Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přechod stavebního projektu do užívací fáze Doktorand: Ing. arch. Zdeněk Rudovský Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doktorský studijní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přechod stavebního projektu do užívací fáze Doktorand: Ing. arch. Zdeněk Rudovský Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doktorský studijní."— Transkript prezentace:

1 Přechod stavebního projektu do užívací fáze Doktorand: Ing. arch. Zdeněk Rudovský Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doktorský studijní program: P 3501 V003 Architektura a urbanismus Studijní obor: Architektura, stavitelství a technologie 00 Úvod

2 02 Příprava a sumář 03 Koncepční návrh 04 Rozvedený návrh 05 Technický návrh 06 Výstavba 07 Uzavření a předání 08 Užívání 01 Strateg. vymezení Členění dle RIBA Plan of Work 2013 01 Stavební projekt – fáze dle časovosti

3 Zdroj: Kuda, F. a Beránková, E. Facility management v technické správě a údržbě budov. 2012. 978-80-7431-114-7. Zdroj: Graham, Ive. Re-examinig the costs and value ratios of owning and occupying buildings. 2007, 245s., DOI: 10.1080/09613210600635192; 02 Stavební projekt - LCC

4 Zdroj: Facility Design and Management Handbook (McGraw-Hill) Informace získané za dobu užívání Informace vytvořené před započetím užívání 03 Rozložení znalostí o projektu

5 Zdroj: Eastman, Chuck, Teicholz, Paul and Liston, Kathleen. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Constractors. 2011. 978- 0-470-54137-1. 04 Informační hodnota projektové dokumentace

6 Různé typy datových podkladů pro provoz stavby /zajištění služeb– dle stupně vyspělosti řízení CMMS CAFM INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY PRO UŽIVATELE KN RÚIAN CRAB DOKUMENTACE UŽÍVÁNÍ A PROVOZU BUDOVY 05 Informační tok - SOUČASNÝ STAV

7 Charakteristika dat z projektového procesu: -nejednotnost odevzdávaných informací -nevyhovující formát -informační orientace k výstavbovému procesu, nikoliv k podpoře provozu -neprovázanost jednotlivých dat Charakteristika datového toku: -nekoordinovaný vznik dat -neexistující právní úprava datové výměny -neúplnost Charakteristika datové základny pro FM -Nejednotná struktura -Obecně nedefinovaný požadavek na kvalitu a obsah dat 1 2 06Identifikace problému

8 Zdroj: http://www.cadstudio.cz/bim 07Informační tok – IDEÁLNÍ STAV

9 ZÁRUKY 02 Příprava a sumář 03 Koncepční návrh 04 Rozvedený návrh 05 Technický návrh 06 Výstavba 07 Uzavření a předání 08 Užívání 01 Strateg. vymezení PROSTORY CAFM COBIE SYSTÉMY SÉRIOVÁ Č. ZÁRUKY VYBAVENÍ 08Informační tok – REALISTICKÉ ŘEŠENÍ

10 Koncepční návrhRealizační návrhRealizace projektuPředání stavby 09COBie – otevřený formát

11 10COBie a BIM

12 Přímé přínosy Sjednocená forma dat orientovaná na provoz a užívání Podchycení důležitých dat v době jejich vzniku Vyšší míra znalostí o stavbě, jejích prvcích a procesech Jednotný datový podklad pro ostatní specializované IS Zajištění aktuálnosti odevzdávaných informací Přístup k informacím všech zúčastněných stran Navazující přínos -Možné nahrazení/doplnění stávajícího způsobu předávání dokumentace -Provázání databáze do ostatních IS – např. účetní apod. Nedostatky neposkytuje jednoznačný výčet prvků a činností, jež by měly být zaznamenány neurčuje míru detailu pro evidenci prvků 11Zhodnocení COBie

13 Hlavní cíle: Stanovení obsahového rámce COBie pro objektové FM Podružné cíle Adaptace COBie pro české prostředí CAFM COBie 12Cíle DISERTAČNÍ PRÁCE

14 Analýzy Předpoklad Ověření Vyhodnocení 13Metoda vědeckého zkoumání

15 Analýzy Poskytnou základní přehled datových potřeb palety činností, které se týkají služeb/činností ve vztahu ke stavebnímu objektu a jeho provozu Co sledují : Formální stránku dokumentů – jeho formát, systematizace dokumentu vzhledem k jeho cíli Obsahovou stránku dokumentů – které položky jsou dokumentovány a proč Možnost překlopení datových entit do struktury COBie 14Metoda vědeckého zkoumání - analýzy

16 15Příklad analyzovaného dokumentu

17 Dotazníkové šetření Co sledují: Ověřují a upřesňují přehled datových potřeb objektových FM manažerů Výběr osob: Facility manažer komerčního objektu Manažer řídící/zabezpečující většinu podpůrných služeb v objektu Manažer využívající IT, ideálně CAFM 16Metoda vědeckého zkoumání - ověření

18 20Výsledky výzkumu - Stavba

19

20

21 30Výsledky výzkumu - Zóny

22

23

24 40Výsledky výzkumu - Prvky

25

26

27

28 41Výsledky výzkumu - Prvky

29 42Výsledky výzkumu - Prvky

30 43Výsledky výzkumu - Prvky

31 Přímé přínosy Sjednocený obsahový rámec odevzdání COBie Snazší prosazení užití COBie v ČR Navazující přínos Obsahový rámec využitelný pro zpětnou pasportizace staveb Obsahový rámec využitelný pro stávající IS - CRAB, RÚIAN 50Přínosy disertační práce

32 Účast na konferencích, články a příspěvky Týden vědy a techniky – Workshop I; FA, ČVUT; letní semestr 2012 Juniorstav 2013; VUT, letní semestr 2013 – 1.místo ve kat. „Architektura v pozemním stavitelství“; Pasportizace Progres techniky v architektúre; FA, STU; zimní semestr 2013; Informace z návrhu a výstavby v provozní fázi projektu Týden vědy a techniky – Workshop II; FA, ČVUT; letní semestr 2013 Architektura mezi uživatelem a tvůrcem, FA, ČVUT, zimní semestr 2014 Další aktivity přímo vztažené k tématu DDP Spoluúčast na lokalizaci norem ČSN EN 15221 – Facility management (3-6 díl) Výuka předmětů Provozování a správa budov a Řízení správy, provozu a údržby budov na FSv se zaměřením na facility management; zimní semestr 2012 Výuka profilového předmětu FM na VOŠ a OA Chotěboř; 2012 Vývoj softwarového řešení CAFM (Interplan, Brno); 2012, 2013 Aktualizace pasportů staveb ČVUT na OVIČ; 2009-2012 Účast na IRP 2012; Pilíř číslo 2; dílčí projekt B; Pořadové č. dílčího úkolu 41; 2012 Praxe v Cushman & Wakefield – vývoj návodů pro údržbu staveb; leden 2013 Absolvování Rekvalifikačního kurzu Facility manažera s profesním osvědčením na FM Institute, s.r.o.; 2. pololetí 2012 60Dosavadní aktivity v oboru

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přechod stavebního projektu do užívací fáze Doktorand: Ing. arch. Zdeněk Rudovský Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doktorský studijní."

Podobné prezentace


Reklamy Google