Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Interní vzdělávání personálu AMS (servisu pracovního trhu) Informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Interní vzdělávání personálu AMS (servisu pracovního trhu) Informační."— Transkript prezentace:

1 1 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Interní vzdělávání personálu AMS (servisu pracovního trhu) Informační akce pro ředitelky a ředitele jihočeských úřadů práce

2 2 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Přehled témat  Principy podnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace.  Základní vzdělávání v AMS (servis pracovního trhu)  Základní principy  Cíle  Struktura, trvání  Moduly vzdělávání  Nástroje zajišťování kvality  Čísla, data, fakta

3 3 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Principy podnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace  Základní vzdělávání  Zprostředkování nezbytných znalostí a dovedností, které nelze získat jinak (škola, studium, učební obor, resp. na objednávku od jiných firem),  předběžné (vstupní) vzdělávání / praktikum / zaškolení na pracovišti,  profesní vzdělávání / vzdělávání, které může překročit rámec čistě podnikových požadavků.

4 4 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Principy podnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace  Další vzdělávání  Oborově specifické další vzdělávání Změny na produktech (např. finanční podpora pracovnímu trhu), zákonů, pracovních příkazů a nástrojů (např. počítačové aplikace), organizačních struktur. Doškolování pro kompenzaci individuálních deficitů, rozšiřování kvalifikace v případě změn úkolů a / nebo pracoviště.  Další vzdělávání zaměřené na osobní růst Chování orientované na zákazníka Pilíře interní komunikace a pracovních procesů  Získání konkurenceschopnosti zaměstnanců

5 5 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Principy podnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace  Z toho vyplývá :  Podnikové vzdělávání slouží v prvé řadě (výlučně) podnikovému účelu.  Podnikové vzdělávání je určováno potřebami podniku z hlediska produktivity a kvality (produktů a služeb).  Musí se vyplatit ve smyslu „return on investment = návratnosti vložených prostředků“.  Podnik má životní zájem na účinnosti vzdělávání a jeho pozitivních dopadech na pracovní procesy.

6 6 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Základní principy základního vzdělávání  Povinné pro všechny nově nastupující zaměstnance  Vstupní (předběžné, před zahájením jejich působení na pobočkách), každé 4 až každých 8 týdnů začíná nový vzdělávací kurs.  Duálně (kombinace části vzdělávání přímo na pracovištích na pobočkách a části centrálního vzdělávání ve vzdělávacím centru v Linci).  Modulárně (společné a různorodé moduly pro různé typy pracovišť, pracovních úseků).  Jednotně (kvalifikační úroveň, obsahy a cíle vzdělávání jsou jednotné v celém Rakousku, jsou stanoveny normativně a odsouhlaseny podle požadavků příslušných typů pracovišť).  Didaktika je prakticky orientovaná a zaměřuje se na řešení případů.

7 7 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Cíle základního vzdělávání  Získání znalostí a schopností, jichž je zapotřebí pro příslušná pracoviště ( = kvalifikační funkce).  Identifikace s cíli podniku, identifikace vlastní pozice a hodnoty osobního příspěvku a spolupráce k plnění úkolů ( = socializační funkce).  Zjištění odborné způsobilosti nových zaměstnanců ( = selekční funkce).

8 8 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Doba trvání a struktura vzdělávání  40 týdnů vzdělávání v každém běhu  z toho max. 23 týdny (= 713 hodin) prezenčních akcí ve vzdělávacím centru,  z toho 288 hodin praktické práce na počítači a trénink zaměřený na řešení případů se zapojením práce na počítači,  minimálně 17 týdnů (= 585 hodin) praktik ve vlastní pobočce,  6 vzdělávacích modulů pro různá působiště servisu pracovního trhu (úřadů práce),  3 vzdělávací úseky se zkouškami.

9 9 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Vzdělávací moduly Modul 1. úsek 6 týdnů Cílová skupina Všichni noví zaměstnanci Dimenze cíle socializace selekce Cíl vzdělávání Získání základních znalostí o správě pracovního trhu (AMS). Identifikace vlastního postavení ve struktuře AMS a vlastního příspěvku k poskytování služeb. Jednotný firemní styl (CI) AMS, orientace na zákazníka a cíl, interní komunikace. Identifikace s cíli a úkoly AMS. Obsah vzdělávání Přehled skupin zákazníků, produktů, služeb. Legislativní, politické a společenské rámcové podmínky. Organizace poskytování služeb (struktura a průběh). Zásadní nástroje managementu a zásadní pracovní nástroje. Ukončení vzdělávání Každý 3., 4. KV Další semináře v odborné oblasti

10 10 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Vzdělávací moduly Modul 2. úsek 19 týdnů Cílová skupina Poradci regionálních poboček Interní služby zemských a spolkových poboček Cílová dimenze socializace kvalifikace Cíl vzdělávání Pochopení pracovních postupů v dané pracovní oblasti. Identifikace přesahů a souvislostí. Zajištění součinnosti pracovních úseků. Získání schopnosti k definitivnímu vyřízení jednoduchých, resp. standardních případů. Obsah vzdělávání Průřezové znalosti a schopnosti z oborů SfA, SfU a SL. Další poznatky, které jsou nezbytné pro pochopení procesů a spolupráce s ostatními úseky. Příslušné pracovní nástroje Praktický trénink v řešení případů. Interní služby Individuální pokračování vzdělávání, ve vztahu k pracovišti, individuální ukončení vzdělávání

11 11 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Vzdělávací moduly Modul 3. úsek 14 týdnů Cílové skupiny Poradci regionálních poboček Interní služby zemských a spolkových poboček Cílová dimenze socializace kvalifikace Cíl vzdělávání Získání specifických znalostí a schopností, jichž je zapotřebí pro příslušný pracovní úsek, pro definitivní vyřešení případů při běžném chodu pobočky. Bez speciálních znalostí. Aplikace a realizace získaných schopností ve styku se zákazníky. Obsah vzdělávání Prohlubující a doplňující odborné znalosti a schopnosti pro práci s počítačovým systémem ke komplexnímu zpracování řešených případů. Komunikace zaměřená na zákazníky. Praktický trénink při řešení případů, včetně využívání počítačového systému. ID: interní zákazníci, specifický management kvality 3 A Servisní zóna 3 ID Interní služby 3 B Poradenská zóna 3 C ServiceLine 3 D Servis pro podniky

12 12 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Nástroje zajišťování kvality  Elektronická zpětná vazba po všech vzdělávacích akcích.  Zpětná vazba k jednotlivým úsekům vzdělávání založená na informačních technologiích.  Dotazování všech absolventů a jejich nadřízených.  Dotazování všech docentů a koučů působících v kurzech.  Evaluace učebních pomůcek (skript).  Stanovené zkušební standardy.  Vlastní certifikát pro interní docenty.  Hodnocení studenty.  Průběžné změny kurikul podle standardizovaného postupu.

13 13 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Akademie  26 seminárních učeben  16 učeben vybavených počítači (178 tréninkových míst),  8 učeben pro velké skupiny (po 22 místech),  2 učebny pro střední skupiny (po 15 místech),  1 zkušební a referenční místnost,  8 kanceláří zaměstnanců.  Multifunkční koncepce využití  Prostory ve foyer pro přestávky a malé skupiny.  Obytná zóna s 75 garsoniérami.  Park s pracovními stoly.

14 14 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Data, čísla, fakta  1997 – založení IPA a vzdělávacího centra v Linci jako zařízení státní organizace podle § 11 zákona o správě pracovního trhu pro provádění základního vzdělávání.  Zařízení je od roku 2000 přímo podřízeno představenstvu.  1997 až konec roku 2011 – 3.286 absolventů základního vzdělávání.  2003 – přesídlení do nově vybudovaného vzdělávacího centra na náměstí Bulgariplatz v Linci  353 interní referenti, z toho 274 s certifikátem zajišťování kvality, tvoří skupinu trenérů GSA.  Tým tvoří sedm stálých zaměstnanců a vedoucí.

15 15 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Data, čísla, fakta  V roce 2011 proběhlo 18 vzdělávacích běhů, 12 nich bylo zakončením kurzu z roku 2010, zahájeno bylo 7 standardních běhů.  V 776 vzdělávacích akcích byly v roce 2011 realizovány 12.822 vyučovací jednotky. Počet zúčastněných interních trenérů a trenérek: 242.  47,41 % z nich byly ženy.  V roce 2011 realizovalo 44 externích odborníků 2.477 vyučovacích jednotek (zaměření: využívání počítačových systémů a poradenské kompetence).  V roce 2010 ukončili základní vzdělávání 302 absolventi a absolventky.  Standardní vzdělávací běh začíná zhruba každých 6 týdnů.

16 16 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Arbeitsmarktservice Österreich Interne Personalausbildung Servis pracovního trhu Rakousko Interní vzdělávání personálu Děkuji vám za pozornost Kontakt: georg.jerabek@ams.at AMS Österreich Interne Personalausbildung Wienerstraße 56 A-4020 Linz


Stáhnout ppt "1 Georg Jeřabek 23.09.2016 Günther Steinbach Akademie Arbeitsmarktservice Österreich Interní vzdělávání personálu AMS (servisu pracovního trhu) Informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google