Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_20_Fiskální politika TEMA:Finanční gramotnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_20_Fiskální politika TEMA:Finanční gramotnost."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_20_Fiskální politika TEMA:Finanční gramotnost ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:10.11. 2013

2 AnotaceAnotace Materiál je určen pro žáky v předmětu „Seminář z ekonomie – finanční gramotnost“ Žáci se seznamují s pojmy fiskální politika, veřejné rozpočty, státní rozpočet, státní dluh, příjmy a výdaje SR, daňový systém, daně z příjmů, majetkové daně Na základě získaných poznatků prostřednictvím digitálního pera či ústně plní úkoly zadané na snímcích 5; 6 a 16. Snímek 17 obsahuje správné řešení. Žáci využívají on line prostředí k získání dalších vědomostí Cílem je získání kompetence k základní orientaci v problematice zadlužování státu a výběru a velikosti jednotlivých daní. Dokáží vypočítat z hrubé mzdy mzdu čistou Časová dotace – cca 45 minut Materiál je určen k interaktivní výuce

3 Základní pojmy Fiskální politika Fiskální politika Veřejné rozpočty, státní rozpočet Veřejné rozpočty, státní rozpočet Deficit státního rozpočtu Deficit státního rozpočtu Státní dluh Státní dluh Příjmy a výdaje SR Příjmy a výdaje SR Daňový systém Daňový systém Daně z příjmu Daně z příjmu Majetkové daně Majetkové daně

4 Fiskální politika Hlavním cílem = přerozdělování finančních prostředků Hlavním cílem = přerozdělování finančních prostředků Reguluje tím ekonomický a sociální vývoj společnosti Reguluje tím ekonomický a sociální vývoj společnosti Realizuje se pomocí veřejných rozpočtů Realizuje se pomocí veřejných rozpočtů státní rozpočet – 77% z celkového počtu státní rozpočet – 77% z celkového počtu rozpočty obcí a krajů – 23 % rozpočty obcí a krajů – 23 %

5 STÁTNÍ ROZPOČET Dělení podle poměru příjmů a výdajů: a) vyrovnaný (příjmy = výdaje) a) vyrovnaný (příjmy = výdaje) b) přebytkový (příjmy > výdaje) b) přebytkový (příjmy > výdaje) c) schodkový ( příjmy < výdaje) – většina států světa – schodek státního rozpočtu vytváří státní dluh – neekonomické, nezodpovědné, zadlužuje mladou generaci – opakováním vzniká státní (veřejný) dluh c) schodkový ( příjmy < výdaje) – většina států světa – schodek státního rozpočtu vytváří státní dluh – neekonomické, nezodpovědné, zadlužuje mladou generaci – opakováním vzniká státní (veřejný) dluh Úkol: na níže uvedených stránkách zjistěte aktuální výši státního dluhu, veřejných dluhů, poměru k HDP, velikosti dluhu na jednoho občana ČR a množství Kč, o které se zvětšil státní dluh během vaší návštěvy tohoto webu http://www.verejnydluh.cz/

6 Státní rozpočet a EU Evropská unie stanovila tzv. konvergenční kritéria jako podmínku pro vstup států do EU: 1.Schodek státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3% HDP 2.Státní dluh nesmí přesáhnout 60% HDP Splňuje ČR tato kritéria? Jak tato kritéria splňuje Řecko, Itálie, Německo? Zjisti za DÚ

7 Příjmy státního rozpočtu Daně Daně Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Ostatní příjmy Ostatní příjmy Příjmy z rozpočtu EU Příjmy z rozpočtu EU Mimořádné příjmy (privatizace) Mimořádné příjmy (privatizace)

8 Výdaje státního rozpočtu Státní správa (úřady) Státní správa (úřady) Obrana státu Obrana státu Školství, zdravotnictví Školství, zdravotnictví Transfery (důchody, dávky) Transfery (důchody, dávky) Státní zakázky Státní zakázky Investice do životního prostředí Investice do životního prostředí Investice do kultury Investice do kultury Odvody do rozpočtu EU Odvody do rozpočtu EU

9 Daňový systém Daň = příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona odčerpává část důchodu subjektu na nenávratném principu Daň = příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona odčerpává část důchodu subjektu na nenávratném principu Princip solidarity Princip solidarity Tlaky působící na daňový systém: Tlaky působící na daňový systém: - stát chce vybrat co nejvíce (Lafferova křivka) - stát chce vybrat co nejvíce (Lafferova křivka) - občané a firmy chtějí odvádět co nejméně - občané a firmy chtějí odvádět co nejméně (Den daňové svobody – v ČR v půlce června) (Den daňové svobody – v ČR v půlce června) - sociální únosnost daní (daňové výjimky, úlevy) - sociální únosnost daní (daňové výjimky, úlevy) - vymahatelnost a vybíratelnost - vymahatelnost a vybíratelnost

10 Základní pojmy Poplatník – fyzická či právnická osoba, z jejichž peněz je daň placena Poplatník – fyzická či právnická osoba, z jejichž peněz je daň placena Plátce – fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost daň odvést státu Plátce – fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost daň odvést státu Základ daně – částka, ze které se určitým % vypočítá daň Základ daně – částka, ze které se určitým % vypočítá daň Daň – částka, kterou plátce odvede finančnímu úřadu Daň – částka, kterou plátce odvede finančnímu úřadu Sazba daně – procentem vyjádřený poměr daně k základu daně Sazba daně – procentem vyjádřený poměr daně k základu daně

11 Základní pojmy Sleva na dani – snižuje konečnou vypočítanou daň Sleva na dani – snižuje konečnou vypočítanou daň http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/slevy-na- dani/ Nezdanitelná část základu daně Nezdanitelná část základu daně - u fyzických os. - hodnota daru, - penzijní připojištění - penzijní připojištění -u právnických osob – hodnota daru(sponzoring)

12 Dělení daní Přímé (plátce je současně poplatníkem) (plátce je současně poplatníkem) - důchodové = daň z příjmu fyzických osob - důchodové = daň z příjmu fyzických osob = daň z příjmu právnických os. = daň z příjmu právnických os. lineární x progresivní x „daň z hlavy“ (středověk) lineární x progresivní x „daň z hlavy“ (středověk) - majetkové = daň z nemovitosti - majetkové = daň z nemovitosti = daň z převodu nemovitosti = daň z převodu nemovitosti = dědická a darovací daň = dědická a darovací daň = silniční daň = silniční daň

13 Dělení daní Nepřímé kupující zaplatí daň v ceně výrobku, prodávající ji odvede finančnímu úřadu kupující zaplatí daň v ceně výrobku, prodávající ji odvede finančnímu úřadu - univerzální = daň z přidané hodnoty (DPH) - univerzální = daň z přidané hodnoty (DPH) (platí se v ceně každého zboží) (platí se v ceně každého zboží) dvojí sazba dvojí sazba - selektivní = spotřební daň (akcíz, prohibitivní daň, daň z obratu) - selektivní = spotřební daň (akcíz, prohibitivní daň, daň z obratu) - jen u toho zboží, kde chceme - jen u toho zboží, kde chceme omezit spotřebu omezit spotřebu

14 Daně z příjmu Daň z příjmu fyzických osob. Plátci daně: 1. Plátci daně: - podnikatelé - platí sami za sebe - podnikatelé - platí sami za sebe - zaměstnanci - zaměstnavatel - zaměstnanci - zaměstnavatel za ně odvádí zálohy na daň, za ně odvádí zálohy na daň, 1x za rok vyúčtování daně 1x za rok vyúčtování daně 2. Předmět daně: příjmy - ze zaměstnání 2. Předmět daně: příjmy - ze zaměstnání - podnikání - podnikání - z kapitálového majetku - z kapitálového majetku - z pronájmu - z pronájmu - ostatní příjmy (výhry, atd.) - ostatní příjmy (výhry, atd.) Sazba daně = 15% ze superhrubé mzdy

15 Vzorový příklad Pan Novák má hrubou mzdu 20 000 Kč Výpočet výše daně a čisté mzdy. Výpočet výše daně a čisté mzdy. 20 000 x 1,34 = superhrubá mzda = 26 800 Kč 34% odvádí zaměstnavatel 34% odvádí zaměstnavatel na sociálním (25 %) a zdravotním (9 %) pojištění na sociálním (25 %) a zdravotním (9 %) pojištění Sociální a zdravotní pojištění – 11% odvádí zaměstnanec, vypočítáme z hrubé mzdy. (20 000 x 0,11) = 2 200 Kč Daň z příjmu – 15 % ze superhrubé mzdy. (26 800 x 0,15) = 4 020 Kč Celkem odvody státu = 2 200 + 4 020 = 6 220 Kč Uplatní slevu na poplatníka = 2 080 Kč. ( 6 220 – 2 080 = 4 140) Celkem odvede na dani a sociálním a zdravotním pojištění ze své hrubé mzdy 4 140 Kč. 4 140 Kč. Čistá mzda bude činit 15 860 Kč (20 000 Kč – 4 140 Kč )

16 Úkol Vypočítejte čistou mzdu paní Novákové, která si vydělá 24 500,- Kč měsíčně hrubého (to cca odpovídá průměrné mzdě v ČR). Výsledek čistá mzda paní Novákové činí 18 960,- Kč

17 Daně z příjmu Daň z příjmu právnických osob 1. Plátce daně – právnická osoba 1. Plátce daně – právnická osoba (firmy, občanská sdružení, nadace…) (firmy, občanská sdružení, nadace…) 2. Zdaňovací období – kalendářní rok, 2. Zdaňovací období – kalendářní rok, hospodářský rok hospodářský rok 3. Předmět daně – výnosy z veškeré činnosti 3. Předmět daně – výnosy z veškeré činnosti 4. Základ daně – zisk = výnosy – náklady 4. Základ daně – zisk = výnosy – náklady 5. Sazba daně – rok 2013 = 19% 5. Sazba daně – rok 2013 = 19% 6. Položka snižující základ daně = hodnota daru 6. Položka snižující základ daně = hodnota daru ( min. 2 000kč, max. 5% ze základu daně) ( min. 2 000kč, max. 5% ze základu daně)

18 Majetkové daně Silniční daň Předmět daně – motorová vozidla k podnikání Předmět daně – motorová vozidla k podnikání Plátce – majitel vozidla Plátce – majitel vozidla Sazba daně – u os. vozidla dle objemu válců v motoru Sazba daně – u os. vozidla dle objemu válců v motoru - u nákladního vozidla dle hmotnosti a počtu - u nákladního vozidla dle hmotnosti a počtu náprav náprav Daň z nemovitosti Předmět daně – nemovitost (zvlášť pozemky, stavby) Předmět daně – nemovitost (zvlášť pozemky, stavby) Sazba daně – u nemovitosti závisí na zastavěné ploše, Sazba daně – u nemovitosti závisí na zastavěné ploše, na velikosti obce, kde se nachází. na velikosti obce, kde se nachází. Daň z převodu nemovitosti 4% z vyšší ceny (kupní x odhadní) daň odvede prodávající, jde o jednorázovou daň daň odvede prodávající, jde o jednorázovou daň

19 Majetkové daně Daň dědická a darovací - jednorázová daň, daňové přiznání do 30 dnů - jednorázová daň, daňové přiznání do 30 dnů od vyřízení dědictví nebo darování. od vyřízení dědictví nebo darování. - sazba daně závisí na výši majetku a vztahu - sazba daně závisí na výši majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami mezi zúčastněnými osobami I. Skupina – příbuzní v přímé linii a manželé I. Skupina – příbuzní v přímé linii a manželé II. Skupina – příbuzní v boční linii II. Skupina – příbuzní v boční linii III. Skupina – ostatní III. Skupina – ostatní Poplatník = obdarovaný, dědic Daň platí pouze obdarovaní či dědicové ve III. skupině!

20 Zdroje ŠVARCOVÁ,J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín: CEED, 2013. ISBN 978- 80-87301-17-3, str. 220-238. Archiv autora http://www.verejnydluh.cz/ Citace: Snímek č. 11 : Autor neznámý. Slevy na dani pro jednotlivé roky[on line]. [cit. 2013-11-10]. Dostupný na http://www.mesec.cz/dane/dan-z- prijmu/pruvodce/slevy-na-dani/


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Marcela Zahrádková NÁZEV:VY_62_INOVACE_01B_20_Fiskální politika TEMA:Finanční gramotnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google