Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmyslová revoluce Vzešla z Anglie mezi lety 1760-1780 V průběhu 19. století zasáhla přímo, či nepřímo všechny státy světa přechod od řemeslné a manufakturní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmyslová revoluce Vzešla z Anglie mezi lety 1760-1780 V průběhu 19. století zasáhla přímo, či nepřímo všechny státy světa přechod od řemeslné a manufakturní."— Transkript prezentace:

1 Průmyslová revoluce Vzešla z Anglie mezi lety 1760-1780 V průběhu 19. století zasáhla přímo, či nepřímo všechny státy světa přechod od řemeslné a manufakturní výroby k výrobě tovární (za použití pracovních strojů a nových technologií) Anglie = „dílna světa“ (britské koloniální impérium)

2

3 Předpoklady 1) Nové technologie v zemědělství: demografický růst → potřeba produktivnějších agrárních metod - v Anglii tzv. ohrazování nebo scelování polí → likvidace malých hospodářství. Tradiční trojpolní hospodaření nahrazeno střídavými osevními cykly, které dovolovaly využívat půdu naplno každý rok k pěstování různých plodin (pícniny, obilniny, okopaniny) + hnojiva (dusík, fosfáty a soli) Zvýšení a uskladnění rostlinné výroby napomáhaly nové zemědělské technologie (např. secí stroj Jethro Tull, žací stroj McCormick), které nepotřebovaly ke své obsluze a údržbě mnoho lidí. Uvolnění pracovních sil ze zemědělství, rolníci se stávají svobodnou pracovní silou → manufaktury → továrny

4

5 2) Industrializace: Dlouhodobý proces postupného oddělování řemesla od zemědělství a dělby práce → průmyslová revoluce zlomem → rozvoj manufaktur (později továren) - dělba práce (technický předpoklad pro nahrazení lidské práce mechanismem). Obchod v rámci britského impéria (kolonie) → hromadění kapitálu a vysoká poptávka po zboží (textil) – nízké náklady, levná pracovní síla (ženy i děti) – rychlá návratnost kapitálu. Úbytek zemědělsky činného obyvatelstva → migrace obyvatelstva z venkova do měst - urbanizace (převaha města nad vesnicí), nejvzdělanější pracovníci z venkova zaměstnáni v průmyslu.

6 Huť kolem roku 1700 Bessemerování – nový způsob výroby kujné oceli ze surového železa v prostředí s kyselou vyzdívkou dmýcháním vzduchu kolem r. 1870

7 V 18. století se nejvíce rozvíjí výroba textilu (dovoz bavlny) – snaha urychlení výroby → nové mechanismy a technologie → vznik továren. Továrna je podnik s účelnou dělbou práce, kde se zhotovují výrobky pomocí strojů. Tovární výroba postupně vytlačuje rukodělnou práci – s rozvojem technologií zaujímá vedoucí postavení tzv. těžký průmysl. Základem tovární výroby a symbolem průmyslové revoluce je parní stroj, který stojí za rozvojem strojírenství. Suroviny :1) železo se stalo nejdůležitějším stavebním materiálem (předení látek, orba půdy, mletí obilí, těžba nerostných surovin, doprava osob, zboží a výroba zbraní - (Napoleon Bonaparte: „Potřebuji především peníze a železo, abych mohl diktovat mír“) 2) dřevěné uhlí později kamenouhelný koks

8 „Pára a ocel“ Počátek průmyslové revoluce označuje období mimořádného zrychlení růstu, změn a technických inovací. Toto období úzce souvisí s využitím páry a oceli, tedy s vynálezem a postupným vylepšováním parního stroje. Němec Otto von Guericke (1602 – 1686) objasnil sílu tlaku vzduchu, když předvedl zhroucení koule, v níž vytvořil vakuum. Magdeburgský experiment

9 Nejznámější experiment předvedl Otto von Guericke v roce 1650 v Magdeburgu. Guericke spojil dvě kovové polokoule, mezi které vložil kožené těsnění. Svou pumpou pak vyčerpal přes ventil vzduch z vnitřku koule. Tlak okolního vzduchu pevně přitiskl polokoule k sobě. Ani 16 koní zapřažených po 8 ke každé polokouli v opačných směrech nedokázalo polokoule od sebe oddělit. To se podařilo až poté, co Guericke do koule napustil vzduch.

10 O něco později našel Denis Papin způsob, jak tuto energii využít: je třeba vytvořit vakuum ve válci kondenzací páry, kterou tam přivedeme. Papinův tlakový hrnec Tlakový hrnec z roku 1679 je uzavřená nádoba vybavená pojistným ventilem, v níž se vroucí voda stlačuje a zahřívá na teplotu vyšší než je teplota varu při normálním tlaku.

11 Na základě Papinových prací vznikají tzv. atmosférické stroje, které vyvinuli kolem r. 1700 Thomas Newcomen a Thomas Savery. Sloužily k čerpání vody z uhelných dolů. Čerpadla se neustále vylepšovala, což vedlo k vynálezu prvního účinného parního stroje, jehož otcem je Skot James Watt Papinův atmosférický stroj. Z parního kotle 1 se vede pára do válce 2, kde tlačí na horní plochu pístu 5 a pohybem směrem k dolnímu konci válce vytlačuje z pod pístu vodu potrubím 3 do nádržky 4. V dolní úvrati zavře ventil 7 přívod páry, otevře se ventil 6, pára z válce unikne do vzduchu, tím vznikne ve válci podtlak, do válce vnikne nová dávka vody a vytlačí píst vzhůru. Uzavře se ventil 6, otevře ventil 7 - přívod páry a celý děj se opakuje.

12 Newcomenův atmosférický stroj. Z kotle je vpuštěna pára do válce nad ním. Když vytlačila píst vyvážený protizávažím k hornímu konci válce, stlačilo vahadlo píst důlní pumpy. V témže okamžiku se uzavřel přívod páry do válce, otevřel se kohout v potrubí od nádrže s vodou a do válce vstříkla studená voda. Tím se pára srazila ve vodu, tlak ve válci se snížil pod atmosférický tlak, venkovní vzduch srazil píst ve válci dolů a vahadlo se závažím zvedlo píst důlní pumpy. Tak se to střídavě opakovalo a pumpa čerpala vodu z dolu.

13 Jamesi Wattovi se podařilo parní stroj zdokonalit tak, že jeho využívání vyvolalo technickou revoluci. Nejdůležitější bylo převést svislý pohyb pístu na pohyb otáčivý; pak mohl být vedle mechanického a vodního pohonu využíván ve výrobě, nejprve v přádelnách a tkalcovnách, pak ve strojírenství a jinde.

14 Robert Fulton postavil první kolesový parník, s nímž v roce 1807 uskutečnil první plavbu - plul proti proudu řeky Hudson; New York–Albana. Roku 1818 parník přeplul Atlantik. "Nyní nejsme již závislí na tom, až zafouká vítr.“ (R. Fulton) Stephensonova parní lokomotiva z roku 1829 – „Rocket“ http://www.youtube.com/watch?v=5bmtgkbv0rA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=LNhZB-0g-AA http://www.youtube.com/watch?v=RTvZ3hGCkP0 http://www.youtube.com/watch?v=21RSIkSXUEs&feature=endscreen&NR=1

15 Zdroje http://1.bp.blogspot.com/-dennyLHjFJA/TVhxz-HyJSI/AAAAAAAAAAU/hr3Aot9KEwM/s1600/seed+drill.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Crop_rotation_-_cs.png/220px-Crop_rotation_-_cs.png http://globalprep.wikispaces.com/file/view/indus4.png/205230394/indus4.png http://www.gridclub.com/subscribers/info/fact_gadget_2009/images/qa2c04f82.jpg http://virginiaplaces.org/ggs380/graphics/neabscoironworks.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Bessemer_converter.jpg/400px-Bessemer_converter.jpg http://www.starestroje.cz/foto/Wolf-01.jpg http://www.techmania.cz/edutorium/data/fil_3880.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Papin%27s_digester.gif/160px-Papin%27s_digester.gif http://www.katzensolo.de/wp-content/bilder/schnellkochtopf.png http://www.transformacni-technologie.cz/obrazky/225.gif http://www.energyweb.cz/web/EE/images/02/22_03.gif http://www.aspanek.cz/picture/parni.gif http://patriciahysell.files.wordpress.com/2012/08/17-north-river-steamboat.jpg?w=720 http://knoji.com/images/user/Stephenson%27s_Rocket_drawing.jpg


Stáhnout ppt "Průmyslová revoluce Vzešla z Anglie mezi lety 1760-1780 V průběhu 19. století zasáhla přímo, či nepřímo všechny státy světa přechod od řemeslné a manufakturní."

Podobné prezentace


Reklamy Google