Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky demokracie a lidských práv DEMAS transformační politika zahraniční rozvojová spolupráce Sabina Dvořáková, DEMAS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky demokracie a lidských práv DEMAS transformační politika zahraniční rozvojová spolupráce Sabina Dvořáková, DEMAS."— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky demokracie a lidských práv DEMAS transformační politika zahraniční rozvojová spolupráce Sabina Dvořáková, DEMAS

2 DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv Založena roku 2008 Sdružuje 11 předních českých NNO zabývajících se podporou demokracie a lidských práv, +dvě NNO s pozorovatelským statutem Platforma usnadňující výměnu zkušeností a informací na poli transformační spolupráce

3 Transformační spolupráce staví na podpoře demokracie, lidských práv a občanské společnosti, jakož i na praktické zkušenosti ČR s přechodem od totalitárního režimu k demokracii Monitorování svobody a demokracie ve světě: Freedom House (USA, zal. 1941) Rozvojová spolupráce: Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle.

4 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) Zákon o ZRS: vymezuje jasně pojmy jako ZRS a humanitární pomoc: zahraniční rozvojovou spoluprací se rozumí souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů tisíciletí, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích, humanitární pomocí poskytovanou do zahraničí souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

5 Podpora D a LP Základní principy zahraniční politiky ČR v oblasti lidských práv jsou obsaženy ve vládním prohlášení, v koncepci zahraniční politiky ČR a v koncepci lidských práv Státní instituce se vztahem k LP: zmocněncem vlády pro lidská práva, s Radou vlády pro lidská práva a s jejími odbornými výbory, s Radou vlády pro národnostní menšiny, s veřejným ochráncem práv, vybranými resorty, orgány Parlamentu, ale i s Nejvyšším soudem či Ústavním soudem Mezinárodní organizace: OSN, Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE

6 Prioritní témata v podpoře LP Zefektivnění transformační, demokratizační a rozvojové spolupráce Zefektivnění českého angažmá v mezinárodních LP organizacích (OSN) Zefektivnění angažmá v LP aktivitách EU Provázanost českých aktivit v rámci multi- a bilaterální diplomacie Tři kategorie dle relevance: A, B, C

7 Kategorie A: Priority Občanská společnost (OS), včetně obránců lidských práv a nevládních organizací: rozvoj OS, vznik a práce NNO, podpora OS a jejího podílu na veřejném životě, zamezení útoků na obránce LP, zamezení regulace/likvidace OS Svoboda názoru a projevu, svoboda médií, včetně vztahu těchto svobod k náboženské nesnášenlivosti: podpora nezávislých novinářů (mnohdy obránců LP), nová média, vztah svobody projevu a náboženské nesnášenlivosti Spolupráce s mezinárodními mechanismy na ochranu lidských práv: OSN, Rada Evropy, OBSE

8 Kategorie B: Ke sledování Problematika mučení: Úmluva proti mučení (OSN), porušování zákazu mučení, souvisí s existencí/neexistencí systému nezávislého soudnictví, právem na spravedlivý proces, kvalitou policejních a bezpečnostních sborů i úrovní vězeňství Dodržování lidských práv v boji s terorismem: zneužívání záminky boje s terorismem např. pro likvidaci nepohodlných elementů ve společnosti, včetně NNO a opozice

9 Kategorie C: Ostatní Trest smrti Další generace lidských práv: práva žen, práva dětí, práva menšin Uprchlictví

10 Prioritní země české transformační spolupráce Země v transici: Moldavsko, Ukrajina, Gruzie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Irák Země s nedemokratickým režimem: Kuba, Barma, Bělorusko

11 Spolupráce v EU Rozšíření EU a politika sousedství: Štefan Füle Východní partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko) EIDHR: European Instrument for Democracy and Human Rights

12 Dne 15. září – Mezinárodní den demokracie Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění OSN přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv a následně vyzvalo všechny členské státy OSN, aby znění Deklarace zveřejnily a "podpořily její šíření, vystavování, čtení a vykládání zejména na školách a ostatních vzdělávacích institucích bez ohledu na politické uspořádání států a území". – Mezinárodní den lidských práv

13 Zdroje informací www.demas.cz Weby členských organizací www.mzv.cz – Podpora demokracie a lidských práv, Rozvojová spolupráce www.mzv.cz www.freedomhouse.org Lovitt, Jeff – Kucharczyk, Jacek (eds.): Democracy‘s New Champions. European Democracy Assistance after EU Enlargement. 2008. Denní tisk


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky demokracie a lidských práv DEMAS transformační politika zahraniční rozvojová spolupráce Sabina Dvořáková, DEMAS."

Podobné prezentace


Reklamy Google