Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anomálie vodyAnomálie vody Šanda Lukáš. Co to je anomálie vody?  Anomálie (z řeckého a-nomos – „nezákonný, nepravidelný“) znamená výjimečnost, odchýlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anomálie vodyAnomálie vody Šanda Lukáš. Co to je anomálie vody?  Anomálie (z řeckého a-nomos – „nezákonný, nepravidelný“) znamená výjimečnost, odchýlení."— Transkript prezentace:

1 Anomálie vodyAnomálie vody Šanda Lukáš

2 Co to je anomálie vody?  Anomálie (z řeckého a-nomos – „nezákonný, nepravidelný“) znamená výjimečnost, odchýlení od obecného pravidla nebo normálního jevu.

3  Voda má 66 anomáliích  Voda má zajímavé chemické a fyzikální vlastnosti  U běžných látek hustota s poklesem teploty roste u vody ne  3,95 °C má voda největší hustotu a nejmenší objem  Díky tomu voda mrzne nejprve na povrchu, led se tak udržuje na hladině a kapalná voda se hromadí na dně. Voda

4 Anomálie vody  Zahříváme-li vodu z 0°C na 4°C, zmenšuje se její objem a její hustota roste. Ve 4°C voda dosahuje Max. hustoty 1000 kg/m3. Teprve od teploty 4°C a výše se objem vody zvětšuje H2OH2O

5 Anomálie vody v jezerech a rybnících  Největší hustotu má voda o teplotě 4°C (přesně 3,98°C)  Ve velkých rybnících a jezerech má voda u dna tuto teplotu v zimě i v létě  Umožňuje proto rybám i dalším vodním živočichům přežít mrazy i horka Rybník v létě Rybník v zimě

6 Anomálie vody  Její pevné skupenství – led – má menší hustotu než voda  Téměř všechny ostatní látky mají naopak větší hustotu v pevném skupenství  Proto led na vodě plave a izoluje ji od vnějšího chladu či mrazu

7 Voda – povrchové napětí Povrchové napětí:  povrchová vrstva vody připomíná pružný povlak nebo blanku, který udrží drobný hmyz na hladině

8 Voda - povrchové napětí Kovová kancelářská sponka může splývat na vodní hladině, pokud je na ni opatrně položena. Tekoucí voda - povrchové napětí umožňuje vytvořit vrstvu vodního proudu přidržující se ruky nad původní hladinou.

9 Voda - hustota  Největší hustotu nemá led, ale tekutá voda při 3,95 °C  Led se tvoří na povrchu vodních ploch a tím nezmrzlou vodu izoluje, voda tolik nepromrzá do hloubky, přičemž voda o teplotě 3,95 °C se hromadí na dně vodních ploch. Tato skutečnost je velmi důležitá pro přežití vodních organismů.

10 Další anomálie vody  Mezi další anomálie vody patří její vysoká měrná tepelná kapacita  c = 4180 J  zvýšené povrchové napětí  kuriózní Mpembův jev, který ovšem není spolehlivě potvrzen. Teplá voda prý zmrzne dřív než studená

11 Otázky: 1. Proč se nemůže do venkovních teploměrů použít voda? 2. Proč louže na rozdíl od rybníků mohou zamrznout celé a ne jen na povrchu? Voda by při teplotách pod 0°C zamrzla – roztrhla by skleněnou trubičku Vlivem anomálie by neukazovala správně ani v intervalu mezi 0°C a 4°C Na rozdíl od rybníků a moří je hloubka louže příliš malá, a proto tenká ledová slupka na loužích neizoluje dostatečně zbytek louže od zamrzání. ? ?

12 Voda základní informace

13 Jak vzniká voda?  Voda H2O, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. . Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu v silnější vrstvě namodralá.  V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích:  pevné– led a sníh  kapalné – voda  plynné –vodní pára

14 Voda  Voda je biologicky nejdůležitější rozpouštědlo  Voda je obsažena ve spalných plynech při hoření většiny organických látek, např. metanu

15 Co se děje když zahříváme kapalinu?  Zahříváme-li kapalinu – Molekuly se začnou pohybovat rychleji – Zvětšují se mezi nimi vzdálenosti – Zvětšuje se objem kapaliny Molekula vody Teplota tání 0 °C Teplota varu 100 °C

16 Co se děje při zvýšení teploty? (m)  Hmotnost (m) kapaliny se nezmění (V)  Objem (V) kapaliny se zvětší  A protože platí vztah:  Zmenší se hustota kapaliny

17 Co se děje, když zahříváme vodu? stoupá vzhůru  Kapalina s větší teplotou má menší hustotu a stoupá vzhůru využívá například u vaření vody  Toho se využívá například u vaření vody zahřívat u dna  Vodu je nutné zahřívat u dna, protože zahřátá voda stoupá vzhůru a ke dnu klesá voda s nižší teplotou Teplejší voda Studená voda

18 Zdroje: 1.http://technet.idnes.cz/voda-ma-66-anomalii-vedci-zacali-odhalovat-jejich- priciny-pjn-/tec_technika.aspx?c=A090911_135558_tec_technika_mbo 2.http://www.studuju.cz/referat-7 3.https://cs.wikipedia.org/wiki/Anom%C3%A1lie 4.encyklopedie: Svět vědy a techniky str. 41-42 5.http://prezentace-fyzika- chemie.wz.cz/fyzikasedm/zavislost_hustoty_na_teplote.ppt 6.https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi&authuser=0&ei=bbSBVsekOuvX6AT h_6yIBw&ved=0EKouCBIoAQ 7.https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda

19 Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost Šanda Lukáš


Stáhnout ppt "Anomálie vodyAnomálie vody Šanda Lukáš. Co to je anomálie vody?  Anomálie (z řeckého a-nomos – „nezákonný, nepravidelný“) znamená výjimečnost, odchýlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google