Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O společnosti Od roku 2005 se skokově zvyšují ceny a hlavně spotřeba energetických komodit (voda, elektřina, teplo, zemní plyn) v celé Evropě a každý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O společnosti Od roku 2005 se skokově zvyšují ceny a hlavně spotřeba energetických komodit (voda, elektřina, teplo, zemní plyn) v celé Evropě a každý."— Transkript prezentace:

1

2 O společnosti Od roku 2005 se skokově zvyšují ceny a hlavně spotřeba energetických komodit (voda, elektřina, teplo, zemní plyn) v celé Evropě a každý z nás by rád snížil svoji spotřebu i finanční náklady. Z tohoto důvodu se skupina energetiků a ekonomů koncem roku 2006 sjednotila za účelem vzdorovat narůstající spotřebě a nákladům na energie. Energetici snižují potřebu energií na základě nových technologií, efektivním řízením spotřeby i využitím odpadních zdrojů. Ekonomové nastavují obchodní a technické podmínky odběru energií, vybírají správný způsob nákupu energií dle tytu odběratele a vytváří administrativní systém na hlídání nákladů na energie. (viz. nabídka služeb). Můžeme říci, že jsme jedni z mála, kteří se náklady za energie komplexně zabývají po technické, právní, administrativní a cenové stránce. Operujeme v sedmi zemních Evropské unie a našimi zákazníky jsou malý i střední odběratelé energií, kteří si nemůžou dovolit vlastního energetika, ale i nadnárodní společnosti, kterým vytváříme administrativní systémy, posudky i školíme personál. Naším cílem je vyhledávat pro naše zákazníky vhodné technické řešení pro snížení spotřeby energií, snížit cenu komodit, optimalizovat obchodně-technické podmínky a vytvořit systém na kontrolu spotřeby a nákladů za energie. Tento proces probíhá neustále a se zákazníkem jsme v kontaktu i několik let.

3 Nabídka služeb

4 En. audit, En. štítek PENB, En. posudek (dle zákona č.406/2000 Sb.) Pro majitele/nájemníky nemovitostí vstupují nové povinnosti dle zákona č. 406/200 Sb. z 1.7.2015 v podobě zajištění dokumentů o energetické náročnosti budov a používaných technologií. Dokumenty může vystavovat pouze energetický specialista vedený u MPO. V rámci spolupráce s námi Vám zajistíme: – Kontrolu provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie (§6, odst.1 zákona) – Kontrolu provozovaných klimatizačních systémů (§6, odst.2 zákona) – Průkazy energetické náročnosti budovy PENB (§7a) – Energetické audity (§ 9 zákona) – Energetické posudky (§ 9a zákona) Názvosloví v zákoně č. 406/2000 Sb. je velice zavádějící pro lajckou veřejnost a proto se často stává, že majitel/nájemník budovy si objedná jiný dokument, než který potřebuje. Doporučujeme, aby jste se u nás nezávazně poradili k jakému účelu daný dokument potřebujete.

5 CNG – stlačený zemní plyn CNG je jedno z nejúspornějších a nejekologičtějších paliv pro motorové vozidla. Pro regionální dopravce může být CNG výborným řešením nákladů na PHM. Jako každá věc, má své PRO i PROTI a většina provozovatelů CNG stanic Vás neupozorní na veškerá úskalí, a proto je důležité vše probrat s nezávyslím odborníkem na tuto problematiku. Vyhotovíme Vám analýzu využitelnosti CNG pro Váš vozový park, která se skládá z: – Výhod CNG pro Váš vozový park – Nevýhod CNG pro Váš vozový park – Možnosti financování a získání dotací na využití CNG – Ekologické analýza – Technické analýza – Analýzy počátečních finančních nákladů na PHM a vozový park – Analýzy provozních finančních nákladů na PHM a údržbu vozového parku Zároveň s námi můžete konzultovat výběr aut i výstavbu stanic CNG.

6 Ekologická energie Nákup Certifikátů záruk původu (Guarantie of Origin) Spotřebou elektřiny nepřímo způsobujeme produkci skleníkových plynů (při výrobě elektřiny se vyprodukují tyto skleníkové plyny. Odběratelům elektřiny zprostředkujeme off-setování produkce skleníkových plynů nákupem certifikátů Záruk Původu (Guarantie of Origin) od producentů ekologické elektřiny, a tím tak odběratel podporuje rozvoj výroby energie s nulovými emisemi skleníkových plynů. Takzvané Guaranties of Origin jsou certifikáty vystavované operátorem trhu České Republiky společností OTE, a.s., či jiným srovnatelným úřadem států Evropské Unie. Jejich vystavování, prodej a nákup je regulován Evropskou Unií a pravidly European Energy Certificake System (EECS), který zajišťuje jejich úplnost, reliabilitu a obchodovatelnost napříč státy Evropské Unie. Kalkulace emisí skleníkových plynů Poskytujeme poradenství v kalkulaci emisí skleníkových plynů vznikajících spotřebou elektrické energie na základě principů GHG Protokolů a zprostředkujeme off-setting nákupem Záruk původu elektrické energie. Na základě mezinárodně uznávaných GHG Protokolů vypracovaných institucemi World Resources Institute (WRI) a World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) poskytujeme kalkulaci emisí skleníkových plynů vyprodukovaných při výrobě elektrické energie spotřebované zákazníkem (tzv. Scope 2: Electricity indirect GHG emissions).

7 Energetický kontroling Energetický kontroling zajišťuje veškeré činnosti nutné pro řádný odběr energií (elektřina, zemní plyn, teplo, voda). Tato služba je vhodná pro malé, střední a veliké společnosti v oblasti energetiky, kterým se nevyplatí najímat energetika na plný úvazek z důvodu malé vytížitelnosti. V rámci služby externí energetik nabízíme: – Zajištění požadovaných změn, připojení i odpojení odběrných míst – Nastavení hlídání spotřeb energií v reálném čase – Nastavení distribučních sazeb dle charakteru odběru – Vypracování seznamu spotřebičů a jejich vytížitelnosti – Optimalizace nastavení dle odběrových diagramů – Analýza velikosti rezervované kapacity elektřiny a zemního plynu – Analýza velikosti rezervovaného příkonu elektřiny – Analýza nákladů na vodu – Analýza nákladů na teplo

8 Finanční kontroling Finanční kontroling zajišťuje veškeré činnosti ohledně nákladů na eneergie (elektřina, zemní plyn, teplo, voda). Tato služba je vhodná pro malé, střední a veliké společnosti v oblasti energetiky, pro které je důležité znát velikost a vývoj nákladů na energie. – Meziroční analýza cen dodavatelů, distributorů a daní – Finanční analýza nákladů dle cenového parametru – Finanční analýza nákladů dle časového parametru – Finanční analýza nákladů dle spotřeby energií – Fin. analýza nákladů dle charakteru spotřeby energií – Finanční analýza nákladů dle prováděných změn – Vertikální analýza – porovnání spotřeb mezi pobočkami – Vytváření predikcí spotřeb, cen a nákladů Pro developerské firmy (nákupní centra, administrativní budovy, bytové domy) jsme vyvinuli program pro snadné přeúčtovávaní nákladů za energie na jednotlivé nájemníky.

9 Návrh technologií pro úsporu energií Provádíme návrhy technologií, které doplní, nebo nahradí stávající využívané spotřebiče. Těmito technologiemi snížíme spotřebu energií, aniž bychom snížili kvalitu využívaných spotřebičů. Navrhneme technologii, plán instalace a provozu, vypočítáme investiční a provozní náklady včetně návratnosti. Zabýváme se návrhem technologií: – Regulátor elektrické sítě – Regulace plynových nekondenzačních zařízení – Regulace průtoku vody – Zpětné získávání tepla – Regulace ventilace vzduchu Zároveň nás můžete požádat pouze o posouzení, zda daná technologie pro vaši nemovitost ideální.

10 Technické práce Provádíme technické služby v oblasti voda, plyn, teplo a elektro. Provedeme kontrolní měření stávajícího charakteru odběru energií, poté aplikujeme nové technologie dle návrhu pro dosažení úspor a provedeme měření pro ověření navrhnutých úspor. Zákazník poté obdrží podklady o dosáhnutých úsporách. V rámci služby nabízíme: – Elektromontážní práce vč. revizí elektro NN, VN – Plynofikační práce vč. revizí plynových vedení a spotřebičů – Vodoinstalaterské a topenářské práce – MaR – Posouzení používaných spotřebičů vč. doporučení úspor – Meření a analýza elektrických sítí (certifikováno) – Meření intenzity osvětlení (cetifikováno)

11 Správa odběrných míst Všechny uvedené analýzy jsou administrativně velmi náročné. Za zákazníka zajištujeme veškerou agendu (příprava dokumentů, komunikace s techniky i energetickými společnostmi). V rámci služby nabízíme: – IT systém pro kontrolu spotřeby a nákladů na energie – Komunikace s dodavately, distributory a regulátory energií – Právní služby v oblasti energetiky – Příprava dokumentace ke všem úkonům – Příhlášení a ukončení odběrných míst – Mimořádnou fakturaci dle nahlášených samoodečtů – Kontrola faktura vč. řešení reklamací

12 Vybraní partneři

13

14


Stáhnout ppt "O společnosti Od roku 2005 se skokově zvyšují ceny a hlavně spotřeba energetických komodit (voda, elektřina, teplo, zemní plyn) v celé Evropě a každý."

Podobné prezentace


Reklamy Google