Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb – rekapitulace a závěry projektu 17. dubna 20154, Poslanecká sněmovna Petr Wija, Ph.D., Institut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb – rekapitulace a závěry projektu 17. dubna 20154, Poslanecká sněmovna Petr Wija, Ph.D., Institut."— Transkript prezentace:

1 Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb – rekapitulace a závěry projektu 17. dubna 20154, Poslanecká sněmovna Petr Wija, Ph.D., Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE

2 Projekt podpora komunitních zdravotně sociálních služeb Listopad 2013-červen 2015 Podpora z Programu švýcarsko-české spolupráce, Ministerstva zdravotnictví, Otto per Mille Valdenské církve v Itálii Listopad 2013 - vznik Institutu důstojného stárnutí

3 Cíle Institutu Podpora nových konceptů služeb pro osoby se sníženou soběstačností Kultivace pohledu na stárnutí a stáří Zprostředkování informací pro odbornou i laickou veřejnost a politickou reprezentaci Podpora mezioborové spolupráce Platforma pro odborný dialog zainteresovaných stran

4 Činnosti Vzdělávací Osvětová, informační a publikační Poradenství a metodická Analytická a výzkumná Přenos zkušeností ze zahraničí (konference, analýzy apod.) Další…

5 Čeho chceme dosáhnout? Podpořit vytvoření efektivního systému integrovaných podpůrných služeb (SIPS) Zvýšit dostupnost služeb a stabilního a udržitelného financování Identifikovat problémy a navrhovat změny Stimulovat diskusi relevantních aktérů (profesí, oborů, resortů a úrovní veřejné správy) Identifikovat nedostatky ve znalostech, dovednostech a vzdělávacích potřebách Přispět ke sbližování pohledů různých profesí atd.

6 Dosavadní aktivity - I Diskusní kulaté stoly s pracovníky zdravotních a sociálních služeb, samospráv a expertů - v Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové Mezinárodní konference „Integrované služby a podpora stárnutí v komunitě“ (12. května 2014) Konference v Poslanecké sněmovně „Podpora rozvoje komunitních zdravotních a sociálních služeb“ (27. května 2014)

7 Dosavadní aktivity - II Vzdělávací semináře ▫Olomouc - 15. října 2014 ▫České Budějovice - 4. listopad 2014 ▫Pardubice - 2. prosinec 2014 ▫Praha - 13. leden 2015 ▫Brno - 10. únor 2015 ▫Ústí nad Labem - 10. březen 2015 ▫Valašské Meziříčí 17.3. 2015

8 Vydání publikace na téma podpory integrovaných komunitních služeb – Publikace nastiňuje obecná východiska a prvky systému integrovaných podpůrných služeb (SIPS) v obcích, tj. předpoklady komplexního a funkčního modelu podpory seniorů v komunitě

9 Kampaň Pořád jsem to já Důležité pro spokojenost a sebeúctu ve stáří je i zachování osobní identity, nezlomení životního příběhu, to, co lze vyjádřit slovy „pořád jsem to já“ – já i ve stáří, i v nemoci, i v neštěstí – stále žiji týž svůj životní příběh.

10

11 Dosavadní aktivity - III Překlad švédského zákona o sociálních službách (z originálu) Sociologické šetření s pečujícími (Kampaň „Pořád jsem to já“) Zpracování expertíz – finanční, legislativní a ekonomické podmínky pro rozvoj integrovaných služeb v obcích Zpracování odborných článků k problematice Zpravodaj Institutu (cca 2 x měsíčně)

12 Nasměrování předpokládaných změn o Posílení kompetencí obcí v oblasti koordinace a poskytování sociálních a zdravotních služeb (specifikace kompetencí, pilotní ověření) o Zavedení pozice komunitní sestry o Zlepšení koordinace a integrace podpůrných služeb (SIPS) o Snížení bariér a nerovností mezi zdravotními a sociálními službami (dostupnost zdravotní péče v sociálních službách atd.)

13 Nasměrování předpokládaných změn Vytváření podmínek pro ucelené plánování zdravotně sociální sítí a služeb (SIPS) Zvýšení dostupnosti služeb a podpory života v přirozeném prostředí = doma Sociálně právní ochrana zranitelných osob („adult protection services“) Ocenění a podpora pečujících Včasné rozpoznávání a řešení rizik (depistáž, dispenzarizace)

14 průřezová (inter-entity) organizace a management koordinace péče integrované informační systémy integrované financování integrující mechanismy Leadership (normativní mechanismy) programy služby domácí a komunitní služby balíčky služeb residenční služby atd. Zdroj: Upraveno podle Hixon (2015)

15 komunitní sestra obec rodina úřady a instituce praktický lékař neziskové organizace, dobrovolníci poskyto- vatelé

16 nemocnice, akutní hospitalizace primární péče (praktický lékař) primární péče (praktický lékař) domácí zdravotní a paliativní péče komunitní sestra

17 Komunitní sestra Definována ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků (§ 59) vykonává činnosti podle § 54 (Činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí) při poskytování primární péče, integrované péče a preventivně zaměřené ošetřovatelské péče o jednotlivce a skupiny osob (vymezené územím, věkem, zdravotním stavem nebo rizikovými faktory) ve vlastním sociálním prostředí

18 Komunitní sestra Kromě běžných činností všeobecné sestry je oprávněna bez odborného dohledu a bez indikace lékaře: 1. komplexně analyzovat zdravotní a sociální situaci jednotlivce ve vlastním sociálním prostředí nebo skupiny občanů z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, všechna vhodná zařízení zdravotní a sociální péče a koordinovat poskytovanou integrovanou péči, 2. komplexně analyzovat zdravotní a sociální situaci pacientů a osob blízkých z hlediska ošetřovatelské péče, realizovat poradenství pro skupinu občanů ve spolupráci s odpovědnými orgány;

19 Komunitní sestra ORP (zejm. v obcích s rozšířenou působností) Koordinátor a průvodce (case-manager) Přehled o klientech SIPS – integrace informací Informátor – přenos informací o osobě a službách Depistáž, dispenzarizace Plánovač - přehled o dostupnosti a ucelenosti SIPS Poradce - komplexní a kompletní poradenství Nutná specifikace vzájemných kompetencí vůči obci, zdravotnickým a sociálním službám a dalším prvkům SIPS

20 Možnosti spolupráce s Vámi! o Výměna informací o aktivitách a událostech o Spolupráce při realizaci metodických, vzdělávacích a dalších aktivit o Šíření výstupů projektů a dobré praxe o Podpora iniciativ v této oblasti o ……….

21 Děkuji za pozornost! Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE Belgická 22, 120 00 Praha 2 Mobil: 733 676 207 e-mail: petr.wija@diakonie.cz web: www.dustojnestarnuti.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union


Stáhnout ppt "Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb – rekapitulace a závěry projektu 17. dubna 20154, Poslanecká sněmovna Petr Wija, Ph.D., Institut."

Podobné prezentace


Reklamy Google