Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací zkoušky Scio 2014/2015 Informační seminář pro koordinátory škol PZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací zkoušky Scio 2014/2015 Informační seminář pro koordinátory škol PZ."— Transkript prezentace:

1 Přijímací zkoušky Scio 2014/2015 Informační seminář pro koordinátory škol PZ

2 POKYNY PRO ŠKOLY, NÁVODY, MANUÁLY Pokyny pro školy včetně pokynů pro zadávající Návody a video-návody k aplikaci Přijímačky k software TestsChecker k průběhu PZ

3 TERMÍNY PZ 1. kolo přijímací zkoušky dva řádné termíny - 22. 4., 23. 4. jeden náhradní termín – 6. 5. 2. kolo přijímací zkoušky lze využít výsledky z 1. kola (hash uchazeče, písemný souhlas) řádný termín 20. 5. náhradní termín 27. 5. další škola přijímací zkoušky lze využít výsledky z předchozích kol (hash uchazeče, písemný souhlas) termín volí škola

4 TESTY ČJ (5,7,9)Ma (5,7,9)OSP (5,7,9, nástavba) čas na řešení testu4560 počet úloh403060 max. počet bodů60 body za správnou odpověď1,521 odečet za špatnou odpověď-1/2-2/3-1/3 resp. -1/4 body za vynechanou odpověď000 východiskem pro tvorbu testů je Rámcový vzdělávací program pro ZŠ uzavřené úlohy s výběrem jediné správné odpovědi bez kalkulačky a jiných pomůcek odečet části bodu za chybnou odpověď

5 ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO SKEN

6 PŘED PZ Příprava v aplikaci Přijímačky: aktualizace profilu školy a kontaktních údajů (do 16.3.) založení oborů a učeben (do 16.3.) objednání letáků pro uchazeče (do 16.3.) zadání počtu uchazečů (do 20.3.) opravy počtu uchazečů (do 27.3.) import seznamu uchazečů (do 10.4.) přiřazení uchazečů do učeben (do 10.4.) Na základě těchto informací škola obdrží instruktážní letáky a testové materiály.

7 Organizační příprava: proškolení zadávajících a dozoru (nejpozději 21.4.) příprava zasedacího pořádku, tisk seznamů (nejpozději 21.4.) rozpočítat podle učeben ZA a dotazníky (nejpozději 21.4.) zkontrolovat učebny (nejpozději 21.4.) převzetí a uložení materiálů (15.4.-17.4.) PŘED PZ

8 PŘEVZETÍ TESTOVACÍCH MATERIÁLŮ Scio připraví materiály pro oba řádné termíny najednou a dodá do škol 15. 4. – 17. 4. Informace o rozvozu naleznete v aplikaci Přijímačky - profil školy, budovy. Materiály pro školu – KOMPLET (podle termínů a předmětů) obsahuje: Průvodní dopis Testy – zapečetěné obálky s průhledovými okénky Testy: 1. pomoc – zapečetěné obálky s průhledovými okénky Testy SVP (upravené testy) – zapečetěné obálky s průhledovými okénky Záznamové archy – nezapečetěné obálky Zpráva pro uchazeče – nezapečetěná obálka Dotazník pro uchazeče – nezapečetěná obálka (v 1. termínu pro 4leté, 6leté, 8leté) Kontrolovat jen podle štítků, zapečetěné obálky nerozbalovat! Uložit nejlépe do trezoru. Zpětná vazba do 20. 4. do 12:00 v aplikaci Přijímačky - profil školy, část budovy, zaškrtnout příslušné políčko.

9 Uchazeči vždy sedí v samostatné učebně a je možné: 1)Prodloužení času o 25-100%  upravený harmonogram 2)Upravené testy  odlišná grafická úprava (větší písmo, větší řádkování, jiná barevnost testu,...)  v aplikaci Přijímačky zaškrtnout „Upravené testy“ 3) Záznam odpovědí do zadání testů V případě potřeby jiných úprav (např. převod do Braillova písma) řešíme individuálně. SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY

10 HARMONOGRAM ZKOUŠEK pro běžné uchazeče časové posuny jsou možné, ale je třeba předem konzultovat se Scio pro nástavbu platí, že po testu OSP vyplňují uchazeči jen dotazník harmonogramy se zvýšenou časovou dotací v pokynech zahájeníukončení 8:008:15instruktáž 8:159:15test obecné studijní předpoklady 9:159:30přestávka 9:309:35instruktáž 9:3510:35test matematika 10:3510:50přestávka 10:5010:55instruktáž 10:5511:40test český jazyk 11:4011:50dotazník

11 PRŮBĚH ZKOUŠEK  podle pokynů pro zadávající – jsou součástí pokynů pro školy  podle stanoveného harmonogramu  zkontrolovat, zda uchazeči vyplnili kód žáka na ZA a v dotazníku

12 DOTAZNÍK PRO UCHAZEČE  A4 – 10 minut  vyplňují uchazeči v 1. termínu 1. kola PZ  mohou přeskočit otázku, na kterou nebudou chtít odpovědět  nemá vliv na přijímací řízení preference a důvody výběru oboru školy porovnání částí testu podle známek uchazečů v Ma a ČJ oblíbenost školních předmětů preference mimoškolních aktivit očekávání uchazečů od studia na konkrétní SŠ Na dotazník – kód žáka (čtyřmístný, vygenerovaný v aplikaci Přijímačky) škola co nejdříve, nejpozději do 29. 4. pošle ke zpracování do Scio na adresu: Scio, projekt PZ, kód školy Pobřežní 34, 186 00 Praha 8

13 PO ZKOUŠCE zpracování záznamových archů A)Pomocí TestsCheckeru naskenování záznamových archů – správně nastavený skener rozpoznání pomocí TestsCheckeru a vytvoření datových souborů import datových souborů do aplikace Přijímačky 1. termín - do 23. 4. do 9:00 hod. 2. termín - do 23. 4. do 15:00 hod. B)Naskenování záznamových archů a vložení do aplikace Přijímačky naskenované záznamové archy – správně nastavený skener zkomprimovat a vložit do aplikace Přijímačky (po oborech a předmětech) 1. termín - do 22. 4. do 15:00 hod. 2. termín – do 23. 4. do 15:00 hod.

14 VÝSLEDKY Budou zpřístupněny ve webové aplikaci Přijímačky 24. 4. takto: v 7:00 hodin (o zpřístupnění finálních výsledků budeme informovat mailem) Včasné zpřístupnění výsledků je podmíněno tím, že v aplikaci Přijímačky budou zadány odpovědi 90 % uchazečů všech zapojených škol. u ostatních termínů výsledky v den konání zkoušky výstupy (skóre, percentil)

15 PO ZKOUŠCE Po zkouškách v řádných termínech 1. kola PZ export výsledků do školních systémů tisk zpráv s výsledky testování nepřijatým uchazečům zadání počtu testů pro náhradní termín v aplikaci Přijímačky (nejpozději do 29. 4. do 10:00)

16 SHRNUTÍ – DŮLEŽITÉ DATUMY termínzařizují školy do 16.3.aktualizace údajů v aplikaci Přijímačky do 16.3.založení oborů a učeben do 16.3.objednání letáků do 20.3.zadání počtu uchazečů do 27.3.možné opravy počtu uchazečů do 10.4.import seznamu uchazečů do oboru do 10.4.přiřazení uchazečů do učeben (nepovinné) 15. 4. - 17. 4.převzít a zkontrolovat materiály 20.4.zpětná vazba k dodaným materiálům 22. 4. do 15:00vložit odpovědi/datové soubory do aplikace Přijímačky z 1. řádného termínu 23. 4. do 15:00vložit odpovědi/datové soubory do aplikace Přijímačky z 2. řádného termínu 24. 4.poslat dotazníky ke zpracování do Scio 29. 4.objednat počet testů pro náhradní termín

17 SHRNUTÍ – DŮLEŽITÉ DATUMY termínzařizuje Scio do 13.3.dodání testů a související dokumentace pro Generálku PZ do 31.3.dodání instruktážních letáků pro uchazeče 15. - 17.4.dodání testů a související dokumentace pro 1. kolo PZ 24.4. 7:00vyhodnocení odpovědí a zpřístupnění výsledků z řádných termínů 31.5.závěrečná zpráva pro školy

18 ZÁVĚR KONTAKTY: Vždy, prosím, uvádějte kód školy (najdete ve smlouvě za názvem školy). Helena Nováková pz@scio.cz hnovakova@scio.cz 234 705 579 736 642 690

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přijímací zkoušky Scio 2014/2015 Informační seminář pro koordinátory škol PZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google