Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon a vyhledávání v ASPI Úvod do studia. Zákon- základy jak definovat zákon? –„Obecný právní předpis přijatý parlamentem.“ obecnost: –§3a z.č. 114/1995.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon a vyhledávání v ASPI Úvod do studia. Zákon- základy jak definovat zákon? –„Obecný právní předpis přijatý parlamentem.“ obecnost: –§3a z.č. 114/1995."— Transkript prezentace:

1 Zákon a vyhledávání v ASPI Úvod do studia

2 Zákon- základy jak definovat zákon? –„Obecný právní předpis přijatý parlamentem.“ obecnost: –§3a z.č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě (dle znění před červnem 2005): „Rozvoj a modernizace vodní cesty vymezené vodním tokem Labe od říčního km 129,1 (Pardubice), na státní hranici se Spolkovou republikou Německo a vodním tokem Vltava od říčního km 91,5 (Třebenice) včetně plavebního kanálu Vraňany - Hořín po soutok s vodním tokem Labe včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín, je ve veřejném zájmu. Pokud tato vodní cesta leží ve zvláště chráněném území, na činnosti související s jejím rozvojem a modernizací se zákazy stanovené podle zvláštního právního nevztahují.“ - zrušeno Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. června 2005

3 Zákon: proces přijímání a jeho výstupy co může přijmout parlament- jak může vypadat zákon? –nový zákon –novelu zákona –která forma se kdy volí? oficiální zdroj zákonů (právních předpisů) –Sbírka zákonů, Sbírka mezinárodních smluv –papírová verze (jednotlivé částky) –jediný autentický zdroj práva v ČR –dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ –nový zákon: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=8887http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=8887 –novela: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=7864http://aplikace.mvcr.cz/sbirka- zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=7864 konsolidované / úplné znění –aktuální znění zákona (ve znění novel) –www.zakonyprolidi.cz (z.č. 106/1999 Sb.)www.zakonyprolidi.cz

4 ASPI: prostředí ikona paragrafu (či F2) vyhledání podle čísla –známe číslo předpisu –nejen Sbírka, ale i jiné zdroje seznam (karta předpisu) –paragrafy

5 Zákon: struktura najít si zákon č. 361/2000 Sb. jednotlivé prvky –číslo (jak je číslován neschválený zákon?) –nadpisy nový: ZÁKON ze dne 23. července 2015, o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) novelizovaný: ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů –název zákona: dlouhý / zkrácený / zkratka –seznam novel –formální dělení zákona: část (Část první, Část druhá atd.), hlava (Hlava 1, Hlava 2), díly (Díl 1, Díl 2), oddíly (Oddíl 1, Oddíl 2) –formální dělení ustanovení: paragraf (značka § a arabské číslo) /odstavce (arabské číslo v závorkách) /pododstavce (malé písmeno a poloviční závorka) /body (arabské číslice s tečkou) viz § 6 z.č. 361/2000 Sb. –obsahové dělení úvodní ustanovení přechodná a závěrečná ustanovení závěrečná ustanovení (pro celý zákon včetně ostatních částí) –pojmy platnost / účinnost (co všechno může zákon/novela udělat s jinými novelami/zákony)

6 ASPI: vyhledávání vyhledání podle jiných kritérií –nutné dodržovat diakritiku i velká/malá písmena (nebo lingvistika), pozor na zůstávající termíny vyhledávání! –podle názvu- nutné napsat víceméně přesně –ve fulltextu- většinou nutné dále zužovat (filtrovat) –příklad: vyhledejte paragraf zákona obsahující vaše oblíbené zvíře vyhledání dle oblasti úpravy –právní obory (nejobecnější) –právní odvětví (mezi) –oblasti úpravy (nejkonkrétnější) –příklad: vyhledejte všechny předpisy týkající se her a sázek, které jsou účinné na území ČR

7 ASPI: vyhledávání/filtrování filtrování: časové souvislosti –posun v časové ose- jen účinné ke dni –datum: podle vztahu (stav předpisu) a v rozmezí –možno užít i ve fulltextu –příklad 1: vyhledejte poslední novelu OSŘ (99/1963 Sb.) účinnou před 23. lednem 2000 –příklad 2: vyhledejte všechny zákony zrušené v prvním pololetí roku 1990 filtrování ve výsledcích –tučně: samotné zákony (ne novely), červeně zrušené, zelené platné neúčinné –dole možnost dalšího zužování (položka „vybrané“- zmizí novely)

8 ASPI: vztahy mezi zákony aktivní derogace: co přijatý předpis mění/zrušuje (co je novelizováno) pasivní derogace: co mění přijatý předpis (novely) speciální: předpisy, které jsou vůči vybranému zákonu speciální subsidiární: podpůrné použití, pokud předpis neupravuje vždy jsou aktivní jen položky, které jsou pro předpis aktuální příklad: kolik novelizací zákonu o ochraně přírody a krajiny? –jak zjistit, co obsahovala již neúčinná část (paragraf)? –jak porovnat různá znění?


Stáhnout ppt "Zákon a vyhledávání v ASPI Úvod do studia. Zákon- základy jak definovat zákon? –„Obecný právní předpis přijatý parlamentem.“ obecnost: –§3a z.č. 114/1995."

Podobné prezentace


Reklamy Google