Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management v NO Význam pojmu management: řízení (označení funkce) řídící pracovníci vědní disciplína, předmět studia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management v NO Význam pojmu management: řízení (označení funkce) řídící pracovníci vědní disciplína, předmět studia."— Transkript prezentace:

1 Management v NO Význam pojmu management: řízení (označení funkce) řídící pracovníci vědní disciplína, předmět studia

2 Definice pojmu Management je umění řídit. Management znamená dosahování podnikových cílů prostřednictvím vedení lidí. Management jako cílevědomě koordinované působení na aktivitu lidí ke zdokonalení současného stavu. Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. Management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení organizačních cílů.

3 Vývojové etapy managementu I.etapa – počátek 20.století Klasický management – Taylor, Fayol,Weber Psychologicko-sociální přístupy – Mayo,Maslow (teorie motivace), McGregor (teorie X a Y), Baťa II.etapa – během 2.světové války Procesní přístupy – Gullick, Koontz, Weihrich Systémové přístupy – Barnard Kvantitativní přístupy

4 Vývojové etapy managementu III.etapa – konec 70.let 20.století Empirické přístupy – Sloan, Drucker, Peters, Waterman, Mintzberg IV.etapa – počátek 90.let 20.století Nástup automatizace Zkušenosti výrazných osobností (Gates, Hewlett, Morita)

5 Moderní trendy managementu Procesní přístupy - reengineering Management znalostí 3 světová manažerská centra: Centrum americké Centrum japonské Centrum evropské

6 Management jako proces Proces plánování, organizování, personálního zajištění, vedení a motivování lidí, kontroly a užití všech zdrojů organizace ke stanovení a dosažení jejích cílů. Pojem proces vyjadřuje systematické provádění všech činností.

7 Manažerské funkce Typické úkoly, které vedoucí pracovník v procesu své řídící práce vykonává: 1. plánování 2. organizování 3. personalistiku 4. vedení a motivování lidí 5. kontrolování

8 Plánování čeho chceme dosáhnout, jak toho chceme dosáhnout. Úrovně plánovacího procesu z hlediska časového horizontu z hlediska úrovně rozhodovacího procesu Základní plánovací kategorie: cíle, strategie, analýza výchozí situace, formulace cílů, formulace strategie, realizace strategie

9 Organizování Vytváření funkční organizační struktury, tzn. uspořádání prvků (tj. lidí a výrobních prostředků) a jejich vzájemných vztahů (vazeb) v soustavě (organizaci). Řetězec požadavků – „OSCAR“ : Objectives (cíle) Specialization (specializace) Coordination (koordinace) Authority (pravomoc) Responsibility (odpovědnost)

10 Organizační struktura Rozpětí řízení Dělba pravomocí Typy organizačních struktur: Liniová organizační struktura Funkcionální organizační struktura Liniově štábní organizační struktura

11 Personalistika Ta část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka jako pracovní síly a jeho fungování v pracovním procesu (tj. plánování, získávání, rozmísťování, povyšování, odměňování, výchova a vzdělávání, uvolňování atd.) Subjekty personální práce: vedení podniku střední a nejnižší management personální útvary

12 Úkoly personální práce Usilovat o zařazování správného člověka na správné místo Optimálně využívat pracovních sil v organizaci Formovat pracovní skupiny (týmy) Personální a sociální rozvoj pracovníků Dodržovat všechny zákony

13 Personální činnosti Vytváření a analýza pracovních míst Personální plánování Získávání, výběr a přijímání pracovníků Rozmísťování pracovníků Hodnocení pracovníků Odměňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků Uvolňování pracovníků Pracovní vztahy Personální informační systém Průzkum trhu práce Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků

14 Vedení a motivace Motiv x stimul Pracovní motivace Hlavní teorie pracovní motivace Herzbergova teorie dvou faktorů (hygienické vlivy a motivátory) Teorie X a Y Douglase McGregora (pevné vodítko, volné vodítko)

15 Kontrola Zjišťuje skutečný stav a porovnává ho se stavem plánovaným (žádoucím). Fáze kontrolního procesu Typy kontroly (např. podle obsahové náplně, úrovně řízení, charakteru provádění)

16 Manažer v organizaci Pojetí manažerské práce – technokratické, humanistické pojetí Manažerské předpoklady (vrozené, získané) Manažerské dovednosti (technické, lidské, koncepční, projekční) Vývojové fáze manažera v řídící hierarchii

17 Diferenciace manažerů top management middle management first-line management

18 Manažerské role Interpersonální role Informační role Rozhodovací role Charakteristiky manažerské práce: Konfliktnost cílů Práce s nejistotou a rizikem Práce prostřednictvím druhých lidí Odpovědnost za výsledky

19 Styly řízení Způsob chování manažera k podřízeným Styl autokratický Styl demokratický Styl liberální Timemanagement


Stáhnout ppt "Management v NO Význam pojmu management: řízení (označení funkce) řídící pracovníci vědní disciplína, předmět studia."

Podobné prezentace


Reklamy Google