Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční spoluúčast zaměstnanců (FSZ) - Současné evropské iniciativy Červen 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční spoluúčast zaměstnanců (FSZ) - Současné evropské iniciativy Červen 2015."— Transkript prezentace:

1 Finanční spoluúčast zaměstnanců (FSZ) - Současné evropské iniciativy Červen 2015

2 Základy  Začalo to mým pobytem v Baskicku, kde žije 2.2 mil. obyvatel, a to v provincii Gipuzkoa s 710,000 obyvateli. Tam sociální ekonomika představuje 10% zaměstnanosti. Z tohoto zhruba 50 % je ve zpracovatelském průmyslu.  V Gipuzkoa je zhruba 15 pracovních míst v sociální ekonomice na jeden kilometr čtvereční kilometr.

3 Základy  Domnívám se, že jedná o jednu z nejvyšších koncentrací takových pracovních míst na světě. Podobně je tomu s koncentrací výborných restaurací počtu michelinských hvězdiček na čtvereční kilometr.  Rozhodla jsem se, že Baskicko je vynikající případovou studii, zvláště proto, že se dají najít zajímavé paralely mezi Českou republikou a touto oblastí na severu Španělska.

4 Případová studie: Baskicko / Česká republika 1. Baskicko prošlo před 40 lety přechodem od autoritativního režimu k demokracii, což je v některých ohledech srovnatelné s tím, čím česká společnost prošla před 25 lety. 2. Baskicko je dnes poměrně bohatý evropský region - HDP na obyvatele je zhruba na140 % evropského průměru, má významnou koncentrací hutního průmyslu a velký podíl malých a středních podniků.

5 Případová studie: Baskicko / Česká republika OECD 2014 REGIONAL WELLBEING REPORT  Disponibilní důchod domácností Baskicko Praha Morava Bavorsko Euro 19,445 13,650 9,515 20,237

6 Počáteční akce  V září 2014 to byla studie na Jak podporovat podnikání prostřednictvím finanční spoluúčasti zaměstnanců v České republice, včetně příkladu z praxe z Mondragonu.  V říjnu 2014 byl uspořádán seminář pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

7 Shrnutí a doporučení pro FSZ v Evropě 1. Debata o FSZ na evropské úrovni a v členských státech musí být obnovena s cílem zvýšit povědomí o FSZ a podpořit sociální partnery. 2. Podnikům působících přes hranice, zejména malým a středním podnikům by měla být nabídnuta pomoc, zejména při překonávání daňových překážek v některých zemích EU/EHP. 3. Zavádění FSZ musí být dobrovolné; musí být doplňkem stávajících systémů odměňování, nemá nahrazovat nezávislé penzijní systémy a nemá negativně ovlivňovat kolektivní vyjednávání o mzdách.

8 Shrnutí a doporučení pro FSZ v Evropě 4. EFP může přinést žádoucí výhody, například:  větší podíl zisků společností rozdělovaných místně zaměstnancům, což by pomohlo ke zvýšení regionální kupní síly a též mohl zvýšit šance dané společnosti na úspěch v daném regionu;  dobrý systém vedení a řízení společností a zlepšení podnikového řízení, který napomáhá k zvýšení příjmů prostřednictvím účasti na úspěchu dané společnosti;  motivující účinek, a tím i přispět k většímu pocitu identifikace s podnikem, čímž se může snížit fluktuace zaměstnanců.

9 Shrnutí a doporučení pro FSZ v Evropě 5. Příklady dobré praxe by měly být průběžně zveřejňovány. Související činnosti by měly být podpořeny z rozpočtu EU prostřednictvím účelové zaměřené rozpočtové položky. 6. Měly být vytvořeny zdroje informací o provádění FSZ, jak pro podniky a zaměstnance, tak i vzdělávací kurzy a poradenství nezávislých institucí, tzn. kvalitních nevládních organizací. Tyto závěry jsou odvozeny ze stanoviska Evropského a sociálního výboru k EFP v Evropě v roce 2010

10 Počáteční akce Identifikované čtyři hlavní strategie: 1. Zaměření na snižování nedostatku informací/znalostí. 2. Podpora pozitivních zkušeností prostřednictvím případových studií/nejlepších postupů. 3. Zahájení kroků překonat ideologický mýtus. 4. Identifikace legislativních překážek a vypracování příslušných legislativních změn.

11 Akce EU - Pilotní projekt Projekt EU "Realizace pilotního projektu - Podpora zaměstnanců a účasti", který hodnotí EFP celé EU-28 a je zaměřen na formulaci možných regulativních a neregulativních opatření na podporu FSZ na úrovni EU. Pilotní projekt je součástí Akčního plánu 2012 EK o evropském obchodním právu a systému vedení a řízení podniků.

12 Akce EU - konference v lednu 2014 V rámci pilotního projektu se konala konference „Přijetí opatření: Podpora zaměstnaneckého vlastnictví akcií“ organizovaném DG MARKT (GŘ vnitřního trhu) v lednu 2014  ((https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=db095b d14b838cbf3abf886f492c721b)

13 Akce EU  Studie „Podpora zaměstnaneckého vlastnictví a participace“, kterou z pověření DG MARKT vypracovala Inter-University Centre - Závěrečná zpráva byla publikována v říjnu 2014.  Evropská Komise rozhodla o zásadní restrukturalizaci nového generálního ředitelství zabývající se vnitřním trhem, průmyslem, podnikáním a malými a středními podniky, které bylo vytvořeno na začátku roku 2015 – DG Growth

14 Pětibodový plán: 1. Spustit virtuální centrum pro FSZ; 2. Vytvořit expertní skupinu Evropské Komise; 3. Implementovat Akční program s cílem zvýšit povědomí o FSZ; 4. Zavést Kodex chování pro FSZ; 5. Legislativní návrh na Společný opční evropský režim pro FSZ.

15 1. Spustit virtuální centrum pro FSZ Akce 1: Poskytnout on-line nástroj, který by mohl být nahrán na různých internetových stránkách, a který by umožnil snadný přístup k informacím o FSZ v celé EU-28; Akce 2: Doplnit on-line nástroj o efektivní daňový kalkulátor daňových sazeb umožňující porovnávat příspěvky na sociální zabezpečení a zdanění FSZ v 28 členských státech (doplňkový nástroj).

16 2. Vytvořit expertní skupinu Evropské komise Akce 3: Skupina odborníků na FSZ bude mít tyto úkoly:  Dávat pravidelná doporučení politik týkajících se FSZ na základě osvědčených postupů a aktualizovat informace o FSZ. Dávat je k dispozici prostřednictvím Virtuálního Centra pro FSZ.  Připravit vypracování Kodexu chování pro FSZ na základě kompilace informací o standardních vzorech a na pokynech pro zaměstnance a plynule zlepšovat sadu nástrojů řídících FSZ.  Pomáhat Komisi při kontrole proveditelnosti a připravit potenciální budoucí návrh legislativy FSZ.

17 3. Implementovat Akční program s cílem zvýšit povědomí o FSZ Akce 4: Zahájit informační kampaň a zapojit zaměstnavatele, zástupce zaměstnanců a další zúčastněné strany. Měla by být doprovázena PR strategií. Akce 5: Vytvořit soubor opatření k zvyšování povědomí o FSZ, např. přidělit aktivity související s FSZ jednomu konkrétnímu komisaři odpovědnému za FSZ.

18 3. Implementovat Akční program s cílem zvýšit povědomí o FSZ  Např. Vzhledem k tomu, že FSZ je tématem přesahující sektorový pohled, mohou jednotliví aktéři z různých politických orgánů a jejich sítí přinést významný pozitivní efekt.  Jmenování konkrétního komisaře je důležité pro zviditelnění tématu FSZ, protože individuální zapojení jednotlivých zástupců je osvědčeným faktorem pro posun každé iniciativy.

19 3. Implementovat Akční program s cílem zvýšit povědomí o FSZ  Rozvíjet síť evropských úředníků a politiků zajímajících se o FSZ z různých politických orgánů na úrovni EU.  Popularizovat FSZ v médiích - vstřícným způsobem, např. informační letáky nebo krátkými videoklipy, např. - https://www.youtube.com/watch?v=yxzwx OcbsHM https://www.youtube.com/watch?v=yxzwx OcbsHM  Provést další propagační akce, např. zavést Evropský den FSZ.

20 4. Zavést Kodex chování pro FSZ Akce 6: Vypracovat standardní šablony pro FSZ na základě osvědčených postupů vyplývající z Pilotního projektu EU. Takové standardní šablony by měly být obecné povahy, přihlížely by k různému prostředí i různým tradicím FSZ, stejně jako k různým typům firem. Pro tento účel by také mohly být shromažďovány obecné definice příslušných pojmů.

21 4. Zavést Kodex chování pro FSZ Akce 7: Vypracovat pokyny či doporučení pro zaměstnance o FSZ popisující přehledným způsobem pojem FSZ, možnosti pro zaměstnance, stejně jako potenciální nástrahy. Standardní šablony a pokyny či doporučení pro zaměstnance by mohly být dány k dispozici prostřednictvím virtuálního centra pro FSZ.

22 5. Legislativní návrh na Společný evropský režim pro FSZ Akce 8: Ověřit právní základ a možnosti vytvoření Společného evropského režimu pro FSZ jak to požaduje usnesení Evropského parlamentu z roku 2014. Takový dobrovolný druhý režim by fungoval souběžně s vnitrostátními právními předpisy a vyrovnal by startovní čáru pro využití FSZ.

23 EU Akce Tabulka: Klasifikace členských států EU podle intenzity regulačních a podpůrných opatření pro FSZ

24 Závěr  "Můžeme mít demokracii v této zemi, nebo můžeme mít velké bohatství koncentrované v rukou několika vyvolených ale nemůžeme mít obojí." Louis D. Brandeis, soudce Nejvyššího soudu USA, 1941.  Citát používaný profesorem Sociální ekonomie a družstevního podnikání Frederik Freundlich z Mondragon University.  Eskerrik ASKO jana.maussen@post.harvard.edu


Stáhnout ppt "Finanční spoluúčast zaměstnanců (FSZ) - Současné evropské iniciativy Červen 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google