Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2015 +. Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti Propagace řemeslných a technických oborů Centrum mezinárodního obchodu (CMO) při RHK Brno Integrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2015 +. Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti Propagace řemeslných a technických oborů Centrum mezinárodního obchodu (CMO) při RHK Brno Integrace."— Transkript prezentace:

1 2015 +

2 Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti Propagace řemeslných a technických oborů Centrum mezinárodního obchodu (CMO) při RHK Brno Integrace cizinců na pracovním trhu Strojírenský klastr Sumarizace strategických záměrů RHK Brno 2015+

3 Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje Partneři: Úřad práce ČR, Jihomoravský kraj, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Rada pro rozvoj lidských zdrojů, BIC Brno, VUT Brno, MUNI Cíl projektu: Cílem je přizpůsobení nabídky na trhu práce s poptávkou ze strany zaměstnavatelů prostřednictvím vybudování sdíleného informačního systému o vývoji ekonomiky, trhu práce a vzdělávacího systému v JMK. Výstupy budou sloužit pro potřeby nabídky zejména pro ovlivnění struktury oborů nabízených vzdělávacími institucemi a na straně poptávky pro potřeby investorů/zaměstnavatelů. Termín realizace: 2016 - 2019 s předpokladem udržitelnosti min. 5 let

4 Propagace řemeslných a technických oborů Předkladatel a partneři: Krajská hospodářská komora JM a hospodářské komory v ní sdružené úřady práce, firmy, BIC Brno, kariérní centra VŠ Cíl projektu: Zvýšit zájem o studium oborů s nejvyšší mírou disparity na trhu práce. Zejména se jedná o technické obory, kde zaměstnavatelé pociťují dlouhodobý nedostatek lidských zdrojů. Projekt by měl přispět i k prestiži určitých oborů a prezentovat inovativní prvky ve výuce. Zaměření je zejména na studenty ZŠ v 5. a 9. ročníku a výchovnými poradci učilišť. Hlavní aktivity: marketingová kampaň atraktivní pro studenty příprava profilu profese s nabídkou očekávaných podmínek exkurze ve firmách dle jejich zájmu, diskuzní workshopy s rodiči, prezentace vybraných podnikatelů/řemeslníků pro žáky škol, dovednostní soutěže ve spolupráci s SOU, spolupráce na veletrzích odborného vzdělávání Termín realizace: 2016 - 2019

5 Jihomoravský strojírenský klastr s vazbou na IT Hlavní aktivity: Usnadnění přístupu k investicím do moderních technologií, pomoc se získáním zdrojů pro inovace technologií Vytvoření podmínek pro spolupráci firem a škol, s důrazem na inovace ve vztahu k univerzitám Zajištění kvalifikovaných odborníků do výroby s dovednostmi dle potřeby firem Prezentace a lobby ve prospěch členů klastru, společná prezentace na business fórech a veletrzích Příprava aktivit pro zvýšení exportní kapacity členů Propagace technických oborů pro zajištění dlouhodobé poptávky po těchto oborech Podpora vzájemné spolupráce členů klastru vč. zajištění efektivních obchodních a logistických vazeb Zvyšování kvalifikace lidských zdrojů zaměstnanců firem prostřednictvím společných vzdělávacích programů Termín realizace: 2016 +

6 Předkladatel a partneři: Regionální hospodářská komora Brno, Jihomoravský kraj, město Brno, JIC Brno, Krajská hospodářská komora jižní Moravy, HK ČR, BIC Brno, VUT Brno, MUNI, MENDELU, RRA JM, zahraniční spolupracující organizace, BVV, CzechTrade, CzechInvest,… Cíl projektu: Podpořit rozvoj zejména exportu a zahraniční obchodní spolupráce a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firem v Jihomoravském kraji 1. Semináře a vzdělávací kurzy: 2. Informační a poradenské služby: 3. Vytvoření sítě kontaktů 4. Péče o investory přicházející do regionu 5. Realizace kontaktních akcí: - prezentace na zahraničních výstavách, b2b jednání firem - obchodní mise odchozí a příchozí - zvýhodněné balíčky pro účast na veletrzích v Brně Termín realizace: 2016 - 2018 s předpokladem udržitelnosti min. 5 let Centrum mezinárodního obchodu Brno

7 Předkladatel a partneři: Cíl projektu: Zajištění informovanosti zaměstnavatelů o možnostech zaměstnávání cizinců (vč. subjektů veřejné správy) Analýza poptávky zaměstnavatelů o zaměstnávání cizinců (dle struktury a požadovaných dovedností) Analýza situace na pracovním trhu ve spolupráci s úřadem práce Výuka základů českého jazyka pro cizince Adaptačně-integrační kurz, kurz reálií a společenských zvyklostí ČR Asistence při vyřizování nezbytných dokladů Ve spolupráci s JMK a městem Brnem asistence při vyřizování bydlení Asistence při zajišťování umisťování dětí do školek a škol Zprostředkování zaměstnání, legislativní podpora a asistence v počáteční fázi zaměstnání Vytvoření asistenční sítě nositele projektu s neziskovými organizacemi Školení zástupců zaměstnavatelů pro práci s cizinci Workshopy pro zaměstnavatele pro přenos zkušeností Zprostředkování náhrady části mzdy za zaměstnaného cizince a části mzdy za odpovědného pracovníka zaměstnavatele včetně cestovného Integrace cizinců na pracovním trhu

8 Děkuji za pozornost ! Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., ředitel RHK Brno e-mail: absolon@rhkbrno.czabsolon@rhkbrno.cz


Stáhnout ppt "2015 +. Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti Propagace řemeslných a technických oborů Centrum mezinárodního obchodu (CMO) při RHK Brno Integrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google