Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR Krajská pobočka v Brně Mgr. Ivana Ondráková 17.5.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR Krajská pobočka v Brně Mgr. Ivana Ondráková 17.5.2016."— Transkript prezentace:

1 Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR Krajská pobočka v Brně Mgr. Ivana Ondráková 17.5.2016

2 Definice APZ Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky. Cílem APZ je odstraňovat bariéry omezující znevýhodněné osoby ve vstupu na trh práce, přispívat k souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, podporovat zvyšování kvalifikace a aktivizovat skupiny vyloučené z trhu práce.

3 Realizace APZ Prostřednictvím finančních příspěvků je podporováno zaměstnávání klientů z těchto cílových skupin: dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání mladí do 25 let s praxí kratší než 2 roky osoby starší 50 let rodiče pečující o děti do 10 let a vracející se z MD a RD osoby se zdravotním postižením osoby ohrožené sociálním vyloučením

4 Nástroje APZ Rekvalifikace Společensky účelná pracovní místa Veřejně prospěšné práce Překlenovací příspěvek Příspěvek na zapracování

5 Opatření APZ Poradenství Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením Cílené programy k řešení zaměstnanosti

6 Společensky účelná pracovní místa Příspěvek může ÚP poskytnout na zřízená nebo vyhrazená místa na základě dohody mezi ÚP a zaměstnavatelem, obsazovaná uchazeči o zaměstnání. Příspěvek na zřízení: max. čtyřnásobek průměrné mzdy v NH, pokud je PN pod úrovní ČR max. šestinásobek průměrné mzdy v NH, pokud PN je stejný nebo vyšší než průměr ČR. Příspěvek na zřízení SÚPM za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti: dle nákladových položek, zpravidla max. 90 tis. Kč

7 Společensky účelná pracovní místa vyhrazená Kritéria na rok 2016: 10 000 Kč/ max. 6 měs. – pro UoZ s evidencí nad 12 měsíců nebo s evidencí nad 3 měsíce, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci UoZ 13 000 Kč/ max. 6 měs. – pro UoZ s evidencí delší než 3 měsíce a zároveň: starší 50 let nebo rodiče po RD a MD nebo OZP nebo UoZ do 25 let s praxí kratší než 2 roky 13 000 Kč/ max. 12 měs. – pro UoZ s evidencí delší než 24 měsíců nebo starší 55 let s evidencí delší než 3 měsíce

8 Veřejně prospěšné práce Časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a jiných činností ve prospěch obcí a obecně prospěšných společností působících v sociální oblasti. Určené zejména dlouhodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání s nižší kvalifikací. Účel: obnova nebo udržení pracovních návyků Délka dohody: max. 12 měsíců, v odůvodněných případech až 24 měsíců. Příspěvek: stanoven na 14 tis./měs.

9 Financování APZ Z prostředků státního rozpočtu Spolufinancování z Evropského sociálního fondu Příspěvky z APZ nelze poskytovat organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím

10 Poradenství Individuální kariérové poradenství Skupinové poradenství JOB kluby Bilanční diagnostika Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

11 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace Chráněné pracovní místo – zřízené nebo vymezené dohodou s ÚP. Příspěvek na zřízení do výše max. osminásobku a pro osobu s TZP max. dvanáctinásobku průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů ve výši max. 48 000 Kč ročně. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob zdravotně postižených a osob zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním místě dle § 78 ZoZ.

12 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP a osob zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním místě dle § 78 ZoZ: 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy včetně odvodů Max. 8 800 Kč – osoba invalidní Max. 5 000 Kč – osoba zdravotně znevýhodněná Zvýšení příspěvku na další vynaložené náklady, nejvýše 2 700 Kč na OZP, 1 000 Kč na OZZ Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně.

13 Rekvalifikace Nástroj APZ, jehož úkolem je přispět k odstranění disparit na trhu práce ve vztahu k nabídce a poptávce kvalifikované pracovní síly. Zvyšuje zaměstnatelnost osob na trhu práce. Rekvalifikační kurzy jsou realizovány v profesích a oborech poptávaných zaměstnavateli v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Realizují se na základě dohody mezi ÚP a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Zaměření rekvalifikací směřuje ke konkrétnímu pracovnímu uplatnění uchazeče o zaměstnání.

14 Přehled nejčastěji realizovaných rekvalifikací Zpracovatelský průmysl – obsluha CNC, svařování, zámečník Stavebnictví – topenář, zedník, truhlář, podlahář, obkladač Velkoobchod, maloobchod – obsluha motorových a manipulačních vozíků, prodavač, obchodní zástupce Ubytování, stravování, pohostinství – barman, příprava teplých nebo studených pokrmů, výroba zákusků a dortů Osobní služby – kosmetické služby, holičské a kadeřnické práce, manikúra, pedikúra, masér Ostatní – administrativní pracovník, základy podnikání, počítačové aplikace, účetnictví, profesionální řidič

15 Děkuji za pozornost Mgr. Ivana Ondráková ivana.ondrakova@bm.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR Krajská pobočka v Brně Mgr. Ivana Ondráková 17.5.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google