Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2013 Vsetín, 4. 2. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2013 Vsetín, 4. 2. 2014."— Transkript prezentace:

1 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2013 Vsetín, 4. 2. 2014

2 Realizované projekty -Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na VM 10/11 – 12/14, objem 37 mil. Kč -Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na VM 10/11 – 12/14, objem 12 mil. Kč -Kroměříž žádanou destinací 07/13 – 06/15, objem 1,5 mil. Kč, spolufinancováno městem Kroměříží -Východní Morava – cesty za zdravím 12/13 – 06/15, objem 2,4 mil. Kč -Významné kulturní akce a cíle východní části České republiky (leden až březen) celkový objem 10 mil. Kč -V závěru roku předložen projekt Marketingová podpora turistiky a cykloturistiky na Východní Moravě 03/14 – 06/15, objem 1,6 mil. Kč

3 Administrace projektů V roce 2013 bylo v rámci realizovaných projektů administrováno 7 veřejných zakázek Bylo předloženo 8 monitorovací zpráv a hlášení Byly předloženy 4 zprávy o zajištění udržitelnosti projektů V roce 2013 proběhla kontrola na místě – Audit MF ČR k žádostem o platbu u obou největších realizovaných projektů V roce 2013 rovněž proběhla kontrola na místě k projektu z IOP (zástupci MMR a CRR)

4 Veletrhy 2013 8 domácích veletrhů (Brno, Praha 2x, Jablonec n. N., Hradec Králové, Ostrava, Kroměříž, Plzeň) 8 zahraničních veletrhů (Bratislava, Trenčín, Vídeň, Linec, Drážďany, Lipsko, Katovice, Wroclaw)

5 Kampaně (domácí) 2013 Image reklama : - Tištěná (MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Metro - Bannery (indes.cz, seznam.cz, portfolio všichni, FB) - Spoty (Rádio Impuls) IC Tour : - prezentace na 52 místech ČR Magazín Východní Moravy : - 3 vydání

6 Kampaně (zahraniční) 2013 tvorba 5 produktových nabídek pro Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Itálii. Kulturní turistika, lázeňství, wellness, gastronomie, folklor, tradice, poznávací turistika Kampaně B2B: vkladky ve vybraném odborném tisku (katalog TO, CK, odborné médium), Kampaně B2C: Pro on-line kampaň byly zvoleny významné portály s turistickou tématikou pro trhy Slovensko (turistikaonline.sk) a Polsko (Czechy-latem.pl). Pro všechny požadované trhy pak také bannery v zahraničí, na nejsilnějším vyhledávači GOOGLE a sociální síti Facebook.

7 Propagační materiály (tištěné/elektronické) 2013 Domácí cestovní ruch Produkt pro školní výlety (Slovácko, Kroměřížsko, Rožnovsko, Uherský Brod, Velké Karlovice, Vsetínsko) – elektronicky, mailing Mapa zážitků (130 tis. ks) Průvodce Východní Moravou (90 tis. ks) Turistické atraktivity Valašska (20 tis. ks) Trhací cyklomapa Zlínska a Luhačovicka (25 tis. ks) Východní Morava – To nejlepší ze Slovácka (10 tis. ks) Mapa Kroměřížsko – Hostýnské vrchy (6 tis. ks) Valašský rok turisty (25 tis. ks)

8 Studijní cesty, TK, prezentace Brno – Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – prezentace, 17.1. 2013 Glob Katovice, 22. - 24. 3. 2013 PT Polsko, ONET, 4. - 5. 4. 2013 Vídeň, 14. 5. 2013 Praha – tiskové konference,15. 5. 2013 Zlín – tisková konference,28. 5. 2013 Krakow, PL, prezentace,11. 6. 2013 Bratislava – prezentace,14. 6. 2013

9 Studijní cesty, TK, prezentace Miláno – Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – prezentace, 2. - 3. 5. 2013 PT Itálie, 21. - 24. 6. 2013 Fam trip, polské CK, 4. - 6. 9. 2013 Press trip, rakouští novináři, 16. – 18. 9. 2013 Fam trip, touroperátoři, Itálie, 8. – 11. 11. 2013 Prezentace Košice, 22. 10. 2013 Tisková konference Udine, 30. 10. 2013 Prezentace Udine, 1. – 4. 11. 201 Prezentace Bratislava,14. 11. 2013 Prezentace Lipsko, 20. 11. 2013

10 Kongresová a incentivní turistika Kongresová a incentivní turistika, ve spolupráci s CzT, CCB: –inzerce v odborných médiích, odborná konference CR, trip pro specialisty inspekční a studijní cesta generálního konzula Ruské federace p. A. Šaraškina k poznání incentivního potenciálu Východní Moravy. Byl realizován vysoce hodnocený seminář pro odborníky v cestovním ruchu, který vedl ekonomický expert Ing. Petr Zahradník (Luhačovice 5. 6.). Tématem semináře byla prezentace analýzy zadané Petru Zahradníkovi CCRM na téma „Analýza cestovního ruchu s ohledem na vývoj ve Zlínském kraji“. Marketingovou podporou činnosti je web www.east-moravia.com.Web je upraven tak, aby sloužil také pro potřeby Zlin Region Film Office.www.east-moravia.com Organizování výročních konferencí cestovního ruchu s podporou CzechTourism

11 Zlin region Film office K 1. červnu 2013 bylo zřízeno v rámci organizační struktury centrály nové oddělení s názvem Zlin Region Film Office. Filmová kancelář je součástí sítě regionálních poboček Czech Film Commission se sídlem v Praze a jejím smyslem je podpora tradice filmového průmyslu na Zlínsku a propagace kraje prostřednictvím audiovizuální tvorby. Pomoc při vyhledávání vhodných lokací, jejich postupný pasport Podpora vytváření regionálního filmového fondu, informace o zdrojích financování Pořádání Location Tours pro producenty – ve spolupráci s Czech Film Commission CCRVM a její filmová kancelář uzavřela počátkem července 2013 Smlouvu o partnerství s agenturou CzechTourism v projektu Filmový turismus – produkt cestovního ruchu.

12 Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Téma CM unikátní a společné pro řadu ev. států Stezka jako inovační centrum (1. se sídlem v ČR!) Zaměření na projekty přeshraniční spolupráce, ale i nadnárodní (využití kulturního dědictví Velké Moravy a stále živé cyrilometodějské tradice) Příležitost pro rozvoj všech zapojených regionů – největší přínosy viditelné na lokální úrovni (pozitivní vlivy poutního a kulturního turismu i v méně známých oblastech, prodloužení sezony, zvýšení úrovně služeb CR, využití ICT, evropské zdroje financování,…)

13 Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Založení sdružení: CCRVM a ZK 30.8.2013; VH, předseda, ředitel Stálý sekretariát: projektový manažer od 1.1.2014 při CCRVM Výkonný, koordinační a administrativní orgán Tvorba mezinárodní partnerské sítě: členové sdružení na úrovni měst a regionů, odborní partneři a další ze zemí – Slovensko, Slovinsko, Itálie, Bulharsko, Makedonie, Řecko, dále Polsko, Rakousko, Maďarsko, Ukrajina, Albánie, Turecko… Nastavení řízení a komunikačních nástrojů, vizuálního stylu Zpracování implementačního plánu stezky: využití nejlepších praxí evropských kulturních a poutních stezek – projekt CERTESS

14 Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. ECROCYM (European Cultural ROute of saints CYril and Methodius) Pilotní nadnárodní projekt CM cestovního ruchu “Putování po stopách svatých Cyrila a Metoděje“ – nastartování nadnárodních aktivit, předložila CCRVM Zdroje financování: rámcový program EK Konkurenceschopnost a inovace Finanční rámec: 267 tis. EUR (dotace EU 200 tis. EUR, partneři 67 tis. EUR) Partneři: Region Střední Makedonie (Řecko), FEDERCULTURE (Itálie), Nitranská organizace CR (Slovensko) a společnost Simbio – Regionální rozvojové partnerství středního Celje (Slovinsko) Termín realizace: 18 měsíců od podpisu smlouvy s Evropskou komisí (2014 – 2015)

15 Projekt čtyř moravských krajů a aktivní in-house PR Lázně s chutí Moravy a Slezska -Realizátor: Moravskoslezský kraj, jazykové mutace ČJ, PL, IT, NJ -Náklad 40.000 ks katalogů In-house PR realizovaná CCRVM V roce 2013 292 tiskových zpráv, monitorovali jsme 1820 zveřejnění informací z Východní Moravy v médiích (průměr zveřejnění je 6,2 mediálního výstupu na jednu vydanou TZ). Přepočet na plochu představuje 18,2 mil. Kč!!!

16 Co nás čeká v roce 2014 PODPORA DOMÁCÍHO A PŘÍJEZDOVÉHO CR: V roce 2014 se odhaduje objem nákladů na aktivity v rámci DCR na 12 mil. Kč a v rámci PCR 3,5 mil. Kč. Marketingová mediální kampaň DCR kompletní realizaci IC Tour v období duben – červenec 2014 (54 míst) kompletní realizaci mediální kampaně na podporu Východní Moravy a jejích turistických oblastí v období březen – listopad 2014 Zastoupeny budou hlavní kanály mediamixu: tisk, rozhlas, internet a outdoor

17 Co nás čeká v roce 2014 Kampaně budou zaměřeny na léto i zimu a na tyto vybrané produkty: Lázně a wellness Zážitková dovolená (lifestyle) Kulturní a poznávací turistika Magazín Východní Moravy V roce 2014 by měla být vydána 4 čísla Magazínu Východní Moravy TVORBA PRODUKTŮ A KAMPANĚ PRO PCR 5 produktových letáků pro hlavní zdrojové trhy (PL, AT, D, I, SK) Image katalog v jazyce německém

18 Co nás čeká v roce 2014 Pro B2B klientelu: vklad do odborného tisku ve vybraném odborném médiu v Polsku, Německu a Slovensku inzerci v odborném tisku nebo katalogu TO, CK či odborné asociace v uvedených zdrojových trzích distribuci produktové nabídky k CK a to mailem v minimálním rozsahu 30 CK v každém zdrojovém trhu distribuci produktových letáků poštou k minimálně 20 CK ve všech uvedených zdrojových trzích. Pro B2C klientelu: on-line bannerovou kampaň umístěnou do nejvýznamnějších relevantních nosičů ve všech zdrojových trzích, výrobu 4 šedesátivteřinových spotů, jejich podpora na turistických webech nebo jiných B2B nástrojích v Polsku, Slovensku, Rakousku a Německu.

19 Co nás čeká v roce 2014 Polsko rozsahpopis/náklad tisková inzerce1/2 str.Odborný titul TTG Polska / 20 000 ks vklad tištěných letáků3 500 ksOdb. titul Rynek Turystyczny/ 6 000 ks newsletter s odkazy na produkty35 000 ksvyužití databáze TTG Polska distribuce produktové nabídky1 300 kse-mailing distribuce produktových letáků20 kspošta Google14 + 14 dnůPPC bannerová reklama YouTube14 dnůvideo reklama Facebook30 + 30dnůhypertextové reklamy Czechy-latem.pl1 měsícbannerová a prezentační reklama

20 Co nás čeká v roce 2014 Tiskoviny DCR: Mapa zážitků, náklad: 130.000 ks Turistický průvodce Východní Moravy, náklad: 90.000 ks Východní Morava – cykloturistika pro každého (kapesní cykloturistický průvodce Východní Moravou), náklad: 50.000 ks Turistická oblast, kapesní průvodce (Valašsko, kapesní průvodce; Slovácko, kapesní průvodce, Kroměřížsko, kapesní průvodce, Zlínsko a Luhačovicko, kapesní průvodce Náklad: 4 x 35.000 ks = 140 tis. ks

21 Co nás čeká v roce 2014 Turistův rok v Hostýnských vrších, náklad: 25.000 ks Popis: Reliéfní mapa, 1. strana ZIMA se zaznačenými běžkařskými a sjezdovými tratěmi, 2. strana LÉTO s vyznačenými cyklotrasami Turistická a cykloturistická mapa „Cyklostezka Bečva, Bike resort Valašsko“, počet výtisků: 20.000 Turistická a cykloturistická mapa „Baťův kanál“, počet výtisků: 20.000 Turistická a cykloturistická mapa „Cyklostezka Bečva, Hostýnská magistrála“, počet výtisků: 20.000 Turistická a cykloturistická mapa „Bílé Karpaty, Vizovické vrchy“, počet výtisků: 20.000

22 Co nás čeká v roce 2014 5 poznávacích cest pro cestovní kanceláře, touroperátory a média z Polska, Slovenska, Rakouska a Itálie (květen až září) Zaměření na gastronomii, lázeňství, aktivní/zážitkovou dovolenou 2 prezentace v Bratislavě, po jedné v Košicích, Žilině, Trenčíně Prezentace VM jako ideálního cíle pro aktivní a zážitkovou dovolenou 2 prezentace v Polsku Zaměření na gastronomii a aktivní dovolenou 1 prezentace v Německu Spojená s ukázkou gastronomie Veletrhy (domácí a zahraniční) – 7 domácích, 7 zahraničních

23 Děkuji Vám za pozornost a spolupráci Tel.: 577 043 900 - 905 E-mail: info@vychodni-morava.cz www.vychodni-morava.cz


Stáhnout ppt "Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2013 Vsetín, 4. 2. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google