Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 1. ročník oboru Strojírenství a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 1. ročník oboru Strojírenství a."— Transkript prezentace:

1 Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 1. ročník oboru Strojírenství a 2. ročník oboru Ekonomika a podnikání Vzdělávací oblast: Strojírenská technologie – Nauka o materiálu Název učebního materiálu: Neželezné kovy Jméno autora: Ing. Miroslava Jeřichová Datum vytvoření: 5. 8. 2013 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: teplota tání, hustota, měď, hliník, zinek, nikl, mangan, zlato, stříbro, hořčík, titan, slitiny. Anotace: Prezentace je určena žákům 1. ročníku oboru Strojírenství pro výuku v předmětu Strojírenská technologie a žákům 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání v předmětu Strojírenská výroba. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace. Metodické pokyny: DUM uplatní učitel při výkladu dané látky, použité obrázky zvýší názornost výkladu. Prezentaci mohou žáci použít i v rámci samostatné domácí přípravy na výuku.

3 Obsah:  Úvod  Rozdělení  Kovy s nízkou teplotou tání  Lehké kovy  Kovy se střední teplotou tání  Ušlechtilé kovy  Kovy s vysokou teplotou tání Al karosérie

4 Úvod  Přibližně ¾ prvků tvoří kovy, mezi kovy a nekovy není přesná hranice  Některé prvky mají vlastnosti obou skupin (B, Si, Ge)  Kovy rozdělujeme do skupin: 1.Skupina A – alkalické kovy, tvoří hlavní složku zásad, nízká teplota tání, špatné mechanické vlastnosti (Na, K, Ca, Mg…) 2.Skupina T – kovy technicky nejdůležitější, vysoká teplota tání, vynikající mechanické vlastnosti ( Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Mn…..) 3.Skupina B – některé vlastnosti kovů, tvoří přechod k nekovům = polovodiče ( Si, B, Ge, C..)

5 Úvod  Kov je takový prvek, který má většinu z uvedených vlastností: 1.Lesk = vysoká odrazivost pro viditelné světlo 2.Vysoká kujnost a tažnost 3.Vysoká tepelná a elektrická vodivost 4.Zásaditý charakter 5.Kovová vazba s výjimkou Hg 6.Malá elektronegativita 7.Obvykle mají vysokou teplotu tání 8.Vyskytují se ryzí ( Au, Cu) nebo v rudách (např. Al v bauxitu, Fe v magnetovci…) 9.Vytvářejí slitiny

6 Periodická tabulka prvků 1 23456789101112131415161718 H(přehled)He LiBeBCNOFNe NaMgAlSiPSClAr KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr RbSrYZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe CsBa*HfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn FrRa**RfDbSgBhHsMtDsRgCnUutFlUupLvUusUuo *Lanthanoidy LanthanoidyLaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu **Aktinoidy AktinoidyAcThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLr Skupiny prvků: Kovy · Nekovy · Polokovy | Blok s · Blok p · Blok d · Blok fKovyNekovyPolokovyBlok sBlok pBlok dBlok f

7 Úvod  Rozdělení kovů:  železné – Fe – výroba surového železa a z něho výroba oceli a litiny  neželezné ocel Cu Al

8 Úvod  Neželezné kovy řadu neželezných kovů lze označit jako deficitní - nedostatek rud nebo obtížná výroba vysoká cena použití v případech, kdy lze plně využít jejich specifických vlastností je-li to možné, nahrazují se neželezné kovy nekovovými materiály nižší cena Použití: legury ve slitinách Fe, elektrotechnika, klenoty, tepelná technika……..

9 Rozdělení neželezných kovů  z technického hlediska je nejčastější dělení kovů na: 1. kovy s nízkou teplotou tání : Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, Bi 2. lehké kovy : Al, Mg, Be, Ti 3. kovy se střední teplotou tání : Cu, Ni, Mn, Co 4. ušlechtilé kovy : Au, Ag, Pt, Rh, Pd, Ir, Os 5. kovy s vysokou teplotou tání : Cr, W, V, Mo, Ta, Nb

10 Kovy s nízkou teplotou tání  Nejvýznamnější je olovo, cín, zinek  Olovo – Pb teplota tání T = 327°C jedovaté, šedé barvy, velmi měkké a dobře tvárné, dobře odolává silným anorganickým kyselinám chemický průmysl – potrubí, výstelky nádrží ochrana elektrod v autobateriích slitiny – měkká pájka, ložiskový materiál ochrana proti radiaci

11 Kovy s nízkou teplotou tání  Cín – Sn teplota tání T = 232°C stříbrobílý kov, dobře tvárný, tvrdší než Pb, ale stále velmi měkký dobře odolává korozi, je stálý na vzduchu i ve vodě Použití: asi polovina vyrobeného Sn se spotřebovává na povrchovou ochranu předmětů zejména pro potravinářské účely – obaly, fólie, konzervy druhá polovina vyrobeného Sn se spotřebuje na slitiny s nízkou teplotou tání (měkké pájky, cínové kompozice) a spolu s Cu na výrobu bronzů staniol

12 Kovy s nízkou teplotou tání  Zinek – Zn teplota tání T = 419°C bílý kov s modrošedým odstínem, středně tvrdý a za normální teploty křehký dobře odolává atmosférickým vlivům, mořské vodě i organickým látkám Použití: povrchová ochrana zejména ocelí významné jsou sloučeniny Zn jako např. oxid zinečnatý ZnO (běloba v malířství) či tzv. bílá skalice (použití v lékařství, při galvanickém pozinkování) výroba slitin

13 Lehké kovy  V technické praxi nejpoužívanější jsou:  Titan  Hliník  Hořčík

14 Lehké kovy  Hliník – Al nejrozšířenější kov v zemské kůře, pro výrobu Al je nejvýznamnější ruda bauxit = Al 2 O 3 stříbrobílý, lehký a tvárný kov, dobrá elektrická a tepelná vodivost, dobře zpracovatelný, odolný x atmosférické korozi T T = 660°C, hustota 2 700 kg/m 3 za normálních podmínek je Al velmi stálý, při zahřátí se však stává silně reaktivním a slučuje se zejména s O Použití: elektrotechnický průmysl (elektrovodný materiál, kondenzátory), chemický (dobrá tepelná vodivost a odolnost proti korozi v kyselém prostředí) výroba slitin (slitiny k tváření a slévárenské – automobilový a letecký průmysl) potravinářství – obaly, fólie

15 Použití hliníku Strojírenství – hliníkové odlitky

16 Použití hliníku a jeho slitin Stavebnictví potravinářský průmysl – alobal elektrotechnika letecký průmysl - používají se slitiny na bázi Al-Li)

17 Použití hliníku a jeho slitin  Automobilový průmysl

18 Slitiny hliníku

19 Slévárenské slitiny hliníku mechanické vlastnosti odlitků závisí na způsobu lití do pískové formy, kovové formy nebo tlakově  Slitiny Al-Si = siluminy - nejvýznamnější, dobře tekuté, málo se smršťují ( vlivem značného množství dalších přísad – Mn, Mg, Cu, Ni), dobře odolné proti korozi, mechanické vlastnosti zlepšíme očkováním ( sodík) slitiny se používají pro složité, tenkostěnné odlitky slitiny s malou přísadou Mg a Mn - jsou vhodné k vytvrzování Cu, Ni - příznivé vlastnosti za vysokých teplot, tyto slitiny se vyznačují zvlášť nízkou teplotní roztažností a dobrými kluznými vlastnostmi, které se zlepšují s rostoucím obsahem křemíku ve slitině  Slitiny Al-Mg – dobré mechanické vlastnosti, nízká měrná hmotnost, lepší obrobitelnost,

20 Slévárenské slitiny hliníku  Slitiny Al-Mg - mají horší slévárenské vlastnosti, přísada Si zlepšuje zabíhavost, s přísadou Zn mají slitiny dobrou odolnost proti korozi, středně namáhané odlitky Použití: automobilový průmysl, potravinářský, chemický, stavebnictví  Komplexní slitiny Al-Si-Cu-Ni-Mg – vytvrzují se, používají se na odlitky pístů a hlav válců spalovacích motorů

21 Tvářené slitiny hliníku  Zpravidla obsah legur nepřekročí 10%, vytváří tuhé roztoky  Dělíme je: 1.Slitiny se zvýšenou odolností proti korozi 2.Slitiny, kde dosáhneme vyšší pevnosti vytvrzováním Zápustkové výkovky

22 Tvářené slitiny hliníku  Slitiny se zvýšenou odolností proti korozi  Slitiny Al-Mg – Mg zvyšuje pevnost a tvrdost, výborná odolnost proti korozi, zejména mořské vodě, zachovávají lesk, dobře se leští, nevytvrzují se, Použití: významný konstrukční materiálem ve strojírenství, stavba lodí a aut, chemický a potravinářský průmysl  Slitiny Al-Mg-Si - na rozdíl od slitin Al-Mg je lze vytvrdit, jsou dobře tvárné a svařitelné, mají dobrou korozní odolnost a schopnost povrchových úprav, používají se zejména v letectví a stavebnictví  Slitiny Al-Mn – nevytvrzují se, pevnost se dá zvýšit tvářením za studena

23 Tvářené slitiny hliníku  Slitiny, kde dosáhneme vyšší pevnosti vytvrzováním Použití: významný konstrukční materiál, pevnost se zvýší vytvrzováním, případně i tvářením za studena nevýhoda – malá odolnost x korozi plátování Al  AlCu4Mg (dural) – nejpoužívanější  AlCu4Mg1 (superdural) – obě slitiny mají vyšší pevnost po vytvrzení ( 400 až 440 MPa), malá odolnost x korozi Použití: konstrukční části letadel, aut, všude tam, kde je při dostatečné pevnosti požadovaná malá měrná hmotnost

24 Tvářené slitiny hliníku  Slitiny, kde dosáhneme vyšší pevnosti vytvrzováním  Al-Cu-Ni - Ni ve slitinách zvyšuje pevnost, zejména i za zvýšených teplot, obsah bývá 1 až 2 % v kombinaci s Cu, popř. Mg, tvoří slitiny používané na výkovky pracující za tepla např. písty  Al-Zn-Mg-Cu – nejpevnější slitiny hliníku, mají velmi dobré mechanické vlastnosti i ve svarech a dobrou stálost na vzduchu, nedostatkem je sklon ke korozi pod napětím, nižší lomová houževnatost a vyšší vrubová citlivost  Al-Li – Li je vysoce radioaktivní prvek, snadno oxidující na vzduchu slitiny se taví a odlévají v ochranné atmosféře Ar nebo ve vakuu, mají o 5 – 10% nižší hmotnost a zvýšený modul pružnosti v tahu, pevnost v tahu je srovnatelná s pevností duralů

25 Titan - Ti  Ti je nemagnetický polymorfní kov, jehož význam značně vzrostl po II. světové válce výhody: nízká měrná hmotnost a zároveň vysoká pevnost (je stejná nebo i vyšší než u ocelí), dobrá vrubová houževnatost i za nízkých teplot a dobrá odolnost proti korozi nevýhody: obtížné zpracování způsobené hlavně vysokou reaktivitou Ti za teplot nad 700°C, horší obrobitelnost, slévatelnost a svařitelnost Použití: chemický, papírenský a textilní průmysl (využívá se zejména odolnost proti Cl a jeho sloučeninám), součásti lodí (využívá se výborná odolnost proti mořské vodě), letecký a automobilový průmysl

26 Titan - Ti zdravotní nezávadnost Ti dovoluje jeho použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu v chirurgii (nástroje, šrouby, implantáty) slitiny Ti (používají se zpravidla tehdy, nevyhovují-li slitiny Al) Ti implantát kořene zubu

27 Hořčík a jeho slitiny nejlehčí z konstrukčních kovů – hustota = 1740 kg/m 3, za studena špatně tvárný, při vyšších teplotách je velmi reaktivní a jeho výroba a zpracování jsou tudíž obtížné  Jeho vlastnosti zlepší přísady: Al - zlepšuje slévatelnost, pevnost Mn – lepší odolnost x korozi, svařitelnost Zn – lepší pevnost a tvrdost Použití: redukční činidlo při výrobě Ti, očkovadlo při výrobě tvárné litiny, přísada do slitin Al (dobrá pevnost a odolností proti korozi), vlastní slitiny Mg : 1.Tvářené 2.Slévárenské

28 Tvářené slitiny hořčíku  Mg-Al = elektron + Zn, Mn, Ni – profily, plechy, výlisky, namáhané výkovky  Mg-Mn – plechy, tyče, profily

29 Slévárenské slitiny Mg Použití: automobilový a letecký průmysl, kde se používají v omezené míře jako náhrada slitin Al  Mg-Al – lití do písku a kokil  Mg-Mn  Mg-Zn-Zr – lití do písku

30 Kovy se střední teplotou tání  Technicky nejpoužívanější je měď, nikl a mangan  Měď - Cu nejprve byla měď užívána samotná, později v podobě slitin slitiny byly velmi proměnlivého složení = bronzy, byly užívány tak hojně, že daly název celé historické epoše – doba bronzová počátek bronzu sahá v různých zemích do dob velmi různých Egypt 4000 př.n.l., Evropa kolem roku 2000 př.n.l. název mědi – cuprum - je odvozen od římského názvu aes cyprium ( dle ostrova Kypru), kde se těžila, stejně byly označovány i její slitiny

31 Kovy se střední teplotou tání  Cu v přírodě se nejčastěji vyskytuje vázána na síru (chalkopyrit – CuFeS 2, bornit – Cu 3 FeS 3 ), v menším množství se váže na O – cca 15 až 20% těžby (např. kuprit Cu 2 O), ryzí měď se ve větší míře nachází na Aljašce u Hořejšího jezera, ojediněle v Číně a Chile načervenalá barva krystalizuje v mřížce krychlové, plošně středěné má vysokou elektrickou i tepelnou vodivost (6x vyšší než Fe) velmi dobrá tvářitelnost (minimum při teplotách kolem 500 – 600 ºC)

32 Kovy se střední teplotou tání  Měď - Cu dobrá odolnost proti korozi ( měděnka), obtížná obrobitelnost (lepí se na nástroj), velmi dobrá pájitelnost čistá Cu je obtížně slévatelná ( pórovitost, bubliny) teplota tání T =1083ºC, měrná hmotnost 8,9.10 3 kgm -3 mechanické vlastnosti závisí na teplotě – tažnost má minimum kolem 600°C, kontrakce už kolem 500°C tváření za studena nebo za tepla při teplotách kolem 800°C při žíhání v atmosféře obsahující vodík nebo uhlovodíky je nebezpečí vzniku vodíkové nemoci, která způsobuje trhliny při tváření i svařování

33 Kovy se střední teplotou tání  Druhy a použití mědi 1.Cu o čistotě 99,9% - elektrovodná – elektrotechnika 2.Cu 99,75% - konstrukční materiál ve strojírenství zařízení pro potravinářský, chladírenský a chemický průmysl 3.Cu 99,5% - instalatérské práce 4.Cu 99,2% + Ni, As – součásti topenišť – odolná x redukčním plynům za zvýšených teplot Asi 45% Cu se spotřebuje na slitiny: 1.Mosazi 2.Bronzy

34 Kovy se střední teplotou tání  Mosaz je slitina mědi a zinku, případně dalších prvků označuje se Ms X, kde X je obsah mědi ve slitině (Ms90), případně CuZnX, kde X je obsah zinku mosazi tvoří asi 80% všech slitin mědi  Rozdělují se: 1.Dle chemického složení na dvousložkové a vícesložkové 2.Dle způsobu zpracování na tvářené a slévárenské

35 Kovy se střední teplotou tání  Dvousložkové mosazi - tvářené vliv obsahu zinku a příměsí: s rostoucím obsahem zinku se nejprve zvyšuje pevnost i tažnost, max. 42% Zn olovo snižuje tvářitelnost, ale zlepšuje obrobitelnost na vzduchu korodují pomalu, rychle působí na mosaz HCl a HNO 3 plechy, dráty, trubky, tyče

36 Kovy se střední teplotou tání  Mosazi ke tváření  Mosazi s obsahem Cu 80 % a vyšším se nazývají tombaky trubky, plechy, dráty zpracovávají se tažením, lisováním, tlačením a ražením – Ms 96, Ms 90, Ms 85, Ms 80 armatury, ozdobné předměty  Mosazi vysoce tažné – Ms 70, Ms 68 – hluboké tažení např. nábojnice, hudební nástroje  Ms 63 – chladiče aut, elektrotechnika  Mosazi kujné – Ms 60 + Pb – kování v zápustce, lisování  Mosaz šroubová (automatová) – Ms 58Pb, dobře obrobitelná na automatech

37 Kovy se střední teplotou tání  Vícesložkové mosazi přísady - lepší mechanické vlastnosti (pevnost), technologické vlastnosti (slévatelnost, obrobitelnost), odolnost proti korozi vícesložkové mosazi se nazývají dle přísady, která má největší vliv, nebo dle použití  Hliníkové, křemíkové a cínové mosazi - přísady zvyšují pevnost, odolnost proti korozi i mořské vodě – stavba lodí  Manganové a niklové mosazi - Mn, Ni mosaz zpevňují a zvyšují korozní odolnost, ale Mn zhoršuje tvářitelnost, proto se jej nepřidává více jak 3%  Niklová mosaz -14% Ni = pakfong = alpaka, zvlášť vhodná k hlubokému tažení, imitace stříbra

38 Kovy se střední teplotou tání  Vícesložkové mosazi  Mosazné pájky – tvrdé pájky, používají se na spoje více mechanicky namáhané, jsou vhodné pro kovy a slitiny s teplotou tání nad 1000 ºC

39 Kovy se střední teplotou tání  Slévárenské mosazi heterogenní, používá se jich podstatně méně než mosazí tvářených kromě Cu a Zn i Pb, Si, Al horší mechanické vlastnosti než mosazi tvářené

40 Kovy se střední teplotou tání  Bronzy bronzy jsou slitiny mědi a dalších prvků s výjimkou zinku, který není nikdy v bronzu hlavní přísadou název bronzu je odvozen od hlavního přísadového prvku bronzy mohou být dvousložkové nebo vícesložkové mohou být homogenní, určené k tváření nebo heterogenní, které se zpracovávají sléváním

41 Kovy se střední teplotou tání  Cínové bronzy – tvářené i odlévané dobrá odolnost proti korozi a dobře odolávají mechanickému opotřebení Použití: pružiny, membrány, součásti pro elektrotechnický a chemický průmysl cínové bronzy k odlévání se používají častěji – ložiska, zvonovina, zrcadlovina

42 Kovy se střední teplotou tání  Hliníkové bronzy obsahují do 10% Al, ale zpravidla mají ještě 2 až 8% přísad (Mn, Ni a Fe) Mn zvyšuje tvářitelnost za tepla i za studena a korozní odolnost, Ni zpevňuje, Fe zjemňuje zrno, zpevňuje hliníkové bronzy mají lepší odolnost proti korozi než mosazi nebo cínové bronzy ochranná povrchová vrstva tvořená oxidy hliníku a mědi dobře odolávají mořské vodě, atmosférické korozi, organickým kyselinám Použití: chemický a potravinářský průmysl, strojírenství - ozubená a šneková kola, armatury

43 Kovy se střední teplotou tání  Niklové bronzy dobrá odolnost x korozi, dobře tvárné za studena, zachovávají si pevnost i za zvýšených teplot, hlubokotažné (25% Ni) – výroba mincí 30% Ni – chemický a potravinářský průmysl Cu-Ni30-Mn = nikelin – vysoká pevnost i odolnost x korozi za zvýšených teplot, vysoký elektrický odpor – odporový materiál Cu-Ni45-Mn = konstantan – vysoký elektrický odpor - odporový a termočlánkový materiál

44 Kovy se střední teplotou tání  Beryliové bronzy vysoká pevnost v tahu po vytvrzení až 1200 MPa, vysoká tvrdost 400 HB, odolnost x korozi Použití: pružiny s dobrou elektrickou vodivostí, důlní nástroje (nejiskří), zápustky, ložiska nevýhoda: drahé  Olověné bronzy velmi dobré kluzné vlastnosti, snáší vysoké měrné tlaky i za zvýšené teploty ložiskový materiál – vylévání ocelových pánví kluzných ložisek

45 Kovy se střední teplotou tání  Křemíkové bronzy dobrá tvárnost za tepla i za studena, odolné x kyselině sírové i některým zásadám Použití: náhrada za cínové bronzy vyšší pevnost a větší rozmezí pracovních teplot

46 Kovy se střední teplotou tání  Nikl - Ni drahý feromagnetický kov – dobrá odolnost x korozi, dobré mechanické vlastnosti i v čistém stavu vysoká vrubová houževnatost i při nízkých teplotách Použití: asi 60 % Ni - přísada do slitinových ocelí, kde zvyšuje vrubovou houževnatost při nízkých teplotách elektrotechnika: regulační odpory či odporové teploměry (termočlánky) konstrukční materiál -ventilová sedla či součásti parních armatur Ni slitiny (slitiny se zvláštními fyzikálními vlastnostmi a slitiny žárovzdorné a žáropevné)

47 Kovy se střední teplotou tání  Mangan – Mn teplota tání T = 1 244°C kov šedé barvy, tvrdý a křehký na vzduchu poměrně rychle oxiduje, rozpouští se v kyselinách, rozkládá vodu Použití: přísada do ocelí –nejběžnější přísada u levných legovaných ocelí, kde působí především na zvýšení pevnosti často součástí železné rudy, proto se dostává do oceli i jako přirozená příměs podobně jako Si, P či S Mn a Si – prospěšné P a S - škodlivé

48 Ušlechtilé kovy  Zlato – Au kov žluté barvy – nejznámější z ušlechtilých kovů, nejcennější kov ve šperkařství, dříve platidlo výborný vodič elektrického proudu a tepla nízká pevnost, velmi dobře tvárné (za studena jej lze vytepat na fólii o tloušťce až 0,0001 mm) má vynikající korozní odolnost – po Pt je Au chemicky nejodolnějším kovem Použití: elektrotechnický průmysl slitiny Au – elektrotechnika, šperky

49 Ušlechtilé kovy  Stříbro – Ag kov bílé barvy, dobrá odolnost x korozi má nejlepší tepelnou a elektrickou vodivost ze všech kovů známá je sloučenina dusičnan stříbrný AgNO 3, která se využívá v lékařství a zejména ve fotografickém průmyslu (fotocitlivá vrstva) Použití: elektrotechnický průmysl (vodiče, pojistky, kontakty) slitiny Ag – tvrdé pájky, elektrotechnika ochranné vrstvy na součástech pro chemický průmysl šperkařství

50 Ušlechtilé kovy  Platina – Pt představitelem skupiny platinových kovů (Pt, Pd, Rh, Ir, Os) vysoká chemická stálost a odolností x oxidaci za vysokých teplot – ze všech kovů chemicky nejodolnější nejdražší kovový materiál Použití: elektrotechnický průmysl (speciální elektronky, kontakty, potenciometry, elektrody zapalovacích svíček) laboratorní kelímky a misky, trysky k výrobě skelných a syntetických vláken katalyzátor v chemickém či farmaceutickém průmyslu slitiny Pt (topné spirály, termočlánky)

51 Kovy s vysokou teplotou tání  Chrom – Cr teplota tání T = 1 850 °C bílý kov s nádechem do modra, lesklý a tvrdý, na vzduchu je velmi stálý sloučeniny Cr – jedovaté, výrazně zabarvené barvivo Použití: přísada do korozivzdorných ocelí, zvyšuje výrazně prokalitelnost galvanické pokovování předmětů ochrana před oxidací, hladký a lesklý povrch

52 Kovy s vysokou teplotou tání  Molybden – Mo teplota tání T = 2 617°C tvrdý a křehký kov, chemicky stálý Použití: nejvíce výroba ocelí zvyšuje žáropevnost, prokalitelnost, odolnost x korozi výroba slinutých karbidů pro řezné nástroje elektrotechnika - kontakty, magneticky měkké slitiny, elektronky, rentgenové lampy, odporové materiály ve vakuu pro teploty 1 600 až 2 000°C dobrá odolnost x korozi se využívá při výrobě armatur, míchadel a nádob v chemickém průmyslu

53 Kovy s vysokou teplotou tání Wolfram – W teplota tání T = 3 410°C – nejvyšší teplota podobné vlastnosti jako Mo tvoří velmi tvrdé a stálé karbidy Použití: přísada nástrojových ocelí, zvlášť u rychlořezných ocelí (zvyšuje odolnost proti otěru a řezivost nástroje), dále se používá u ocelí pro práci za vyšších teplot a u ocelí s vysokou tvrdostí elektrotechnika - kontakty s dobrou odolností proti opotřebení, vlákna žárovek, elektronky, speciální lampy, svařovací elektrody, topné odpory vakuových pecí pro vysoké teploty elektrody

54 Použité zdroje: Zdroje obrázků: AUTOR NEUVEDEN. www.Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkalick%C3%A9_kovy AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.metalcentrum.cz/media/files/22f23137c7938fec7e35d1bedde7608f/metal_centrum_cz/cat egories-02.jpg http://www.metalcentrum.cz/media/files/22f23137c7938fec7e35d1bedde7608f/metal_centrum_cz/cat egories-02.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.metalcentrum.cz/media/files/22f23137c7938fec7e35d1bedde7608f/metal_centrum_cz/cat egories-03.jpg http://www.metalcentrum.cz/media/files/22f23137c7938fec7e35d1bedde7608f/metal_centrum_cz/cat egories-03.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.metalcentrum.cz/media/files/22f23137c7938fec7e35d1bedde7608f/metal_centrum_cz/cat egories-01.jpg http://www.metalcentrum.cz/media/files/22f23137c7938fec7e35d1bedde7608f/metal_centrum_cz/cat egories-01.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.metalcentrum.cz/media/files/22f23137c7938fec7e35d1bedde7608f/metal_centrum_cz/flas h-02.jpg http://www.metalcentrum.cz/media/files/22f23137c7938fec7e35d1bedde7608f/metal_centrum_cz/flas h-02.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.oldtimer-klassik.cz/images/phocagallery/hlinik-karoserie/thumbs/phoca_thumb_l_c- type%20hlink%20ze%20strany.jpg http://www.oldtimer-klassik.cz/images/phocagallery/hlinik-karoserie/thumbs/phoca_thumb_l_c- type%20hlink%20ze%20strany.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.kovopb.cz/userdata/videos/12/pajky_2a.jpg http://www.kovopb.cz/userdata/videos/12/pajky_2a.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://images.zbozi.cz/zbozi-images/5257f61a41ce55ada81d0100.jpg http://images.zbozi.cz/zbozi-images/5257f61a41ce55ada81d0100.jpg

55 Použité zdroje:  Zdroje obrázků: AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.panetsro.cz/images//zbozi/88.jpg http://www.panetsro.cz/images//zbozi/88.jpg http://www.s-model.cz/galerie/odlitek_14_v.jpg, http://www.s-model.cz/galerie/odlitek_01_v.jpghttp://www.s-model.cz/galerie/odlitek_14_v.jpghttp://www.s-model.cz/galerie/odlitek_01_v.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.hydro.com/upload/23000/Budownictwo_455.jpg http://www.hydro.com/upload/23000/Budownictwo_455.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.trast- klatovy.cz/media/catalog/product/cache/1/small_image/265x265/17f82f742ffe127f42dca9de8 2fb58b1 http://www.trast- klatovy.cz/media/catalog/product/cache/1/small_image/265x265/17f82f742ffe127f42dca9de8 2fb58b1 http://www.alinvest.cz/images/stories/produkty/tvarovane-plechy/Tvarovaneplechy.JPG AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 19.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.almet.cz/pics/pist.XII.jpg http://www.almet.cz/pics/pist.XII.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 19.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.renova.cz/images/stories/ban_02.jpg http://www.renova.cz/images/stories/ban_02.jpg http://www.hotset.cz/uws_images/homepage/termoclanky.jpg http://www.zuby.cz/image.php?idx=223&mw=216&mh=208http://www.hotset.cz/uws_images/homepage/termoclanky.jpg http://www.zuby.cz/image.php?idx=223&mw=216&mh=208 http://www.titanvkuchyni.cz/thumbs/hrnec-18-cm-25-l-se-sklenenou-poklici.jpg

56 Použité zdroje:  Zdroje obrázků: http://bestpatron.shop5.cz/_obchody/bestpatron.shop5.cz/prilohy/3/nabojnice-308-win-od-firmy- lapua-0.jpg.big.jpg AUTOR NEUVEDEN. www.seznam.cz [online]. [cit. 20.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/23/2320.jpg http://www.mmspektrum.com/multimedia/image/23/2320.jpg http://catalogs.kompass.com//static/products/CZ008995/P/51059_100x100.jpg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Venice_- _Lion_of_Saint_Mark.jpg/250px-Venice_-_Lion_of_Saint_Mark.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Venice_- _Lion_of_Saint_Mark.jpg/250px-Venice_-_Lion_of_Saint_Mark.jpg HISPALOIS. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Canones_Invalidos.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Canones_Invalidos.JPG http://www.puhy.cz/bmz_cache/8/81021bea7ddbc7709dcb9421d2efc9d8.image.120x120.jpg http://www.inkosas.cz/img/wmo/wmo1.jpg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Canones_Invalidos.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Canones_Invalidos.JPG http://www.onlinekoupelny.cz/cz/vodovodni-baterie/umyvadlove-baterie/grohe/eurosmart/grohe- eurosmart-pakova-umyvadlova-baterie-chrom-32925001-sitem.html http://www.kana-kovo.cz/webimg/img-4877-1107190527.jpg

57 Použité zdroje:  Použitá literatura: DORAZIL, Eduard a kol. Nauka o materiálu 1 - Přednášky. Vysoké učení technické v Brně: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 05-030-86.


Stáhnout ppt "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: 1. ročník oboru Strojírenství a."

Podobné prezentace


Reklamy Google