Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy EU na zdravotnictví v rozpočtovém období 2007-2013 Ministerstvo zdravotnictví ČR Tisková konference, 17.10.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy EU na zdravotnictví v rozpočtovém období 2007-2013 Ministerstvo zdravotnictví ČR Tisková konference, 17.10.2006."— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy EU na zdravotnictví v rozpočtovém období 2007-2013 Ministerstvo zdravotnictví ČR Tisková konference, 17.10.2006

2 ▪ Evropská unie 1. Strukturální fondy alokované do jednotlivých členských států 2. Přímé financování z Bruselu /např. 6. rámcový program, 7. rámcový program, komunitární programy/ ▪ Finanční mechanismus EHP/Norsko Finanční zdroje poskytované ze zdrojů Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Izraele a Švýcarska Zdroje financování ze zahraničí

3  Financovatelnost z pohledu EU Strategické obecné zásady Společenství (SOZS)Strategické obecné zásady Společenství (SOZS)  Politická vůle na úrovni vlády Národní rozvojový plán (NRP)Národní rozvojový plán (NRP) Národní strategický referenční rámec (NSRR)Národní strategický referenční rámec (NSRR)  Meziresortní negociace Řídící a koordinační výbor (RKV), Pracovní skupinyŘídící a koordinační výbor (RKV), Pracovní skupiny Operační programyOperační programy Rozhodování o oblastech podpory ze SF EU

4 below 75% in EU25 statistical effect below 75% in EU15 above in EU25 "naturally" above 75% because of growth other regions Index EU 25 = 100 Source: Eurostat Geographical concentration Regions below or close to 75% threshold GDP/head average 2000-2001-2002

5  Zdravotnictví jako takové nepatří mezi priority Evropské unie  Rozhodnutí o prioritě zdravotnictví je ponecháno na členských státech  Je tedy na České republice jakou prioritu zdravotnictví přidělí.  Priority formulované minulou vládou ČR zdravotnictví za prioritu nepovažovaly! Strukturální fondy rozděluje vláda ČR

6  Čerpání v minulém programovacím období 2004 – 2006 ČR = 0 Eur Kontrast s Portugalskem (700 mil. EUR) nebo i Polskem (200 mil. Eur)Kontrast s Portugalskem (700 mil. EUR) nebo i Polskem (200 mil. Eur)  Nenavržen samostatný OP pro zdravotnictví Kontrast např. se Slovenskem - OP ZdravotníctvoKontrast např. se Slovenskem - OP Zdravotníctvo Zdravotnictví součástí Integrovaného OP (IOP)Zdravotnictví součástí Integrovaného OP (IOP)  Alokace podle návrhu vlády ČSSD byla v hrubém nesouladu se situací a potřebami zdravotnicví v ČR Celkově v období 2007-2013: 2,17 mld Kč, Celkově v období 2007-2013: 2,17 mld Kč, (cca 300 mil. Kč ročně)! (cca 300 mil. Kč ročně)! Strukturální fondy rozděluje vláda ČR

7 ŘKV - 1. jednání 9.5.2005, zatím se sešel 7x ŘKV - 1. jednání 9.5.2005, zatím se sešel 7x SOZS - poslední verze z 5.7.2005 SOZS - poslední verze z 5.7.2005 NRP - vládou vzat na vědomí 22.2.2006 NRP - vládou vzat na vědomí 22.2.2006 NSRR - připraven k předložení vládě NSRR - připraven k předložení vládě  Opy - meziresortního připomínkového řízení – projednání vládou ČR do konce října !  Schválení Operačních programů Evropskou komisí  Vláda a resorty měly pouze 1 měsíc na úpravu priorit a alokací Strukturální fondy rozděluje vláda ČR - harmonogram

8  Klíčovým operačním programem zůstává Integrovaný operační program (v gesci MMR)  Vytvoření samostatné oblasti intervence – Služby v oblasti veřejného zdraví  Identifikace a zakomponování e-health aktivit v rámci priority Modernizace veřejné správy v IOP  Vyjednaná alokace v rámci IOP: 12 mld. Kč Strukturální fondy pro zdravotnictví – návrh vlády ČR

9 IOP – Služby v oblasti veřejného zdraví 1. Modernizace a inovace infrastruktury pro veřejné zdraví (zejména obměna přístrojů v síti zdravotnických zařízení) 2. Prevence zdravotních rizik, rehabilitace a následná péče (centra zdravého životního stylu, standardy kvality a rovnoměrná dostupnost následné péče a rehabilitací) 3. Řízení kvality a nákladovosti v systému veřejného zdraví (kontrola efektivity vynakládaných prostředků v oblasti veřejného zdraví, standardy kvality poskytované zdravotní péče)

10  Implementace elektronického identifikátoru zdravotnického profesionála  Implementace elektronického identifikátoru pojištěnce  Zavedení elektronické preskripce;  Zavedení „bezpapírového“ zdravotnického zařízení, včetně potřebné míry digitalizace  Projekty pro umožnění sdílení elektronické dokumentace  Rozšíření využívání bezdrátových a vysokorychlostních komunikačních technologií  Vytváření národních referenčních center;  Vytváření, modernizace a standardizace národních registrů s napojením na registry EU  Projekty předpokládající využívání telemedicíny  národní portály (Public Health Portal)  projekty standardní komunikace poskytovatelů a plátců zdravotní péče s laickou veřejností IOP – Modernizace veřejné správy – Elektronické zdravotnictví (e-health)

11 Ostatní operační programy s projekty zdravotnictví 1. OP Výzkum, vývoj pro inovace (MŠMT ČR)  Zefektivnění vzdělávání a zpřístupnění znalostí  Podpora ekologických a netechnických inovací Typové podporované oblasti ve zdravotnictví:  Podpora uplatnění inovací  Produkce a transfer poznatků výzkumu a vývoje ve zdravotnictví 2. OP Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost (MPSV ČR)  Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, rozvoj institucí a kvality služeb zaměřených na sociální integraci a kvality služeb zaměřených na sociální integraci  Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci Typové podporované oblasti ve zdravotnictví:  Integrace zdravotně postižených osob do pracovního procesu  Podpora poskytování zdravotní a sociální péče seniorům  Podpora ošetřovatelské péče

12 3. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT ČR) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV ČR) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV ČR)  Zvyšování odborné kvalifikace pracovní síly v průběhu produktivního věku  Rozvoj lidských zdrojů Typové podporované oblasti ve zdravotnictví:  Vzdělávání zdravotnických pracovníků  Kvalifikační programy pro zdravotnické pracovníky  Vzdělávací programy podpory veřejného zdraví a prevence nemocí  Vzdělávání manažerů v oblasti zdravotnictví Ostatní operační programy s projekty zdravotnictví

13 4. OP Životní prostředí (MŽP ČR)  Ochrana vod a ovzduší, udržitelné využívání přírodních zdrojů  Průmyslové znečištění a nakládání s odpady (Odpady a staré ekologické zátěže, Snižování enviromentálních rizik a omezování průmyslového znečištění) Typové podporované oblasti ve zdravotnictví:  Problematika nemocničních odpadů  Opatření v oblasti ochrany proti hluku  Čističky odpadních vod zdravotnických zařízení  Energetické úspory (zateplování, výměna oken apod.)  Očekávaná alokace v ostatních OP: 8 – 10 mld. Kč Ostatní operační programy s projekty zdravotnictví

14 Regionální operační programy (ROP) – zdravotnictví  Zdravotnictví na úrovni území kraje je jednou s intervencí ROPu;  V gesci krajů je připraveno celkem 7 ROP – ve všech je umožněno čerpat prostředky pro témata zdravotní a sociální péče;  Spolupráce Ministerstva zdravotnictví se všemi účastníky systému v rámci aktivit v oblasti veřejného zdraví, včetně aktivit realizovaných v rámci ROPů (např. oblasti ICT, řízení kvality, nákladovosti, IZS atd.)

15 20 2 Celková alokace centrálních OP na zdravotnictví v 2007 - 2013 Ročně 2,5 – 3 mld Ročně 2,5 – 3 mld Bez ROP Bez ROP Roční výdaje na investice kapitoly MZ: 2,4 mld Roční výdaje na investice kapitoly MZ: 2,4 mld Prostředky na kofinancování v návrhu SR 2007 Prostředky na kofinancování v návrhu SR 2007 (v mld. Kč)


Stáhnout ppt "Strukturální fondy EU na zdravotnictví v rozpočtovém období 2007-2013 Ministerstvo zdravotnictví ČR Tisková konference, 17.10.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google