Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov 14. 1. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov 14. 1. 2015."— Transkript prezentace:

1 Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov 14. 1. 2015

2 Program 1) Aktuální informace z obce 2) Vodovod, vodovodní přípojky 3) Pravidla provozu KD 4) SPOZ 5) Diskuse 6) Závěr

3 1. Aktuální informace z obce Aktualizaci povodňové komise připravované kácení dřevin SÚS SMS MAS Rozpočtové změny č.3

4

5

6 2. Vodovod 2.1Kolaudace zatím realizované stavby 2.2Cenová nabídka na dokumentaci a vyřízení povolení vod. přípojky 2.3 Smluvní podmínky 2.4Plán dalších akcí

7 2.1 Kolaudace zatím realizované stavby Kolaudace zatím realizované stavby bude realizována společně s dokončením I. první etapy Předběžný termín kolaudace 03-05 2015

8 2.2 Cenová nabídka na dokumentaci a vyřízení povolení vod. přípojky V nabídce je počítáno se zhotovení dokumentace vč. kompletního vyřízení povolení na jednu přípojku: a)zhotovení dokumentace (okótovaná situace, zákres do KN, tech.zpráva) b)zajištění vyjádření k existenci sítí, výpisy z KN na dotčené pozemky a okolní pozemky c)souhlasy vlastníka pozemku, sousedních pozemků (pokud bude přípojka blíže než 2m k hranici pozemku), Obce d)pokud bude přípojka v komunikaci tak souhlas Policie ČR dopravní inspektorát, odbor dopravy Město HB, správce komunikace KSÚS e)(případně ŘSD a odbor dopravy Kraj Vysočina) a zajištění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení obslužnosti na Kraji Vysočina odbor majetkový f)plná moc g)žádost o územní souhlas vč. vyřízení povolení h)4x tisk dokumentace + dokladové části (3x na st.úřad + 1x investor)

9 Předpokládaná cena 2.800,- až 4.000,- Cena bude stanovena dle délky přípojky, složitosti a množství pozemků, po kterých bude vedena. Cenu za jednotlivou přípojku bude upřesněna předem – před provedením dokumentace a před vyřízením – dle konkrétní přípojky, dle složitosti, aby investor věděl cenu přesně předem. Pokud bude více přípojek pohromadě (v jednom místě) tak bude cena nižší. V ceně nejsou správní poplatky, geodetické zaměření a smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena (pokud budou investorem nebo vlastníkem pozemku požadována). 2.2 Cenová nabídka na dokumentaci a vyřízení povolení vod. přípojky

10 2.3 Smluvní podmínky Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách pitné vody z vodovodu Květinov pro veřejnou potřebu Odběratel se zavazuje k odebrání pitné vody v minimálním množství 15 m3 za rok na jedno odběrné místo, v případě rekreačních objektů minimálně 15 m3 za rok v odběrném místě Pokud nebude odečet uskutečněn z důvodu nepřítomnosti odběratele v odečtovém období, je odběratel povinen do 31.1. písemně nahlásit dodavateli stav vodoměru. Pokud tak neučiní, bude mu účtována paušální částka 35 m3 za každou trvale bydlící osobu, v případě rekreačních objektů 35 m3 za nemovitost.

11 3. Pravidla provozu KD 3.1Žádost o pronájem KD 3.2Ceny za pronájem 3.2Správce KD

12 3.1 Žádost na pronájem KD Žádost o pronájem Kulturního domu v Květinově Jméno a příjmení žadatele (název spolku): Datum pronájmu /od – do/: Telefon: E-mail: Charakter akce:*soukromákomerční V Květinově dne:Podpis žadatele: * nehodící se škrtněte

13 3.2 Ceny pronájmu KD Níže uvedený ceník se vztahuje na pronájem KD na 1 den tedy 24 hodin. NájemceObčan obceSpolek z obceChalupářCizí subjekt Účel pronájmu SoukroměKomerčněAkce pro dětiKomerčněSoukromě Komerčně Termín pronájmu Bez vytápění KD500 Kč1 000 Kč0500 Kč1 000 Kč1 500 Kč2 500 Kč Nutno v KD topit1 500 Kč2 000 Kč0 2 500 Kč3 500 Kč Legenda: Občan obceosoba, která má v obci trvalý pobyt Spolek obcespolek, který má sídlo na území obce Soukroměje myšleno - nájem KD na konání svatby, oslavy narozenin atp. Komerčněakce, kde je vybíráno jakékoliv vstupné včetně dobrovolného Cizí subjektfyzická i právnická osoba, hodlající uspořádat zákonem povolenou akci Termín pronájmunutno vytápět KD - zajišťuje pronajímatel KD Chalupářosoba, která má v obci chalupu a aktivně se zůčastňuje života v obci pokud se bude jednat o komerční akci bude výše poplatku stejná, jako pro cizí subjekt Pozn.mimořádné požadavky na pronájem řeší správce KD nebo starosta obce

14 3.3 Správce KD Návrh na správce, osobu odpovědnou, za chod a vedení KD Pavel Valenta

15 4. SOPZ Obec Květinov prostřednictvím SPOZu zajišťuje: gratulace občanům. Jednak se jedná o nově narozené občánky a jednak o občany, kteří se dožili a oslavují svoje 70,75,80 narozeniny a pak po 80 každoročně organizace oslav výročí 50, 60. let společného života našich občanů. smuteční události spojené s úmrtím občana obce.

16 4. SOPZ Na uvedené akce navrhujeme schválit zastupitelstvem níže uvedené finanční částky, které korespondují s finančními částkami poskytované v okolních obcí za tím samým účelem. částku ve výši 500 Kč pro poskytování dárku občanům obce při výročí jejich 70, 75, 80 narozenin a každých narozenin po dosažení věku 80 let částku 1 000 Kč při narození občana obce. Částku 1000 Kč při oslavách výročí zlaté(50 let), diamantové (60 let) svatby částku ve výši 500Kč na pohřební kytici při úmrtí občana obce

17 5. Diskuse

18 6. Závěr Děkujeme za pozornost a Vaši aktivní účast!


Stáhnout ppt "Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov 14. 1. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google