Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Zlín 22. 9. 2009, Olomouc 24. 9. 2009 Aktivity výzvy 15/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Zlín 22. 9. 2009, Olomouc 24. 9. 2009 Aktivity výzvy 15/2009."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Zlín 22. 9. 2009, Olomouc 24. 9. 2009 Aktivity výzvy 15/2009

2 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Podmínky výzvy č. 15/2009 a nový model hodnocení projektů Ing. Lenka Lokajová Hnilová Vedoucí odboru řízení projektů

3 Harmonogram výzev Na webových stránkách pod tímto odkazem: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy naleznete aktuální „Předpokládaný harmonogram 2009 a 2010“. Podle aktuální situace může být na základě jednání Výboru Regionální rady upraven ve výjimečných případech. Výzvy musí reflektovat aktuální potřeby jednotlivých krajů a zásady finančního řízení schválené Výborem Regionální rady pro jednotlivé roky uvedené v programovém dokumentu ROP Střední Morava. Byly provedené analýzy z výzev č. 01/2007 – č.12/2008 zaměřené především na „Analýzu podpořených projektů ve vazbě na územní dopad a vyvážený rozvoj území“, „Analýzu plnění monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava“ a „Analýza problémových míst projektu a podpořených a nepodpořených projektů předložených do ROP Střední Morava „

4 Výzvy pro nové programové zaměření Ve 2 výzvách z 10 je uplatněn princip zohlednění navrhované výše podpory jednotlivými žadateli v rozmezí mezi 60 až 85 - ti % („1.3 Bezmotorová doprava“ a „2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit“) Ve 3 výzvách z 10 je uplatněn princip předložení jedné projektové žádosti jedním žadatelem („2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit“, „3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2“ a „3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center“) Ve 2 výzvách z 10 je uplatněn princip územní ho omezení („1.3 Bezmotorová doprava“ - pouze na území Olomouckého kraje, „3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center“ – územní omezení v rámci Olomouckého kraje)

5 Výzva č. 15/2009 Vyhlášeno 7.9. – 5.11.2009: 1.1.1 Silnice II. a III. třídy 1.3 Bezmotorová doprava 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Šumpersko 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Jesenicko 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center

6 Výzva č. 15/2009 Vyhlášeno 29.9. – 26.11.2009: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Rožnovsko 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Rožnovsko 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

7 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, organizace zřizované kraji, obce Minimální výše dotace: Individuální projekt – 5 mil. Kč Integrovaný projekt – 10 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 300 mil. Kč Maximální procento dotace: 90 % Finanční alokace pro výzvu: Celkem 700 mil. Kč.

8 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Aktivity: Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů) Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy

9 1.3 Bezmotorová doprava Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, podnikatelské subjekty Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Integrovaný projekt – 15 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 20 mil. Kč Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu- 85 % Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 50 mil. Kč

10 1.3 Bezmotorová doprava Aktivity: Výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu a jejich vzájemné propojení Napojení obcí na nejbližší obce s rozšířenou působností formou výstavby stezek pro bezmotorovou dopravu Výzva je zaměřena pouze na území Olomouckého kraje a to s ohledem na vyvážený rozvoj regionu, kde délka stávajících cyklostezek a cyklotras a při započítání délky dosud podpořených cyklostezek a cyklotras z ROP Střední Morava je v Olomouckém kraji 157,6 km a ve Zlínském kraji 174,6 km. V rámci těchto regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu je cílem podpořit Jantarovou stezku a Moravskou stezku, popř. další stezky definované v Územní studii rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje.

11 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, obce nad 5000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 35 mil. Kč Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu- 85 % Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 120 mil. Kč

12 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Aktivity: Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Žadatelé musí být zařazeni do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb. Kraj nebo obec mohou být žadateli pouze v případě, že jsou: 1. zřizovateli organizace, která je zařazena do sítě poskytovatelů sociálních služeb a která bude současně využívat výstupy a výsledky projektu anebo 2. má zajištěného smluvního provozovatele této infrastruktury minimálně po dobu udržitelnosti projektu, kteří jsou zařazeni od sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb a kteří budou současně využívat výstupy a výsledky projektu.

13 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, obce nad 5000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt: Sportovní a kulturní aktivity, venkovní koupaliště – 20 mil. Kč Dětská hřiště – 5 mil. Kč

14 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu - 85 %, Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 130 mil. Kč z toho Sportovní a kulturní aktivity, venkovní koupaliště – 110 mil. Kč z toho Dětská hřiště – 20 mil. Kč Aktivity: Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně sportovních, kulturních zařízení, venkovních koupališť a bazénů

15 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Šumpersko Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, zájmová sdružení právnických osob Minimální výše dotace: Individuální projekt – 1 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 25,3 mil. Kč Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu - 85 %, Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku

16 Finanční alokace pro výzvu: 86,7 mil. Kč Sportovně – rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály – 61,4 mil. Kč. Infrastruktura pro turistiku, kulturní vyžití, incentivu a interpretační centra – multifunkční zařízení – 25,3 mil. Kč. Aktivity: Sportovně – rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály Infrastruktura pro turistiku, kulturní vyžití, incentivu a interpretační centra – multifunkční zařízení 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Šumpersko

17 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Jesenicko Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, zájmová sdružení právnických osob Minimální výše dotace: Individuální projekt – 1 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 90 mil. Kč Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu - 85 %, Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 90 mil. Kč

18 Aktivity: Vodní plocha s celoročním využitím 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Jesenicko

19 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko Vyhlášení výzvy: 29.9.2009 - 26.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, zájmová sdružení právnických osob Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu - 85 %, Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Minimální výše dotace: Individuální projekt – 1 mil. Kč

20 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko Maximální výše dotace: Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu ( prioritní osa IPRÚ A 2.1) – 30 mil. Kč Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného navigačního systému s centrálním bodem ve formě informačního centra na území mikroregionu ( prioritní osa IPRÚ B 1.1) - 19,2 mil. Kč Budování přístupových komunikací a centrálních parkovišť s bezprostřední návazností na zařízení cestovního ruchu (prioritní osa IPRÚ B 2.1) – 4,6 mil. Kč

21 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko Finanční alokace pro výzvu: 76,8 mil. Kč Z toho Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu – 53 mil. Kč Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného navigačního systému s centrálním bodem ve formě informačního centra na území mikroregionu – 19,2 mil. Kč Budování přístupových komunikací a centrálních parkovišť s bezprostřední návazností na zařízení cestovního ruchu – 4,6 mil. Kč

22 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko Aktivity: Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu (prioritní osa IPRÚ A 2.1) Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného navigačního systému s centrálním bodem ve formě informačního centra na území mikroregionu (prioritní osa IPRÚ B 1.1) Budování přístupových komunikací a centrálních parkovišť s bezprostřední návazností na zařízení cestovního ruchu (prioritní osa IPRÚ B 2.1)

23 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Rožnovsko Vyhlášení výzvy: 29.9.2009 - 26.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Podnikatelské subjekty Minimální výše dotace: Individuální projekt – 1 mil. Kč Maximální výše dotace: Rekonstrukce/výstavba ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu (prioritní osa IPRÚ A 1.1) - 40 mil. Kč Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu (prioritní osa IPRÚ A 2.1) a Rekonstrukce/výstavba sportovních areálů určených primárně pro zimní aktivity (prioritní osa IPRÚ A 2.2) – 30 mil. Kč

24 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Rožnovsko Maximální procento dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 74,7 mil. Kč Aktivity: Rekonstrukce/výstavba ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu ( prioritní osa IPRÚ A 1.1) Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu ( prioritní osa IPRÚ A 2.1) Rekonstrukce/výstavba sportovních areálů určených primárně pro zimní aktivity ( prioritní osa IPRÚ A 2.2)

25 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Vyhlášení výzvy: 29.9.2009 - 26.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Podnikatelské subjekty Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 30 mil. Kč Maximální procento dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 100 mil. Kč

26 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Aktivity: Modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu, včetně případných návazných služeb na ubytování (např. modernizace nebo rozšíření stravovacích služeb) Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury Stavební úpravy a případně rozšíření a modernizace lázeňského objektu včetně návazné infrastruktury Stavební úpravy kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury Vybudování návazné infrastruktury a doplňkových služeb primárně využitelných pro cestovní ruch

27 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Podnikatelské subjekty Minimální výše dotace: Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace: Individuální projekt – 60 mil. Kč Maximální procento dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku

28 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center Finanční alokace pro výzvu: 227 mil. Kč Rozvoj infrastruktury pro incentivní a kongresovou turistiku a výstavnictví – 51,5 mil. Kč Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury – 175,5 mil. Kč Aktivity: Rozvoj infrastruktury pro incentivní kongresovou turistiku a výstavnictví Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, kde se jedná pouze o rozvoj a obnovu golfových hřišť a areálů

29 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center V případě Olomouckého kraje na základě závěrů z Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu je možné podávat projekty v rámci aktivity „Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, kde se jedná pouze o rozvoj a obnovu golfových hřišť a areálů“, které bude možné realizovat ve správním obvodě obcí s rozšířenou působností Olomouc a Šumperk mimo území Statutárního města Olomouc.

30 Nezbytné podmínky Jeden 1 žadatel smí podat pouze jednu projektovou žádost, uplatněno u podoblastí podpory: 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center

31 Nezbytné podmínky Bodové zvýhodnění projektů, které si zažádají o nižší % dotace z rozpočtu ROP Střední Morava, než-li je stanovený maximální poměr dotace uvedený ve výzvě. V současné době je tento princip možné uplatnit pro: oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava podoblast podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit. Interval hodnocení poměru dotace z rozpočtu regionální rady k celkově způsobilým výdajům projektu Bodové zvýhodnění Od 80,1 do 85%0 Od 75,1% (včetně) do 80,0%1 Od 70,1% (včetně) do 75,0%2 Od 65,1% (včetně) do 70,0%3 Od 60,1% (včetně) do 65,0%4 do 60% (včetně)5 Pozn.: kritérium hospodárnosti

32 Jednou z příloh je „Územně plánovací informace a její možné nahrazení“ Žadatel doloží územně plánovací informaci vydanou příslušným úřadem dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů. Tuto Územně plánovací informaci lze nahradit listinou, vydanou příslušným stavebním úřadem, pokud je tato listina konečná z pohledu daného stavebního řízení (např. územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení aj.) Nezbytné podmínky

33 Relevantní monitorovací indikátory: Žadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací indikátory na úrovni výstupu, výsledku i dopadu (min. 1 indikátor za každou úroveň), které budou v rámci projektu naplněny a uvést je ve webové žádosti BENEFIT7. Definice monitorovacích indikátorů je uvedena v Instrukci pro práci s monitorovacími indikátory. Výběr MI vzhledem k charakteru projektu Nezvolení dostatečného počtu MI = ELIMINAČNÍ KRITÉRIUM Nezbytné podmínky

34 Způsobilost výdajů: Max. limit doplňkových způsobilých výdajů je stanoven na 10% CZV U projektů zakládající veřejnou podporu ode dne doručení dopisu o schválení projektové žádosti k dopracování (dopis po jednání VRR v rámci Etapy 1) Nezbytné podmínky

35 Další omezení ZV: Nezbytné podmínky 1.3 Bezmotorová doprava Budování drobné doprovodné infrastruktury (např. osvětlení, odpočívadel včetně přístřešků, stojanů na kola, košů apod.) za podmínky, že se bude jednat o kategorii dlouhodobého hmotného majetku pevně spojeného se stavbou. Tyto výdaje mohou dosáhnout maximálně 10% hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace. 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit Výstavbu komunikací pro pěší uvnitř budovaného areálu včetně osvětlení, výstavba nové přístupové místní komunikace k objektu, přilehlých parkovišť, oplocení, vybavení mobiliářem a úpravy terénu. Tyto výdaje mohou dosáhnout maximálně 10% hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace. 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby Výstavba nové přístupové komunikace k objektu, pokud neexistuje žádná přístupový komunikace. Tyto výdaje mohou dosáhnout max. 10% CZV projektu. Technika (rolby) atd. Tyto výdaje mohou dosáhnout max. 10% CZV projektu. 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstavyště Technické vybavení (např. vozidla a zařízení pro údržbu golfových hřišť). Tyto výdaje u výstavby nových golfových hřišť mohou dosáhnout max. 20% hodnoty CZV projektu. U již existujících golfových hřišť nebude tento limit uplatněn.

36 Lhůty z pohledu žadatele Aktivita Lhůta v pracovních dnech Aktivita Lhůta v pracovních dnech Etapa 1 Etapa 2 Předložení projektové žádosti od vyhlášení výzvy 40 Doložení příloh k dopracování projektu na základě výzvy - projekty do 10 mil Kč 66 Doložení příloh k dopracování projektu na základě výzvy - projekty nad 10 mil Kč 110 Doložení formálních nedostatků na základě výzvy 5 Opětovná výzva k doložení příloh k dopracování projektu prostřednictvím dopisu minimálně 5 Vyzvednutí originálu projektové žádosti v případě vyřazení z administrace projektových žádostí 66 Vyzvednutí originálu projektové žádosti v případě vyřazení z administrace projektových žádostí 66 Aktivita Lhůta v pracovních dnech Etapa 3 Doložení příloh před podpisem Smlouvy na základě výzvy44

37 Pro úspěšné získání dotací je důležité mít: Kvalitní projektový záměr a jeho kvalitní zpracování (a také provázanost jednotlivých částí) Nový model hodnocení se koncentruje na hodnocení projektového záměru, popis realizační části projektu a jeho další dopracování je předmětem 2. a 3. etapy V rámci 2. a 3. etapy probíhá dopracování interaktivním způsobem Nový model administrace umožňuje úsporu nákladů spojených s přípravou projektové dokumentace k realizaci stavby Jak využít nový model administrace

38 Jak plánovat a realizovat projekt? Modelový příklad postupu zpracování projektové žádosti – viz. brožura…

39 Kritéria pro hodnocení Etapa 1: Žadatel předloží projektovou žádost a dané přílohy Projektová žádost je hodnocena – VOLNÁ SOUTĚŽ PROJEKTŮ Projektová žádost: schválena x neschválena k dopracování Etapa 2: Dopracování projektu na základě výzvy Předpokládaný rozsah je přílohou č.1 Výzvy Projekt: schválen x neschválen k financování Etapa 3: Smlouva o poskytnutí dotace Žádosti o platbu, kontrola, realizace a ukončení projektu

40 Etapa 1: 1A - Soulad projektu s cíli ROP SM a s vazbou na vyvážený rozvoj území (max. 25 bodů) 2A – Potřebnost a udržitelnost projektu (max. 30 bodů – eliminace 50 %) 2B – Efektivita a hospodárnost projektu (max. 30 bodů – eliminace 50 %) 2C – Vazba na monitorovací indikátory ROP SM (max. 15 bodů – eliminace 50 %) Etapa 2: Předpokládaný rozsah je přílohou č.1 Výzvy Hodnocení ANO x NE Kritéria pro hodnocení

41 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Struktura dokumentace a informace o marketingové analýze Ing. Zdeněk Bogoč Vedoucí odboru metodiky a monitoringu

42 1.Struktura a představení dokumentace výzvy 2.Popis předkládaných dokumentů v jednotlivých etapách administrace projektových žádostí 3.Informace o marketingové analýze a nejčastější chyby Obsah:

43 1. Struktura a představení dokumentace výzvy

44 Textace výzev k předkládání projektových žádostí V rámci textace výzev jsou zpřesněny a jasně vymezeny:  podporovatelné aktivity a k nim přiřazené způsobilé výdaje (vč. limitů výdajů),  relevantní monitorovací indikátory výzvy, které mají vazbu na podporovatelné aktivity,  relevantní socioekonomické přínosy, které mají vazbu na podporovatelné aktivity. Součástí textace výzvy jsou i podmínky pro zpracování, předložení projektové žádosti, dopracování projektu a následnou realizaci projektu V příloze č. 1 Výzvy k předkládání projektových žádostí jsou podrobně specifikovány nezbytné podmínky pro dopracování projektů v rámci Etapy č. 2

45 Dokumentace k Výzvě k předkládání projektových žádostí Metodický pokyn Analýza a popis proveditelnosti projektu Metodický pokyn Způsobilé výdaje Metodický pokyn Zadávání zakázek a zadávání veřejných zakázek v programovém období 2007-13 Metodický pokyn Publicita Metodický pokyn Veřejná podpora Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory Instrukce k vyplnění webové aplikace BENEFIT7 Instrukce k vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu

46 2. Popis předkládaných dokumentů v jednotlivých etapách administrace projektových žádostí

47 Principy jednotlivých etap administrace projektových žádostí Etapa 1 – předložení projektového záměru včetně definovaných příloh V této etapě proběhne hodnocení v rozsahu kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí a výběr projektů na základě volné soutěže Etapa 2 – dopracování kompletní projektové dokumentace V této etapě proběhne dopracování projektu především z pohledu jeho realizovatelnosti Etapa 3 – doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace V této etapě proběhne analýza rizik, kontrola ex-ante a příprava smlouvy

48 Obecné principy Volná soutěž projektů v první etapě Kladen důraz na potřebnost a přínos projektů pro region a jeho obyvatele Logická a datová provázanost údajů v jednotlivých dokumentech Etapa 1 Předložení projektové žádosti v omezeném rozsahu

49 Rozsah předkládané dokumentace Webová žádost BENEFIT7 - obsahuje klíčové a zásadní informace a údaje o projektu, které jsou dále rozpracovány a vysvětleny v přílohách webové aplikace. Přílohy webové žádosti BENEFIT7  Doklady o právní subjektivitě žadatele (beze změn)  Marketingová analýza (rozšířená kapitola původní Studie proveditelnosti)  Finanční a ekonomická analýza projektu – 1. Etapa (zjednodušená současná příloha - původní CBA)  Popis investičního záměru - podklad pro hodnocení hospodárnosti projektu (zjednodušená současná příloha)  Čestné prohlášení (beze změn) Žadatel nebude dokládat Studii proveditelnosti jako dosud, ale pouze omezený rozsah informací.

50 Marketingová analýza popisuje nulovou a investiční variantu projektu z pohledu cílových skupin a přínosů, pomáhá určit, poznat a charakterizovat trh, na kterém budou výsledné služby či výrobky nabízeny, definuje konečné uživatele produktů a služeb, zkoumá současnou a odhaduje budoucí poptávku po produktech a službách, identifikuje vlivy, které budou působit na poptávku, analyzuje konkurenční produkty a služby v daném tržním prostředí, definuje nástroje, díky nimž bude udržována a zajišťována poptávka po produktech a službách.

51 Finanční a ekonomická analýza projektu 1. Etapa Analýza projektu je zpracována pomocí webové aplikace, která je k dispozici na adrese www.rr-strednimorava.cz.www.rr-strednimorava.cz V rámci hodnocení budou chybné, nevhodné či nadhodnocené údaje finanční a ekonomické analýzy upraveny. Žadatel vyplňuje obecné informace o projektu, strukturu výdajů rozpočtu projektu, celkovou výši investice (v členění nulové a investiční varianty), provozní výdaje a příjmy. Dále provádí ocenění socioekonomických přínosů a nákladů projektu. Do komentáře bude uvedena metodologie a odborný výpočet hodnoty

52 Popis investičního záměru Popis Investičního záměru obsahuje: Komentář k rozpočtu projektu a k členění projektu – zde je uveden popis stavební části a stavební technologie. Tyto informace musí být uvedeny dle struktury rozpočtu ve webové aplikace BENEFIT7. Dále zde bude uveden popis nezpůsobilých výdajů projektu a současně zde bude uveden popis nulové a investiční varianty projektu z pohledu technologického řešení. Jméno odpovědného zpracovatele nákladů investičního záměru a jeho rozpočtu Stručný popis majetkoprávních vztahů

53 Územně plánovací informace a další přílohy Žadatel doloží: územně plánovací informaci vydanou příslušným úřadem dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Tuto informaci lze nahradit jinou listinou, vydanou příslušným stavebním úřadem (např. územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení aj.). snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán se zřetelným vyznačením dotčených parcel, půdorysy, resp. grafické vyjádření projektové žádosti, situaci širších vztahů s identifikací záměru v příslušné lokalitě, bude-li akce realizována částečně nebo celkově na cizím majetku, bude zde uveden navrhovaný způsob budoucího užívání stavby (jak bude zajištěno provozování investice), včetně popisu navrhovaného způsobu řešení majetkových vztahů, fotodokumentaci současného stavu.

54 Provázanost dokumentace Klíčovým dokumentem nového modelu administrace je webová žádost BENEFIT7 Údaje v ní obsažené jsou dále zpřesňovány v přílohách. Nejdůležitější vazby webové žádosti BENEFIT7 na přílohy:  Rozpočet projektuPopis investičního záměru (komentář k rozpočtu a jeho členění)  Monitorovací indikátoryMarketingová analýza (kap. 5) Finanční a ekonomická analýza (socio-ekonomické přínosy)  Popis projektu Marketingová analýza (kap. 1, 2) Další vazby:  Finanční a ekonomická analýza Marketingová analýza (odhad poptávky)  Marketingová analýza (kap. 1.2 Popis nulové a investiční varianty) Popis investičního záměruFinanční a ekonomická analýza (zál.3)

55 Obecné principy Jedná se o princip dopracování projektu v součinnosti s žadatelem Komunikace s žadatelem v Etapě 2 by měla být založena na stejném principu jako je dnešní komunikace před přípravou Smlouvy o poskytnutí dotace Etapa 2 Dopracování projektové žádosti

56 Rozsah předkládané dokumentace Finanční a ekonomická analýza projektu – 2. etapa Doklady o zajištění financování realizace projektu Popis proveditelnosti projektu Projektová dokumentace včetně rozpočtu projektu

57 Finanční a ekonomická analýza projektu – 2. Etapa V této fázi žadatel uvádí informace o cashflow přípravy a realizace projektu, informace o udržitelnosti projektu, finančním zdraví a ekonomické pozici z hlediska úvěrů a závazků krytých zástavním právem, největších úvěrech, které žadatel v současné době čerpá a údaje o aktuálně čerpaných podporách. Doklady o zajištění financování realizace projektu Pokud hodnocení finančního zdraví žadatele je na rizikové úrovni a nebo je nedostatečné (hodnoty E a F) musí žadatel doložit zdůvodnění této situace. V případě, že žadatel bude financovat realizaci projektu prostřednictvím bankovního úvěru, musí žadatel doložit úvěrový příslib vystavený bankou.

58 Popis proveditelnosti projektu Tento dokument v rámci 2. Etapy hodnocení doplňuje informace o projektu a to v těchto oblastech: Organizaci a řízení – zde budou uvedeny informace o managementu projektu, jeho řízení, partnerech projektu a další významně zapojených subjektů Technické a technologické řešení projektu – zde budou uvedeny informace o alternativách řešení projektu, připravenosti projektu pro realizaci, harmonogramu realizace aktivit projektu a majetkoprávních vztazích Analýzy citlivosti a řízení rizik a jejich předcházení Horizontální témata – zde budou informace uvedeny ve vazbě na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

59 Projektová dokumentace včetně rozpočtu projektu Pokud ještě nebylo vydáno stavební povolení, dokládá se projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. V případě že je již vydáno stavební povolení či jiné opatření je třeba předložit ověřenou projektovou dokumentací stavebním úřadem. Dále se předkládá rozpočet projektu, který je tvořen těmito částmi: Krycí list Rekapitulace rozpočtu Položkový výkaz výměr Položkový rozpočet Rozpočet projektu bude při zpracování vycházet ze struktury uvedené ve webové žádosti BENEFIT7 a musí být zpracován oprávněnou osobou (projektantem). V případě, že již bylo ukončeno zadávací řízení, předkládá se rozpočet projektu aktualizovaný v rámci zadávacího řízení.

60 Rozsah předkládané dokumentace Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení Stavební povolení a jeho možné nahrazení Rozpočet projektu na základě ukončeného zadávacího řízení Kompletní dokumentace po ukončení zadávacího řízení Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA a NATURA 2000) Doklady o způsobu zajištění financování projektu Etapa 3 Příprava smlouvy o poskytnutí dotace

61 3. Informace o marketingové analýze a nejčastější chyby

62 OSNOVA MARKETINGOVÉ ANALÝZY 1. Stručné shrnutí podstaty projektu 2. Odhad poptávky 3. Analýza konkurence a substitutů 4. Marketingový mix 5. Vazby vyplývající z marketingové analýzy na navazující dokumentaci

63 1. Zdůvodnění potřebnosti projektu 2. Zájem cílových skupin o výstupy projektu 3. Zjištění mezer na trhu 4. Životaschopnost projektu z pohledu poptávky 5. Zorientování se na trhu v dané oblasti Marketingová analýza nutí zamyslet se nad smyslem a životaschopností projektu dřív, než na něj budou nenávratně vynaloženy finanční prostředky. Proč zpracovávat marketingovou analýzu?

64 2. Odhad poptávky – nejčastější chyby 2.1 Analýza prostředí (makro prostředí) Údaje se nevztahují k projektu Z analýzy makroprostředí nevyplývají argumenty pro realizaci projektu 2.2 Segmentace (členění) trhu a definování cílových skupin Obecná specifikace cílové skupiny (obyvatelé Olomouckého kraje) Chybí uvedení velikosti cílové skupiny Chybí provázanost s produktem 2.3 Odhad poptávky na základě primárních a sekundárních dat Údaje použité pro odhad poptávky nejsou dostatečně podloženy Není uvedena metodika primárního výzkumu nebo je špatně zvolená

65 3. Analýza konkurence a substitutů – nejčastější chyby Je uváděn pouze výčet konkurenčních subjektů Analýza konkurence by měla opět předkládat argumenty pro opodstatnění projektu. Analýza konkurence by se měla především zabývat přímou konkurencí, ne analyzovat všechna obdobná zařízení v neopodstatněně široké spádové oblasti U přímé konkurence chybí analýza nabízených produktů, cen a místa

66 4. Marketingový mix - nejčastější chyby (1)  Produkt Produkt není jasně specifikován (např. při výstavbě kulturního centra není z marketingového hlediska produktem samotné centrum, ale program, který centrum nabízí) Chybí uvedení doplňkových služeb  Cena Ceny nejsou přesně definovány Chybí časová jednotka nebo přesná definice služby, která bude za danou cenu poskytována Není podloženo, z čeho vychází stanovení cen

67 4. Marketingový mix – nejčastější chyby (2)  Místo (distribuce) Distribuce neřeší dostupnost služby pro zákazníky (např. z hlediska individuální či hromadné dopravy) Je vhodné uvést výhody, které z daného místa vyplývají Do distribuce patří také provozní doba, rezervační systém atd.  Propagace Marketingová propagace je zaměňována s povinnou publicitou Propagace je definována jen obecně, chybí uvedení konkrétních komunikačních nástrojů (neuvádět jen obecně, např. tisk, ale i konkrétní název tiskoviny, formu propagace (inzerát, článek) a frekvenci

68 5. Vazba marketingové analýzy na Finanční a ekonomickou analýzu projektu  MARKETING - Finanční analýza výstupy marketingové analýzy = vstupy při kalkulaci finančního plánu (provozních příjmů) projektu Provozní příjmy = odhad poptávky x cena produktu  MARKETING - Ekonomická analýza výstupy marketingové analýzy = vstupy při kalkulaci plánu socioekonomických cash flow (ocenění přínosů) projektu Přínosy projektu = odhad poptávky x standardizované ocenění dle FEA

69 5. Vazba marketingové analýzy na monitorovací indikátory  MARKETING – Počty uživatelů, návštěvníků výstupy marketingové analýzy = vstupy do webové aplikace BENEFIT7  MARKETING – Zvýšení atraktivity Komentář k provedenému dotazníkovému šetření v marketingové analýze, kap. 1.2 Další možné vazby viz. příloha Instrukcí pro vyplnění webové aplikace FEA, verze 2.0

70 5) Nepřímé vazby marketingové analýzy  MARKETING - Organizační zajištění - Finanční analýza Výstupy marketingové analýzy => potřeba personálu provozu => kalkulace osobních výdajů projektu  MARKETING - Organizační zajištění - Ekonomická analýza Výstupy marketingové analýzy => potřeba personalu provozu => kalkulace přínosu zvýšení zaměstnanosti projektu  MARKETING - Technické řešení - Finanční analýza Výstupy marketingové analýzy => parametry a kapacita provozu => kalkulace výdajů na energie projektu  MARKETING - Technické řešení - Ekonomická analýza Výstupy marketingové analýzy => parametry a tech. řešení stavby => kalkulace přínosu bezbariérové úpravy projektu

71 Základní principy zpracování projektu Konzistentnost dat  stejné hodnoty - výstup marketingu x vstup do FEA  stejné varianty - investiční x nulová alternativa záměru Je nutné často:  přepočítat na stejné jednotky  sladit strukturu odhadu poptávky a cenového mixu x kalkulaci příjmů/přínosů

72 Nový systém plateb přijatý od 15. výzvy Možnost využití stávajícího systému ( platby A) anebo nového systému (platby B), zůstávají v platnosti max. 4 platby ročně Předložení platby typu B bez předběžné úhrady příjemcem Omezení výše plateb na jeden doklad ( fakturu) : u projektů do 10 mil.Kč dotace – min. 3,5 mil. Kč u projektů nad 10 mil. Kč dotace – min. 7,5 mil. Kč Zřízení specifického účtu příjemce – vázaný účet Termín pro kontrolu žádosti – 40 pracovních dnů Nutnost nastavení splatnosti faktur u příjemce o dalších 5-10 pracovních dnů nad termíny dané pro administraci – pro provedení úhrady podílu spolufinancování příjemcem a připsáním částky na účet dodavatele Podrobné dopracování nového systému plateb bude realizováno do doby schválení dalších projektů k financování (leden 2010)

73 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Příprava webové žádosti BENEFIT7 Bc. Hana Mikulová, Mgr. Vilém Skyba Vedoucí oddělení řízení projektů

74 Benefit7  www.eu-zadost.cz - přístup na základě registrace www.eu-zadost.cz  Instrukce pro vyplnění:  Dokumentace k výzvám  Odkaz na webovou aplikaci (BENEFIT7)

75 Benefit7 - přístup do žádosti  Uživatel  přístup k žádosti i dalším osobám  záložka Přístup k žádosti.  Přístup další osoby  musí již být zaregistrována  není registrována = nelze uložit údaje o této osobě.  Nový uživatel  editační právo či jen povolení čtení žádosti  také možnost změna vlastníka žádosti. DOPORUČENÍ: Přístup dalších osob k žádosti  projekt editován a ukládán vždy jen jednou osobou  aby nedošlo k současnému ukládání dat a tím přepisu a špatné provázanosti jednotlivých polí a záložek.

76 Benefit7 - obsah žádosti Identifikace žádostiPartner projektuFinanční plán ProjektAdresa partneraPrioritní témata Dopady a místa realizaceOsoby partneraVýběrová řízení Popis projektu Harmonogram projektu Horizontální témata Personální zajištění projektuPodpora de-minimisUdržitelný rozvoj Žadatel projektuDalší podpory projektuRovné příležitostí Adresa žadateleHodnoty indikátorůPublicita Osoby žadateleRozpočet projektuPřílohy projektu Zkušenosti žadatelePřehled financováníČestná prohlášení Oranžové záložky  žadatel se v Etapě 1 nemusí vyjadřovat. Etapa 1 = žadatel tyto informace již zná  doporučujeme uvést. Tyto informace nejsou známy  jeho projekt bude vybrán do Etapy 2  doloží informace vztahující se k této záložce dodatečně.

77 Benefit – problémová místa  Instrukce pro vyplnění  Soulad s marketingovou analýzou a projektovým záměrem:  hodnoty monitorovacích indikátorů  výstupy projektu (m2, m3 apod.)  finanční částky  Monitorovací indikátory (pozor na vyplnění min. 1 indikátor dopadu, 1 výsledku, 1 výstupu)  Rozpočet - rozčlenění

78 Benefit – nejčastější chyby 1.  NESOULAD mezi Benefitem a ostatními přílohami  NESPRÁVNĚ uveden typ účetní jednotky  CHYBNĚ vyplněné monitorovací indikátory:  výchozí a plánovaná hodnota stejná, tudíž rozdíl roven nule  chybně nastavené indikátory ve vztahu k jednotkám  CHYBNĚ zadaná velikost podniku

79 Benefit – nejčastější chyby 2.  NEDODRŽENÍ podmínek v harmonogramu – mezi datem ukončení fyzické realizace a datem ukončení projektu max. 22 pracovních dnů  SCHÁZÍ v čestném prohlášení jméno, datum a podpis oprávněné osoby

80 Benefit – ukončení a finalizace  Dle instrukcí žadatel/zpracovatel vyplní aplikaci  Provede kontrolu údajů:  dle vlastních podkladů, co do rozsahu relevantnosti údajů  dle webové aplikace, zda je vše vyplněno  Žadatel zafinalizuje žádost  vygenerován unikátní kód

81 Žádost  Statutární zástupce:  Podepisuje žádost  V případě vyřazení projektové žádosti  zaslán dopis o vyřazení z dalšího procesu administrace  V případě schválení projektové  zaslán dopis o schválení k dopracování / oznámení o schválení k financování  V kopii zaslán e-mail v případě výzvy na doložení nedostatků v projektu  Hlavní kontaktní osoba – komunikace s ÚRR, zaslány výzvy k doplnění nedostatků zjištěných v žádosti

82 Žádost – odpovědnost žadatele  Hlavní zodpovědnost za posouzení, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu, nese žadatel  Zodpovědnost za údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách nese žadatel, ne zpracovatel, což žadatel stvrzuje podpisem v čestném prohlášení

83 Kontakty: http://www.rr-strednimorava.cz/kontakty OŘP: Zlín – Bc. Hana Mikulová, tel.: 577 043 850, E-mail: hana.mikulova@rr-strednimorava.cz hana.mikulova@rr-strednimorava.cz Olomouc – Mgr. Vilém Skyba, tel.: 587 333 317, E-mail: vilem.skyba@rr-strednimorava.cz vilem.skyba@rr-strednimorava.cz OMEMO: BENEFIT 7 Tomáš Pospíšil, tel.: 587 333 306, E-mail: tomas.pospisil@rr-strednimorava.cz tomas.pospisil@rr-strednimorava.cz Ing. Kateřina Procházková, tel.: 587 333 320, E-mail: katerina.prochazkova@rr-strednimorava.cz katerina.prochazkova@rr-strednimorava.cz FEA Ing. Zdeněk Říha, tel.: 587 333 336, E-mail: zdenek.riha@rr-strednimorava.cz zdenek.riha@rr-strednimorava.cz

84 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Zlín 22. 9. 2009, Olomouc 24. 9. 2009 Aktivity výzvy 15/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google