Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duben – červen 2012. V druhém čtvrtletí roku 2012 bylo MP řešeno: Přestupků: 5 691 Trestných činů: 31 Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 8 Zadržení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duben – červen 2012. V druhém čtvrtletí roku 2012 bylo MP řešeno: Přestupků: 5 691 Trestných činů: 31 Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 8 Zadržení."— Transkript prezentace:

1 duben – červen 2012

2 V druhém čtvrtletí roku 2012 bylo MP řešeno: Přestupků: 5 691 Trestných činů: 31 Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 8 Zadržení hledaných osob: 13 Řešených cyklistů: 335 Řešených chodců: 4 Převoz na záchytku: 98 Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

3 Z činnosti strážníků: Strážníci se ve zvýšené míře zaměřují na kontrolu dodržování vyhlášky města, týkající se volného pohybu psů, uklízení psích exkrementů a dodržování povinnosti mít psa řádně přihlášeného. Zkontrolováno bylo 499 psů. Do útulku bylo převezeno 83 odchycených zvířat.

4 Pomoc občanům: S žádostí o pomoc se na městskou policii obrátilo 1 453 občanů. Rada či pomoc se nejčastěji týkala dopravy – parkování, hledání adres organizací a institucí. Na strážníky se však obracejí i občané, kteří jsou v ohrožení života či zdraví nebo v tíživé životní situaci. Ve druhém čtvrtletí přijala MP v této souvislosti 91 žádostí o pomoc.

5 Strážníci zachránili lidský život Strážníci poskytli úspěšnou první pomoc starší ženě, která zkolabovala na poště v centru města. Ležela na zemi, byla v bezvědomí a nedýchala. Hlídka jí poskytla první pomoc, uvolnila dýchací cesta a šedesátiletá žena opět začala dýchat. Přivolaná záchranná služba si ženu převzala do své péče.

6 Chodci a cyklisté V jarním období proběhlo několik akcí, cíleně zaměřených na chodce a cyklisty. Strážníci kontrolovali dodržování pravidel bezpečného a správného chování cyklistů a chodců v silniční dopravě. U cyklistů se zaměřili především na používání světel při snížené viditelnosti a jízdě v nočních hodinách, a na jízdu dospělých cyklistů po chodníku. U chodců se dohlíželo především na přecházení po přechodu a přecházení na zelený signál. Zkontrolováno bylo 339 osob.

7 Preventivní spoty v MHD Městská policie v rámci prevence kriminality připravila pro občany města dva informační spoty. První z nich upozorňoval na nebezpečí kapesních krádeží a nutnou obezřetnost při jednání s neznámými lidmi. Druhý spot je věnován bezpečnosti v silničním provoze. Zaměřen je především na správné přecházení přes přechod a pohyb chodce na silnici.

8 Z činnosti strážníků Z činnosti strážníků MP dohlížela na veřejný pořádek a bezpečnost při návštěvě představitelů Izraele a velvyslance Švýcarska. Dohlížela na veřejný pořádek a klidný průběh Velikonoc, studentského Majálesu, koncertu skupiny Wanastovi Vjecy, Tunning party, XVII. mezinárodní festival Divadlo evropských regionů a fotbalová utkání. Ve spolupráci s odborem Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi zrealizovala akci zaměřenou na kontrolu sázkových kanceláří na území našeho města a na dodržování loterijního zákona. V žádné z provozoven se nenacházela sázející mladistvá osoba. Další akce byla zaměřená na kontrolu prodeje a vystavování pornografických časopisů. Zkontrolováno bylo 21 stánků PNS. Ve dvou případech shledaly hlídky nedostatky a prodejci na ně byli pouze upozorněni. Pokud by nebyla sjednána náprava, městská policie by oznamovala událost k řešení Policii ČR.

9 Strážníci na přechodech Během celého školního roku pomáhá městská policie dětem přecházet silnice. Zájem o dohled strážníků nad přechody je v Hradci Králové ze strany škol i rodičů značný a městská policie na tuto činnost posílá veškeré volné hlídky. Nelze však kapacitně pokrýt všechna místa, proto bylo vybráno dvanáct nejrizikovějších přechodů. Jedná se především o lokality s velkým provozem nebo nepřehledná místa.

10 Oddělení prevence kriminality Oddělení prevence kriminality se v rámci svých přednášek zaměřuje na sociálně-patologické jevy. Své přednášky přizpůsobuje aktuálnosti a věku dané cílové skupiny. Za uplynulé období oddělení prevence kriminality zrealizovalo 202 přednášek pro 2 535 posluchačů, 1 přednášku pro 20 seniorů a 1 přednášku pro zdravotnický personál FN HK, 38 výukových cyklů sebeobrany pro 670 žáků a studentů ZŠ a SŠ.

11 Výtvarná soutěž: „Se strážníkem ve městě, cítíme se bezpečně“ Třetího ročníku výtvarné soutěže pod názvem „ Se strážníkem ve městě, cítíme se bezpečně“ se zúčastnilo 12 hradeckých mateřských a základních škol. Do soutěže bylo přihlášeno 250 výtvarných prací. Děti malovaly strážníka ve službě, kdy se s ním setkaly, jak jim pomáhá a kdy naopak samy dokáží pomoci policistům. Při vybírání vítěze měla porota těžký úkol, všechny práce byly velice zdařilé.

12 „Hradec Králové – bezpečné město 2012“ Městská policie Hradec Králové ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové uspořádala již šestý ročník dětského dne. Strážníci se společně se školáky rozloučili se školním rokem a oslavili Mezinárodní den dětí. V Šimkových sadech je pro ně každoročně připraven zábavný program plný soutěží a her. Letos akci navštívilo téměř 3500 dětí.

13 Fotbalový turnaj „O pohár ředitele Městské policie Olomouc“ Fotbalové družstvo strážníků z Městské policie Hradec Králové se zúčastnilo 1. ročníku turnaje v malé kopané. Turnaj pořádala olomoucká městská policie. Zúčastnilo se 16 týmů, např. MP Praha, Brno, Ostrava, Frýdek- Místek, Pardubice, Jeseník a další městské policie.

14 Sběr injekčního materiálu Městská policie spolupracuje při řešení problematiky nálezů nebezpečného injekčního materiálu po drogově závislých osobách s o.s. Laxus. Občanské sdružení se zabývá poradenstvím i terénní sociální prací v této oblasti a nalezený nebezpečný materiál odborně likviduje. V tomto období bylo nalezeno a předáno 239 kusů stříkaček.

15 Řešení dětí a mladistvých Městská policie HK spolupracuje s Oddělením sociálně právní ochrany dětí MmHK při řešení osob mladších 18 let. V druhém čtvrtletí tohoto roku se OSPODu předávalo 12 událostí týkajících se 19 osob. Z toho 4 děti a 15 mladistvých. V 13 případech se jednalo o alkohol a 3 osoby byly řešeny v jiné souvislosti. 1 událost byla předávána Policii ČR s podezřením na trestný čin a 1 dítě jako ohrožené v souvislosti s domácím násilím. Domácí násilí Městská policie HK se aktivně podílí i na řešení problematiky domácího násilí. V rámci této problematiky spolupracuje MPHK s Policií ČR, soudy, Probační a mediační službou, Oddělením sociálně právní ochrany dětí MmHK, Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím, Adrou a odbornými psychologickými poradnami. V tomto čtvrtletí městská policie pomohla 3 osobám.

16 Hlídky městské policie zkontrolovaly v katastru města všechny lokality, kde se zdržují místní bezdomovci. Strážníci zjišťovali jejich zdravotní stav a připomněli jim možnost využít služeb azylových domů. Ne však každý z oslovených chce pobývat v azylovém domě, často upřednostňují pobyt venku. Monitoring hradeckých bezdomovců

17 Projekt pro seniory Městská policie Hradec Králové se zapojila do projektu Magistrátu města Hradec Králové „Individuální práce s ohroženými seniory“. Naším úkolem je vyhledávat osamocené, ohrožené nebo jiným způsobem handicapované seniory a nabídnout jim pomoc. Prvotní kontakt mohou strážníci získat během své každodenní pracovní činnosti. Pokud bude mít senior zájem, zprostředkují mu návštěvu terénní pracovnice. Pro vlastní ochranu a pocit bezpečí rozdává městská a státní policie i hradecký magistrát osobní alarm.

18 Záchrana lidského života Bezvládně ležícího staršího muže si všimla hlídka městské policie, která nedaleko základní školy dohlížela na bezpečné přecházení školáků. Muž byl v bezvědomí a nedýchal. Strážník okamžitě poskytl zraněnému první pomoc, zprůchodnili dýchací cesty a zahájil nepřímou srdeční masáž. Po chvíli jednaosmdesátiletý senior začal nabírat vědomí, s hlídkou komunikoval a uvedl, že se léčí se srdcem. Přivolaná záchranná služba muže převezla k dalšímu vyšetření do fakultní nemocnice.

19 Čestná jednotka MPHK Čestná jednotka Městské policie Hradec Králové se zúčastnila u příležitosti osvobození republiky slavnostního shromáždění občanů.

20 Komise místní samosprávy V 1. čtvrtletí roku 2012 proběhlo na území našeho města 46 jednání Komisí místních samospráv. Z jednání komisí vyplynuly směrem k MP především tyto požadavky : Častější měření rychlosti ve vybraných lokalitách Dohled nad parkováním - průjezdnost pro jednotky IZS, parkování motocyklistů na chodnících Kontroly cyklistů – porušování zákazu jízdy na chodníku v centru města Kontroly dětských hřišť Kontroly problémových lokalit, kde se pravidelně scházejí nepřizpůsobiví občané a dochází k narušování veřejného pořádku Monitorování míst, kde jsou opakovaně zakládány černé skládky, pokusit se zjistit jejich původce Sledovat a případně pokutovat majitele psů za nedodržování vyhlášky města o volném pohybu psů a úklidu psích exkrementů Přednášky pro seniory na vybraná informačně – preventivní témata


Stáhnout ppt "Duben – červen 2012. V druhém čtvrtletí roku 2012 bylo MP řešeno: Přestupků: 5 691 Trestných činů: 31 Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog: 8 Zadržení."

Podobné prezentace


Reklamy Google