Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17. rámcový program EU, jak na to? 13.5. 2010, UTB ve Zlíně Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17. rámcový program EU, jak na to? 13.5. 2010, UTB ve Zlíně Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový."— Transkript prezentace:

1 17. rámcový program EU, jak na to? 13.5. 2010, UTB ve Zlíně Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový program EU, jak na to?

2 2 Obsah 1. Úvod do 7.RP 2. Příprava návrhu projektu (sestavení řešitelského konsorcia a příprava technické části návrhu projektu) 3. Pravidla financování projektů 7.RP („finanční minimum“ pro SP Spolupráce a Kapacity)

3 37. rámcový program EU, jak na to? Úvod do 7.RP

4 47. rámcový program EU, jak na to? Rámcové programy EU pro výzkum a vývoj  Víceleté mechanismy financování VaV  Hlavní nástroj EU pro financování výzkumu a vývoje - největší komunitární program EU, jehož politickým cílem je podpora konkurenceschopnosti Evropy  Rozpočet (mld. €)

5 57. rámcový program EU, jak na to? 7.RP = 7. rámcový program EU pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP)  Na období: 2007 - 2013  Celkový rozpočet: více než 50 miliard €  Politika EU = koordinace národních nebo evropských týmů, vybudování výzkumných sítí a zvýšení mobility jednotlivých výzkumných pracovníků → čelit roztříštěnému prostředí evropského výzkumu  “Evropská přidaná hodnota” Ve většině případů - multipartnerská a mezinárodní konsorcia (role koordinátora) stipendia v rámci 7. RP vyžadují pohyb přes hranice jednotlivých států

6 67. rámcový program EU, jak na to? Podmínky účasti – typy účastníků v 7.RP  Kdo mohou být účastníci projektu univerzity a výzkumné instituce malé a střední podniky, jejich asociace a seskupení velké průmyslové podniky inovační organizace orgány veřejné správy (lokální, národní, regionální) mezinárodní organizace organizace občanské společnosti samostatní výzkumní pracovníci na různé úrovni vědecké kariéry

7 77. rámcový program EU, jak na to? Podmínky účasti – typy účastníků v 7.RP  Minimální podmínkou jsou 3 týmy ze 3 různých členských států EU nebo asociovaných států * Členské státy: EU 27 Asociované státy k 7.RP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Izrael, Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko, Srbsko a Makedonie  Podporována je účast partnerů ze třetích zemí ICPC (International Cooperation Partner Countries)  za stejných podmínek jako čl.st., ale musí být splněna podmínka minimální účasti ostatní („průmyslově vyspělé země“)  bez příspěvku EU (finance z EU se přidělují ve výjimečných případech) * existují ale výjimky pro určité typy projektů (určeno ve výzvě)

8 87. rámcový program EU, jak na to?

9 9 Struktura 7.RP: 1. Spolupráce  Jádrem 7. RP, dvě třetiny celkového rozpočtu  Cíl: podporovat výzkum založený na spolupráci v deseti klíčových tematických oblastech Zdraví Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie Informační a komunikační technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energie Životní prostředí včetně klimatických změn Doprava včetně letectví Socioekonomické a humanitní vědy Kosmický výzkum Bezpečnost

10 107. rámcový program EU, jak na to?

11 117. rámcový program EU, jak na to? Struktura 7.RP: 2. Myšlenky, 3. Lidé  Financování hraničního výzkumu – výzkumu na hranici lidského poznání = vědecká excelence  Nevyžaduje mezinárodní partnerství  Témata volí samotní výzkumníci – bez oborového omezení, mimo tématické oblasti 7.RP  Implementace prostřednictví Evropské výzkumné rady (ERC)  Navazuje na akce Marie Curie ze 6.RP  Cíle: podpořit jednotlivce v cestě za výzkumnou kariérou, zvýšit přitažlivost Evropy pro nejlepší výzkumníky a zamezit odlivu evropských vědců

12 127. rámcový program EU, jak na to? Struktura 7.RP: 4. Kapacity  Posílení špičkových evropských výzkumných kapacit, podpora regionů, malým a středním podnikům Výzkumné infrastruktury Výzkum ve prospěch malých a středních podniků Regiony znalostí Výzkumný potenciál Věda ve společnosti Specifické aktivity mezinárodní spolupráce

13 137. rámcový program EU, jak na to? Základní dokumenty pro 7.RP  Rozhodnutí EP a Rady o 7.RP programu pro VaV  Rozhodnutí Rady o specifických programech  Nařízení EP a Rady o pravidlech účasti v 7.RP (Rules For Participation)  Pracovní programy (Work Programme) a Výzvy k podávání projektů  Průvodce (průvodce pro žadatele, průvodce pro hodnotitele, finanční průvodce, IPR průvodce…)  Modelová grantová dohoda (Model Grant Agreement, MGA)  Smlouva mezi partnery – Konsorciální smlouva

14 147. rámcový program EU, jak na to? Grantová dohoda a Konsorciální smlouva KONSORCIUM Koordinátor Partner CA Evropská komise GA  GA základní dohoda (core text)  Annex I: technická příloha – (projekt – popis práce, rozpočet)  Annex II: obecné podmínky  Annex III: specifická ujednání pro typ projektu  Annex IV: formulář A (přistoupení partnera)  Annex V: formulář B (přistoupení nového p.)  Annex VI: formulář C (vyúčtování)  Annex VII: směrnice pro: formulář D (osvědčení o finančních výkazech) formulář E (osvědčení o metodologii)  Zvláštní doložky (special clauses)

15 157. rámcový program EU, jak na to? Zdroje informací – průvodce (ČJ)

16 167. rámcový program EU, jak na to? Příprava návrhu projektu

17 177. rámcový program EU, jak na to? Časová osa VÝZVA Příprava a podání návrhu projektu (Část A, část B) Hodnocení návrhu projektu nezávislými hodnotiteli Negociace Podpis Grantové dohody s EK + podpis Konsorciální smlouvy mezi partnery Realizace projektu Uzávěrka Cca 3-6 měsíců Cca 6-9 měsíců Vyhledávání partnerů

18 187. rámcový program EU, jak na to? Výzva  Návrhy projektů je možné podávat pouze do otevřených výzev („Call“), výzvy vyhlašuje EK  Úplná znění výzev jsou publikována v sekci 7. RP v CORDIS Konkrétní plány na realizaci specifických programů vyhlašovány EK jednou ročně: „Pracovní program“ Příručka pro žadatele provázející procesem předkládání návrhu projektu v dané výzvě: „Guide for Applicants“ Návrh projektu musí odpovídat jednomu nebo více navrženým tématům („topics“) a typům projektu („funding scheme“) „Call fiche“

19 197. rámcový program EU, jak na to? EPSS Informace k výzvě a podávání návrhu

20 207. rámcový program EU, jak na to?

21 217. rámcový program EU, jak na to?

22 227. rámcový program EU, jak na to?

23 237. rámcový program EU, jak na to?

24 247. rámcový program EU, jak na to? Vyhledávání partnerů  Stávající kontakty, špičky v oboru  Oslovit organizace se zkušenostmi ze 7.RP (např. z CORDIS)  Technologické burzy (tzv. brokerage events), informační dny ke konkrétní výzvě,…  Partner search nástroje CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html IGLO http://www.iglortd.org/services/partner.html TC AV ČR http://www.fp7.cz/partner-search http://www.czelo.cz/nabidky-spoluprace/

25 257. rámcový program EU, jak na to?

26 267. rámcový program EU, jak na to? Sestavení konsorcia  Úspěšné konsorcium Schopnost dosáhnout stanovených cílů projektu Komplementarita expertízy Jasné role v projektu Pozor na pro-forma partnery a vyváženost podílů na aktivitách s ohledem na cíle projektu „Evropská přidaná hodnota“ Různorodost konsorcia z hlediska typů subjektů Zohlednit specifické požadavky výzvy Pozor na třetí strany (subdodavatelé) – dobře zdůvodněné (dílčí specifické úkoly)

27 277. rámcový program EU, jak na to? Př.: FP7-ENV.2007.3.1.1.1.  Vhodné sestavení konsorcia ? ParticipantCountry 1UniversityCzech Republic 2UniversityCzech Republic 3Public research institutionCzech Republic 4Public research institutionSlovakia 5UniversityHungary 6SMEPoland 7Public research institutionPoland 8UniversityAustria

28 287. rámcový program EU, jak na to? Př.: Plánování kapacit v projektu Partner WP1WP2WP3WP4WP5WP6WP7WP8Celk. 1304353402473 24444444028 344532340052 463436340056 564286340051 622223640048 70000047011 800000470 Celkem52 455552321824330  Vhodné naplánování kapacit v projektu: ?

29 297. rámcový program EU, jak na to? Př.: Plánování kapacit v projektu OTÁZKY:  Kdo je koordinátorem projektu a který pracovní balíček je management?  Kteří partneři jsou koordinátory jednotlivých pracovních balíčků?  Jsou pro projekt nezbytné všechny pracovní balíčky a všichni partneři?

30 307. rámcový program EU, jak na to? Příprava projektového návrhu PROJEKTOVÝ NÁVRH

31 317. rámcový program EU, jak na to? Část B - charakteristika  Struktura – šablona v EPSS, návod v Guide for Applicants!!! Úvodní stránka a Obsah 1.Vědecká a/nebo technická kvalita relevantní k tématům, která jsou vypsaná v dané výzvě (S&T quality, relevant) 2.Realizace projektu (implementation) 3.Dopad projektu (impact) 4.Etické otázky (ethical issues) 5.Gender otázky (gender aspects)  PDF Formát  Maximální velikost 10 MB  Limit maximálního počtu stránek (i pro jednotlivé části)  Minimální velikost písma „11“  Černo-bílé

32 327. rámcový program EU, jak na to? Úvodní stránka

33 337. rámcový program EU, jak na to? 1. V&V kvalita, relevance k tématu 1.1 Koncepce, cíle 1.2 Posun oproti současnému stavu 1.3 V&V metodologie a s ní spojený pracovní plán a)celková strategie b)časový plán řešení (Ganttův diagram apod.) c)detailní pracovní plán rozepsaný do pracovních balíků (WP) Seznam WP (Work package) - tabulka 1.3a) Seznam výstupů (Deliverables) - tabulka 1.3b) Popis každého WP - tabulka 1.3c) Souhrn kapacit pracujících na projektu - tabulka 1.3d) Seznam milníků (Milestones) - tablka 1.3e) d)Diagram vzájemného provázání aktivit (např. Pertův diagram)

34 347. rámcový program EU, jak na to? Gantův diagram – př. 1

35 357. rámcový program EU, jak na to? Gantův diagram – př. 2

36 367. rámcový program EU, jak na to?  Činnosti v projektu CP: RTD, DEM, MGT, OTHER CSA: CA, SA, MNG, OTHER

37 377. rámcový program EU, jak na to?  R = Report, P = Prototype, D = Demonstrator, O = Other  PU = Public, PP = Programme participants, RE = Group specified by the consortium, CO = Confidential – consortium only

38 387. rámcový program EU, jak na to?

39 397. rámcový program EU, jak na to?

40 407. rámcový program EU, jak na to? Pertův diagram – př. 1

41 417. rámcový program EU, jak na to? Pertův diagram – př. 2

42 427. rámcový program EU, jak na to? Nedostatky (vědecká a technická excelence)  The proposal is only partially in line with the objectives of the topic as only a small part of the workplan is devoted to the.....  Some of the proposed technologies (sulphite cooking, organosolv cooking and chemical pulping and ligninolyticenzymes) are already known. No improvement or optimisation of these methods appears to be planned  There is not sufficient progress beyond the state of the art:  The time frame is considered as too short to reach the aims: for example, timing for sampling seems not well managed and planned.  The work plan is poorly represented in the work packages.  Some work packages provide a detailed description of the planned tasks (for example WP 6.8), but others do not; this shows lack of integration in the work plan. In addition, work packages are poorly linked to each other.  The proposal refers to the use of in vivo tests with animals, but ethical issues were not considered. Zdroj: Naďa Koníčková, TC AV ČR, Management projektů, Praha 22.9.2009

43 437. rámcový program EU, jak na to? 2. Realizace projektu 2.1 Management - struktura a postupy Organizační struktura konsorcia vč. vymezení odpovědností (koordinátor, WP leaders, steering committee, general assembly, advisory board...)  musí odpovídat „velikosti“ projektu, přiměřenost, vyváženost Způsob komunikace (e-mail, videoconference, intranet, meetingy – 1 či 2 do roka) Reportování v rámci konsorcia (jak často, komu, co – interní formuláře) Rozhodovácí mechnismy v konsorciu

44 447. rámcový program EU, jak na to? Struktura konsorcia a rozhodovací mechanismy – př.

45 457. rámcový program EU, jak na to? 2. Realizace projektu 2.2 Jednotliví účastníci Popis organizace, hlavních úkolů v projektu, předchozí zkušenost, profil hlavních členů týmu (vč. relevantních publikací) 2.3 Konsorcium jako celek Společné dosažení cílů, komplementarita a vyváženost konsorcia, jasné role v projektu subdodávky 2.4 Potřebné zdroje Reálný odhad potřebných nákladů a kapacit, rovnoměrné rozložení zdrojů mezi partnery Veškeré významnější náklady a zdůvodnění jejich použití v projektu.

46 467. rámcový program EU, jak na to? Nedostatky (realizace projektu vč. managementu)  Management structures are poorly described. The flow chart (page 72) does not match the respective description in the text. It is unclear who will make decisions in the project: all partners or only those leading a work package? The involvement of an external Advisory Board in project decisions/management is complicating the management structure and may lead to conflicts.  It is positive that project partners cover a broad field of scientific backgrounds. However, there is a lack of coherence and collaboration in the consortium as a whole.  With 5 partners from Ireland, a significant part of the budget goes to one single country (20%). Budget for management is too high (52 pm, 450k Euro)  The investigators have the qualifications but limited experience in some aspects of the work that will be necessary to undertake.  The quality of the individual groups is appropriate but in some cases there is a duplication of expertise.  The consortium has a wide European dimension involving a wide group of investigators offering synergistic skills necessary to meet some requirements of the call. However, the consortium lacks some expertise to allow completion of the necessary work to meet all the objectives of the call.  The 74 person months requested for WP6 are excessive. Partners 8 and 10 have a high manpower for dissemination that is not targeted to the food sector. Zdroj: Naďa Koníčková, TC AV ČR, Management projektů, Praha 22.9.2009

47 477. rámcový program EU, jak na to? 3. Dopad projektu, 4. Etické otázky 5. Gender 3. Dopad projektu 3.1 Očekávaný dopad podle pracovního programu „Evropská přidaná hodnota“ 3.2 Šíření a využití výsledků, management duševního vlastnictví Šíření: konference, semináře, publikace, články, weby,newslettery… Plán na ochranu a využití IPR 4. Etické otázky Popis případných etických otázek, které mohou vznikat během projektu (v obl. ochrany osobních dat, využití zvířat, používání kmenových embryonálních buněk …) Do návrhu projektu se vkládá tabulka 5. Gender - nepovinné

48 487. rámcový program EU, jak na to? Nedostatky (dopad projektu)  The dissemination plan seems adequate (seminars, publications, etc.), although more attention should be paid to the diffusion of the results by means of an adequate website.  Plans for exploitation of the results and the intellectual property management are not properly addressed.  The strategy for dissemination and exploitation is rather poor and not well explained. Only 2 partners are involved in dissemination activities, the target of which remains unclear.  From the IP handling section it is not clear what share of the IP the industrial partners will have access to, even though they will carry out most of the effort of the industrial exploitation.  A workpackage has been dedicated to dissemination and exploitation. This is rather limited because it is mostly directed towards the supply chain sector. Consumers are not convincingly included as stakeholders which will lower the impact. Classical media channels for reaching consumers (or assessment of new technology routes) have not been sufficiently included. Zdroj: Naďa Koníčková, TC AV ČR, Management projektů, Praha 22.9.2009

49 497. rámcový program EU, jak na to? Pravidla financování projektů 7.RP

50 507. rámcový program EU, jak na to? Uznatelné náklady  Uznatelné náklady (eligible costs) musí být zároveň: skutečné vynaloženy v době trvání projektu (s výjimkou nákladů na vypracování závěrečných zpráv) stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad a postupů účastníka použity výhradně za účelem dosažení cílů a očekávaných výsledků popsaných v Annexu I za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity musejí být zaneseny v účetní evidenci účastníka (popřípadě třetích stran) očištěny od nezpůsobilých (neuznatelných) nákladů (uvedeny v indikativním rozpočtu Annexu I GA)

51 517. rámcový program EU, jak na to? Neuznatelné náklady  identifikovatelné nepřímé daně včetně DPH V ČR – zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 81  vracení daně v rámci zahraniční pomoci  cla  placené úroky  rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje  kursové ztráty, náklady spojené s kapitálovým výnosem  náklady vykázané, vzniklé nebo hrazené v souvislosti s jiným projektem Společenství  jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady  nadměrné a lehkomyslné výdaje

52 527. rámcový program EU, jak na to? Nákladová tabulka Přímé náklady Nepřímé náklady Finanční příspěvek EU

53 537. rámcový program EU, jak na to? Přímé uznatelné náklady = takové uznatelné náklady, které lze přímo připsat dané činnosti projektu (tzv. akci)  Doporučené kategorie: Osobní náklady zaměstnanců, kteří pracují přímo na projektu (= personnel costs) Subdodávky (= subcontracts) Cestovní náhrady (= travel and subsistence costs) Spotřební materiál (= consumables) Odpisy dlouhodobého majetku (investice) (= durable equipment) Jiné přímé náklady (= other costs) other costs

54 547. rámcový program EU, jak na to? → Osobní náklady (1)  Zaměstnanec – kritéria: zaměstnancem účastníka projektu dle národního práva – tzn. na trvalý nebo dočasný pracovní poměr, Dohoda o pracovní činnosti či Dohoda o provedení práce. pracuje pod přímým technickým dozorem a zodpovědností účastníka (tzn. technické výstupy musí patřit účastníkovi) finančně ohodnocen dle běžných zvyklostí účastníka  Celkové osobní náklady = náklady zaměstnavatele na pracovníka hrubá mzda odvody - sociální a zdravotní dávky placené zaměstnavatelem FKSP, pokud náklady vyplývají ze zákona či kolektivní smlouvy běžné prémie /osobní ohodnocení (NE účelové – nutno dodržet podmínky pro „bohus payment“ definované EK)  Propláceny jsou pouze skutečně odpracované a vykázané hodiny, EK doporučuje vést časový výkaz (timesheet)

55 557. rámcový program EU, jak na to? → Cestovní náhrady, spotřební materiál  Cestovní náhrady Cestovní náhrady (doprava, ubytování, stravné, kapesné...) se vypočítávají dle zákonů dané země Pokud jsou cestovní náhrady vypláceny formou paušálu, uznatelným nákladem je paušál, nikoliv skutečné náklady (NOVÉ: náklady na ubytování a stravné formou pevné sazby)  Spotřební materiál Použit přímo na projekt, nezbytný pro implementaci projektu Pořízen během trvání projektu Pokud je běžná praxe, že organizace řadí (některý) spotřební materiál do režie, je nutné to dodržovat i pro 7.RP Př: chemikálie, laboratorní skla apod.

56 567. rámcový program EU, jak na to? → Dlouhodobý majetek (investice)  Majetek, jehož doba používání je delší než 1 rok a pořizovací cena přesáhne stanovenou minimální hodnotu (zpravidla 40 tis. Kč pro hmotný majetek a 60 tis. Kč pro nehm. majetek)  Do rozpočtu se uvádí a následně vykazuje pouze: Částka odvozená z celkových nákladů investice (bez DPH) dle účetních odpisů, po dobu užívání majetku na projekt a pouze adekvátní díl stanovený podle využití majetku na projekt. Příklad: nákup zařízení za 10 000 € ve 2. období pětiletého projektu, zařízení bude využíváno v tomto projektu pouze v 2. a 3. období a pouze z 50 % (bude využíváno i na jiné projekty ze zbývající kapacity 50 %). Podle interních pravidel se odepisuje pořizovací cena tohoto zařízení po dobu 10 let (1 000 ročně). Do vyúčtování EK uvedeme částku: 1 000 € (1 000 x 2 = 2 000 → 2 000 x 0,5 = 1 000)

57 577. rámcový program EU, jak na to? → Subdodávky  Subdodávky jsou práce (služby), které nemůže vykonat žádný účastník konsorcia nebo by to bylo neefektivní (→ neměly by se týkat hlavní náplně projektu), zadá je tedy za úplatu třetí specializované straně za komerčních podmínek (subdodavatelé pracují se ziskem) Př.: laboratorní analýzy, tvorba webové stránky, elektronický sběr dat …  Subdodávka musí být identifikována již v návrhu projektu (a následně v Annex I Grantové dohody) x subdodávky, které se týkají drobných podpůrných služeb (minor supporting services) Př. tisk brožury, catering na konferenci, náklady na inzerci pracovních pozic financovaných z projektu RP  Výběrové řízení u subdodávek řídí se právními normami státu účastníka a interními pravidly organizaci x nemusí být pro stálého subdodavatele - rámcová dohoda (předpoklad, že proběhlo někdy dříve)

58 587. rámcový program EU, jak na to? Nepřímé uznatelné náklady = náklady, které nelze dané akci přímo připsat, ale které byly vynaloženy v přímé souvislosti s přímými uznatelnými náklady projektu  Full cost  Pevná sazba (tj. % všech přímých uznatelných nákladů ) 20% – možné pro všechny subjekty 60% – neziskové veřejné orgány, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, (neziskové) výzkumné organizace a MSP, které nemají full cost  Koordinační a podpůrné akce sazba 7% (pro všechny subjekty)

59 597. rámcový program EU, jak na to? Finanční příspěvek EU *Platí pro:  neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského, vzdělávání, výzkumné organizace (neziskové), malé a střední podniky Činnost Typ projektu Výzkum a technologický rozvoj (zahrnuje koordinaci vědeckých činností) Demonstrační činnosti Management + další činnosti specifikované v příloze I GA Sítě excelence (NoE) 50% 75%* 100% Projekty založené na spolupráci (CP) 50% 75%* 50%100% Koordinační a podpůrné akce (CSA) 100% (!limit 7% na nepřímé náklady)

60 607. rámcový program EU, jak na to? → Podmínka spolufinancování Dofinancování z prostředků účastníka (tj. z jeho ekonomické činnosti) nebo z jiných zdrojů, které mohou být:  Soukromé: bankovní úvěry (nově RSFF), dary aj.  Veřejné: pravidla MŠMT pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve VaV  Novelizovaný zákon č. 130/2002 Sb. a Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)

61 617. rámcový program EU, jak na to? Cash-flow projektu Příspěvek EU zahrnuje: 1.Jedinou zálohovou platbu vyplacenou na začátku projektu !!!  45 dní, od okamžiku, kdy GA vstoupila v platnost 2.Průběžné platby následující po každém vykazovaném období  105 dnů po obdržení průběžné zprávy Evropskou komisí (+ schválení) (Vyúčtování za dané vykazované období ve formuláři C) 3.Finální platbu na konci projektu za poslední vykazované období plus všechna potřebná vyrovnání  105 dnů po obdržení finální zprávy Evropskou komisí (+ schválení) Vyúčtování za dané vykazované období ve formuláři C)

62 627. rámcový program EU, jak na to? Zdroje informací – průvodce (ČJ)

63 637. rámcový program EU, jak na to? Zdroj informací  CORDIS www.cordis.europa.eu/fp7/  Technologické centrum AV ČR www.tc.cz, www.fp7.cz www.tc.czwww.fp7.cz

64 647. rámcový program EU, jak na to? Děkuji za pozornost © Technologické centrum AV ČR Lenka Lepičová lepicova@tc.cz lepicova@tc.cz + 420 234 006 147 NCP pro finanční a právní záležitosti


Stáhnout ppt "17. rámcový program EU, jak na to? 13.5. 2010, UTB ve Zlíně Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový."

Podobné prezentace


Reklamy Google