Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnosti v žákovském minipodniku (návod) Zpracovali: Mgr. František Buchta Ing. Alena Nechutová Ing. Alena Zitová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnosti v žákovském minipodniku (návod) Zpracovali: Mgr. František Buchta Ing. Alena Nechutová Ing. Alena Zitová."— Transkript prezentace:

1 Činnosti v žákovském minipodniku (návod) Zpracovali: Mgr. František Buchta Ing. Alena Nechutová Ing. Alena Zitová

2 ŽIVNOST

3 Živnost Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

4 Podmínky pro provozování živnosti Všeobecné: 18 let bezúhonnost způsobilost k právním úkonům předložení dokladu, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky Zvláštní: odborná či jiná způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje jedná se o vzdělání a praxi

5 Druhy živností A) OHLAŠOVACÍ řemeslné vázané volné B) KONCESOVANÉ

6 CRM formulář – žádost o živnost

7 K vyplněné mu CRM formuláři musí fyzická osoba na živnostenském úřadě předložit: občanský průkaz doklady o vzdělání a praxi jsou-li vyžadovány zákonem výpis z katastru nemovitostí, popř. nájemní smlouvu poplatek 1000 Kč

8 Seznam živností Seznam všech živností je uveden v manuálu.

9 PRAKTICKÉ ZALOŽENÍ ŽÁKOVSKÉHO MINIPODNIKU PRAKTICKÉ ZALOŽENÍ ŽÁKOVSKÉHO MINIPODNIKU

10 Žáci si zvolí: Předmět podnikání Obchodní jméno Adresa provozovny Kontaktní údaje Struktura firmy

11 Předmět podnikání Žáci si zvolí oblast, ve které by chtěli podnikat. K tomu můžou použít SEZNAM ŽIVNOSTÍ. Současně si zjistí, zda budou provozovat živnost ohlašovací (řemeslnou, vázanou nebo volnou) či živnost koncesovanou.

12 Obchodní jméno Obchodní jméno je firma, jméno, pod kterým podnikatel, ať už je právnickou či fyzickou osobou, činí své právní úkony. U fyzické osoby musí být uvedeno jméno a příjmení podnikatele + název činnosti, např. Kadeřnictví Iva Tatíčková, Iva Tatíčková – kadeřnictví, Iva Tatíčková – kadeřnice apod.

13 Adresa provozovny Tato adresa bude totožná s adresou základní školy

14 Kontaktní údaje Telefon (může být fiktivní) E-mail (žáci si zřídí skutečný e-mail) Web (fiktivní)

15 Struktura minipodniku Ředitel (ka): řídí a koordinuje práci, organizuje zajištění činností Obchodní oddělení: zpracovává nabídky sortimentu, zpracovává poptávky, objednává zboží, vyhledává obchodní partnery, nakupuje a prodává na veletrzích Marketingové oddělení: vytváří logo, vizitky, jmenovky, katalog, letáky, akční nabídky – tedy veškerou propagaci Účetní oddělení: eviduje příjmy a výdaje minipodniku

16 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

17 Smysl podnikatelského záměru Uvědomění si, že jsou nutné i znalosti mimo obor podnikání (ekonomické, právní) Zlepšení finanční gramotnosti (plánování výdajů a příjmů) Zlepšení komunikace, týmové práce Zlepšení práce s počítačem

18 Části podnikatelského záměru SWOT analýza podniku Analýza trhu (zákazníků) Analýza konkurence Ekonomická analýza Konkurenční strategie

19 SWOT analýza Posuzuje vnitřní a vnější prostředí podniku Posuzuje pozitivní a negativní vlivy prostředí

20 Analýza trhu Zkoumá se zájem o produkty podniku Oslovení podniků: ◦ Nabídkové dopisy ◦ Veletrhy Oslovení spotřebitelů: ◦ Dotazníkové šetření ◦ Skupinové rozhovory ◦ Veletrhy

21 Analýza konkurence Zjišťování silných a slabých stránek konkurentů Pomůže nám stanovit konkurenční strategii, směr podnikání

22 Ekonomická analýza Rozpočet počátečních výdajů ◦ Zjištění potřebné velikosti kapitálu do začátku podnikání ◦ Hledání zdrojů financování Provozní rozpočet ◦ Zjištění provozních výdajů podniku ◦ Odhad tržeb

23 Konkurenční strategie Stanovuje se po posouzení všech analýz Upřesňuje se: ◦ Nabídka zboží ◦ Způsob prodeje ◦ Ceny ◦ Propagace

24 PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

25 Logo Je uváděno na produktech, obalech a propagačních materiálech firmy a tvoří povědomí o značce. Má být srozumitelné, zapamatovatelné, jednoduché, ORIGINÁLNÍ.

26 Jmenovky (visačky) Slouží k identifikaci zaměstnance v podniku a na firemních akcích (prezentacích, výstavách, veletrzích, navazování kontaktů, uzavírání smluv apod.). Údaje na jmenovce: název firmy, logo, činnost firmy, titul + jméno a příjmení osoby, funkce v podniku

27 Vizitky Vizitka slouží při komunikaci firmy s obchodními partnery, zákazníky, veřejností. Jsou na ní uvedeny všechny důležité kontakty, které o podniku vnější prostředí potřebuje. Rozměry: DOPORUČENÉ – 9 cm x 5 cm. Obsah vizitky: název firmy, logo, činnost firmy, adresa (sídlo), telefon, fax, e-mail, web

28 Leták Leták je tištěný dokument, který propaguje nějaký výrobek, činnost, firmu, apod. Formát letáku – záleží na množství informací, které chce firma sdělit: A6, A5, A4 Informace uvedené na letáku: název firmy, logo adresa (sídlo) nabídka výrobků, služeb kontaktní údaje slogan

29 Katalog Katalog je vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis zboží či služeb, které firma nabízí svým zákazníkům. Obsah katalogu: ◦ Vrchní strana + zadní strana (obal katalogu) ◦ Úvodní strana ◦ Strana s informacemi o firmě ◦ Nabídka zboží či služeb firmy ◦ Přehledný ceník ◦ Obchodní podmínky ◦ Objednací lístek ◦ U nabídky oděvů – tabulka velikostí pro dámské, pánské a dětské oděvy ◦ U velmi rozsáhlých katalogů OBSAH

30 Akční nabídka Akční nabídka probíhá v určitém časovém období, které na letáku musí být uvedeno. V rámci akční nabídky probíhají různé slevy, výprodeje, akce 3+1 zdarma, nákup určitého zboží + dárek zdarma, různé soutěže, loterie apod. Všechny tyto akce slouží k podpoře prodeje

31 Obsah akčního letáku: označení např.: Akční nabídka, Leták plný slev, Výprodej apod. logo, název firmy činnost firmy adresa kontaktní údaje přesný, srozumitelný popis, vyznačení akce pokud budou předmětem akce dárky, možnost výhry, potom obrázky, popis dárků či výher kvalitní obrázky datum, v jakém období nabídka probíhá

32 Prezentace Prezentace slouží k představení firmy obchodním partnerům, zákazníkům a veřejnosti. Měla by být poutavá, srozumitelná. Co se týká množství informací, i tady platí - všeho moc škodí. Vhodný program: POWER POINT

33 Obsah prezentace: Úvod: představení sebe, minipodniku (předmět podnikání, historie, přednosti a úspěchy na trhu) V případě, že je prezentace delší je vhodné posluchače nejprve seznámit s obsahem. Nabídka zboží a služeb Akční nabídka pro veletrh Sídlo, kontaktní údaje podniku Slogan Poděkování za pozornost

34 OBCHODNÍ ČINNOST

35 Obchodování Jde o navazování kontaktů s budoucími odběrateli a dodavateli a dále o obchodování se stálými partnery Je důležité nabídnout svůj produkt ve správný čas, na správném místě, správným způsobem a se správnými informacemi, které musí být vždy pravdivé a nezkreslené.

36 Obchodování mezi minipodniky K obchodování mezi žákovskými minipodniky použijeme e-mailovou poštu, aby to bylo co nejjednodušší. Z obchodních dopisů doporučujeme: poptávku (dotaz) nabídku objednávku

37 Poptávka - dotaz Oslovení (vzhledem k tomu, že neznáme obvykle konkrétní osobu, píšeme: Vážení obchodní přátelé) Informace, odkud jsme se dozvěděli o adresátovi Popis, o co máme zájem Výzva k nabídce, k zaslání katalogu, ceníku apod. Podpisová část (jméno příjmení pisatele, funkce v podniku popř. podnik)

38 Nabídka Oslovení U vyžádaných nabídek je nutné v úvodu poděkovat za zájem o Vaše zboží, služby apod. U nevyžádané nabídky tento bod odpadá. Vlastní nabídka – stručný výčet, popis, co nabízíte (podrobnosti zašlete v katalogu) Dodací podmínky – dodací lhůta, způsob dodávky, způsob platby apod. Informace o zasílaných přílohách (katalogy, ceníky, vzorkovníky apod.) Výzva k objednávce Podpisová část

39 Objednávka Oslovení Případné poděkování za nabídku Detailní popis zboží, služby (objednací číslo, název zboží, množství, cena včetně DPH), další charakteristiky zboží, jako např. barva, materiál, rozměry, velikost, provedení apod.

40 Dodací podmínky Žádost o potvrzení objednávky Podpis

41 Na závěr k obchodování: E-mail není vhodné začínat slovy „Dobrý den,“ protože nevíte, kdy bude příjemce naše sdělení číst. Raději volte oslovení: Vážená paní ….., Vážený pane …………………..

42 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Činnosti v žákovském minipodniku (návod) Zpracovali: Mgr. František Buchta Ing. Alena Nechutová Ing. Alena Zitová."

Podobné prezentace


Reklamy Google