Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRINCE2 ® - představení metodiky Benešov 2.června 2010 PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRINCE2 ® - představení metodiky Benešov 2.června 2010 PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and."— Transkript prezentace:

1 PRINCE2 ® - představení metodiky Benešov 2.června 2010 PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The PRINCE2 Cityscape logo™ is a Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

2 Obsah prezentace  PRINCE2 ® historie  Základní vlastnosti PRINCE2 ®  Výhody PRINCE2 ®  Struktura PRINCE2 ®  7 pricipů PRINCE2 ®  PRINCE2 ® procesy  PRINCE2 ® srovnání  PRINCE2 ® certifikace

3 PRINCE2 ® historie 1975Vyvinuta metoda PROMPT společností Simpact Systems Ltd. 1979PROMPT akceptován jako oficiální metodika britské vlády pro řízení projektů IT 1989PRINCE rozšiřuje a nahrazuje PROMPT 1996Zavedení metodiky PRINCE2® na základě rozsáhlé, mezinárodní studie s cílem shromáždit „Best Practices“ v projektovém managementu 1996-2008Revize PRINCE2®, včetně překladu do řady jazyků 2009Poslední revize PRINCE2®, s doplňujícími publikacemi v němčině, vlámštině, francouzštině a dalších jazycích PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

4 Základní vlastnosti PRINCE2 ® Metodika řízení  Definované úkoly (procesy) a odpovědnosti pro řízení projektu  Definovaná organizační struktura řídícího týmu projektu  Těžiště ve zdůvodnění realizace projektu pomocí Obchodního Případu Produktově Orientované Plánování  Plánovací přístup orientovaný na produkty  Vlastnosti produktu místo aktivit

5 Základní vlastnosti PRINCE2 ® Řízení kvality  Požadavky orientované na cíle projektu Etapy  Rozhodovací body, kontrola managementu  Rozdělení projektu do řiditelných a kontrolovatelných Etap Další vlastnosti  Škálovatelnost, projekty jakékoliv velikosti mohou být realizovány podle PRINCE2®.  Předpokládá se situace zákazník/dodavatel

6 Základní terminologie PRINCE2 ® Obchodní Případ Produkt  Manažerské Produkty  Odborné Produkty Zákazník Dodavatel Uživatel Program Výjimka Etapa

7 Výhody PRINCE2 ® –PRINCE2® obsahuje zavedené standardy dobré praxe („best practices“) a je zdarma –Terminologie a definice jsou ustanoveny před zahájením projektu –Předdefinované struktury pro organizaci, delegování, pravomoci a komunikaci –Zaměření na produkt zajišťuje co bude dodáno (proč, kdy, komu, kým) –Průběžné obchodní zdůvodnění projektu –Jednoduché manažerské řízení (Řízení na základě výjimek - Management by Exception) –Pravidelné, ale detailní manažerské zprávy/reporty –Schůzky jsou potřeba pouze v případě, kdy je potřeba v projektu přijmout rozhodnutí –Zákazník je zahrnut do procesu rozhodování; všechny zainteresované strany jsou zastoupeny –Posouzení Kvality probíhají pravidelně –Projekty jsou orientovány na učení & kontinuální zlepšování –PRINCE2® je nástrojem pro audit a hodnocení projektů –PRINCE2® nabízí mezinárodně uznávané certifikáty

8 Struktura PRINCE2 ® PROSTŘEDÍ PROJEKTU PRINCE2 PROCESY PRINCE2 PRINCIPY Postup Obchodní případ Organizace Kvalita Plány Riziko Změny PRINCE2 TÉMATA © Crown Copyright 2009. Reproduced under Licence from OGC.

9 7 principů PRINCE2 ® © Crown Copyright 2009. Reproduced under Licence from OGC. PRINCE2® projekt… … má kontinuální obchodní zdůvodnění realizace. … má týmy, které se učí ze zkušeností : poznatky (lessons) jsou získávány, zaznamenávány a jedná se podle nich v průběhu celého projektu. …je přizpůsoben tak, aby odpovídal prostředí projektu, velikosti, komplexnosti, jeho důležitosti, potřebné kvalifikaci a rizikům. … je soustředěn na definici a dodávku produktů, především na požadavky na jejich kvalitu. …má definované tolerance pro všechny cíle projektu, pro stanovení limitů pro delegování odpovědností. …je plánovaný, monitorovaný a kontrolovaný na etapové bázi. … má definované a schválené role a odpovědnosti v rámci organizační struktury zajišťující obchodní zájmy zainteresovaných stran uživatelů a dodavatelů.

10 PRINCE2 ® procesní model Před- projektem Nastavení projektu Kontroling etapy HE Vedení Řízení Dodávka/ realizace Nastavení projektu Následné realizační fáze Závěrečná realizační fáze HEUP Kontroling etapy Řízení dodávky produktu Vedení/směřování projektu Klíč ZP = Zahájení projektu HE = Řízení Hranic Etap UP = Ukončení projektu © Crown Copyright 2009. Reproduced under Licence from OGC. ZP

11 PRINCE2 ® /PMBOK PMBOKPRINCE2 ® Teoreticky zaměřen - znalostní základna jež definuje klíčové znalostní oblasti, které by měl každý vedoucí projektu znát Více prakticky zaměřen – „kuchařka“ - sestaven ze zkušeností více jak 120 organizací, které se podílely na výsledné metodice. PRINCE2 podporuje ISO 9001 KomplexníZaměřuje se na klíčové oblasti Adaptivní na projekt každé velikostiAdaptivní na projekt každé velikosti – „tailoring“ Široce popisující, hodně doporučujícíNařizující závazné podmínky (procesy, struktury) Dokumenty jsou zde popsány mnohem obecněji PMBOK definuje obecná pravidla, které si organizace může dle specifik upravit Obsahuje řadu šablon k projektovým dokumentům Řízen požadavky zákazníkaKontinuální obchodní zdůvodnění Zaměřen na sponzory a stakeholders (účastníky projektu) Čisté projektové vlastnictví a řízení top managementem

12 PRINCE2 ® /IPMA IPMAPRINCE2 ® Neobsahuje procesní modelKomplexní procesní model celého projektového cyklu Definuje role a odpovědnosti pouze projektového manažera Definuje role a odpovědnosti pro celý projektový tým Interpersonální („Měkké“) dovednosti„Tvrdé“ dovednosti, měkké dovednosti jsou součástí obecných manažerských dovedností Neobsahuje nástroje a technikyObsahuje nástroje a techniky Definuje obecná pravidla (technické, behaviorální, kontextuální kompetence) Obsahuje řadu šablon k projektovým dokumentům

13 Kurz Foundation Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu Pět 4 hodinových bloků intenzivního studijního programu Zakončen zkouškou „Foundation Exam”. Cílem kurzu je seznámení s metodou PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „Foundation Exam”. Zkouška je součástí odpoledního bloku poslední den kurzu. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Foundation. Materiály pro účastníky: Akreditovaná školící prezentace (vč. doplňujících komentářů ) lokalizovaná do češtiny PRINCE2® Glosář Vzory Foundation zkoušek a řešení testů PRINCE2 ® certifikace „Foundation“

14 Tréninková Metoda Prezentace (Představení projektového řízení, Co je PRINCE2®, PRINCE2® detailně Principy (Principles), Témata (Themes), Procesy (Processes), Manažerské produkty (Management products) Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®) Zkušební testy zkoušky Foundation Exam Diskuse Domácí práce Zkouška Foundation-Exam Zkouška v českém jazyce 1 hodina test výběr z variant 75 otázek, 70 možných bodů –70 bodovaných otázek, 5 zkušebních otázek –Zkušební otázky nejsou označeny. Všechny otázky by měly být zodpovězeny. Je požadováno 35 správných odpovědí pro úspěšné absolvování PRINCE2 ® certifikace „Foundation“

15 Kurz Foundation Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu Čtyři 4 hodinové bloky intenzivního studijního programu. Cílem kurzu je seznámení s praktickou aplikací metody PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku " Practitioner Exam ". Zkouška je po dohodě s účastníky realizována v cca 4-týdenním odstupu po vlastním kurzu Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Practitioner. Materiály pro účastníky: Manuál "Managing Successful Projects With PRINCE2®" Akreditovaná školící prezentace (vč. doplňujících komentářů) lokalizovaná do češtiny Vzory Practitioner zkoušek a řešení testů PRINCE2 ® certifikace „Practitioner“

16 Tréninková Metoda Prezentace (PRINCE2® detailně Principy ( Principles), Témata ( Themes), Procesy (Processes), Manažerské produkty ( Management products) Cvičení (praktická aplikace metody PRINCE2®) Zkušební testy zkoušky Practitioner Exam Diskuse Domácí práce Zkouška Practitioner-Exam Zkouška v angličtině 2 ½-hodiny, výběr z variant, k dispozici učebnice 9 bloků otázek, každá 12 otázek Styl a typ otázek se liší 108 možných bodů 59 bodů (55%) požadováno pro úspěšné absolvování PRINCE2 ® certifikace „Practitioner“

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PRINCE2 ® - představení metodiky Benešov 2.června 2010 PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and."

Podobné prezentace


Reklamy Google