Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_10 Platební bilance Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Platební bilance, účty platební bilance, obchodní bilance, změna devizových rezerv, konkurenční pozice země vůči zahraničí, zahraniční zadluženost Metodický obsah:Výklad nového učiva, orientace ve statistikách (tabulky a grafy)

2 OSNOVA 1.Platební bilance – definice pojmu 2.Platební bilance – členění podle ČNB 3.Nejdůležitější účty platební bilance 4.Saldo platební bilance 5.Obchodní bilance 6.Saldo obchodní bilance – vývoj v čase 7.Zahraniční zadlužení 8.Otázky a úkoly 9.Zdroje

3 PLATEBNÍ BILANCE – DEFINICE POJMU platební bilance = peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (zpravidla 1 rok) → sleduje příjmy a výdaje státu ve vztahu k zahraničí skládá se z tzv. účtů Obr. 1

4 ČLENĚNÍ PLATEBNÍ BILANCE PODLE ČNB ÚČET PLATEBNÍ BILANCE A) Běžný účet obchodní bilance bilance služeb bilance výnosů bilance běžných převodů B) Kapitálový účet kapitálové transfery C) Finanční účet přímé zahraniční investice portfoliové investice ostatní investice D) Saldo chyb a opomenutí E) Změna devizových rezerv Zdroj: zpracování autorky.

5 PLATEBNÍ BILANCE – ČLENĚNÍ PODLE ČNB A)Běžný účet -obchodní bilance – sleduje dovoz a vývoz zboží -bilance služeb – sleduje dovoz a vývoz služeb -bilance výnosů – mzdy, dividendy, úroky z a do zahraničí -bilance běžných převodů – např. příspěvky mezinárodním organizacím

6 PLATEBNÍ BILANCE – ČLENĚNÍ PODLE ČNB B) Kapitálový účet - kapitálové transfery – př. odpuštění dluhů, převody patentů, licence, čerpání fondů z EU C) Finanční účet - přímé zahraniční investice – větší než 10% podíl na řízení či majetku společnosti - portfoliové investice – investice do CP bez cíle ovládat či řídit podnik (pouze získat výnos) - ostatní investice – bankovní vklady, bankovní úvěry

7 PLATEBNÍ BILANCE – ČLENĚNÍ PODLE ČNB D) Saldo chyb a opomenutí - ošetřuje metodické a statistické odchylky E) Změna devizových rezerv - zlato a cizí měna v držení centrální banky

8 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚČTY PLATEBNÍ BILANCE - SHRNUTÍ běžný účet –obchodní bilance – sleduje vývoz a dovoz zboží –další příjmy a výdaje – vývoz a dovoz služeb, dary, dědictví a zisky ze zahraničí finanční účet –sleduje mezinárodní investice → příliv a odliv zahraničního kapitálu změna devizových rezerv (= zásoba zlata a cizích měn v centrální bance)

9 SALDO PLATEBNÍ BILANCE sledujeme rozdíl mezi příjmy a výdaji u jednotlivých účtů platební bilance tento rozdíl nazýváme saldo platební bilance je účetní výkaz – musí být vyrovnaný salda běžného a finančního účtu se vyrovnávají pomocí změny devizových rezerv –záporné saldo (= schodek) PB – devizové rezervy ubývají –kladné saldo (= přebytek) PB – devizové rezervy se zvyšují

10 OBCHODNÍ BILANCE nejdůležitějším účtem PB je obchodní bilance obchodní bilance sleduje vývoz a dovoz zboží ukazuje konkurenceschopnost našeho zboží v zahraničí saldo obchodní bilance (vývoz < dovoz) – více dovážíme než vyvážíme – u nás je větší zájem o zahraniční zboží, než v zahraničí o naše přebytek obchodní bilance (vývoz > dovoz) – více vyvážíme než dovážíme – v zahraničí je větší zájem o naše zboží, než u nás o zahraniční zboží

11 SALDO OBCHODNÍ BILANCE ČR (MLD. KČ) – VÝVOJ V ČASE Zdroj: zpracováno autorkou na základě [4] ROKVÝVOZDOVOZSALDOROKVÝVOZDOVOZSALDO 1989216,5211,05,520011 268,61 385,6-117,0 1990214,1233,9-19,820021 254,91 325,7-70,8 1991233,6208,824,820031 370,91 440,7-69,8 1992248,1293,4-45,320041 722,71 749,1-26,4 1993421,6426,1-4,520051 868,61 830,038,6 1994458,8498,4-39,420062 144,62 104,839,8 1995566,2665,7-99,520072 479,22 391,387,9 1996601,7754,7-153,020082 473,72 406,567,2 1997709,3859,7-150,420092 138,61 989,0149,6 1998834,2914,5-80,320102 532,82 411,6121,2 1999908,8973,2-64,420112 878,82 687,6191,2 20001 121,11 241,9-120,820123 062,82 752,0310,8

12 SALDO OBCHODNÍ BILANCE ČR (MLD. KČ) – VÝVOJ V ČASE Zdroj: zpracováno autorkou na základě [4]

13 ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENÍ české subjekty (hlavně podniky, ale i stát) si půjčují v zahraničí (věřitelé = zahraniční subjekty) zahraniční dluh se zachycuje ve finančním účtu platební bilance – v položce ostatní zahraniční investice rizikem při splácení zahraničních dluhů je pohyb měnového kurzu –v době přijetí úvěru ve výši 10 000 USD byl kurz 19 CZK/USD → bez úroků máme splatit 190 000 CZK –dojde k oslabení koruny, kurz vzroste na 20 CZK/USD → bez úroků máme splatit 200 000 CZK

14 ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENÍ ČR – PŘEHLED PODLE DLUŽNÍKŮ (V MILIARDÁCH KČ K 30. 9. 2012) Zdroj: zpracování autorky na základě [5] DLUŽNÍK DLOUHODOBÁ ZADLUŽENOST KRÁTKODOBÁ ZADLUŽENOST ČNB0,00002,7388 Obchodní banky142,8860266,3816 Vláda525,585917,2446 Ostatní subjekty (podniky a domácnosti) 743,7392188,7109 CELKEM1 412,2111475,0759

15 OTÁZKY A ÚKOLY Vysvětlete pojem platební bilance a uveďte, z jakých účtů se skládá. S pomocí údajů o HDP zjištěných na internetu zhodnoťte, zda je současné zahraniční zadlužení ČR únosné, či ne. S pomocí údajů o obchodní bilanci vydaných ČNB zjistěte, které státy jsou pro ČR nejdůležitější obchodní partneři a která odvětví národního hospodářství se na tomto pohybu zboží nejvíce podílela.

16 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-30-6. [2] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [3] SOJKA, M.; KONEČNÝ, B.. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 2001, ISBN 80-7277-032-2. [4] ČSÚ. Tab.06.01 Zahraniční obchod [online]. [cit. 15. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#06 [5] ČNB. Zahraniční zadluženost v CZK [online]. [cit. 19. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/zahranicni_zadluzenost/zz_czk.htm Obr. 1 - IMAGES_OF_MONEY. Flickr [online]. [cit. 19. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5929554283/sizes/z/in/photostream/

17 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google