Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podněty a připomínky k obsahu sdělení v KTV můžete zasílat na mailovou adresu: případně telefonicky na č. 723 303 237 či osobně na administrátora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podněty a připomínky k obsahu sdělení v KTV můžete zasílat na mailovou adresu: případně telefonicky na č. 723 303 237 či osobně na administrátora."— Transkript prezentace:

1

2 Podněty a připomínky k obsahu sdělení v KTV můžete zasílat na mailovou adresu: ou@przno.cz, případně telefonicky na č. 723 303 237 či osobně na administrátora prezentací, starostu Petra Blokšu.ou@przno.cz Provozovatelem televizního programu KTV Pržno je TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25385780. Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha.

3 Program KTV Naši jubilanti Co najdete na úřední desce Svoz odpadů v dubnu Pozvánky odjinud Rodinné centrum Mašinka zve na Kreativní večer Klub seniorů – dubnové pozvánky Kulturní pozvánky Dubnová pozvánka na akci „Ukliďme Pržno společně“ Výlet do ZOO Ostrava Sbírka použitého ošacení Nabídka práce Zvýšený průtok na řece Ostravici (4.4. – 5.4.)

4 Naši dubnoví oslavenci V aprílovém měsíci slaví svá jubilea tito naši spoluobčané:  paní Ludmila Herotová84 let  pan Milan Pospíšil55 let  pan Vladimír Sikorai55 let  paní Ivana Czakanová50 let Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody a životního elánu. OÚ Pržno

5 Sbírka použitého ošacení Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky Obuv – veškerou nepoškozenou Hračky – nepoškozené a kompletní Peří, péřové přikrývky a polštáře Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční Knihy VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače,, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : 25.3. – 2.4.2015, vždy od 14.00 do 14.30 u hasičské zbrojnice Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

6 Co najdete na úřední desce. KVS pro MSK, Nařízení SVS/2013/034594-T KVS pro MSK, Nařízení SVS/2013/078090-T Oznámení – Státní pozemkový úřad OZV č. 1/2015 Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Pržno

7 Starosta obce Pržno ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Pržno, okres Frýdek – Místek, příspěvkové organizace Požadavky: 1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, 2) znalost školské problematiky a předpisů, 3) organizační a řídící schopnosti, 4) dobrý zdravotní stav.

8 K přihlášce přiložte: úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení), doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), strukturovaný profesní životopis, písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele: 1.8. 2015, Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ a MŠ Pržno -neotvírat“. Přihlášky s uvedenými doklady zašlete nejpozději do 10.00 hodin, 30.4.2015 včetně na adresu: Obec Pržno, Pržno 50, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

9 !!!!! ŘIDIČI POZOR !!!!! ZKONTOLUJTE SI PLATNOST SVÉHO ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU! NOVÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDÁVANÉ OD 1.4.2004 MAJÍ OMEZENOU PLATNOST 10 LET UVEDENOU PŘÍMO NA ŘIDIČSKÉM PRŮKAZU V POLOŽCE 4b. DOKLADY POTŘEBNÉ K VYSTAVENÍ NOVÉHO ŘP PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO PAS. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 1 FOTOGRAFIE (čelní pohled, 3,5 x 4,5 cm) SPRÁVNÍ POPLATEK prvopis, rozšíření, změna údajů, ztráta, odcizení, zničení, poškození, zapsání profesní způsobilosti - vydání do 20 prac. dnů 50,- Kč - vydání do 5 prac. dnů 500,- Kč

10 Svoz odpadů v dubnu Sklo - v pátek dle vytíženosti Plasty - ve středu dle vytíženosti Papír - ve čtvrtek dle vytíženosti Komunální odpad - ve středu 1., 15 a 29.4. 2015

11 Klub seniorů – dubnové pozvánky Setkání seniorů Klub seniorů zve své členy na pravidelné setkání, která se koná v pondělí 13.4. 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Rádi mezi sebou přivítáme nové seniory. Výlet do Trojanovic Výlet do Pohankového mlýna v Trojanovicích se uskuteční ve čtvrtek 23.dubna 2015. Odjezd vlakem do Frenštátu p. Radhoštěm v 8.33 hodin z Pržna. Z Frenštátu p. R. pojedeme autobusem v 10.00 hod.

12 "Ukliďme Pržno společně„ 18.4.2015 od 8.00 na hřišti. Obec Pržno se zapojí do akce „Ukliďme Česko“. Cílem akce „Ukliďme Pržno společně“ bude provést plošný úklid katastru obce. Uklidíme cyklostezku, turistickou trasu a další oblíbená místa a zákoutí, která jsou cílem všech milovníků přírody a procházek. Občané, kdo se připojí a pomůže? http://www.uklidmecesko.cz/event/10422/ http://www.uklidmecesko.cz/map/ http://www.uklidmecesko.cz/event/10422/ http://www.uklidmecesko.cz/map/ Pro všechny účastníky budou připraveny pomůcky a motivační občerstvení. Sraz dobrovolníků: 18.4. v 8.00 hodin, areál SKP – U Ďáblíka S sebou tedy jen chuť do společné práce a dobrou náladu.

13 Předplatné obědů na duben Oznamujeme rodičům dětí a také občanům využívajícím služby dovozu obědů, že stravné na měsíc duben 2015 bude vybíráno dne 24.3. 2015 od 6.30 - 13.00 hodin v kanceláři Mateřské školy Pržno.

14 Rodinné centrum MAŠINKA pořádá jarní kreativní podvečer TENTOKRÁT NA TÉMA: Pleteme z papíru. KDY? V pátek 10. 4. 2015 od 18,00 do cca 21,30 hod KDE? Tělocvična ZŠ Pržno KDO? Dospělí kreativci VSTUPNÉ: úsměv a dobrá nálada (rezervujte si předem místo, abychom zajistili dostatek míst k sezení, a to nejpozději do 9.4. 2015 na e-mailu ANNA.JAVORKOVA@GMAIL.COM. Co s sebou? Více info na www.przno.cz nebo FB. Dobrý kolektiv, pozitivní nasazení, zaškolení a motivaci dodáme my, ostatní je na Vás.www.przno.cz Čajík či kafíčko zajištěno, drobná domácí kulinářská produkce VÍTÁNA, obzvlášť uděláme-li si dlouhý tvořivý večer.

15 Kulturní pozvánka do Bašky.

16

17 Výlet do ZOO Ostrava Kulturní komise při OÚ Pržno pořádá v sobotu 11. 4. 2015 pro rodiče s dětmi J A R N Í V Ý L E T Z A Z V Í Ř Á T K Y D O Z O O O S T R A V A. Odjezd 8,30 z nádraží ČD Pržno, návrat asi v 14,00 hod. Dopravu hradí OÚ, vstupné každý účastník sám. Prosím, přihlašujte se pouze sms zprávou na tel. J.Gnidová 604 988 594, počet míst je 34. V případě nepříznivého počasí se akce ruší!

18 Výběrové řízení na pozici „PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“ Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí vypisuje výběrové řízení na pozici: „PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“ Rámcová náplň práce: poskytování komplexní přímé obslužné péče, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů, upokojování jejich psychosociálních potřeb.

19 Požadavky: dosažené vzdělání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., § 116 Zákona o sociálních službách v platném znění, kladný vztah k lidem, schopnost pracovat v týmu, dobré komunikační dovednosti, bezúhonnost, ochota dalšího vzdělávání, dobrý zdravotní stav, praxe v zařízení sociálních služeb je vítána. Nabízíme: hlavní pracovní poměr – doba určitá, možnost prodloužení na dobu neurčitou, platové rozpětí dle započitatelné doby praxe, další vzdělávání v oboru, možnost seberealizace. Jedná se o práci v trojsměnném provozu 37,5 hodiny týdně. Předpokládaný nástup: dle dohody Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem, ověřenou kopií dokladu o požadovaném vzdělání a výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, zasílejte na adresu Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí nebo e- mailem na eva.vancurova@sssfno.cz

20 Povodí Odry - oznámení Zvýšený průtok v řece Ostravici Vzhledem k příznivé hydrologické situaci a v souladu s kalendářem vodáckých akcí proběhne organizovaný sjezd řeky Ostravice, a to v sobotu 4.4. a v neděli 5.4., vždy v době od 11.00 do 14.00 hodin při průtoku 20 m3/s od VD Šance. Občané, dbejte prosím v blízkosti vodního toku zvýšené opatrnosti. OÚ Pržno


Stáhnout ppt "Podněty a připomínky k obsahu sdělení v KTV můžete zasílat na mailovou adresu: případně telefonicky na č. 723 303 237 či osobně na administrátora."

Podobné prezentace


Reklamy Google