Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o svobodném přístupu k informacím Porada s řediteli krajských škol a školských zařízení 11. dubna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o svobodném přístupu k informacím Porada s řediteli krajských škol a školských zařízení 11. dubna 2012."— Transkript prezentace:

1 Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o svobodném přístupu k informacím Porada s řediteli krajských škol a školských zařízení 11. dubna 2012

2  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů  povinným subjektem dle tohoto zákona jsou rovněž příspěvkové organizace  informace se poskytují zveřejněním a na základě žádosti

3  režimu zákona o svobodném přístupu k informacím podléhá jen žádost, z níž je patrné, že je podána dle tohoto zákona  postup při vyřizování žádostí upravuje § 14  poskytnout lze jen informaci, která existuje  za poskytnutí informace lze požadovat úhradu do výše skutečných nákladů

4 Informace se neposkytne, jedná-li se o:  utajovanou informaci  obchodní tajemství  informaci týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, osobních údajů…pokud by to bylo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo občanským zákoníkem  informaci o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem  …

5  o odmítnutí žádosti (neposkytnutí informace) se vydává rozhodnutí ve správním řízení, nutno velmi podrobně odůvodnit  proti rozhodnutí lze podat odvolání  na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace lze podat stížnost  proti rozhodnutí o odvolání lze podat správní žalobu

6  působnost zákona č. 106/1999 Sb. je neustále rozšiřována judikaturou Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu  ze všech uvedených skutečností vyplývá, že je vždy nejlepší požadovanou informaci poskytnout, je-li to možné  rovněž je vhodné poskytovat žadatelům ochotně informace na základě neformálních žádostí a „nenutit“ je tak k podávání žádostí dle zákona 106

7 Děkuji za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 739 541 698


Stáhnout ppt "Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o svobodném přístupu k informacím Porada s řediteli krajských škol a školských zařízení 11. dubna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google