Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje informací Zpracoval: Štěpán Rattay Oživení, o. s. Oživení, o. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje informací Zpracoval: Štěpán Rattay Oživení, o. s. Oživení, o. s."— Transkript prezentace:

1 Zdroje informací Zpracoval: Štěpán Rattay Oživení, o. s. Oživení, o. s.

2 Obsah: Úvod Úvod Jak získat informaci - media, soukromý zdroj - veřejné zdroje - zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Jak získat informaci - media, soukromý zdroj - veřejné zdroje - zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Postupy Postupy Na co (ne)máme nárok? Na co (ne)máme nárok?

3 Co využíváme k získání informace? Media a osobní zdroje (známost) Media a osobní zdroje (známost) Veřejné zdroje: internet úřední deska Veřejné zdroje: internet úřední deska Na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě zákona o obcích, o krajích Na základě zákona o obcích, o krajích

4 Veřejné zdroje - Internet centralniadresa.cz centralniadresa.cz Web obce (MČ, Magistrátu, úřadu) Web obce (MČ, Magistrátu, úřadu) justice.cz justice.cz CEDR cedr.mfcr.cz/cedr3 CEDR cedr.mfcr.cz/cedr3 ARES wwwinfo.mfcr.cz/ares ARES wwwinfo.mfcr.cz/ares ČÚZK nahlizenidokn.cuzk.cz ČÚZK nahlizenidokn.cuzk.cz Odkaz „Digitální archiv“ Odkaz „Digitální archiv“ Globální vyhledavače např. google.com Globální vyhledavače např. google.com Databáze FairPlay Databáze FairPlay Zákony portal.gov.cz Zákony portal.gov.cz

5 Postupy - rozhodování Ujasnit si, co chci znát a dobře formulovat žádost. Mám na informaci nárok? Ujasnit si, co chci znát a dobře formulovat žádost. Mám na informaci nárok? Jasně formulovat požadavek. ZVOLIT POSTUP - zvážit Jasně formulovat požadavek. ZVOLIT POSTUP - zvážit Z časového hlediska (naléhavost x pohodlnost) Z časového hlediska (naléhavost x pohodlnost) Z hlediska dostupnosti (náročnost x nepříjemnost) Z hlediska dostupnosti (náročnost x nepříjemnost)

6 Postup – jak získat informaci Veřejné zdroje – internet Veřejné zdroje – internet vyhledat ve veřejných zdrojích a médiích ( Newton, národní čítárna periodik, rešeršní centrum NK) vyhledat ve veřejných zdrojích a médiích ( Newton, národní čítárna periodik, rešeršní centrum NK) Na základě zákona o svobodné přístupu k informacím, zák. o obcích, o krajích Na základě zákona o svobodné přístupu k informacím, zák. o obcích, o krajích Analýza toho, co jsme se dozvěděli. Analýza toho, co jsme se dozvěděli. Medializace, etc. Medializace, etc.

7 Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Žadatel (f. o., p. o. a povinné údaje!) Žadatel (f. o., p. o. a povinné údaje!) Povinný subjekt Povinný subjekt ➔ státní orgány ➔ orgány územní samosprávy ➔ veřejné instituce-veřejné prostředky ➔ subjekty s rozhodováním o právech, právem chráněných zájmech nebo povinonostech f.o., p.o. v oblasti veřejné správy Formulace žádosti-jasné z požadavku Formulace žádosti-jasné z požadavku Odeslání písemnou formou na adresu povinného subjektu elektronikou formou na el.adresu k tomu určenou Odeslání písemnou formou na adresu povinného subjektu elektronikou formou na el.adresu k tomu určenou Lhůty – 15 dnů (+10 dnů), odvolání do 15 dnů, požádáme-li do 15 dnů, musí povinný subjekt (ne f.o.) umožnit dálkový přístup Lhůty – 15 dnů (+10 dnů), odvolání do 15 dnů, požádáme-li do 15 dnů, musí povinný subjekt (ne f.o.) umožnit dálkový přístup

8 Na co nemám nárok? Dle zákona 106/1999 Sb. (obchodní tajemství) § 17, díl V, zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník Dle zákona 106/1999 Sb. (obchodní tajemství) § 17, díl V, zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Musí platit všechny 4 podmínky najednou!!! Musí platit všechny 4 podmínky najednou!!!

9 Na co nemám nárok? zák.č.106/1999 Sb., o svobodném... - ochrana utajovaných skutečností (je-li informace v souladu s právními předpisy.... tajné, přísně tajné) - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů (osoba, která není povinným subjektem, získané informace na základě zák. o daních,poplatcích, penzijním nebo zdrav.pojištění) -další omezení práva na informaci (informace ve vztahu k vnitřním pokynům a personálním předpisům pov.subj.,trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, NKÚ, MF ČR) zák.č.106/1999 Sb., o svobodném... - ochrana utajovaných skutečností (je-li informace v souladu s právními předpisy.... tajné, přísně tajné) - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů (osoba, která není povinným subjektem, získané informace na základě zák. o daních,poplatcích, penzijním nebo zdrav.pojištění) -další omezení práva na informaci (informace ve vztahu k vnitřním pokynům a personálním předpisům pov.subj.,trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, NKÚ, MF ČR)

10 Na co má zastupitel nárok? Zákon č.128/2000 Sb., o obcích § 82 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích § 82 Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání, a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

11 Tyto semináře jsou součástí projektu „Občan v právním státě - I.“, který je podporován za finanční podpory MVČR a Open Society Fund Praha


Stáhnout ppt "Zdroje informací Zpracoval: Štěpán Rattay Oživení, o. s. Oživení, o. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google