Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D OKUMENTOVÉ SLUŽBY KNIHOVEN ANEB D IGITÁLNÍ KURÁTOŘI VERSUS KNIHOVNÍCI Kniha v 21. století Redefinování role knihoven v 21. století Opava 2016 Ústav informačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D OKUMENTOVÉ SLUŽBY KNIHOVEN ANEB D IGITÁLNÍ KURÁTOŘI VERSUS KNIHOVNÍCI Kniha v 21. století Redefinování role knihoven v 21. století Opava 2016 Ústav informačních."— Transkript prezentace:

1 D OKUMENTOVÉ SLUŽBY KNIHOVEN ANEB D IGITÁLNÍ KURÁTOŘI VERSUS KNIHOVNÍCI Kniha v 21. století Redefinování role knihoven v 21. století Opava 2016 Ústav informačních studií a knihovnictví PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

2 S LUŽBY SPECIALIZOVANÝCH KNIHOVEN DNES A … ZÍTRA, POZÍTŘÍ, ZA 5 LET … 2

3  Dostatečný počet exemplářů titulů povinné studijní literatury  Dostupnost studijní literatury v elektronické podobě s přístupem přes Internet  Vlídný a kvalifikovaný personál knihovny  Akvizice na přání uživatelů  Delší výpůjční doba knih  Nepřetržitá otevírací doba K NIHOVNA SNŮ (2008 – 2014) STUDENTI FF UK 3

4 Knihovník snů?? 4

5 5

6  Knihovník je průvodcem fondem a otevírá jeho bohatství pro vzdělání a …. W ILLIAM O SLER ( V ROCE 1918) „T HE SCIENCE OF LIBRARIANSHIP “ 6

7 7 K NIHOVNÍK JE … JAKO … ( TOMÁŠ Ř EHÁK, 90. LÉTA 20. STOL.)

8 8 B UDOUCNOST KNIHOVEN = DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

9  Vybrat a získat (informaci/dokument)  Organizovat, klasifikovat, indexovat (informaci/dokument)  Zpřístupnit a vypůjčit (informaci/dokument)  Uchovat a ochránit (informaci/dokument)  Pomoci a poradit uživatelům (jak dostat relevantní informaci/dokument)  Protřiďovat, vyřazovat (informace/dokumenty) (Podle Bawden, Robinson, 2012) 9 P ROCESY INFORMAČNÍHO MANAGEMENTU – DALŠÍ MOŽNOST JAK POPSAT PRÁCI KNIHOVNY …

10 10 C HRISTINE B ORGMAN ( V R. 1999) …digitální knihovny musí být knihovníky vnímány stejně jako je vnímají uživatelé, tradiční knihovnické postupy nejsou s digitálními knihovnami slučitelné…

11  Např. Národní úložiště šedé literatury – projekt zajišťován osobami s kompetencemi získanými na pozici…  systémový knihovník  metodik  katalogizátor  Právník – konzultován  Správce digitální knihovny - konzultován  programátor  marketing – možná chyběl referenční knihovník  Postupy byly možná věcně jiné, ale kompetenční struktura stavěla na zkušenost i backgroundu ze vzdělání knihovnického.  Podle kompetenčního modelu Michala Konečného jsou nyní tito osoby digitálními kurátory N ÁMITKA ZE ZKUŠENOSTI A PRAXE 11

12 Digitální kurátor 12

13  KONEČNÝ, Michal. Návrh kompetenčního modelu a kurikula digitálního kurátorství [online]. Brno, 2016 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/426710/ff_m/. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Miroslav Bartošek.  JILEČKOVÁ, Šárka. Vzdělávací programy pro oblast digitálních knihoven a digitalizace na školách informační vědy a knihovnictví v USA[online]. Praha, 2015 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/122206. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Barbora Drobíková. H M, H M, ASI SE NĚCO DĚJE … 13

14  Chief Information Officer  Director of Knowledge Management  InfoPro  Information Officer  Information Scientist  Knowledge Services Specialist  Cybrarian …  Digital Librarian  …to všechno už jsem přežili… 14 J INÝ NÁZEV ? – J INÁ PRÁCE ?

15 „…C O JE PO JMÉNĚ ? C O RŮŽÍ ZVOU I ZVÁNO JINAK, VONĚLO BY STEJNĚ …“ 15

16  Systém a pořádek  Logické myšlení  Vztah k technice  Znalost angličtiny  Motivace  Saturnin 16 DOBRÝ KNIHOVNÍK ? D OBRÝ D IGITÁLNÍ KURÁTOR ? D OBRÝ DIGITÁLNÍ KNIHOVNÍK, M UZEJNÍK, ARCHIVÁŘ ?  knihovna@cesnet.czknihovna@cesnet.cz (2014) Komunikativnost Samostatnost Systematičnost a důslednost Pečlivost Organizační schopnosti Přátelskost Týmový duch Ochota se vzdělávat

17 Vysokoškolské studium = Sportovní disciplína  Trénink myšlení – knihovníci = systémové myšlení  Trénink sebekázně  Trénink orientace v systému  Trénink v komunikaci 17 J AK VYROBIT DIGITÁLNÍHO KURÁTORA ?

18 ZnalostDoslovně opakovat PochopeníPorozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text AplikaceŘešit problém na základě porozumění AnalýzaFormulovat teoretické vysvětlení, matematický nebo logický model, odvodit zákonitost SyntézaNa základě předchozích stupňů vytvořit něco nového HodnoceníVybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení 18 B LOOMOVA TAXONOMIE Převzato z ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole. Praha, 2012, s. 83.

19  Porovnání kompetencí a současných knihovnických specializací Návrh kompetenčního modelu (Michal Konečný verze 1.0, 2016)  Specializace Národní soustava povolání  Proč?  Teorie změny – např. John P. Kotter  Pokud změna generuje 100 % obměnu zaměstnanců, pak dlouhodobě nepřináší výhody, ale oslabuje sílu organizace 19 P ŘÍSPĚVEK DO DISKUSE

20 P OROVNÁNÍ I. Digitální kurátorství 1. Znalost problematiky dlouhodobého uchovávání 2. Porozumění potřebám určené skupiny 3. Výběr a posuzování obsahu 4. Příjem a správa dat 5. Znalost formátů a datových struktur Knihovnická specializace Správce digitální knihovny, systémový knihovník Akvizitér, referenční knihovník Katalogizátor, správce digitální knihovny, systémový knihovník Katalogizátor, správce digitální knihovny 20

21 P OROVNÁNÍ II. Digitální kurátorství 6. Převod formátů 7. Bezpečnost a zpřístupnění 8. Znalost technologických aspektů dlouhodobého uchovávání 9. Sledování změn formátů a technologií 10. Zajištění interoperability Knihovnická specializace Katalogizátor, Správce digitální knihovny, systémový knihovník Systémový knihovník, správce digitální knihovny Katalogizátor, správce digitální knihovny, systémový knihovník Katalogizátor, správce digitální knihovny 21

22 P OROVNÁNÍ III. Digitální kurátorství 11. Zajištění důvěryhodnosti 12. Analytická a metodická kompetence 13. Správa, řízení a plánování digitálního archivu 14. Komunikace a management 15. Rozvíjení oboru, osvěta a vzdělávání Knihovnická specializace Správce digitální knihovny, systémový knihovník Správce digitální knihovny, metodik Systémový knihovník, správce digitální knihovny Katalogizátor, správce digitální knihovny, systémový knihovník Metodik, ale i všichni ostatní, směrem k uživatelům pak zejména referenční knihovník a knihovník v knihovně pro děti 22

23  Kolik pracovních míst pro digitální kurátory očekává autor v blízké době v ČR a zahraničí?  Google mi odpověděl…  Následné údaje jsou zkresleny systémovými odlišnosti sémantiky pojmenování knihovnických specializací, ALE I REALITOU ZAHRANIČNÍ A ČESKOU! 23 O TÁZKA OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE V B RNĚ ?

24  Digital librarian jobs  Přibližný počet výsledků: 160 000 000  Reference librarian jobs  Přibližný počet výsledků: 65 500 000  Systems Librarian jobs  Přibližný počet výsledků: 45 300 000  Children's librarian jobs  Přibližný počet výsledků: 38 600 000  Digital curator jobs  Přibližný počet výsledků: 1 090 000  Cataloging librarian jobs  Přibližný počet výsledků: 671 000  Acquisitions librarian jobs  Přibližný počet výsledků: 474 000 24 G OOGLE MI ODPOVĚDĚL …

25 Digitální knihovník?? 25 T AKŽE ….

26  SAPON-WHITE, Richard; SKOLKOVÁ, Linda. 2005. S Richardem Sapon-Whitem nejenom o katalogizační praxi amerických univerzitních knihoven. Ikaros [on-line]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 14.12.2014]. urn:nbn:cz:ik ‐ 001901. ISSN 1212-5075. Dostupné z : http://www.ikaros.cz/node/1901. http://www.ikaros.cz/node/1901 26 N OVÁ ROLE KATALOGIZÁTORŮ V KNIHOVNĚ STÁTNÍ UNIVERZITY V O REGONU – METADATA PRO DIGITÁLNÍ KNIHOVNU FOTOGRAFIÍ – 2005 ANEB VYUŽIJME KOMPETENCÍ, KTERÉ KNIHOVNÍCI MAJÍ A SMĚŘUJME JE DO PERSPEKTIVNÍCH OBLASTÍ !

27  Oddělovat ve vzdělávání/praxi tradiční knihovnické postupy a ty „nové“?  NEBO  Zahrnout ty „nové“ do „tradičních“ a vytvářet v rámci reakreditací programy a předměty/a pracovní náplně, pozice/, které budou komplexně reagovat na změnu, ale kontinuita vývoje oboru bude zachována?  ODPOVĚĎ by byla na další přednášku… 27 K ONCEPČNÍ ÚKOL PRO SYSTÉMY VZDĚLÁVÁNÍ

28  Perspektivy knihovních služeb leží v dokumentových službách digitálních knihoven  Dobré knihovnictví reaguje na změny a takové knihovnictví existuje (např. správa VŠ repozitářů v knihovnách)  Současné české knihovnictví je obor legislativně striktně vymezený – legislativa musí měnit v souvislosti se změnami  nové pojmenování specializací a činností  preference aktuálních úkolů – digitální knihovny  definice zaměstnance knihovny versus knihovníka  Digitální knihovník/kurátor je perspektivní role, pro kterou je společenská objednávka  i od samotných knihovníků pokud čtou a studují, managerům by mohla pomoci změna legislativy …  Teorie změn se přiklání ke kontinuálním změnám jako udržitelnému procesu  Marketing oboru zahrnuje, jak jinak, i název produktu 28 S HRNUTÍ

29 K ONTAKT : RADKA. RIMANOVA @ FF. CUNI. CZ RADKA. RIMANOVA @ FF. CUNI. CZ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "D OKUMENTOVÉ SLUŽBY KNIHOVEN ANEB D IGITÁLNÍ KURÁTOŘI VERSUS KNIHOVNÍCI Kniha v 21. století Redefinování role knihoven v 21. století Opava 2016 Ústav informačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google