucna možné. Odporuje to tradicím a demokratickým zásadám, fundamentu, na kterém stojí celá stavba obce. Z toho vyplývá i moje další pokračování. Sněm před nás postavil řadu zásadních úkolů, které budeme chtít beze zbytku naplnit. Půjde o změnu názvu a tím i postavení jednoty, která do dneška zaujímala zvláštní postavení a má své členy prakticky z celého kraje. A nejen z něj. Toto do budoucna není možné. Prapor si ponecháme, ale na něm už bude název - historický.

8 Dnes vám předložíme několik návrhů názvu jednoty a ponecháme dva měsíce na rozmyšlenou a protinávrhy. V listopadu už budeme hlasovat o změně názvu. A nejen o něm. Spolu se změnou názvu změníme i regionální rámec členství v této už ne krajské jednotě. Zúžíme okruh působení jednoty na akce konané v Opavě, Ostravě a jejich okolí. Dáme možnost vyniknout jiným jednotám pokračovat v pořádání akcí, kterým jsme stáli u zrodu. Budeme v jednotě více akcentovat tradice meziválečné a druhoválečné Chceme zúžit okruh členství na Opavu, Ostravu a jejich bezprostřední okolí. V tom možná i tkví záměr sněmu. Naši členové ze vzdálenějších míst nejspíš půjdou posílit jiné jednoty. Nebo budou zakládat jednoty svoje. Zvýšíme snad účast na schůzích a tím i jejich usnášeníschopnost. Také akceschopnost jednoty spočívající na účasti na společných plánovaných akcích. Nové členy do jednoty budeme přijímat jen na členských schůzích (přibližně až po roce), kdy v mezidobí proukáží, že jejich zájem stát se členy obce a jednoty není přechodný, ale opravdový. Ve výboru chceme postupně vychovat své důstojné zástupce, kteří jednotu založenou na tradici našich dědů, dokážou uchovat i v budoucnosti, kdy po nás starších bude veta.

9 Nové názvy jednoty (navrhované) Ostravsko-opavské operace, Hraničáři, Slezského pluku, Nejlepších tradic, Vlastenenecká. Náš život (a v to je nutné zařadit i život spolkový) prochází neustálými změnami. Některé jsou pozvolné a těžko pozorovatelné. Jiné zasáhnou a dokonce i bolí. Pokud nejde o změny s fatálními důsledky, je třeba je pojímat jako novou výzvu, která před námi stojí, abychom se s ní vyrovnali. Hlavní úkoly: Uskutečnit pouť do Ruska Připravit změnu názvu jednoty v konsensu s členy, kteří budou v jednotě dále pokračovat Připravit a uskutečnit výroční schůzi jednoty v listopadu t.r. Připravit ke schválení nový rámcový plán jednoty pro rok 2017 Zpracovat návrh rozpočtu jednoty a vyhodnocení hospodaření 2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ČinnostTermínMístoZodpovídá Dokončení úpravy hrobu Rudolfa Rajnocha do 20. června 2016 Městský hřbitov Ostrava-Zábřeh br. Zavadil 99. výročí bitvy u Zborova vzpomínková bohoslužba Husův sbor Ostrava Zábřeh položení kytic u hrobů br. Rudolfa Rajnocha a br. Jana Satorie 3. července 2016 Husův sbor a Městský hřbitov Ostrava-Zábřeh br. Zavadil „Poutˇ za čs. legionáři – IRKUTSK"4. - 15. září 2016Ruská Federace br. Skácel br. Fiala Návštěva Legiovlaku v Opavě24. září 2016Opavabr. Sobarňa Slavnostní nástup k 98. výročí vzniku samostatného československého státu 28. října 2016 Masarykova ulice Opava 10 hodin br. Zavadil br. Návoj Slavnostní nástup k 98. výročí vzniku samostatného československého státu 28. října 2016 Milostovice 16 hodin br. Zavadil br. Návoj 2. ročník střelecké soutěže "O pohár pěchotního srubu OP-S-25 U trigonometru" 29. října 2016 střelnice Sv. Anna Opava br. Zavadil ml. br. Zavadil st. Ukončení muzejní sezony OPS-2530. října 2016Milostovicebr. Chráska

44

45


Stáhnout ppt "Na výroční členské schůzi jsme zhodnotili, že situace v naší společnosti, v Evropě a ve světě není dobrá. Svět je v nebezpečí nové světové války."

Podobné prezentace


Reklamy Google