Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ředitelství vodních cest ČR Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Aktuality ke splavnění Labe.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ředitelství vodních cest ČR Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Aktuality ke splavnění Labe."— Transkript prezentace:

1 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ředitelství vodních cest ČR Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Aktuality ke splavnění Labe

2 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Co chceme? 2 „ Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak i geograficky!“ „Chceme vypracovat jasnou koncepci rozvoje vodních cest ČR a získat pro ni politickou, odbornou i profesní podporu!“ „Chceme sjednotit všechny lidi na vodě a okolo ní. Najít shodu na základních prioritách, postupech a harmonogramech rozvoje vodních cest ČR!“ „Chceme harmonizovat zájmy státu, municipalit, podnikatelů, občanů, ochránců přírody a Evropské unie. Jejich zájmy nejsou v principu protikladné, jen musíme najít rozumné kompromisy!“

3 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě 3 2020 Turistické lodě z celé Evropy plují do turisticky atraktivních jižních Čech přes lodní zdvihadla Orlík a Slapy. Návštěvníci obdivují přírodu, památky i dokonalá vodní díla. Jak toho docílíme? Efektivním a plnohodnotným využitím všech zdrojů financování, vč. Evropských fondů pro rozvoj core network TEN-T Stačí investovat zlomek z toho, co již prostavěli naši předci 10,6% ze 160 mld. Kč 17 mld. Kč za 7 let v průměru jen 2,5 mld. Kč / rok 2020 Efektivní nákladní lodě jedou do multimodálního centra v Pardubicích 2040 Nákladní lodě přivážejí levně a ekologicky zboží od Dunaje do Hodonína Naše vize

4 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Aktuální stav klíčových projektů ŘVC ČR Stupeň Přelouč II 13.6.2012 – zahájení nového projednání územního řízení projektu Stupeň Přelouč II vydány veškeré výjimky ze zvláště chráněných druhů a zásahu do VKP (významný krajinný prvek) do projednání ÚR vloženo řešení upravené dle vydaných výjimek veškeré pozemky kromě SŽDC vykoupeny předpoklad zahájení realizace 2013/2014 Plavební stupeň Děčín dokumentace EIA opětovně vrácena k dopracování 29.5.2012 probíhají jednání s MD a MŽP k odstranění nejasností v požadavcích následovat bude doplnění dokumentace, kompletace a překlad do němčiny předpoklad předložení doplněné dokumentace EIA na MŽP – 5/2013 předpoklad ukončení procesu EIA - 1/2014 4

5 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě 5 Labe – stabilní plavební podmínky (kaskáda 21 jezů) Vltava – stabilní plavební podmínky (kaskáda 10 jezů) chybějící napojení Pardubic na vodní cestu Hodnota již realizovaných vodních cest ČR 160 mld. Kč Plánované náklady na Splavnění Labe do Pardubic 4 mld. Kč Plánované náklady na Plavební stupeň Děčín 5,5 mld. Kč 2,5% úzké místo LVVC chybějící Plavební stupeň Děčín 3,5%

6 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě 6 Úprava koryta Labe v úseku Chvaletice - Přelouč Stupeň Přelouč II Veřejný přístav Pardubice Modernizace plavebního stupně Srnojedy Rekreační přístav Pardubice Splavnění Labe do Pardubic

7 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě vizualizace plavební komora 115 x 12,5 m Slavíkovy ostrovy stávající jez přeložky komunikací a přemostění plavební kanál přeložka biokoridoru a rekultivace Stupeň Přelouč II Nesplavný úsek v délce 2 km Labské hrčáky

8 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě vizualizace Stupeň Přelouč II

9 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě celková revitalizace území včetně ochrany nejcennějších živočichů a rostlin umožnění migrační prostupnosti pomocí dvou rybích přechodů přírodně upravené mělkovodní tůně přeložka biokoridoru se zmeandrovaným potokem rozšíření ploch remízků, luk a další vegetace o 35 ha vysázení 4 948 stromů a 26 440 keřů výrazná ekostabilizační funkce nově vzniklého ostrova Stupeň Přelouč II ekologická problematika

10 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Stupeň Přelouč II Současný stav Navrhovaný stav minimální zásahy do již člověkem změněné krajiny místo polí vytvoření nových biotopů zkulturnění krajiny poznamenané lidskou činností při zachování Slavíkových ostrovů

11 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ing. Jan Skalický Ředitelství vodních cest ČR Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 www.rvccr.cz e-mail: skalicky@rvccr.cz DĚKUJI ZA POZORNOST 11


Stáhnout ppt "Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ředitelství vodních cest ČR Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Aktuality ke splavnění Labe."

Podobné prezentace


Reklamy Google