Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodina, spotřeba, životní styl Různé formy rodinného soužití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodina, spotřeba, životní styl Různé formy rodinného soužití."— Transkript prezentace:

1 Rodina, spotřeba, životní styl Různé formy rodinného soužití

2 - Naše společnost monogamní, většina tradičních společností byla polygamní. Polyandrie – svazek jedné ženy a více manželů- spíše vzácná ¨Polygynie – soužití jednoho muže a více manželek – častější, je zde snaha: Zplodit co nejvíce potomků Množství žen jako symbol bohatství Zdroj bohatství (vytvářeného prací žen) Tvorba většího počtu svazku s jinými klany

3 Specifické formy polygynie - sesterská polygynie – jeden muž se ožení s několika sestrami (Čína) - sesterská polygynie – jeden muž se ožení s několika sestrami (Čína) Polygynie náčelníků (zbytek společnosti je monogamní) Polygynie náčelníků (zbytek společnosti je monogamní) Sériová polygynie v Africe – muž se žení postupně s několika ženami Sériová polygynie v Africe – muž se žení postupně s několika ženami

4 Západní společnost, typy rodin Rozdělení na tři základní typy rodin: Rozdělení na tři základní typy rodin: Nukleární rodina – neexistuje soužití vdaných či ženatých dětí s jejich rodiči a dále rovným dělením dědictví Nukleární rodina – neexistuje soužití vdaných či ženatých dětí s jejich rodiči a dále rovným dělením dědictví Rozvětvená rodina – domácnost sdílejí tři generace – rodiče, dědic rodinného majetku s partnerem či partnerkou a jejich děti – dědictví se nedělí rovným dílem – jedno dítě dědí hospodářství, ostatní dostávají dary. Rozvětvená rodina – domácnost sdílejí tři generace – rodiče, dědic rodinného majetku s partnerem či partnerkou a jejich děti – dědictví se nedělí rovným dílem – jedno dítě dědí hospodářství, ostatní dostávají dary. Komunitní rodina – pod jednou střechou žijí rodiče a všichni jejich ženatí synové se svými ženami a dětmi, dědictví se zde dělí rovným dílem. Komunitní rodina – pod jednou střechou žijí rodiče a všichni jejich ženatí synové se svými ženami a dětmi, dědictví se zde dělí rovným dílem.

5 V moderní společnosti přechod k nukleární rodině.Je lépe adaptována na životní styl v průmyslových společnostech, který vyžaduje velkou mobilitu. V moderní společnosti přechod k nukleární rodině.Je lépe adaptována na životní styl v průmyslových společnostech, který vyžaduje velkou mobilitu. Moderní rodina je izolovaná, soustředěná sama na sebe, není součástí širší příbuzenské sítě.Je ovlivněna masovou spotřebou, urbanizací, uvolňováním mravů a individualismem. Moderní rodina je izolovaná, soustředěná sama na sebe, není součástí širší příbuzenské sítě.Je ovlivněna masovou spotřebou, urbanizací, uvolňováním mravů a individualismem.

6 Model manželský – jediným živitelem není muž, žena má i nadále na starosti domácnost, ale navíc má i své vlastní zaměstnání. Model manželský – jediným živitelem není muž, žena má i nadále na starosti domácnost, ale navíc má i své vlastní zaměstnání. Model asociativní rodiny – muž i žena na potřeby domácnosti přispívají téměř rovnoměrně. Model asociativní rodiny – muž i žena na potřeby domácnosti přispívají téměř rovnoměrně.

7 Funkce rodiny Plní mnohé funkce. Podle církve je primární rolí plození potomstva.Kromě biologické role rodina vykonává také ekonomické a sociální funkce.Klíčový je společenský význam rodiny. Plní mnohé funkce. Podle církve je primární rolí plození potomstva.Kromě biologické role rodina vykonává také ekonomické a sociální funkce.Klíčový je společenský význam rodiny. Dříve rodina naplňovala 3 základní ekonomické funkce: Dříve rodina naplňovala 3 základní ekonomické funkce: Zajistit předání dědictví- každá generace zvětšuje rodinné dědictví. Zajistit předání dědictví- každá generace zvětšuje rodinné dědictví. Funkce výrobní – v agrárních a řemeslnických společnostech- výroba národní produkce před vznikem velkých podniků Funkce výrobní – v agrárních a řemeslnických společnostech- výroba národní produkce před vznikem velkých podniků Funkce spotřební – konzumace zboží trvalé spotřeby a volnočasových aktivit se stává hlavním cílem rodiny i v moderní společnosti. Funkce spotřební – konzumace zboží trvalé spotřeby a volnočasových aktivit se stává hlavním cílem rodiny i v moderní společnosti.

8 Sociální funkce rodiny – základní funkce Rodina zabezpečuje socializaci a předávání hodnot Rodina zabezpečuje socializaci a předávání hodnot Čtyři oblasti předávání hodnot! Čtyři oblasti předávání hodnot! 1. hodnoty spojené s prací a povoláním.Předávání profese z otce na syna, ale spíše pocit sounáležitosti s určitou skupinou. 1. hodnoty spojené s prací a povoláním.Předávání profese z otce na syna, ale spíše pocit sounáležitosti s určitou skupinou. 2. předávání vzorců rodinného chování a vztahů mezi pohlavími.Zde přetrvává tradiční rozdělení rolí. 2. předávání vzorců rodinného chování a vztahů mezi pohlavími.Zde přetrvává tradiční rozdělení rolí. 3. předávání náboženských hodnot.V praktikujícím prostředí probíhá předávání téměř dokonale. 3. předávání náboženských hodnot.V praktikujícím prostředí probíhá předávání téměř dokonale. 4. politické a ideologické hodnoty – politika součástí každodenního života, předávání politického přesvědčení probíhá snadno. 4. politické a ideologické hodnoty – politika součástí každodenního života, předávání politického přesvědčení probíhá snadno.

9 Rodina zajišťuje solidaritu Zajišťuje stravu a přístřeší dětem, tyto svým rodičům péči vracejí.Pečovatelskou funkci naplňuje spíše sociální systém, ale rodina zůstává místem projevování solidarity. Zajišťuje stravu a přístřeší dětem, tyto svým rodičům péči vracejí.Pečovatelskou funkci naplňuje spíše sociální systém, ale rodina zůstává místem projevování solidarity. Rozlišujeme 3 typy pomoci,kterou si generace vzájemně poskytují! Rozlišujeme 3 typy pomoci,kterou si generace vzájemně poskytují! -finanční pomoc – půjčky -finanční pomoc – půjčky Výpomoc v domácnosti – úklid, hlídání dětí Výpomoc v domácnosti – úklid, hlídání dětí Tzv. sociální výpomoc – např. vyřizování úředních záležitostí. Tzv. sociální výpomoc – např. vyřizování úředních záležitostí. Nejvíce pomáhá střední generace – rodičům i dětem. Nejvíce pomáhá střední generace – rodičům i dětem.

10 Uzavírání sňatků – místa k seznámení –Ve 20. letech 20. století dvě třetiny budoucích manželů se setkaly na plesech, v sedmdesátých letech to byla pouze třetina. –Dnes spíše v zaměstnání, ve škole, při volnočasových aktivitách.

11 Život bez partnera, svobodné soužití a rozvod Život bez partnera existuje v západní společnosti – v jiných téměř neexistuje.(singles) Život bez partnera existuje v západní společnosti – v jiných téměř neexistuje.(singles) V současnosti žijí osaměle spíše muži v dolní části společenského spektra a zemědělci. V současnosti žijí osaměle spíše muži v dolní části společenského spektra a zemědělci. Nejméně sňatků uzavírají ženy s dobrým vzděláním, pro které sňatek jako strategie sociálního vzestupu ztrácí význam. Nejméně sňatků uzavírají ženy s dobrým vzděláním, pro které sňatek jako strategie sociálního vzestupu ztrácí význam.

12 Svobodné soužití - buďto se jedná o odmítání sňatku či o soužití „ na zkušenou“.Roste počet dětí narozených mimo manželství ( v současné době okolo 40%), ale i podíl rozvedených osob. - buďto se jedná o odmítání sňatku či o soužití „ na zkušenou“.Roste počet dětí narozených mimo manželství ( v současné době okolo 40%), ale i podíl rozvedených osob. Svobodné soužití méně časté u zemědělců – roli hraje sociální kontrola a tradice, je relativně časté u vyšších sociálních vrstev, více ve městech. Svobodné soužití méně časté u zemědělců – roli hraje sociální kontrola a tradice, je relativně časté u vyšších sociálních vrstev, více ve městech.

13 Ukončení manželství často do jednoho roku, nejčastěji o rozvod žádají ženy, nejvíce rozvodů ve čtvrtém roce po svatbě.Nejrizikovějšími faktory bývají – příliš brzký sňatek, narození dítěte před svatbou či bezdětnost. Ukončení manželství často do jednoho roku, nejčastěji o rozvod žádají ženy, nejvíce rozvodů ve čtvrtém roce po svatbě.Nejrizikovějšími faktory bývají – příliš brzký sňatek, narození dítěte před svatbou či bezdětnost. I rozvodovost má své sociální charakteristiky. I rozvodovost má své sociální charakteristiky. Je nízká u OSVČ, hlavně zemědělců,častěji se rozvádějí páry lidí pracujících v zaměstnaneckém poměru.Čím vyšší sociální postavení páru, tím častější rozvod na základě oboustranného souhlasu.Míra rozvodovosti vyšší, je – li žena ekonomicky aktivní. Je nízká u OSVČ, hlavně zemědělců,častěji se rozvádějí páry lidí pracujících v zaměstnaneckém poměru.Čím vyšší sociální postavení páru, tím častější rozvod na základě oboustranného souhlasu.Míra rozvodovosti vyšší, je – li žena ekonomicky aktivní. Počet rozvodů vyšší ve městě než na venkově a závisí na stupni religiozity. Počet rozvodů vyšší ve městě než na venkově a závisí na stupni religiozity. Moderní rodina je velice flexibilní institucí. Moderní rodina je velice flexibilní institucí.

14 Očekávání, formy vztahu Sňatek, i když je založen na lásce, je výsledkem více či méně vědomé strategie. Sňatek, i když je založen na lásce, je výsledkem více či méně vědomé strategie. Ženy pocházející z lidových vrstev na mužích oceňují stálost a morální vlastnosti, např. serioznost, odvahu, pracovitost a důvěryhodnost. Ženy pocházející z lidových vrstev na mužích oceňují stálost a morální vlastnosti, např. serioznost, odvahu, pracovitost a důvěryhodnost. Ženy z vyšších sociálních vrstev si váží především vzdělání, sociálních dovedností a intelektu. Ženy z vyšších sociálních vrstev si váží především vzdělání, sociálních dovedností a intelektu. Muži ze všech sociálních vrstev pozitivně hodnotí u žen především fyzickou krásu a schopnost vytvářet dobré vztahy. Muži ze všech sociálních vrstev pozitivně hodnotí u žen především fyzickou krásu a schopnost vytvářet dobré vztahy.

15 Soužití – autonomní svazek Soužití – autonomní svazek úplné splynutí úplné splynutí V autonomní svazku si partneři ponechávají určitou míru nezávislosti a zakládají „volně sdruženou rodinu“. V autonomní svazku si partneři ponechávají určitou míru nezávislosti a zakládají „volně sdruženou rodinu“. V druhém případě – velmi silná citová pouta a ovzduší solidarity – „my jako pár“ převažuje nad „já“.-přísná dělba práce.Často zde vládne muž jako hlava rodiny a žena je na něm závislá. V druhém případě – velmi silná citová pouta a ovzduší solidarity – „my jako pár“ převažuje nad „já“.-přísná dělba práce.Často zde vládne muž jako hlava rodiny a žena je na něm závislá.

16 Krize rodiny Výrazně se snižuje počet sňatků. Výrazně se snižuje počet sňatků. Sňatky uzavírají mladí lidé později Sňatky uzavírají mladí lidé později Zvyšuje se počet nesezdaných párů Zvyšuje se počet nesezdaných párů Pokles plodnosti – rodí se méně dětí Pokles plodnosti – rodí se méně dětí Stoupající počet rozvodů Stoupající počet rozvodů Rodičovskou péčï mohou vykonávat oba partneři Rodičovskou péčï mohou vykonávat oba partneři Daňové zákony aplikují stejné normy na páry sezdané i nesezdané. Daňové zákony aplikují stejné normy na páry sezdané i nesezdané.

17 Proměna rodiny Spíše než o krizi se někdy hovoří o proměně rodiny. Spíše než o krizi se někdy hovoří o proměně rodiny. I nadále plní svoji socializační roli I nadále plní svoji socializační roli Zůstává i nadále místem solidarity Zůstává i nadále místem solidarity Rodinu spojují citová pouta-výběr není ekonomickou nutností, výběr se řídí citovým vztahem partnerů, což je ale i jednou z příčin rozvodů – již se nemilujeme, rozejdeme se. Rodinu spojují citová pouta-výběr není ekonomickou nutností, výběr se řídí citovým vztahem partnerů, což je ale i jednou z příčin rozvodů – již se nemilujeme, rozejdeme se. Některé hodnoty – věrnost a snaha zajistit si spokojený partnerský a ¨rodinný život, přetrvávají. Některé hodnoty – věrnost a snaha zajistit si spokojený partnerský a ¨rodinný život, přetrvávají. Většina mladých lidí udává, že se svými rodiči mají dobré vztahy. Většina mladých lidí udává, že se svými rodiči mají dobré vztahy.

18 Shrnutí V současnosti nedochází ani tak k odmítnutí rodiny, jako spíše k odmítnutí manželství a tradičních forem rodinného soužití založených na stálosti a přísném rozdělení rolí. Moderní rodina, pro níž je charakteristická potřeba svobody, není v krizi. Chceme-li charakterizovat nynější stav, můžeme použít slova G. Simmela: „život, ať již biologický, psychický, historický či sociální, je bez přestání konfrontován s oním protikladným pohybem sjednocování a rozdělování, čímž se neustále přetváří“. V současnosti nedochází ani tak k odmítnutí rodiny, jako spíše k odmítnutí manželství a tradičních forem rodinného soužití založených na stálosti a přísném rozdělení rolí. Moderní rodina, pro níž je charakteristická potřeba svobody, není v krizi. Chceme-li charakterizovat nynější stav, můžeme použít slova G. Simmela: „život, ať již biologický, psychický, historický či sociální, je bez přestání konfrontován s oním protikladným pohybem sjednocování a rozdělování, čímž se neustále přetváří“.

19


Stáhnout ppt "Rodina, spotřeba, životní styl Různé formy rodinného soužití."

Podobné prezentace


Reklamy Google